Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ONLINE KLUB - Vladimír Houba, GEMIUS - Reporting a vyhodnocovanie, metriky

739 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ONLINE KLUB - Vladimír Houba, GEMIUS - Reporting a vyhodnocovanie, metriky

 1. 1. Reporting a vyhodnocovanie, metriky Vladimír Houba MBA
 2. 2. Vladimír Houba@vladohoubask.linkedin.com/in/vladimirhouba9/2008 – 9/2012• Gemius CZ7/2012 - ?• Gemius SK
 3. 3. GEMIUS• Globálna spoločnosť a voľba #1 v regióne EMEA, poskytujúca poradenstvo a odborné znalosti o správaní spotrebiteľov v digitálnom svete• „One stop shop" pre každého, kto potrebuje merať webové stránky, plánovať a dodávať účinné on-line kampane, alebo používať internet ako komunikačný kanál
 4. 4. GEMIUS
 5. 5. Agenda• „Teória“ – Prečo? – Čo? – Ako?• Workshop
 6. 6. Internet a podnikanie• Konkurenčné prostredie -> komerčné a propagačné aktivity v digitálnom svete• Byť na internete -> jeden zo základných predpokladov podnikateľského úspechu• Internet – Platfoma na realizáciu podnikateľského zámeru – Komunikačný kanál k zákazníkom/stakeholders
 7. 7. Podnikanie a internet• Pôsobenie na internete ≠ len tam byť• Pôsobenie na internete = byť tam efektívne
 8. 8. Ciele efektivity• Maximalizácia ROI• Zlepšenie clielenia marketingových aktivít• Optimalizácia konverzií – nákupy, členstvá, predplatné• Optimalizácia nákladov na zákaznícku podporu• Znalosti trendov
 9. 9. Rôzne online biznis stratégie• eCommerce - B2C/B2B/C2C – Maximalizácia zisku z online predaja• Nekomerčný subjekt – Maximalizácia členskej základne, príspevkov, dotácií• Poskytovatel obsahu – „online médium“ – Maximalizáci predaného „inventory“
 10. 10. Rôzne online biznis stratégie• Brandová „microsite“ – Brandaweress, nový trh, rebranding, akčná ponuka• Infostránka – Knowledge source // www.setrimenergii.cz
 11. 11. Data Tells The Story• Predpoklady efektivity – Znalosti chovania internetovej populácie – Znalosti chovania návštevníkov nášho webu – Znalosti chovania záujemcov o reklamné zdelenie• Znalosti na základe získaných dát – Dáta o internete ako celku, o našej webstránke , o využití médií, o postavení vo vyhľadávačoch, dáta z CRM a Predaja ... atď
 12. 12. Poznávame potenciálnehoklienta• Aký je potenciál klasického/mobilného internetu – AIMMonitor.sk // oficiálne meranie by Gemius• Aký je potenciál sociálných médií• Aké sú trendy – lokálne/medzinárodné• Aký je špecifický zákazník – Syndikovaný marketingový prieskum – Adhoc/ondemand marketignové prieskumy – Sekundárny výskum
 13. 13. Potenciál internetu
 14. 14. Potenciál internetuZdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius & MediaresearchOktóber 2012
 15. 15. (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c Tabul’ka 1: Pohlavie 12-19 let 20.48 578 144 18.16 284 627 174 47 20-29 let 24.56 693 365 28.61 448 337 977 62 TO TA L RU RU PV PV TRP let 30-39 24.41 689 128 24.88 389 977 873 54 Tabul’ka 7: Ekonomická aktivita TA L (%) TO (poˇ et) c (%) (poˇ et) c (%) 40-49 let 15.07 425 537 14.61 228 987 216 51 49.90 1 408 661 49.60 777 343 161 52 975.79 let 50-59 11.50 324 653 10.04 157 283 048 46 50.10 1 414 364 50.40 789 888 222 53 613.66 let TO60-69 TA L Tabul’ka 8: A BCD E národná 3.43 socioekonomická 96 720 3.28 klasifikácia 51 392 513 51 Potenciál internetu - socdemo RU RU PV 70-79 letPV TRP 0.55 15 475 0.42 6 625 581 41 (%) (poˇ et) c (%) (poˇ et) c (%) TO TA L pomere (i nepravidelnom) 51.13 1 443 523 50.39 789 715 072 52 519.16 RU RU PV PV TRPGemius, Júl 2012 (poˇ et) c (poˇ et) c (%) (%) (%)a), živnostník 14.93 Zdroj: AIMmonitor – IAB 487 930 45 892.98 421 477 12.86 201 Tabul’ka 3: N ajvyššie dokon cené vzdelanie - najvyšší Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2012 ˇ A 11.70 330 406 10.45 163 714 774 47 567 29.75 839 882 31.86 499 273 833 57 067.87 G raf 1: Pohlavie podl’a RU(%) 4.18 118 143 B 4.90 76 754 548 62 368.78 6.05 170 759 5.69 89 178 977 50 135 C1 TO TA L G raf 2: Vek podl’a RU(%) 14.54 410 526 15.07 236 125 661 55 217 RU RU PV PV TRP 0% 50 % 100 % 14.67 414 077 15.02 235 353 551 54 564 (%) (poˇ et) C2 (%) c (poˇ et) c (%) 0% 50 % Muž 50 D 23.52 664 097 22.48 352 321 848 50 930 6.06 171 112 4.91 77 022 584 43 212.26vakia –základné vzdelanie nˇ ené Mediaresearch & Gemius, Júl 2012 c E1 12-19 let 20 10.23 288 811 10.88 170 589 571 56 703ené základnéŽena vzdelanie 50 17.07 481 823 15.97 250 352 434 49 880.95 E2 20-29 let 11.45 25 323 125 12.04 188 742 371 56 075ný(á) bez maturity 24.02 678 175 28.10 440 331 612 62 331.69 5.98 168 865 7.52 117 922 527 67 038 Total 7: Ekonomická aktivita podl’a RU(%) G raf E3 30-39 let 24školské s maturitou (vrátane nadstavby) 38.77 1 094 374 39.31 616 088 637 54 044.10 1.85 52 356 0.85 13 282 103 24 353 Deti 12-13 rokovmius, Júl vzdelanie, vysokoškolské Bc. odborné 2012 2.82 40-49 let 15 0% 50 % 474 79 2.59 40 539 238 48 968.63 % 100oškolské (Mgr., Ing., atd’.) nepravidelnom) 11.27 318 064 9.12 142 896 878 43 130.00 50-59 let 12 V pracovnom pomere (i 51 Podnikatel’(ka), živnostník Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2012 let 60-69 3 15 70-79 let 1 Nepracujúci 30AB Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2012 G raf 8: A BCD E národná socioekonomická klasifikácia podl’a RU(%) Dôchodca 4 Total dokon cené vzdelanie podl’a RU(%) Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 20120 % G raf 3: N ajvyššie Total ˇ Zdroj: AIMmonitor – IAB 50 % A - najvyšší 12 a – Mediaresearch & Gemius, Júl 2012 0% 50 % 100 % B 6 Neukonˇ ené základné vzdelanie c 6 C1 15 Ukonˇ ené základné vzdelanie c 17 C2 15 Vyuˇ ený(á) bez maturity c 24 D 24 Stredoškolské s maturitou (vrátane nadstavby) 39 E1 10 Vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské Bc. 3 E2 11 Vysokoškolské (Mgr., Ing., atd’.) 11 E3 6 Deti 12-13 rokov 2 TotalSlovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2012 Total Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia –AIMmonitor – IAB& Mediaresearch Júl 2012 Zdroj: Gemius Slovakia – Mediaresearch & Gemius, Júl 2012
 16. 16. Poznávame nášho návštevníka• Webová analytika – Konverzná analytika – Google Analytics, gemiusTraffic, Adobe (Omniture) SiteCatalyst a iné – Usability analytika - gemiusHeatMap, CrazyEgg, ClickTale a iné• Audit internetových kampaní• Cielený prieskum
 17. 17. gemiusHeatMap gemiusTraffic OptimalizáciaMeranie návštevnosti podoby stránky Systém na Analýza zobrazenie a správu sociodemografie reklamy návštevníkov AdOcean gemiusProfile
 18. 18. Vyhodnocovanie• Stanovenie KPI• Príprava reportov a sledovanie metrík• Interpretácia dát• „Quick wins“, implementácia do operatívnych/strategických plánov
 19. 19. Z čoho získať dáta?„Log file“ vs. skriptovanie
 20. 20. Z čoho získať dáta?• „Log file“ vs. Skriptovanie – Určenie unikátnych návštevníkov (RU) len pomocou Cookie – Skriptovanie na strane klienta (JavaScript)
 21. 21. Kde všade sú naše dáta?• Dáta zo skriptu• Dáta z URL• Dáta z referera• Systémové dáta
 22. 22. gemiusTraffic• Meranie analyzujúce detailné štatistiky návštevnosti webových stránok• Široké spektrum reportovaných ukazovateľov• On-line prístup k dátam cez webové rozhranie• Tvorba reportov a exporty dát
 23. 23. Základné metriky• PageView (Zobrazenie) – Page view, average page view duration• Visit (Návšteva) – Visit, avg visit duration, avg visit lenght, entrances, exists, bounces • Visitor (Návštevník) – RU, (unique) visitor – New/repeating/returning visitor, avg number of visits per visitor, average visitor time, average visit interval• Conversion (Konverzia)• Iné - priemerný strávený čas, celkový strávený čas• Heatmap – klik, link (odkaz)
 24. 24. PV & Visit• PageView (Zobrazenie) - vykonanie meracieho skriptu na navštívenej stránke• Visit (Návšteva) - zahňuje udalosti vykonané rovnakým návštevníkom (súbor cookie) v projekte. Časová medzera medzi po sebe idúcimi udalosťami v jednej návšteve nemôže byť väčšia ako 30 minút.• Visit length – počet PV počas jednej návštevy• Visit duration – množstvo času medzi prvou a poslednou udalosťou v rámci návštevy
 25. 25. (Unique)Visitor/RU• Visitor (Návštevník) – súbor cookie uložený v zariadení návštevníka relevantný pre analyzovaný projekt• Unique Visitor (Unikátny návštevník) – prvé spresnenie na úroveň individuálnych ľudí napr. odfiltrovaním „spiders“ a „robots“• Nový/Vracajúci sa/Opakujúci sa/ návštevník• Real User (Reálny užívateľ) – odhad na úroveň reálnych ľudí využitím špeciálnej metodiky a externej štúdie
 26. 26. Entrance, Exit, Bounce rate• Entrance - počet návštev, kedy bola prvá udalosť návštevy zaznamenaná na analyzovanej stránke alebo jej podstránke• Exit - počet návštev, kedy bola posledná udalosť návštevy zaznamenaná na analyzovanej stránke alebo jej podstránke• Bounces/Bounce rate – návšteva, ktorá sa skladá iba z jednej udalosti (PV)
 27. 27. Konverzný pomer• Návšteva, ktorá splnila stanovený cieľ a konvertovala tak z bežnej návštevy na kvalifikovanú návštevu• Konverzný pomer je udávaný ako percentuálny pomer počtu úspešne vykonaných akcií k počtu návštev na stránke. – Jeden z najdôležitejších ukazovateľov online marketingu – Využívaný ako priamy ukazovateľ výkonnosti (microsite, landing page)Príklady• Registrácia na stránke/do newsletra, Vyplnenie formulára, Download súboru, Uskutočnenie objednávky (post-click, post-view)
 28. 28. Základné metriky• PageView (Zobrazenie) – Page view, average page view duration• Visit (Návšteva) – Visit, avg visit duration, avg visit lenght, entrances, exists, bounces • Visitor (Návštevník) – RU, (unique) visitor – New/repeating/returning visitor, avg number of visits per visitor, average visitor time, average visit interval• Conversion (Konverzia)• Iné - priemerný strávený čas, celkový strávený čas• Heatmap – klik, link (odkaz)
 29. 29. KPI• a KPI echoes organizational goals• a KPI is decided by management• a KPI provides context• a KPI creates meaning on all organizational levels• a KPI is based on legitimate data• a KPI is easy to understand• a KPI leads to action!Zdroj: Dennis R. Mortensen, COO -IndexTools, Inc.
 30. 30. KPI – pre non-e-commerceCieľ – “lead generation” + obsah ≠ priama obchodnátransakcia•Lojalita návštevníka•Novosť/nedávnosť návštevy•Kvalita/Dĺžka návštevy•Hĺbka návštevy•Konverzie (Registrácie, účasť na vlastných prieskumoch,vyplnenie formulára, návšteva “O nás” “Kontakt”,stiahnutia mkt materiálov, videní videí a iné)
 31. 31. KPI – pre e-commerceCieľ – naštív + kúp = priama obchodná transakcia•Objednávky•Miery konverzie•Transakcie a obrat
 32. 32. Reporting • Najnavštevovanejšie URL URL Vis itors Vis its Page views Average vis it Bounce Rate Entrances Exits durationAll 62 82 313 10m 23s 48,78% 82 82http://talentway.online-klub.sk/ 45 62 104 12m 17s 43,54% 59 34http://talentway.online-klub.sk/pracovne- 11 13 17 16m 11s 0,00% 2 6ponuky/pracovne-ponuky/http://talentway.online-klub.sk/o-nas/nas 8 8 12 24m 01s 12,50% 1 1e-ciele/http://talentway.online-klub.sk/pracovne- 6 8 12 29m 14s 12,50% 1 4ponuky/firmy/http://talentway.online-klub.sk/o-nas/kont 5 7 10 31m 29s 0,00% 1 1akt/http://talentway.online-klub.sk/profily-uch 5 7 7 24m 00s 0,00% 0 2adzacov/http://talentway.online-klub.sk/kalendar-p 7 7 7 16m 02s 0,00% 0 0odujati/kurzy-staze-skolenia-seminare/http://talentway.online-klub.sk/novinky/ 5 7 7 14m 53s 0,00% 0 1http://talentway.online-klub.sk/o-nas/nas- 5 6 6 37m 28s 16,66% 1 1pracovny-tim/
 33. 33. Reporting• Duplikácia návštevnosti – V prípade viacerých webových projektov v rámci biznisu – V prípade častí webu
 34. 34. Reporting• Vyhľadávače a kľúčové slová• Referer vyhľadávača je interný alebo externý referrer, ktorý získal URL nášho webu z vyhľadávača
 35. 35. Reporting • Referer - referer URL stránky, ktorá pôvodne vytvorila požiadavku pre aktuálne zobrazenie stránky Traffic s ources - domains Vis itors Vis its Vis its (s hare) Page views Average vis it Average vis it Bounce Rate duration length All 19 39 100,00% 60 07m 49s 1,51 79,48% gT2_DirectTraffic 10 27 69,23% 42 13m 50s 1,51 85,18% www.facebook.com 5 5 12,82% 6 01m 31s 1,20 80,00% www.google.sk 2 4 10,25% 7 01m 30s 1,75 50,00% online-klub.sk 2 2 5,12% 2 - 1,00 100,00% ohniveceresne.online-klub.sk 1 1 2,56% 3 02m 43s 3,00 0,00% Rows: 1 - 5 of 5Visits - The total number of visits on the project over the reporting period.Visitors - The total number of visitors (cookie files) whose events were registered on the project over the reporting period.Page views - The total number of page views on the project over the reporting period.Average visit - The average amount of time spent by visitors on the project during a single visit. Bounce Visits are not included.
 36. 36. Reporting• Konverzie
 37. 37. Zdroje návštevnosti• Priama návštevnosť • Webstránky – referrer• Kampane návštevy• Vyhladávače • Kľúčové slová• Katalógy
 38. 38. Návštevnosť z kampaní• Display kampane • PPC• Direct email, PR news • Social media• Ako ich identifikujeme? – špecifický URL parameter napr. „gclid“ v Google AdWords – Použitím rovnakých parametrov v URL landing page pre kampaň • Google Analytics – tzv. UTM parametre • gemiusTraffic – akékoľvek vlastné parametre (vr. UTM), všetka návštevnosť z kampane v jednom reporte
 39. 39. Reporting• Funnel
 40. 40. Systémové dáta• Optimalizácia – OS, prehliadač• Zariadenia• Flash/Cookies - akceptácia
 41. 41. gemiusHeatMap• Systém na meranie pohybu užívateľa na stránke (kliknutia)• Jednoduchá aplikácia– FF plugin; online štatistiky (1min delay)• Poskytuje podklady pre optimalizáciu štruktúry, obsahu a architektúry stránok
 42. 42. gemiusHeatMap
 43. 43. gemiusProfile• Výzkumná štúdia analyzujúca sociodemografický profil návštevníkov v prepojení na návštevnost• Periodické opakovanie štúdií (mesačne, štvrťročne, ročne)• Štúdia využíva niektoré dáta z projektu AIMmonitor• Zistíte, akí návštevníci hľadajú aké informácie• Pomôže lepšiemu plánovaniu obsahu a designu stránok• Analyzujete trendy v profile návštevníkov

×