Metoda orální historie sezaměřením na archivaci rozhovorůa její aplikace v projektech Političtívězni.cz a Stopy totality
Seznámení s orální historií• Co je to orální historie?• Obraz lidské minulosti popsaný slovy.• Kvalitativní výzkumná meto...
Raison detre orální historie• V historiografii důraz na dokumenty, to je ale pouze jeden druh pramenů• Autobiografie – ne...
• Vzpomínky předáváme prostřednictvím příběhů• Vyprávění nikdy nemohou být zcela neutrální – to ale není ke škodě
Dějiny orální historie• Ústně vyprávěné příběhy – staré jak samo  lidstvo• Nejmladší a nejstarší vědecká disciplína = v...
Metodologie OH• Podstatou životní příběh „narátora“ – formou rozhovorů• OH není každý rozhovor s pamětníkem• Přípravná fá...
• Životní příběh (životopisné vyprávění) – snaha objasnit určitý historický proces či etapu z pohledu narátora, volné po...
• Není špatného tématu, je špatného zpracovatele• Při životopisném rozhovoru tazatel do linie řeči narátora téměř nevstu...
• Možnost záměrného zkreslení životního příběhu narátorem, je třeba údaje ověřovat• Nutnost vytipovat si předem osoby, do...
• Někteří nemusí zpočátku chtít spolupracovat – z různých důvodů: zdraví a věk, zatrpklost vůči vlastní minulosti, přehn...
Technika pro nahrávání a práci s        rozhovory• Rozvoj techniky umožnil rozvoj OH.• Záznamová zařízení: Kazetové...
Etika OH• Vztah tazatel – narátor je do značné míry nerovný• Tazatel vstoupí do života narátora, chce aby mu sdělil svůj ...
Orální historie a etikaOtázky k zamyšlení:• Jaká rizika narátorovi přináší sdílení osobních informací o jeho životě s ciz...
Záznam z rozhovoru• Charakteristické mimoslovní projevy narátora, jeho nálady, pocity tazatele vzhledem k narátorově upř...
Analýza a interpretace• Analýza – rozčlenění rozhovoru na tematické úseky.• Hierarchizace shromážděných údajů podle míry ...
Využití metody• Akademické výzkumy, naučná literatura, biografie• Vzdělávání žáků a studentů• Rodinná historie, regionáln...
• Společenskovědní projekt o. s. Zapomenutí pro mladé lidi (ZŠ, SŠ), kteří mají za úkol ve svém okolí nalézt osoby perze...
• Příběhy perzekuovaných v rámci kolektivizace zemědělství, v rámci obou tzv. Akcí K, příběhy politických vězňů i dětí p...
• Návaznost na projekt Zmizelí sousedé
Projekt Političtí vězni.cz• Iniciativa Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je eticky zachyt...
• Příběhy politických vězeňkyň a vězňů, někdejších příslušníků PTP
Instituce OH v České republice• Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AVČR (COH), Česká asociace orální h...
Vybrané zahraniční archivy s on-line        přepisy• First Black Woman at Virginia Tech  http://spec.lib.vt.edu/bl...
Archivace orálně historických        materiálů• Teoretická debata v USA již od 60. let• Zachování OH materiálů v au...
• Diskuse, jaký typ materiálů by měly archivy uchovávat, badatelé měly v počátcích problémy s absencí materiálů k histor...
• I zde je třeba pamatovat na etickou a legislativní stránku věci• Otázka, jakým způsobem a v jaké formě OH prameny zpří...
• OH materiály na webu: možnost manipulace výpovědi, neuvědomění si důsledků, které umístění na webu může mít• Problém p...
• Karen Brewster - v roce 2000 uskutečnila analýzu 64 on-line OH sbírek• Většina institucí zvolila cestu nákladné a časov...
• Problém velkého množství OH materiálu – nutnost vytváření kategorií, klíčových slov, orientačních bodů, a to jak v rám...
jaroslav.vanous@centrum.cz
Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech političtí vězni.cz a stopy totality
Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech političtí vězni.cz a stopy totality
Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech političtí vězni.cz a stopy totality
Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech političtí vězni.cz a stopy totality
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech političtí vězni.cz a stopy totality

1,441 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech političtí vězni.cz a stopy totality

 1. 1. Metoda orální historie sezaměřením na archivaci rozhovorůa její aplikace v projektech Političtívězni.cz a Stopy totality
 2. 2. Seznámení s orální historií• Co je to orální historie?• Obraz lidské minulosti popsaný slovy.• Kvalitativní výzkumná metoda užívaná ve společenských vědách.
 3. 3. Raison detre orální historie• V historiografii důraz na dokumenty, to je ale pouze jeden druh pramenů• Autobiografie – nedůvěra k těmto typům pramenů• Cíl OH – nabídnout komplexnější pohled na dějiny, pomoci pochopit, jak dějiny prožívají a hodnotí ti, kteří by po sobě žádný pramen nezanechali, otevřít tzv. historii každodennosti, zkoumání nedemokratických režimů• Přístup „zdola“, problematika „malých dějin“• OH např. velmi populární v Latinské Americe – početné „mlčící“ komunity
 4. 4. • Vzpomínky předáváme prostřednictvím příběhů• Vyprávění nikdy nemohou být zcela neutrální – to ale není ke škodě
 5. 5. Dějiny orální historie• Ústně vyprávěné příběhy – staré jak samo lidstvo• Nejmladší a nejstarší vědecká disciplína = vždy snaha zachytit a uchovat obraz minulosti• Zájem o ústní, spontánní a osobní prožitky vycházející ze sdělení současníků určité události• OH musí být uchovávána pro ostatní, dnes k tomu jsou možnosti
 6. 6. Metodologie OH• Podstatou životní příběh „narátora“ – formou rozhovorů• OH není každý rozhovor s pamětníkem• Přípravná fáze – je důležité získat kontext• Vlastní rozhovor obvykle 2 fáze – životní příběh a doplnění jednotlivých témat, pauza mezi 2 rozhovory• Přepis, analýza a interpretace rozhovorů nezbytná• OH má svůj etický kodex• Důležitá i právní stránka věci• Materiál by měl být uchován pro další badatele
 7. 7. • Životní příběh (životopisné vyprávění) – snaha objasnit určitý historický proces či etapu z pohledu narátora, volné pole při vyprávění narátorovi, jde o spontánnost příběhu a plynulý tok řeči• Interview (rozhovor) – váže se k určité historické události, dotazovaný ji prožil, měl v ní určitou roli či k ní zaujímá nějaký postoj, kladení otázek nevyhnutelné (aby byl narátor udržen u tématu), otázky jsou ale konkrétní, častější vstupy, respektování osobních přístupů dotazovaného• Chronologický – postupný od dětství• Strukturovaný – oddělování složek života od sebe (pracovní rodinné, volný čas, práce)• Tazatel – ten, kdo se ptá, vedoucí výzkumu• Narátor – pamětník
 8. 8. • Není špatného tématu, je špatného zpracovatele• Při životopisném rozhovoru tazatel do linie řeči narátora téměř nevstupuje, pouze když narátor tuto linii ztratí, může jej nenápadně navézt zpět. Taktéž když si nemůže narátor na něco vzpomenout, tazatel musí být proto dobře obeznámen s tehdejším děním• Nekladou se otázky ano-ne, spíše takové, které předpokládají volnější a delší odpovědi
 9. 9. • Možnost záměrného zkreslení životního příběhu narátorem, je třeba údaje ověřovat• Nutnost vytipovat si předem osoby, do výzkumu zahrnuté• Narátory předem informujeme o našich záměrech• Musíme mít alespoň rámcovou představu o souvislostech v životních příbězích narátorů
 10. 10. • Někteří nemusí zpočátku chtít spolupracovat – z různých důvodů: zdraví a věk, zatrpklost vůči vlastní minulosti, přehnaná skromnost (že je člověk „obyčejný“), neslouží paměť• Je třeba narátorovi vysvětlit, jak s materiálem bude naloženo, že podepíše autorizační protokol, který tazatele zavazuje, že rozhovoru nezneužije• Připomenout, že rozhovor není důkazním materiálem, nýbrž jde o osobní vzpomínky, snaha sdělit něco příští generaci, nejsou písemné prameny, rozhovor je prakticky v režii narátora, přesto můžete pomoci dopovědět větu
 11. 11. Technika pro nahrávání a práci s rozhovory• Rozvoj techniky umožnil rozvoj OH.• Záznamová zařízení: Kazetové, digitální diktafony, fotoaparát, kamera• Kvalita záznamu důležitá• Editace zvuku a videa: Audacity, Windows Live, Freemake Audio & Video Converter.
 12. 12. Etika OH• Vztah tazatel – narátor je do značné míry nerovný• Tazatel vstoupí do života narátora, chce aby mu sdělil svůj život, nutnost důvěry• Vše, co s rozhovory bude činěno, je třeba uvést do smlouvy• Je třeba se oprostit od emoci či komentářů, ať je vyřčeno cokoliv, s čím nesouhlasíme• Je třeba smluvně zajistit rozhovory – narátor vypráví citlivé až intimní detaily ze svého života, může
 13. 13. Orální historie a etikaOtázky k zamyšlení:• Jaká rizika narátorovi přináší sdílení osobních informací o jeho životě s cizím člověkem, který je hodlá publikovat?• Jaké jsou mocenské vztahy mezi narátorem a tazatelem?• Má narátor kontrolu nad rozhovorem, vedeným školeným tazatelem?• Vyžadují zájmy narátora jeho ochranu?• Jak ji můžeme zajistit?• Komu všemu je orální historik (novinář) ve své práci odpovědný?
 14. 14. Záznam z rozhovoru• Charakteristické mimoslovní projevy narátora, jeho nálady, pocity tazatele vzhledem k narátorově upřímnosti, otevřenosti, rezervovanosti, vědomým či nevědomým nepřesnostem• Místa, kde se rozhovor dotkl závažné nebo citlivé problematiky• Zachytit okruhy, které první rozhovor neobsáhl a k těm se potom vrátit při druhém rozhovoru• Všechny neobvyklé události, k nimž došlo v průběhu rozhovoru - selhání techniky, rozrušení narátora, přerušení rozhovoru
 15. 15. Analýza a interpretace• Analýza – rozčlenění rozhovoru na tematické úseky.• Hierarchizace shromážděných údajů podle míry závažnosti pro projekt. (odlišné vnímání narátora)• Historik si volí kritéria: obsahová, faktografická, psychologická, jazyková.• Interpretace – pochopení a vysvětlení smyslu v rozhovoru vyřčeného. Zařazení do kontextu. Význam ticha.
 16. 16. Využití metody• Akademické výzkumy, naučná literatura, biografie• Vzdělávání žáků a studentů• Rodinná historie, regionální historie• Výstavy, audiovizuální dokumenty..
 17. 17. • Společenskovědní projekt o. s. Zapomenutí pro mladé lidi (ZŠ, SŠ), kteří mají za úkol ve svém okolí nalézt osoby perzekuované socialistickou diktaturou v ČSR v 50. letech, zpracovat jeho životní příběh, který se následně součástí putovní výstavy• Žáci a studenti se naučí pracovat s nahrávací technikou, vést rozhovor s pamětníkem, pracovat s různými typy dokumentů
 18. 18. • Příběhy perzekuovaných v rámci kolektivizace zemědělství, v rámci obou tzv. Akcí K, příběhy politických vězňů i dětí politických vězňů
 19. 19. • Návaznost na projekt Zmizelí sousedé
 20. 20. Projekt Političtí vězni.cz• Iniciativa Političtí vězni.cz je nevládní a neziskový projekt, jehož účelem je eticky zachytit a uchovat paměť a životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň – očitých svědků a aktérů historických událostí, které měly zůstat zapomenuty
 21. 21. • Příběhy politických vězeňkyň a vězňů, někdejších příslušníků PTP
 22. 22. Instituce OH v České republice• Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AVČR (COH), Česká asociace orální historie• Ústav pro studium totalitních režimů• Židovské muzeum v Praze – portál www.holocaust.cz• Středisko orální historie (SOHI) při ZČU Plzeň• Centrum vizuální historie Malach• Portál Paměť národa
 23. 23. Vybrané zahraniční archivy s on-line přepisy• First Black Woman at Virginia Tech http://spec.lib.vt.edu/blackwom/• Holocaust Survivors http://www.holocaustsurvivors.org/survivors.php• Oral History Project of The Vietnam War http://www.vietnam.ttu.edu/oralhistory/interviews/browse/• The Rutgers Oral History Archives of World War II http://oralhistory.rutgers.edu/• Recording Voices & Documenting Memories of Czech & Slovak Americanshttp://www.ncsml.org/Content/Oral-Histories.aspx• Capturing Our Stories. Developing a National Oral History Program of Retiring/Retired Librarianshttp://solstice.ischool.utexas.edu/Capturing_Our_Stories/index.php/M ain_Page
 24. 24. Archivace orálně historických materiálů• Teoretická debata v USA již od 60. let• Zachování OH materiálů v autentické podobě vs. omezená doba životnosti nosičů (kazety, CD, DVD, Minidisc, paměťové disky), zde role archivů zcela klíčová• Derek Reimer: „Archivy a knihovny by mohly OH materiály nejen uchovávat, nýbrž i spoluvytvářet.“• Lidé z těchto oborů jsou si dobře vědomi nedostatků jednotlivých sbírek, mohou iniciovat jejich komplexnější zpracování.
 25. 25. • Diskuse, jaký typ materiálů by měly archivy uchovávat, badatelé měly v počátcích problémy s absencí materiálů k historií „podceňovaným“ sociálním skupinám• Postmoderní přístup: Uchovávat všechny prameny bez ohledu na jejich povahu a kvalitu?• Fogerty a Tuchman, Bruemmer: Archivace OH pramenů nezbytná jako součást výzkumu dějin, uchování paměti – „úplné, totální archivy“
 26. 26. • I zde je třeba pamatovat na etickou a legislativní stránku věci• Otázka, jakým způsobem a v jaké formě OH prameny zpřístupňovat• Oral History and Copyright: An Uncertain Relationship. (John Neuenschwander)• 21. století – nezpochybnitelná role elektronických médií• Digitální technologie donucují archivy k přehodnocení jejich dosavadní role a k posuzování obtížných otázek týkajících se bezpečnosti, ochrany a přístupnosti pramenů (Bret Eynon)
 27. 27. • OH materiály na webu: možnost manipulace výpovědi, neuvědomění si důsledků, které umístění na webu může mít• Problém přesunů webových stránek, jejich nefunkčnosti
 28. 28. • Karen Brewster - v roce 2000 uskutečnila analýzu 64 on-line OH sbírek• Většina institucí zvolila cestu nákladné a časově náročné varianty k ošetření legislativních záležitostí a jestliže dosud v případech starších rozhovorů nebyl k dispozici souhlas narátora k uveřejnění rozhovoru na internetu, byl dodatečně opatřen• Interpretace legislativy se ale v jednotlivých případech lišila, někde nebyla zmíněna vůbec• Digitalizace pokračuje dál• Pokusy o vytvoření digitálních archivů mluveného slova, např. historicalvoices.org
 29. 29. • Problém velkého množství OH materiálu – nutnost vytváření kategorií, klíčových slov, orientačních bodů, a to jak v rámci souboru rozhovorů, tak i v rámci rozhovorů samotných• Možnost budování OH archivů při knihovnách, respektive možnost nabízení výstupů z OH projektů knihovnami veřejnosti - spolupráce s regionálními archivy?• Zajistit dostupnost OH pramenů pro širší veřejnost, avšak nikoli v rozporu s etickými a legislativními principy
 30. 30. jaroslav.vanous@centrum.cz

×