Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CASLIN, aneb jak se budovala knihovnická síť před dvaceti lety

965 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CASLIN, aneb jak se budovala knihovnická síť před dvaceti lety

 1. 1. CASLIN, spolupráce, knihovnictví Martin Svoboda KISK FF MU, Brno 6. prosince 2012NTK/TECHO
 2. 2. Synopse 210 mm • Prehistorie • Historie • Co zůstalo • Úskalí spolupráce • SEXCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 2
 3. 3. Prehistorie 210 mm • Andrew Lass žije v Praze 6, studuje na FF UK etnografii, na podzim 1968 členem surrealistické skupiny. 1973 těsně před státnicemi vyhoštěn. V lednu 1990 přijíždí za kamarády do Prahy, Jiří Polišenský pracuje ve Státní knihovně • AL otřesen stavem hledá pomoc, Richard Quandt, Elizabeth Kennan, Mellon Foundation, červen 1990 další návštěva, 1991 návštěva skupiny z USA, Jim Haas, architekti, • na podzim 1991 Společný záměr, sepsání projektu, 1992 setkání MS a Johan van Halm na ELAGu v Ravenně, září 1992 návštěva 24 knihoven za 21 dnů od MIT po SU NC v RaleighCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 3
 4. 4. Společný záměr 210 mmCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 4
 5. 5. Začátky 210 mm • 14. 12. 1992 projekt přijat a schválen grant Mellonovy nadace ve výši $1,1milion + grant Pew Charitable Trusts na „soft“ část projektu • 23. 1.1993 vybrán Aleph ExLibris na strojích digital Alpha (unix) • 31. 5.1993 podepsány smlouvy • 7. 7.1993 – „demo" stroje instalovány v Praze a Martině Oren Beit Arje v Diviakoch • 22. 9.1993 – lokalizovaný systém předváděn veřejnosti • 5.- 9. 9. 1993 – první Management Training / Rožnov p.R. • 10.-11. 1993 – instalace "přechodných" ULTRIX strojů • 12. 1994 – první instalace http serveru (NCSA) v NK • 12. 1994 – Min. kultury přiděluje Matching grant 17,5 MKčCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 5
 6. 6. Začátky 210 mm • 1. 1995 - Zkušební provoz ve všech čtyřech knihovnách CASLIN • 1. 1995 - Moravská zemská převádí veškerý přírůstek a zpracování knih na ALEPH • 1. 1995 - První domácí webové stránky NK • 4. 1995 - Pokusná verze WWW přístupu do katalogu NK • 9. 1995 - Národní knihovna ČR převádí veškeré zpracování českých knih na ALEPH (včetně tisků Národní Bibliografie) via TeX • 1. 1996 - Všechny čtyři knihovny CASLIN provozně užívají ALEPH • 2. 1996 - Projekt CASLIN - z hlediska Mellonovy nadace oficiálně ukončen. Hledají se cesty, jak pokračovat ve spolupráciCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 6
 7. 7. telnet vstup do katalogu v NK 210 mm Instrukce pro vstup do katalogu CASLIN/NK CHIPweek č. 30/95, 22. listopadu 1995.CASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 7
 8. 8. Rozšíření CASLINu 210 mm • LINCA – 1994 – Knihovna AV ČR + ústavy (tehdy ještě nerozdělené AV), holandský systém BIBIS (opuštěn ve prospěch Alephu) • KOLIN – 1995 – UPJŠ, TU Košice, ŠVK Košice – velmi funkční konsorcium, všechny knihovny také Aleph • MOLIN – 1996 – MZK, VK Olomouc, MU, UP – rovněž schopné konsorcium, MZK+VK Aleph, MU a UP Tinlib: změna katalogizačních pravidel + web klient AT-parCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 8
 9. 9. Semináře 210 mm • Zvláštní grant $200,000 Pew Charitable Trusts – lokalizace, dokumentace, semináře – původní účel seminářů – vzdělání vedoucích manažerů (1993, 94, 95) – počínaje rokem 1997 – témata knihovního provozuCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 9
 10. 10. Semináře 210 mm 1993 Management Training 5.- 9. září 1993, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika, Moravská zemská knihovna, Brno 1994 Management Training 19.- 23. jún 1994, Liptovský Ján, Slovensko, Matica slovenská - Slovenská národná knižnica, Martin 1995 Knižničné konsorcia 27.- 31. august 1995, Smolenice, Slovensko, Univerzitná knižnica Bratislava 1997 Knihovny budoucnosti 8.-12. červen 1997, Dlouhé Stráně, Česká Republika, Konsorcium MOLIN 1998 Knižnice bez hraníc 31. máj - 4. jún 1998, Štrbské Pleso, Slovensko, Konsorcium KOLIN 1999 Souborné katalogy: organizace a služby 30. květen - 3. červen 1999, Zadov na Šumavě, Česká Republika, Státní technická knihovna Praha, Národní knihovna ČR Praha, Masarykova universita BrnoCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 10
 11. 11. Semináře 210 mm 2000 Vzdělávání knihovníků 28. květen - 1. červen 1998, Luhačovice, Česká Republika, Konsorcium MOLIN a Národní knihovna České republiky 2001 Popis a zpřístupnění dokumentů : nová výzva 27. - 31. květen 2001, Beroun, Česká Republika, Knihovna Akademie věd ČR a Národní knihovna ČR ve spolupráci s CASLIN 2002 Ochrana a sprístupňovanie dokumentov: nové trendy 23. - 27. jún 2002, Podbanské, Slovensko, Slovenská národná knižnica v spolupráci s CASLIN 2003 Zvládání krizí a jejich následků 8. - 12. červen 2003, Holenský dvůr u Jindřichova Hradce, Česká republika, Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, Praha 2004 Správa pamäte: Sivé zóny 5. - 9. september 2004, Čingov - Slovenský raj, Slovensko, Združenie KOLIN 2005 Služby knihoven: nové trendy 19. - 23. 6. 2005, Lednice na Moravě, Česká republika, Moravská zemská knihovna v BrněCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 11
 12. 12. Semináře 210 mm 2006 Zpětná vazba aneb děláme to dobře? Český ráj, 11. – 15. 6. 2006, Knihovna Akademie věd ČR 2007 Informační technologie a komunikace vědeckých poznatků Stupava, 3. – 7. 6. 2007, Slovensko, Univerzitná knižnica Bratislava 2008 Znalostní technologie a budoucnost vyššího vzdělávání Blansko, 15. – 19. 6. 2008, Česká republika, Masarykova univerzita v Brně 2009 Institucionální repositáře a Open Access Klášter Teplá 7. - 11.6.2009, Česká republika, Západočeská univerzita v Plzni 2010 Knižničné služby, používateľské potreby a meniaca sa ekonomická realita Tále, 6. – 10. 6. 2010, Slovensko, Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2011 Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Brněnská přehrada, 12. – 15. 6. 2011, Česká republika, Masarykova univerzita v BrněCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 12
 13. 13. Pracovní skupiny 210 mm • Pracovní skupiny pro – souborný katalog – pro retrospektivní konverzi … zrušena – standardizaci a jmenné zpracování … Rada pro katalogizační politiku při Národní knihovně ČR – věcné zpracování … povinné MDT – implementaci ALEPH – hardware – ochranné mikrofilmování … stále pracuje CZ-SKCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 13
 14. 14. Standardy 210 mm • Standardy – UNIMARC, AACR2, ISBD – MDT, vlastní hesla (podle LCSH) – bibliografický záznam, minimální záznam pro SK – UNIX, TCP/IP, Z39.50, ISO/CCL, ISO/ILL, UNICODE – prefixy čárových kódůCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 14
 15. 15. A co zůstalo 210 mm • Semináře – Každoroční, obvykle červen, účast „CASLIN“ské knihovny, VŠ, krajské, specializované – 2-4 zahraniční spíkři, Sarah Thomas, Lois Mae Chan, Cliff Lynch, Ole Husby, Herbert van de Sompel, … – akvárium • Pracovní skupiny – implementace Aleph … SUAleph – Rada pro kat. politiku – ochranné mikrofilmování ... CZ-SK, digitalizace, KrameriusCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 15
 16. 16. A co zůstalo 210 mm • Standardy – katalogizace, posléze digitalizace, LTP • Souborný katalog – 8 839 907 jednotek (6. 12. 2012) – ...by mohl být lepší, • návazné služby • aktuálnostCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 16
 17. 17. Co se nepovedlo 210 mm • vytvořit skutečně fungující pevně spojené konsorcium s dlouhodobou strategií rozvoje a financování • v kritických chvílích (když končily peníze), partikulární místí zájmy převládly • někteří ředitelé i politici používali CASLIN k demonstraci své pozice, místo aby se starali o jeho funkčnost a zabezpečení • nadšení a ochota jsou skvělé, ale vyčerpatelné zdroje • idea, že jedna společná věc vrhne na každého účastníka víc slávy, než jeho malá soukromá „hromádka“, se těžko prosazujeCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 17
 18. 18. Knihovnictví 210 mm • prohlášení SEX mne pobavilo, spíš truchlivě • co je na tom experimentálního? to jsou přece hesla každého opravdového knihovníka • spíš tedy SOX – Sekce Opravdových Knihovních Služebníků • Ich dien • Knihovnictví není především věda, ale služba. Pokud na něm nějaká věda je, je to věda o tom, jak tu službu dělat dobře.CASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 18
 19. 19. Knihovnictví 210 mm • Knihovnictví podle mne je – a mělo by tak být vyučováno – inženýrská disciplina • inženýr projektuje most, knihovník buduje systém, • oba pomohou dostat se někam, • oba k tomu používají nejlepších známých vědeckých metod, • mají (měli by mít) dobře definovaný cíl, čas a prostředky • kriteria, podle kterých půjde změřit, zda se dílo podařilo, • když se podaří, nejenže přinese prospěch, ale může být i krásné.CASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 19
 20. 20. Děkuji za pozornost 210 mm Martin Svoboda martin.svoboda@techlib.czCASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 20
 21. 21. Doporučené čtení 210 mm Lass, Andrew and Quandt, Richard, „Library Automation in Transitional Societies, Oxford University Press, 2000. Quandt, Richard, „The changing Landscape in Eastern Europe“, Oxford University Press, 2002.CASLIN, etc., KISK FF MU, Brno, 6. 12. 2012 21
 22. 22. Sir Tim Berners-Lee for Nobel prize ! 22

×