Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kateřina Pojerová: Informace jako služba neziskovým organizacím

1,451 views

Published on

Přednáška Kateřiny Pojerové v rámci Bloku expertů na KISK FF MU (podzim 2009)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kateřina Pojerová: Informace jako služba neziskovým organizacím

 1. 1. Mgr. Kateřina Pojerová ÚISK FF UK, Neziskovky.cz Informace jako služba pro neziskové organizace Blok expertů, KISK FF MU Brno, 15. 10. 2009
 2. 2. Co je neziskový sektor? Státní sektor Neziskový sektor Byznys Nestátní neziskový sektor Nevýdělečný sektor Dobrovolnický sektor Třetí sektor Občanský sektor Veřejně prospěšný sektor NEZISKOVÉ ORGANIZACE KOMERČNÍ ORGANIZACE
 3. 3. Neziskové organizace <ul><li>nejsou zřízeny za účelem generování zisku a jeho rozdělování mezi majitele; veřejná prospěšnost </li></ul><ul><li>občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů); </li></ul><ul><li>nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech); </li></ul><ul><li>obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech); </li></ul><ul><li>církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech). </li></ul>
 4. 4. Jaké informace NO potřebují? <ul><li>jako každá jiná organizace ;-) </li></ul><ul><li>právo, účetnictví a daně, finance, personalistika a vzdělávání, trh a konkurence/partneři, kontakty, dění v oboru a trendy v ČR/EU/světě, statistiky (i regiony), zahraniční příležitosti a kontakty </li></ul><ul><li>správné/ověřené, rychlé, relevantní, v kontextu, vyhovující obsahem i formou </li></ul><ul><li>problém placení za informace (př.: GK vs. rešerše) </li></ul>
 5. 5. Servisní o.p.s. pro neziskové organizace Vzdělávání – kurzy, workshopy, rekvalifikace , konference a odbo rná setkání Poradenství – konzultace, organizační analýzy Informační služby – katalogy/databáze, referenční služby, rešerše, A & Q, statistiky Publikační činnost – web, zpravodaj, publikace Agenturní služby – administrace grantových programů pro nadace a nadační fondy Public Relations – soutěž ŽIHADLO, inzerce www.neziskovky.cz Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 6. 6. <ul><li>informační portál neziskového sektoru </li></ul><ul><li>průběžné zpravodajství/novinky pro NNO </li></ul><ul><li>kalendář akcí (vzdělávací na Studujte.cz ) </li></ul><ul><li>Databáze finančních zdrojů </li></ul><ul><li>vzdělávání </li></ul><ul><li>diskusní fórum </li></ul>Neziskovky.cz Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 7. 7. <ul><li>největší databáze pracovních míst v českých neziskových organizacích </li></ul><ul><li>cca 300 nových inzerátů měsíčně </li></ul><ul><li>personální „poradna“ </li></ul><ul><li>elektronický bulletin s novinkami </li></ul><ul><li>nabídka dobrovolné práce </li></ul><ul><li>http://prace.neziskovky.cz </li></ul>Burza práce Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 8. 8. <ul><li>určen zejména pro spolupráci neziskových organizací a firem </li></ul><ul><li>cca 20 nových inzerátů měsíčně </li></ul><ul><li>sběrny šatstva a nepotřebných věcí </li></ul><ul><li>nabídka a poptávka pronájmů </li></ul><ul><li>http://bazar.neziskovky.cz </li></ul>Bazar Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 9. 9. Katalog neziskovek <ul><li>katalog produktů a služeb českých neziskových organizací </li></ul><ul><li>pro všechny oblasti </li></ul><ul><li>aktuálně 1.265 záznamů </li></ul><ul><li>prostor pro prezentaci organizace </li></ul><ul><li>jednoduché vyhledávání a registrace </li></ul><ul><li>http://katalog.neziskovky.cz </li></ul>Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 10. 10. Grantový kalendář <ul><li>týdně aktualizovaný výčet grantových a dotačních programů pro neziskové organizace, ale i příspěvkové organizace, školy, obce… </li></ul><ul><li>programy ministerstev, krajů a obcí, českých i zahraničních nadací, nadačních fondů, velvyslanectví, EU a dalších grantujících subjektů </li></ul><ul><li>propojení Grantového kalendáře s DBFZ </li></ul><ul><li>určen všem, kteří hledají zdroje k financování svých projektů </li></ul>Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 11. 12. Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK <ul><li>celostátní elektronické periodikum věnující se neziskovému sektoru </li></ul><ul><li>každou první ST v měsíci e-mailem zdarma </li></ul><ul><li>ke stažení na www.neziskovky.cz </li></ul><ul><li>průběžné zpravodajství </li></ul><ul><li>měsíčník (řízení a rozvoj NO, informace o grantech a dotacích, příklady z praxe, právní, účetní a daňové informace, možnosti vzdělávání, …) – rozhovory, ankety, diskuse, komentáře </li></ul>Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 12. 13. Daňový kalkulátor <ul><li>dárcovství, filantropie, CSR </li></ul><ul><li>pomůcka k optimalizaci daňové povinnosti prostřednictvím darů </li></ul><ul><li>určen pro fyzické i právnické osoby </li></ul>Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 13. 14. Kalkulátor náhradního plnění <ul><li>zaměstnávání osob se ZP </li></ul><ul><li>plnění povinného podílu (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) </li></ul><ul><li>nástroj k výpočtu tzv. náhradního plnění </li></ul><ul><li>určen pro všechny zaměstnavatele zaměstnávající více než 25 osob </li></ul>
 14. 15. Knihovna Neziskovky.cz <ul><li>ojedinělá knihovna v ČR specializovaná na neziskový sektor a řízení NO </li></ul><ul><li>3.600 k.j. ve volném výběru, časopisy, výroční zprávy českých NNO 2008 </li></ul><ul><li>výpůjční služby každou středu </li></ul><ul><li>studovna, notebook, wi-fi, (skenování/kopírování) </li></ul><ul><li>elektronický katalog Clavius </li></ul><ul><li>http://office.neziskovky.cz/clavius/ </li></ul>Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 15. 16. Rešerše a monitoring tisku <ul><li>rešerše na finanční zdroje </li></ul><ul><li>rešerše na informační zdroje (v oblasti neziskového sektoru, CSR, dárcovství apod.) </li></ul><ul><li>rešerše na neziskové organizace </li></ul><ul><li>monitoring médií NEWTON Media pro členy Klubu Neziskovky.cz </li></ul>Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 16. 17. <ul><li>Klub Neziskovky.cz je určen pro všechny neziskové </li></ul><ul><li>organizace bez ohledu na region či obor, </li></ul><ul><li>ve kterém působí. </li></ul><ul><li>informace – Grantový kalendář, Svět neziskovek, … </li></ul><ul><li>služby – knihovna, monitoring médií </li></ul><ul><li>slevy na kurzy – Neziskovky.cz, H1, Jazyk v.o.s., … </li></ul><ul><li>slevy na publikace – ANAG, ASPI, GRADA, Portál </li></ul><ul><li>slevy na další produkty a služby (SW, mkt výzkum…) </li></ul><ul><li>pozvánky na klubové akce </li></ul>Klub Neziskovky.cz Neziskovky.cz, o. p. s. | www.neziskovky.cz
 17. 20. Kontakt <ul><li>Mgr. Kateřina Pojerová </li></ul><ul><li>Neziskovky.cz, o. p. s. </li></ul><ul><li> Malé náměstí 12, Praha 1 </li></ul><ul><li> 224 239 876, 605 276 326 </li></ul><ul><li> [email_address] </li></ul><ul><li> http://www.neziskovky.cz/ </li></ul>Neziskovky.cz, o.p.s. | www.neziskovky.cz

×