Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

This nədir?

306 views

Published on

Əminəm ki,bu dərslə Javada this nədir tamam aydın olacaq

Published in: Education
 • Be the first to comment

This nədir?

 1. 1. ThisThis həmin anda hansı obyekt üzərində iş gedirsə,həmin obyektinreferansin qaytarır.Bu açar söz nələrə xidmət edir,ona baxaq.This əsasən 2 məqsədlə işlədilə bilər.1.İlk olaraq kodlama edərkən ad toqquşması baş verdikdə.Nümunəylənə demək istədiyimə baxaq. İlkin Abdullayev 1
 2. 2. Thisİlkin Abdullayev 3
 3. 3. ThisGörüldüyü kimi metod içindəki lokal dəyişənlə sinfin içindəki qlobaldəyişən adı toqquşur.Kod yazdığımda hansı dəyişəni çağırdığımı kompil-yatoru başa salmaq üçün this istifadə edəcik. İlkin Abdullayev 4
 4. 4. ThisGörüldüyü kimi qlobal dəyişəni çağırmaq üçün this.ad yazıldı.Bayaq qeyd etmişdik ki,this həmin andakı obyektin referansın qay-tarır.Ona görə this yazıb nöqtə ilə a qlobal dəyişənini çağıra bilirik.İlkin Abdullayev 5
 5. 5. This2.This açar sözündən həm də konstruktordan digər konstruktorlarıçağırmaq üçün istifadə olunur İlkin Abdullayev 5
 6. 6. This Nəticə:İlkin Abdullayev 6
 7. 7. ThisThis yazıldıqda ən birinci kod sətrində yazılmalıdı(Konstruktor çağrıldıqda) İlkin Abdullayev 7
 8. 8. ThisThisin bu istifadəsiylə ola biləcək bir xətaya da baxaqİlkin Abdullayev 8
 9. 9. ThisBurda səhv nədən ola bilər?Əsas metodda obyekt yaradıldı,tək para-metrli konstruktor işə düşdü.Tək parametrli konstruktor 2 parametrliolan konstruktoru çağırdı.Və 2 parametrli tək parametrliyi,tək parametrliyenə 2 parametrliyi çağırır və dövrü olaraq bu dəvam edəcək.Buna görəxəta görünür. İlkin Abdullayev 9
 10. 10. ThisYazdığımız metod ThisAnlayisi adli bir tip qaytarir.This referansı(həminanda iş görülən obyektin)qaytardığından metodun qaytardığı tip olaraqreturndə this yaza bilərik. İlkin Abdullayev 10

×