Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Tekla] Hướng dẫn vẽ móng bánh ú

1,373 views

Published on

Hướng dẫn vẽ móng có phần vát
Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Published in: Software
  • Be the first to comment

[Tekla] Hướng dẫn vẽ móng bánh ú

  1. 1. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 1 Móng bánh ú trong Tekla Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com Dẫn nhập • Trong Tekla là công cụ vẽ móng chỉ tạo được hình khối. Muốn tạo móng bánh u theo kiểu Việt Nam chúng ta phải áp dụng thủ thuật sau: • Chọn phần dưới là tiết diện hình khôi, phần trên là tiết diện thay đổi • Các bước thực hiện được trình bày dưới đây
  2. 2. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 2 Vẽ khối móng Bước 1: Vẽ móng đơn Bước 2: Nhập thông tin của cột b với h của móng Bước 3. nhập h móng 1 2 3 Phần chóp móng Bước 4: Tiếp tục vẽ móng phần trên Bước 5: Chọn tiết diện thay đổi cho móng 4 5
  3. 3. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 3 Hình dạng phần chóp Bước 6: chọn kích thước phần trên Vào mục chọn kích thươc tùy ý, chọn tiết diện PL_V, nhập kích thước b và h: tương đương dài và rộng phần trên he và be: tương đương dài rộng của phần đỉnh chóp ye và ze: điều chỉnh nếu móng lệch tâm 6 Chiều cao phần chóp Bước 7: Chiều cao phần chóp tương tương đương với h của phần trên móng 7 Link tải file: https://www.fshare.vn/file/HARQ564TK29W Vậy bạn đã hoàn thành phần dựng hình móng bánh ú. Chúc các bạn thành công
  4. 4. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: https://www.facebook.com/hoanganhtraining Company: www.huytraining.com 4 CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com

×