Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

English-Hungarian school

662 views

Published on

Angol-Magyar iskola.
Englische-Ungarische schule.
English-Hungarian school.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

English-Hungarian school

  1. 1. English-Hungarian schoolMcDonalds will be closed from 1:00 until 2:30 on Thursday, June 10, 2010.2010. június 10-én, csütörtökön McDonalds zárva lesz 1 óra-től fél 3-ig.From 1940 until the end of World War II, North Transylvania was returned to Hungary.1940-től a második világháború végeig, Észak Erdély vissza adtak Magyarországnak.Hungary is the most beautiful nation in Europe and on Earth.Magyarország a legszebb ország Európaban és a földön.Poland is a country in Central Europe between Belarus and Germany.Lengyelország egy ország Közép Európaban Belarus és Németország között.Search something about Vienna on the internet.Keres valamint Bécsről az interneten.I uploaded my new video about Europe between World War I and World War II.Fölraktam az új videóm Európaról az első világháború és a második világháború között.My favorite city in Transylvania is Cluj-Napoca, once a Hungarian city, but now Romanian.A kedvenc városom Erdélyben Kolozsvár, egykor egy magyar város, de most román.Székesfehérvár is the 9th largest city in Hungary.
  2. 2. Székesfehérvár a kilencedik legnagyobb város Magyarországon.Viktor Orbán, the Prime Minister of Hungary, was born here on Friday, May 31, 1963.Orbán Viktor, a Magyar miniszterelnök, itt született 1963. május 31-én, pénteken.Which cities are not on the map?Milyen városok nincesenek a terképen?Hungarian nationalist politican Gábor Vona was born in Gyöngyös on Sunday, August 20, 1978.Magyar nationlista politikus Vona Gábor született Gyöngyösön 1978. augusztus 20-án, vasárnap.The castle was built between the 10th and 11th century.A kastély épültt a X. és XI. század között.I returned from Slovakia on Monday, August 3.Jöttem vissza Szlovákiaból augusztus 3-án, hétfőn.I came back from Transylvania on Tuesday, July 6.Jöttem vissza Erdélyből július 6-án, kedden.I was there with Steven.Istvánnál ott voltam.When does your flight take off from Budapest?
  3. 3. Mikor szall fel a repülőd Budapestről?Very early. At 7:30.Nagyon korány. Fél 8-kor.When did the Six-Day War of 1967 begin?Mikor keszdödött az 1967-es hatnapos háború?On Monday, June 5, 1967.1967. június 5-én, hétfőn.I got the water and the grapes from my friend Alexander.Kaptam a vízet es a szőlőt a barátomtól Sándortól.Eve is the most beautiful girl in Hungary.Éva a legszebb lány Magyarországon.Hungary is my home.Magyarország az én hazám.My favorite book is Night from Elie Wiesel.A kedvenc könyvem Night Elie Wieseltől.I do not smoke.Nem dohányzom.
  4. 4. Always on time for the flight.Mindig időben a repülőhöz.Smoking is forbidden on this flight.Tilos a dohányzás ez a repülőgépen.Is it possible to go further?Lehet tovább menni?Yes, so lets go further.Igen, úgy mennünk tovább.Please read the introduction.Kerem szépen, el olvas a bevezetőt.This is how I live.Így élek.Everyday, there is more than just a good price for fish at Cora.Minden nap van több mint csak jó ár holatért Coraba.Find the nearest free room.Keres a legközelebb kiadó szobat.Sunlight at last.Végre a napfény.The earthquake is over.Vége a földrengésnek.
  5. 5. Before 1920, Transylvania was Hungarian land.1920 előtt, Erdély magyar föld volt.In Transylvania, there is a Reformed church not far from Cluj-Napoca.Erdélyben van egy Református templom nem messze Kolozsvártól.There was a snow day on Wednesday, January 6, 2010.Egy hó nap 2010. január 6-án, szerdán volt.I dont need security. I just need some peace.Nem kell a biztonság. Csak kell a béke.Im happy to speak Hungarian.Szívesen beszélek magyarul.Watch out for your head.Vigyázz a fejedre.We are not at war with Islam, but with terrorism.Nem háborúzunk az Iszlámma, hanem a terrorizmussál.Do you need the information about the peace treaty between Israel and Egypt?Kell az információ a békeszerződésről Izrael és Egyiptom között?Everyday, overtaking is illegal between 6:00 in the morning and 10:00 in the evening.Minden nap, előzni tilos reggel 6 és este 22 között.Instead of govern for four years, MSZP lied morning, day, and night.Ehelyett kormányoz négy évig, MSZP hazudott reggel, napközben, és este.(Instead of govern for four years, MSZP lied morning, night, and evening =Ehelyett kormányoz négy évig, MSZP hazudott reggel, éjjel meg este.)

×