Successfully reported this slideshow.
© Forum Virium Helsinki
Linked Events    TapahtumarajapintaHelsingin kaupungin kehittäjätapaaminen       10.05.2012      © Forum ...
Linked Events, kehittäjätapaaminen 10.5.12•  Tähän settiin on koottu 10.5.12 Helsingin kaupungin kehittäjätapaamista vart...
Tausta• Pääkaupunkiseudulla useat julkiset toimijat ovat kehittäneet oman tapahtumakalenterisovelluksensa, jota kukin its...
Haaste• Johtanut päällekkäiseen työhön ja ylläpitokustannuksiin.• Tieto ei kulje kovin hyvin eri järjestelmien välillä, jo...
Ratkaisu• Luodaan yksi hyvin määritelty ja rakenteeltaan joustava tapahtumatietokanta, johon tapahtumatiedot syötetään• T...
Tärkeimmät hyödyt• Tapahtumatiedot ovat avoimesti kaikkien toimijoiden käytössä  • Uutta liiketoimintaa alan yrityksille,...
Linked events, avainasiat• Yksi tietokanta, monta näkymää• Avoin rajapinta• Linked data, semanttinen rakenne       ...
Linked Events –hanke, visio  Tapahtumakalentereita                                 Kalent...
Linked events, status toukokuu 2012• Tapahtumatietoformaatit benchmarkattu maailmalta• Valittiin sopivin lähtökohdaksi -> ...
Linked events, status toukokuu 2012• Ajantasaiset Helsingin kaupungin matkailutoimiston tuottamat• tapahtumatiedot välitty...
Kiitos!Forum Virium Helsinkipekka.koponen@forumvirium.fiwww.forumvirium.fi            © Forum Virium Helsinki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Linked events 10.5.2012

1,014 views

Published on

Presentation by Pekka Koponen at Helsinki developer meetup on 10.5.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Linked events 10.5.2012

 1. 1. © Forum Virium Helsinki
 2. 2. Linked Events TapahtumarajapintaHelsingin kaupungin kehittäjätapaaminen 10.05.2012 © Forum Virium Helsinki
 3. 3. Linked Events, kehittäjätapaaminen 10.5.12• Tähän settiin on koottu 10.5.12 Helsingin kaupungin kehittäjätapaamista varten Linked Events-hankkeesta muutama slaidi taustoista ja alkuperäisestä visiosta (4-9) sekä loppuun kaksi slaidia tämänhetkisestä tilanteesta ja olennaisista linkeistä (10-11)• Linked Events on kevyellä resurssoinnilla Forum Viriumin eteenpäin viemä hanke, jota myös Helsingin kaupungin viestintä on rahoittanut 2011.• Hankkeen alussa on haastateltu laajasti läpi olennaisia toimijoita ja selvitetty heidän toiveitaan ja tilannettaan• Jotta monisyisessä asiassa päästiin eteenpäin, tässä vaiheessa fokus on proof of conceptin tekemisessä perustuen vain yhden toimijan ylläpitämään sinänsä laajaan tapahtuma-aineistoon. Nyt keskitytään tiedon rakenteeseen, avoimeen rajapintaan ja semanttisen webin mahdollisuuksiin, ei vielä yhteiskäyttöisen tietokannan rakentamiseen tai yhteisten luokittelujen/ontologioiden määrittelyyn.• Testien tulosten perusteella määritellään ja käynnistetään seuraava vaihe. Samanaikaisesti käydään neuvotteluja siitä kenelle tämäntyyppisen palvelun ylläpito kuuluu pidemmällä aikajänteellä. © Forum Virium Helsinki
 4. 4. Tausta• Pääkaupunkiseudulla useat julkiset toimijat ovat kehittäneet oman tapahtumakalenterisovelluksensa, jota kukin itse ylläpitää.• Tapahtumatietojen ylläpitoa on aikanaan pidetty sen verran yksinkertaisena tiedonhallintahaasteena, ettei yhteistyötä ole katsottu tarpeelliseksi.• Sama tapahtuma voi olla useassa eri tietokannassa. Pahimmillaan samasta tapahtumasta on poikkeavat tiedot, toinen ajan tasalla, toinen ei. Mahdollisuus virheisiin moninkertaistuu. © Forum Virium Helsinki
 5. 5. Haaste• Johtanut päällekkäiseen työhön ja ylläpitokustannuksiin.• Tieto ei kulje kovin hyvin eri järjestelmien välillä, joitakin rajapintoja on tehty.• Tapahtuman tuottajalle on työlästä lähettää tiedot useaan eri kalenteriin, kaupunki on vain yksi toimija, mediat tärkeämpiä.• Tiedon jakelukanavien määrä kasvaa jatkuvasti - mobiilipalvelut, nettisivut, sähköiset näyttötaulut. Näitä usein ylläpidetään eri järjestelmillä. © Forum Virium Helsinki
 6. 6. Ratkaisu• Luodaan yksi hyvin määritelty ja rakenteeltaan joustava tapahtumatietokanta, johon tapahtumatiedot syötetään• Tapahtumatietokanta ja eri toimijoiden tapahtumakalenterit eriytetään• Kukin tapahtumakalenteri (käyttöliittymä) hakee tiedot yhteisestä tietokannasta oman profiilinsa mukaan• Tietokanta on täysin avoin eli kaikki palveluntarjoajat voivat hakea haluamansa tapahtumatiedot ilman kustannuksia teknisten rajapintojen kautta• Tietokannan avoimuutta helpottaa se että tapahtumatietojen halutaan yleensä leviävän mahdollisimman laajalle eli ne ovat tapahtuman järjestäjän markkinointia © Forum Virium Helsinki
 7. 7. Tärkeimmät hyödyt• Tapahtumatiedot ovat avoimesti kaikkien toimijoiden käytössä • Uutta liiketoimintaa alan yrityksille, esim. uudet mashup-palvelut • Markkinoinnin peitto paranee, uusia kanavia tapahtumajärjestäjille kustannustehokkaasti• Kehitys- ja ylläpitokustannukset jakaantuvat useammalle taholle • Edullisempaa kullekin yksittäiselle organisaatiolle • Ominaisuudet pysyvät alan yleisessä kehityksessä mukana, koska resursseja on riittävästi• Tieto on ajantasalla, virheet vähenevät kun useampi taho ei pidä yllä samaa tietoa• Parhaimmillaan tapahtuman tuottaja itse ylläpitää tietoa © Forum Virium Helsinki
 8. 8. Linked events, avainasiat• Yksi tietokanta, monta näkymää• Avoin rajapinta• Linked data, semanttinen rakenne © Forum Virium Helsinki
 9. 9. Linked Events –hanke, visio Tapahtumakalentereita Kalenteri Kale Kale Ka nt Ka l nte e nt le eri nt e ri ri e ri Tapahtumatiedot Lupaprosessi Tekninen alusta © Forum Virium Helsinki
 10. 10. Linked events, status toukokuu 2012• Tapahtumatietoformaatit benchmarkattu maailmalta• Valittiin sopivin lähtökohdaksi -> EventsML• Linked data -suunnitelmissa hidastettu vauhtia. Kehittäjille hyödyllisempää tällä hetkellä tarjota dataa XML-muodossa ja JSON rajapinnan kautta. Valitun XML:n rakenne tukee kuitenkin konvertointia esim. RDF-muotoon.• Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupunki ovat teettäneet formaattiehdotuksen ja testirajapinnan Mysema Oy:llä. Sitä testataan nyt Helsingin kaupungin matkailutoimiston datalla, joka sisältää kolmella kielellä matkailijoita kiinnostavia tapahtumia.• Rajapinta löytyy Forum Viriumin hostaamana (Amazonin pilvessä) osoitteesta http://events.hubi.fi• Nyt halutaan verifioida formaatin ja rajapinnan toimivuus, sen jälkeen laajennetaan tapahtumatietojen sisältöä © Forum Virium Helsinki
 11. 11. Linked events, status toukokuu 2012• Ajantasaiset Helsingin kaupungin matkailutoimiston tuottamat• tapahtumatiedot välittyvät kerran vuorokaudessa testirajapintaan:• http://events.hubi.fi• Keskustelua rajapinnasta:• http://www.hri.fi/fi/keskustelut/tapahtumarajapinta-linked-events-2/• Nykyinen matkailutoimiston avoin rajapinta:• http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-kaupunki-tietoa-matkailuun-liittyvista-kohteista• http://www.visithelsinki.fi/misc/feeds/kaikkitapahtumat.xml © Forum Virium Helsinki
 12. 12. Kiitos!Forum Virium Helsinkipekka.koponen@forumvirium.fiwww.forumvirium.fi © Forum Virium Helsinki

×