Successfully reported this slideshow.

javne ličnosti i društvene mreže

1,675 views

Published on

EastWeekendFest Bor

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

javne ličnosti i društvene mreže

 1. 1. Javne ličnosti i društvene mreže Gordana Čomić
 2. 2. K o su “javne ličnosti”? <ul><li>“ Žive” u TV-u, u radiJU, u novinama, na plakatima, a bogme – žive i U INTERNETU , anonimno na prvi pogled, ali s prepoznatljivošću i uticajem, dakle mnogi se smatraju “javnim ličnostima” </li></ul><ul><li>Jedna “vrsta” javnih ličnosti postaje se zbog posla kojim se ljudi bave, druga “vrsta” sticajem okolnosti </li></ul>
 3. 3. Š ta “javne ličnosti” traže na internetu? <ul><li>K omunikaciju </li></ul><ul><li>I nformaciju </li></ul><ul><li>V erifikaciju </li></ul><ul><li>I deje </li></ul>
 4. 4. R azlika: realnost - internet <ul><li>N e postoji , kad je komunikacija u pitanju </li></ul><ul><li>P ostoji , kad je udobnost u pitanju </li></ul><ul><li>N e postoji , kad je odgovornost javne ličnosti u pitanju </li></ul><ul><li>P ostoji , kad je količina informacija u pitanju </li></ul>
 5. 5. D ruštvene mreže <ul><li>U realnosti se zovu “od čoveka do čoveka, od vrata do vrata, od salaša do salaša,...” </li></ul><ul><li>“ (Ne)Pričaj sa strancima!” </li></ul><ul><li>M ogućnosti različitih oblika društvenih mreža za različite “vrste” javno odgovornih ljudi </li></ul><ul><li>P rednosti: broj korisnika, Gauss raspodela korisnika , “access matters” pravilo </li></ul>
 6. 6. (ne)materijalna dobit <ul><li>D ruštvene mreže mogu (a ne moraju) biti izvor (ne) materijalne dobiti, raznih sadržaja </li></ul><ul><li>D ruštvene mreže mogu (a ne moraju) biti izvor zadovoljstva , zabave i opuštanja </li></ul><ul><li>D ruštvene mreže mogu (a ne moraju) biti izvor novih znanja , novih informacija , novih pristupa ,... </li></ul>
 7. 7. gordanac (case study  ) <ul><li>2006. : početak ( blogspot ) </li></ul><ul><li>2006: : i – nastavak ( mojblog ; b92 blog) </li></ul><ul><li>2007. : i – dalje...( b92 blog ) </li></ul><ul><li>2008. : i – još dalje ( facebook ) </li></ul><ul><li>2009. : pa – neminovno ( linkedin ) </li></ul><ul><li>2010. : i – naravno ...( twitter ) </li></ul><ul><li>forumi – nikad! (ali zato imageshack i photobucket – naravno i neminovno ) </li></ul>
 8. 8. Š ira slika u manjem ramu <ul><li>George Lakoff kaže: “ utkani um , metafore i kadrovi kojima mislimo definišu našu komunikaciju” – i to se lako dokazuje na društvenim mrežama </li></ul><ul><li>K omunikacija sa nekim “iz TV” ima “prethodne prepreke” – o javnoj ličnosti sagovornici imaju stav, percepciju, “ram za sliku”, očekivanja, “propise” (posebne) i samoopravdavajuće predrasude </li></ul>
 9. 9. M anje je - više <ul><li>V eštine dijaloga – što se manje “vide”, više se razgovara </li></ul><ul><li>“ Višak informacija” – što se manje primećuje, više se informacija “deli, razmenjuje” </li></ul><ul><li>“ Drug/arica član” – što se manje “teoretiše” o članstvu, više se poverenja stiče </li></ul><ul><li>Preporuka: </li></ul><ul><li>strategija komunikacije je “dobrovoljno </li></ul><ul><li>odricanje sopstvenih prednosti” </li></ul>
 10. 10. Š ta će biti dalje? ( mreža JE alat ) <ul><li>A lat će menjati način, “for better and for worse” </li></ul><ul><li>A lat će zahtevati učenje, veštine i znanja o – komunikaciji kaotakvoj </li></ul><ul><li>Alat će menjati institucionalizovane i “offline” procedure, proizvešće nove regulacije </li></ul><ul><li>A lat će menjati stereotipe o “javnim” i “ne-javnim” ličnostima </li></ul>
 11. 11. Z dravo! J a sam MicaMreža vlasnica na gordanac  <ul><li>Internet i društvene mreže su kao – mačke – neodoljivi, skoro savršeni, zavodljivi, idu kuda one hoće, dođu kad im se svidi, zahtevaju “hranu”, maženje i paženje, predu, frkću, svetle u mraku, ponekad se ponašaju kao da i ne postojimo, ponekad kao da nikog drugog sem nas nemaju, svašta možeš s njima ali ih – pripitomiti ne možeš nikada...stvarno... </li></ul>

×