Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cheia succesului in agricultura

2,275 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cheia succesului in agricultura

  1. 1. Cheia succesului înpiaţă, cultura protejatăde BIHAR F1!Apollo F1 –siguranŢă Şi succes!Sinteza sezonuluide pepeni 2010„leader” la mazĂreIMPORTANŢA AZOTULUIMICI SFATURI PENTRUDEPOZITAREA VERZEIprimul PAS îN COMBATERE,RECUNOAŞTEREA BOLIIIndAgra Farm 2010
  2. 2. ardei ardei Bihar F1 este momentan singurul hibrid de Cheia succesului gogoşar din paleta ZKI Seminţe ce prezintă Apollo F1 – rezistenţă la Xanthomonas. Are punct pistilar în piaţă, cultura închis, astfel nu permite infiltrarea ciupercilor siguranţă şi succes! şi bacteriilor în interiorul camerei semincere, protejată prevenind astfel mucegăirea respective, putrezirea fructelor. Suprafaţa fructelor este de BIHAR F1! netedă, brăzdată de delimitarea celor 3-4 Principala categorie de ardei cultivate în Româ- nia, în spaţii protejate sunt ardeii graşi, tip blocky. lobi, culoare de roşu intens Greutatea medie a Ardeiul este o plantă pretenţioasă faţă de factorii fructelor e de 200–250 g. Cultivarea legumelor a devenit în ultimii ani de vegetaţie. Temperatura minimă de germinare o activitate rentabilă, ce generează venituri a seminţelor este de 14–15 °C, iar cea optimă de considerabile legumicultorilor specializaţi. 25–28 °C. La temperatura minimă, germinarea are loc după 18–20 zile şi chiar mai mult, iar la Un criteriu important pentru reuşita profesională cea optimă în 9–11 zile. Plantarea răsadurilor se şi implicit satisfacţie materială este alegerea face atunci când temperatura solului se menţine hibridului potrivit şi cultivarea acestuia într-o pe adâncimea de 10 cm, la nivelul de 14–15 °C. tehnologie adecvată, care să genereze un ran- Imediat după plantare, solarul se ţine închis dament maxim între costurile de producţie şi pentru acumulare de căldură. Aerisirea se face veniturile generate. între orele 10:00 şi 16:00, când temperatura În condiţiile de piaţă ale anului 2010, una dintre depăşeşte cele 27 °C optime pentru dezvoltarea cele mai profitabile culturi în spaţii protejate a vegetativă a ardeiului. În perioada de creştere a răsadurilor şi imediat fost cultivarea gogoşarilor. În ultimii ani se constată o deviere din ce în după plantare, au fost în diferite zone de cultivare Din mai multe colţuri ale ţării am primit semnale, De ce recomandăm ce mai mare a factorilor climatici faţă de cei din întreaga ţară semnalate 2-3 valuri successive de la producători, referitor la preţurile din piaţa BIHAR F1 cultivării în spaţii optimi, influenţând astfel procesul de cultivare de căldură alternând cu scăderi bruşte de Siguranţă şi în presezon a ardeilor şi nu numai. Pentru a veni în ajutorul temperaturi şi pe perioade îndelungată. la care au reuşit să comercializeze gogoşari. protejate? legumicultorilor vă propunem un hibrid de ardei Astfel la începutul lunii iulie preţul varia între Semnalele primite de la producători erau 10–12 lei/kg. Chiar şi la mijlocul lunii august, tip blocky ce a prezentat stabilitate pe parcursul îmbucurătoare. Astfel hibridul Apollo nu a –  hibridul are creştere nedeterminată, se anilor si anume Apollo F1. preţul de 5 lei/kg e satisfăcător. Dacă facem un poate cultiva palisat pe două braţe sau în manifestat slăbiciuni în timpul vegetaţiei calcul la ce preţ se poate comercializa un kg la cordon, la fel ca orice cultură de ardei. Pa- din aceste perioade cu altenanţe mari de începutul sezonului şi preţurile care sunt când lisat eficienţa e mărită cu cca 20% faţă de Ce recomandări are temperaturi, ci din contra, a legat de la primul Răsărire şi răsaduri uniforme sezonul e în plină desfăşurare, când piaţa este etaj şi în continuu, pe când majoritatea hibrizilor saturată de gogoşari, reiese faptul că întradevăr conducerea în cordon Apollo F1? concurenţi avortând câte 1-2 etaje şi în general timpurietatea şi aspectul comercial al produsului –  se pretează foarte bine la ciclul lung de cele când temperaturile au scăzut simţitor. cultură Pe parcursul intregului sezon al anului 2010, contează enorm în calcularea eficienţei muncii. încă din perioada de producere de răsaduri, În condiţiile verii lui 2010, respective pe percursul În ajutorul legumicultorilor care doresc o –  internodii scurte, cu fructificare în toată s-au semnalat fluctuaţii mari ale temperaturilor căldurilor toride când temperaturile pe timpul eficientizare a muncii lor, firma ZKI Seminţe perioada de vegetaţie, nu avortează nici în Formă, greutate = profit şi se anunţa un an dificil din puncte de vedere zilei, în solarii, depăşau cu mult 40 °C, Apollo F1, propune hibridul de gogoşar, Bihar F1 pentru timpul zilelor toride de vară ale extremităţilor climatice ce urmau să apără în din nou, nu şi-a manifestat deloc tendinţă de a cultivare şi în spaţii protejate (sere, solarii). Lider pe piaţă –  datorită cultivării în spaţiu protejat, anul din curs. avorta flori sau fructe. planta respectiv, fructele nu sunt expuse Recoltă echilibrată Nici în acest sezon, fructele nu au avut de suferit intemperiilor climatice şi a factorilor de ca formă, mărime, culoare, aspect comercial ceea stres din culturile de câmp ce denota o stabilitate remarcabilă în vegetaţie –  aplicând o tehnologie corectă (folie şi fructificarea lui Apollo F1 în orice situaţie de de mulci, palisarea culturii, picurare, stres ce deriva din factorii climatici. aport susţinut de substanţe nutritive În piaţă, deasemenea succesul e asigurat cu si microelemente, menţinerea unei Apollo F1, cel mai important aspect fiind Formă regulată de la început stări ftosanitare bune), cu o plantare la cel comercial al fructelor. Media de greutate începutul lunii aprile în spaţiul protejat, se a fructului a fost de 200 g, grosimea pulpei poate începe recoltarea prin luna iulie la 5-6 mm, ceea ce denota o rezistenţă bună la preţul maxim din pieţe şi se poate recolta transport, capacitate bună de păstrare, culoarea până la sfârşitul sezonului. albă a fructului şi chiar şi aspectul că Apollo F1 la maturitate deplină se coace în roşu aprins e Dacă până în prezent aţi fost reţinuţi cu privire un aspect important în comercializarea lui. la avantajele cultivării gogoşarilor şi în special al Astfel pentru o siguranţă mai mare in hibridului BiharF1 în spaţii protejate, sperăm că cultivarea ardeilor tip blocky în condiţii de stres avantajele menţionate mai sus să vă lămurească climatic ridicate şi pentru succesul asigurat în şi în viitorul sezon să vă lămuriţi fiecare în parte. comercializare vă recomandăm Apollo F1! Apollo formă și culoare ideală2 3
  3. 3. pepene verde pepene verde Preţurile la pepeni s-au menţinut în limite sa- Sinteza sezonului surprins de cele constatate. În urma ploilor de 2-3 zile, parcela era inundată aproape o săptă- tisfăcătoare până la mijlocul lunii august când piaţa a suferit un colaps. Ciudat a fost faptul că de pepeni 2010 mână. La nivelul rădăcinilor sub folia de mulci s-a format o mocirlă care credeam că termină în pieţe preţurile la tarabe se menţineau deşi ce- rerea a scăzut considerabil, producătorii astfel cultura în totalitate. La încălzirea vremii cam neputând comercializa decât o mică parte din toate culturile din jur au dispărut. La răsaduri- produse. le mele, desi au pierdut o mare parte din foliaj „În condiţiile date În sezonul 2010 se observă o uşoară creştere a am fost nevoit să completez doar 350 plante, Concluziile sezonului 2010 sunt evidente. Produ- majoritatea suprafeţelor cultivate cu pepeni, datorită faptu- care raportat la 15 000 este nesemnificativ.”  cătorii s-au împărţit în două categorii distincte şi producătorilor afectaţi lui că în sezoanele 2009–2008 preţurile şi cerin- anume cei care doresc o siguranţă în producţieau hotărât să reînfiinţeze ţele pieţei au fost în continuă creştere. Cu toate Sezonul nici mai târziu, după şocurile de la plan- şi folosesc răsaduri altoite într-o tehnologie se- culturile cu riscul de că suprafeţele au cunoscut o uşoară creştere se tare, nu a decurs în mod normal şi valori norma- mi-intensivă sau intensivă şi cei care doresc o a amâna deschiderea observă faptul, că producătorii au avut tendinţa le. Alternanţa temperaturilor şi ploile ce au căzut învestiţie minimă atât referitor la materialul să- sezonului cu câteva de a cultiva în condiţii extensive de tehnologie. cu frecvenţă regulată au determinat plantele să ditor cât şi tehnologic, dar care sunt predispuşi săptămâni.” Astfel au crescut şi suprafeţele cultivate prin se- avorteze din flori şi chiar să arunce fructe legate. capriciilor vremii. mănat la cuib şi predominante au fost seminţele Mulţi producători au semnalat acest fapt şi deşi din diferitele selecţii tip Crimson Sweet. vrejii aveau 1-1,5 m lungime de pe o zi pe alta au Avram Ioan – Periam rămas fără fructe legate, iar fructele care au rămas Suprafeţele cu tehnologii semiintensive sau in- au suferit şi nu au păstrat forma reglată au avut o tensive au ramas la nivelul din anii anteriori şi nu Titan/Sultan dezvoltatare inegală şi astfel producătorii au pier- s-au modificat considerabil nici suprafeţele cul- O surpriză plăcută au oferit răsadurile altoite prin dut mult la aspectul comercial al fructelor. tivate cu portaltoi. rezistenţa acestora în condiţiile în care apa a băl- Începutul sezonului a debutat cu vreme capri- tit zile la rând între culturi . În Periam (jud Timiş), cioasă, cu temperaturi scăzute, perioada în care Avram Ioan a avut 6 ha de altoi Titan/Zengő Cireap Lucian din Gottlob producatorii au fost nevoiţi să aleagă între faptul care au rezistat cu pierderi minime la densitate, (jud Timiş), 20 ha pepeni că ori plantează şi astfel temperaturile şi ploile pe când celelalte 80 de ha din jurul parcelei, care abundente reduce considerabil densitatea răsa- erau răsaduri nealtoite au dispărut fără urmă. “Sezonul era deosebit de dificil. Datorită plo- durilor, sau nu plantează riscând să îmbătrăneas- ilor şi frigurilor din primăvara mulţi producă- că răsadurile. Din păcate nici una din variante nu tori au fost nevoiţi să replanteze cultura sau să avut rezultate pozitive, astfel cei care au riscat şi încerce o semănare directă ca să nu piardă in- au plantat în câmp au avut pierderi de aproape vestiţia făcută în folie şi picurare. Eu am reuşit 100%, iar răsadurile ce au rămas pealocuri aveau însă salvez culturile însa am început sezonul sistem radicular declimat şi au suferit din cauza numai la sfârşitul lui iulie. Faţă de anii trecuţi că precipitaţiile au spălat nutrienţii din sol. am început vânzările cu 2-3 săptămâni mai În condiţiile date majoritatea producătorilor târziu. Producţiile au fost puţin scăzute faţă afectaţi au hotărât să reînfiinţeze culturile cu ris- de anul trecut dar problema adevarată era cul de a amâna deschiderea sezonului cu câteva diferenţa mare de preţ între vânzările la cu- săptămâni. ţit şi preţul EN-GROS. Producătorii mari erau Cireap Lucian – Gottlob nevoiţi să vândă marfa la preţuri de 2000 lei vechi, un preţ de bătaie de joc şi culmea că nici la acest preţ nu era cerinţa suficientă. Acest sezon era foarte descurajator pentru produ- cătorii mari în schimb au făcut bani serioşi cei care îşi permiteau să-şi vândă marfa la cuţit, la tarabe.” Startul sezonului de pepeni, ca de fiecare dată, l-au dat producatorii din Dăbuleni. Aici sezonul nu durează mai mult de 2-3 săptămâni şi nici anul acesta nu a făcut excepţie. În schimb faţă Avram Ioan din Periam de alţi ani au reuşit să menţină foarte bine pre- ţurile pe parcurcursul întregului sezon şi anume (jud Timiş), 20 ha pepeni preţul de pornire la comercializarea EN-GROS “Până în anul în curs nu am încercat răsaduri a fost de 1,5 RON şi la încheierea sezonului 0,6 altoite nu le-am acordat importanţă. La îndru- RON. Singura nemulţumire a producătorilor din marea echipei ZKI am încercat pe o suprafaţă aceasta zonă a fost faptul, că media producţiei a de 6 ha combinaţia Titán/Zengő. Eram chiar fost de doar 20 t/ha ceea ce rămâne departe faţă de producţiile din anii anteriori.4 5
  4. 4. mazăre Importanţa azotului –  Care este secretul creşterii vânzărilor? Perioada critică când tomatele au cea mai mare ne- „Leader” – Aş sublinia două lucruri importante. În primul Importanţa voie de azot este: –  legarea fructului; la mazăre rând, munca echipei comerciale, dar şi cali- tatea produselor. Produsele noastre naturale azotului –  creşterea fructului. sunt cunoscute atât pe plan naţional cât şi în La carenţa sau la excesul de azot planta răspunde toată Europa. Lucrăm numai cu materii prime cu dezechilibrare între creşterea (evoluţia) vegeta- Bolile de nutriţie la plantele de cultură evidenţiea- tivă şi generativă. Excesul de azot duce la căderea de clasa l-a care se adaugă şi o tehnologie de ză lipsa unuia sau mai multor elemente din sol care florilor şi la căderea fructelor imediat după legare. ultima generaţie. Materialul săditor îl avem de sunt indispensabile bunei sănătăţi a plantelor, ele Datorită excesului de azot şi perioada de vegetaţie la ZKI Seminţe. Mazărea este produsă, in cea fiind preluate prin sistemul radicular. Plantele pen- se prelungeşte. mai mare parte, chiar de firma noastră, iar res- tru a fi în plină sănătate trebuie să aibă în sol şi sub- Simptome de carenţă de azot tul o achiziţionăm de la producatorii din zona, Carenţa de azot se manifestă prin: sol toate condiţiile fizice şi chimice ce pot determi- la tomate pe bază de contracte. –  problema legarea fructului; na solubilizarea elementelor sau fixarea acestora. –  creşterea fructului şi al lăstarului se opreşte. –  Cum aţi însuma sezonul din 2010? În cazul carenţei de azot vom avea o vegetaţie me- diocră, pipernicită şi subdezvoltată. Azotul joacă Nivelul azotului afectă şi sensibilitatea plantei faţă – În acest sezon ne-am extins la 300 ha de un rol major în metabolismul plantelor, este un ele- de boli. mazăre. Am achiziţionat şi o a doua combină ment esenţial al fotosintezei, care permite transfor- de recoltat mazăre verde. Toată gama de Simptomele de carenţă şi de exces de azot marea materiei minerale în ţesut vegetal şi are un la ardei seminţe am primit-o de la ZKI Seminţe si tot ei rol important în creşterea vegetativă. ne-au ajutat cu planul de semănare-recoltare. Azotul la ardei are un rol important în creşterea ve- Lipsa azotului duce la deficienţe de creştere, frun- getativă şi în creşterea mărimii fructului. Perioada Am avut 150 ha la Turnu Măgurele (soiurile zele devin subţiri, verde gălbui, în primele stadii ale critică când ardeiul are cea mai mare nevoie de azot timpurii) şi 150 ha la Caracal (soiurile tardive) carenţei, apoi roşiatice, gălbui. Mai multe frunze cu este în perioada de răsad. După această perioadă lângă sediul fabricii. Se anunţă un sezon di- peţiolul acestora îmbătrânesc, diminuându-se vitali- necesită în tot parcursul perioadei de vegetaţie o ficil. Am început semănatul târziu, datorită tatea plantei, înfloritul şi fructificarea. Prima dată ca- doză optimă. zăpezilor. Precipitaţiile din primăvară au în- renţa de azot se manifestă pe frunzele mai bătrâne. greunat mult desfăşurarea lucrărilor, dar am Excesul de azot se manifestă prin: Rădăcina plantelor o să fie mai subţire şi mai lungă. reuşit să finalizăm lucrările la timp. Datorită –  planta crează frunze mari de culoare verde închis; Azotul se găseşte în sol sub formă organică sau mi- precipitaţiilor foarte dese am întămpinat –  lăstarii au internodii lungi; nerală. Plantele nu pot absorbi azotul organic. Mine- greutăţi şi la combaterea buruienilor şi trata- –  căderea fructelor imediat după legare; ralizarea azotului organic se face prin amonificare şi mentelor fitosanitare. Prognozele de producţii –  fructele legate rămân mici (nu se dezvoltă mai de- nitrificare. Aceasta transformare este efectuată de erau între 5000 şi 7000 de kg/ha la soiurile parte). către microorganismele prezente în sol. Leader International S.A. a fost Virtus, Favorit şi Omega, la soiul Apor chiar si peste, însă datorită ploilor torenţiale în pe- Cauze: Carenţa de azot se manifestă prin: înfiinţată în anul 1994, având ca –  creşterea (dezvoltarea) plantei este moderat; rioada de recoltare nu am reuşit să recoltăm –  se manifestă mai ales pe solurile uşoare şi nisipoa- obiect principal de activitate impor- se, sărace în materie organică, acide ce provoacă –  tulpină scurtă; toată suprafaţa. tul de fructe proaspete. carenţe; –  frunzele inferioare îngălbenesc; Simptome de carenţă de azot –  Care este părerea Dumneavoastră despre firma –  excesul de umiditate determină activitatea slabă a –  fructele la umăr sunt înguste; la ardei În anul 2002 a preluat fabrica de ZKI şi soiurile de mazăre? –  pulpă subţire; bacteriilor din sol (Azobacter sp.) asupra descom- conserve Fructus Romanaţi şi a înce- –  forma fructelor devine uşor curbată –  Cu ZKI Seminţe am început colaborarea în punerii materiilor organice şi nitrificarea azotului; put activitatea şi în acest domeniu. –  absorbţia azozului de către planta se face în funcţie În momentul de faţă are puncte de 2009 când am testat pe aproximativ 20 ha de pH. Între valoriile pH 6.00 – 8.00 asimilarea este Simptomele de carenţă şi „Excesul de azot – soiurile Favorit şi Torda. În urma rezultate- de exces de azot la castraveţi desfacere şi de producţie în judeţele lor pozitive obţinute, ne-am decis că în 2010 maximă (100%). Peste această limită absorbţia în cazul excesului Constanţa, Olt, Teleorman şi Dolj. azotului începe să scadă drastic. Perioada critică, în administrarea azotului la cultu- de azot plantele să lucrăm numai cu ZKI Seminţe la capitolul rile de castraveţi este imediat după înfloritul aces- În ultimii ani, tot mai mare accent s-a de mazăre. Am o imagine cât se poate de Combatere: vor fi slabe, tora, în faza de legare a fructelor. De aceea se re- pozitivă despre ZKI seminţe, sunt de cali- –  aplicarea de îngrăşăminte azotoase adecvate; pus şi pe conserve de mazăre şi faso- tate, cu germinaţii bune, certificate, conform –  pentru creşterea activităţii bacteriilor din sol se va comandă cultivarea castraveţilor pe soluri afânate, cu frunze suculente, le păstăi. Am întrebat-o, pe D-şoara proceda la drenarea apei la terenurile unde este slabe în humus şi cu posibilitatea de administrare a lungi şi subţiri de cerinţelor UE, livrările sunt punctuale, se ţin de director, Luminiţa Vlad, cum vede cazul. elementelor nutritive în perioada de vegetaţie. această ramură cuvânt şi ne stau la dispoziţie în orice moment. culoare verde închis. Deşi anul era destul de dificil soiurile m-au Excesul de azot se manifestă prin: Excesul de azot – în cazul excesului de azot plante- Excesul de azot convins de capacitatea lor de producţie. –  lăstărirea excesivă a plantelor; le vor fi slabe, cu frunze suculente, lungi şi subţiri de culoare verde închis. Excesul de azot reduce rezis- –  fructele prezintă goluri în interior. reduce rezistenţa –  Cum vedeţi viitorul? –  Ce v-a determinat să investiţi în această ramură? tenţa faţă de boli, dăunători şi faţă de temperaturi Carenţa de azot se manifestă prin: faţă de boli, –  Colaborarea va persista şi în sezonul următor, oscilante (mai ales faţă de temperaturi ridicate). –  îngălbenirea frunzelor începând cu cele din partea inferioară a plantei; dăunători şi faţă de –  Comenzile noastre pentru conserve de la mazăre vom lucra împreună cu siguranţă mazăre au crescut exponenţial în ultima şi în 2011, dar probabil o să încercăm o tes- Simptomele de carenţă şi –  plantele rămân pitice, nedezvoltate; temperaturi oscilante tare la fasole păstăi şi la roşii industriale. Vă de exces de azot la tomate –  fructele îşi pierd din fragezime şi au culoarea verde- (mai ales faţă de perioadă. Pentru satisfacerea pieţii era abso- lut necesară o investiţie în acest domeniu. În mulţumim. Sperăm că în viitor colaborarea Tomatele are mare nevoie faţă de azot în tot parcur- gălbuie. temperaturi ridicate). ” prezent, capacitatea de prelucrare la mazăre noastră să ne ajute reciproc la prosperarea ce- sul perioadei de vegetaţie care se schimbă în func- Concluzia este că: doza recomandată de azot este este de 4t/ora. lor două firme. ţie de creşterea lăstarilor şi legarea fructului. important ca să avem plante şi fructe sănătoase.6 7
  5. 5. varză varză Merită să depozităm doar căpăţânile de calita- Doza excesivă de azot la fel poate cauza pro- redusă varza se poate deshidrata, astfel pierde o Mici sfaturi pentru te, lipsite de dăunători, de boli, fără defecte. Cele bleme, în schimb potasiul şi fosforul ajută la parte din greutate. atacate de boli, dăunători sunt necorespunză- păstrare. depozitarea verzei toare pentru depozitare. Rezultatele de depozi- Un alt aspect important constituie momentului În spaţiile acoperite este tot mai răspândită de- pozitarea în containere. În acest caz un lucru im- tare sunt mai bune dacă căpăţânile sunt curate, recoltării. Verzele destinate păstrării pot fi cule- portant este ca varza să fie aşezată direct în con- sortate. se doar atunci când căpăţâniile au ajuns la for- tainere minimalizând astfel defecţiunile cauzate Verzele recoltate prea devreme sau prea târziu ma şi la consistenţa ce caracterizează soiul sau de manipulare. Trebuie să avem mare atenţie şi „Cele atacate Unul dintre cele mai importante obiective din cauza supramaturării sau coacerii forţate hibridul. la aşezarea căpăţânilor, cotorul nu poate să fie în ale producătorilor de legume este întinderea de boli, sezonului de comercializare pe cât posibil. sunt la fel necorespunzătoare pentru păstrare. contact cu căpăţânile alăturate fiindcă la punc- Modul de depozitare a verzei poate să fie diferită. dăunători sunt Piaţa pretinde marfă proaspătă, de calitate, Căpăţânile compacte, tari, se pot depozita mai Cel mai simplu este depozitarea în câmp, dar în tul de contact se începe putrezirea. Numai căpă- eficient decât cele cu structură moale. E bine ţânile pot fi în contact, cotoarele trebuie să fienecorespunzătoare astfel o atenţie deosebită trebuie să acordăm dacă păstrăm căpăţânile cu frunze mai subţiri, aceste cazuri calitatea şi pierderile în cursul de- „în aer”. depozitării. pozitării sunt influenţate foarte mult de condiţii-pentru depozitare. compacte, cu formă rotundă. Diferitele moduri de depozitare influenţează le climatice. În câmp cel mai simplu procedeu de În unităţile moderne depozitarea se realizează Rezultatele Rezultatele depozitării depind foarte mult şi de depozitare este în siloz. Silozarea produselor se în celule închise unde se reduce concentraţia foarte mult durata de depozitare, dar în acelaşide depozitare sunt timp eficienţa depozitării depinde şi de calitatea locul cultivării, de condiţiile climatice şi pedo- mai bune dacă şi de caracteristicile verzei cultivate. logice. Plantele cultivate şi provenite din zone bogate în precipitaţii conţin o cantitate ridicată căpăţânile sunt Din punctul de vedere a depozitării sunt diferen- în apă astfel structura ţesuturilor este mai slabă. curate, sortate” ţe mari între soiurile, hibrizii, de varză. Verzele cu Pierderile la aceste produse în timpul depozitării perioada de vegetaţie scurtă (efemere) sunt po- sunt mai mari. Căpăţâniile cultivate pe terenuri trivite numai pentru depozitare temporară, pen- joase se pot păstra, depozita mult mai greu. tru păstrare îndelungată sunt potrivite verzele cu perioadă de vegetaţie lungă (hibrizii tardivi, Pentru o depozitare îndelungată trebuie să semitardivi). Cu cât este mai lungă perioada de acordăm atenţie şi technologiei aplicate, irigării. vegetaţie a verzei, cu atât rezistă mai bine la de- Verzele destinate depozitării trebuie să le irigăm pozitare. mai modest, trebuie să evităm excesul de apă. face pe terenuri bine afânate, uşor accesibile, cu de oxigen şi se ridică concentraţia bioxidului „Pentru informaţii nivelul apei freatice scăzută. O altă metodă de de carbon şi a azotului. Pentru rezultate optime depozitare răspândită mai ales în cazul cantită- recomandăm înainte de recoltare folosirea unui suplimentare despre ţilor mari este depozitarea în prismă. Aerisirea îngrăşământ cu un conţinut ridicat de potasiu noutăţi vă rugăm acestor produse se realizează prin gratii de ae- cât şi un tratament cu fungicide. contactaţi inginerii risire orizontale şi cu ajutorul hornurilor de ae- risire. După câteva zile de uscare pe căpăţânile ZKI Zrt în sezonul trecut a început să dezvolte noştri.” paleta de seminţe cu vărzoase, momentan avem de varză se pun paie şi după 4-5 zile pe paie se hibrizi timpurii şi semitimpurii de varză, în sezo- pune un strat de pământ. În spaţiile acoperite se nul următor introducem şi hibrizi de varză pen- poate depozita cu pierderi mai reduse, deoarece tru depozitare. putem controla mai uşor temperatura şi umi- ditatea relativă a aerului. Temperatură optimă Pentru informaţii suplimentare despre noutăţi pentru depozitare este între 0–4,5 º C, iar umidi- vă rugăm contactaţi inginerii noştri. tatea relativă optimă a aerului este de 90–95%. La o temperatură mai ridicată şi umiditate mai Vă dorim succes în producţie !8 9
  6. 6. ardei castravete Primul pas în Temperatura de 25-26 Cº şi umiditatea relativă de 60-80% reprezintă valori optime pentru ger- Karolina F1 folosiţi, în aceeasi tehnologie şi cu tratamente fitosanitare adecvate. Fructele sunt cilindrice , de combatere, minarea conidiilor şi producerea infecţiei. (ZKI 69-08 F1) culoare verde închis, cu pulpa densă, îsi păstrează prospeţimea timp îndelungat. Se pretează pentru Combatere industrializare şi comercializare în stare proaspătă. recunoaşterea bolii Se va respecta rotaţia culturilor evitându-se spe- Se recomandă cultivarea în spaţii protejate, dar ciile sensibile (ardeiul şi vinetele) şi se va proce- Hibrid nou de castravete tip cornichon, parteno- datorită toleranţei mari faţă de boli se poate da la dezinfectarea pământului. După apariţia carpic, cu broboane din paleta ZKI. cultiva cu succes şi în câmp, cu sau fără sistem de bolii se vor face stropiri prin alternanţă cu pro- Karolina F1 este rezultatul ultimelor cercetări în susţinere. Făinarea ardeiului duse sistemice. În funcţie de intensitatea atacu- domeniul castraveţilor a firmei ZKI. Hibridul prezintă Costuri fitosanitare reduse şi lucrări (Leveillula solanacearum) lui tratamentele se repetă la 10–12 zile. Făinarea o toleranţă mărită faţă de Mana Castraveţilor şi minime în verde = Karolina F1! se poate combate şi cu fungicide de contact. VMC (Virusul Mozaic al Castraveţilor), coroborat În prezent, boala este foarte răspândită atât în cu timpurietate şi o capacitate mare de producţie. culturile protejate cât şi în câmp. Atacul se ma- nifestă pe toate organele aeriene, dar în special Făinarea tomatelor Faptul că prezintă o toleranţă mărită faţă de agenţii patogeni, vine în ajutorul producătorilor, reducând pe frunze. (Leveillula solanacearum) semnificativ costurile preventive şi curative fitosanitare. Simptome Simptome Planta prezintă o creştere moderată, necesitând Primele simptome ale bolii apar pe frunzele ba- lucrări minime în verde datorate lăstăririi reduse. zale sub forma unor pete galbene, de dimensi- Formă regulată, În urma mai multor testări, Karolina F1 a prezentat uni diferite (2–4 cm în diametru), cu contur difuz, culoare verde închis un randament cu 20–30% mai mare faţă de martorii vizibile, mai ales pe partea superioară a limbului. Pe faţa inferioară a limbului, în dreptul petelor se formează un puf fin, de culoare cenuşie – albi- cioasă, constituit din fructificaţiile ciupercii-co- nidiofori şi conidii. Frunzele pe faţa superioară, prezintă la în- ceput pete de culoare (gălbuie) care se pot uni în condiţii favorabile dezvoltării bolii. Pe faţa inferioară a limbului, în dreptul petelor se formează o pâsla fină, cenuşie-albicioasă, care are aspect făinos, presărat cu puncte brune ne- gricioase. Datorită atacului are loc îngălbenirea şi ofili- rea frunzelor în totalitate, fructele de pe plan- tele puternic atacate rămân mai mici şi nu se dezvoltă normal. Ciuperca se transmite de la un Cultură Karolina F1 liberă de patogeni Prezenta VMC la martori – hibridul ZKI neinfestat an la altul prin peritecii şi miceliile din resturile vegetale. Infecţiile sunt realizate de ascospori cât şi de conidiile iernate în seră sau nou formate din germinarea acestora rezultă filamente, care Frunzele atacate, în scurtă vreme, se îngălbenesc pătrund în frunze prin străpungerea directă a în întregime, se zbârcesc, se desprind şi cad, din Avem plăcerea de a vă informa, că firma epidermei frunzelor. În culturile din sere facto- care cauză fructele rămân mici, crapă sau se bru- noastră, ZKI Seminţe, în perioada rii favorizanţi sunt temperaturile cuprinse între nifică. De la frunzele bazale atacul se extinde şi 18–24 Cº şi umiditatea relativă a aerului ce „La sfârşitul la cele din etajele superioare, cu excepţia, celor tinere din vârf, ducând, de regulă, la desfrunzi- variază între 70–82%. 10 -14 Noiembrie 2010 ciclului de cultură, rea şi uscarea aproape totală a tufelor de ardei va participa la cea de-a 15-a ediţie a Târgului Combatere internaţional de echipamente şi produse din şi gogoşari.resturile de plante se În sere, solarii şi câmp se va respecta rotaţia cul- domeniul agriculturii şi zootehniei – adună şi se ard.” Ciuperca se propagă în cursul vegetaţiei prin turilor (se exclud culturile de ardei si vinete, care conidii, care sunt răspândite de curenţii de aer. Iernarea are loc fie ca miceliu, fie sub formă de pot fi de asemenea atacate de aceeaşi tulpină) şi se va face dezinfecţia solului cu fungicide pe IndAgra Farm 2010 peritecii, în resturile de plante rămase pe sol sau bază de cupru (CuSO4-1%) sau din grupa de- Cu această ocazie vă invităm să vizitaţi sub formă de conidii în culturile protejate. carboximide. În funcţie de intensitatea atacului standul nostru situat tratamentele se repetă la 10–12 zile. în pavilionul 17, stand nr. 89. Multe plante spontane, gazdă pentru acestă ciupercă contribuie la menţinerea şi asigurarea La sfârşitul ciclului de cultură, resturile de plante Vă aşteptăm cu drag. sursei de inocul pe parcursul anului. se adună şi se ard. 10 11
  7. 7. Informaţii de specialitate: Ing. Panic Cristian tel.: 0742074377 Ing. Ionescu Catalin tel.: 0756060752 Ing. Tóth Lajos tel.: 0756060753 SC. ZKI Seminţe SRL.Str. Calea Armatei Române nr. 42 445100 Carei, Jud. Satu - Mare Telefon/fax: 0261 - 863055

×