İşveren Markası - Employer Brand

6,152 views

Published on

Kurumsal İtibar, işe alım ve çalışan bağlılığı için “İşveren Markası Yönetimi / Employer Brand Management” => Yükselen Trend!

Tüm araştırmalar ve başarılı firmaların sonuçları gösteriyor ki işveren olmayı markalaşacak bir değer,
ürün ve hizmet gibi düşünen, stratejik planlarına “işveren markası yönetimini” dahil eden şirketler, işe
alım ve çalışan bağlılığı konularında çok daha proaktif + verimli oluyorlar.

İşveren markası artık kurum itibarının en önemli unsuru haline gelmiştir. Kurumsal İletişim ve İnsan
Kaynakları bölümleri yan yana, birbirlerini besleye besleye çalışmak, hem içeride hem dışarıda “kurum
itibarına” yatırım yapmak zorundadırlar...

Sunum bu konulara ışık tutmaktadır.

Detaylı anlatım blog yazısında > http://bit.ly/13RAyiz

Published in: Business

İşveren Markası - Employer Brand

 1. 1. E RE N İŞV AS I A RK M YER MPO E AND BR www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 2. 2. www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 3. 3. MARKA VAATTİR! www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 4. 4. İŞVEREN MARKASI NEDİR? İşveren markası ”organizasyonunuzu hedef kitleniz gözünde cazip ya da itici kılan imajdır” İçeriye ve dışarıya verdiğiniz vaatlerinizin toplamıdır www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 5. 5. İŞVEREN MARKASI NEDİR? Sosyal Medyada, tüm dijital kanallarda en dikkatle, en stratejik konumlandırmanız gereken varlığınızdır! www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 6. 6. İŞVEREN MARKASI NEDİR? Hedef ve mevcut çalışanların katılmasını ve şirkette kalmasını sağlayan, bu iletişimi kuran, çalışanlar tarafından içselleştirilen Kurumun toplam DEĞERLER ÖNERİSİDİR > Employer/Employee Value Proposition (EVP) EVPniz nedir? Ve ÖNEMİNİN farkında mısınız? www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 7. 7. EREN MARKASI İŞV TNERLAR AÇISINDAN; ÇALIŞANLAR & PAR LECEĞE” İLERLERKEN “BİRLİKTE GE EK ŞEKİLLENDİRMEK DAHA İYİ BİR GELEC K İÇİN ESİNLENİLEN , ve “EN İYİ” OLMA IR, İŞ ORTAĞIDIR” “EN İYİ İŞ ORTAMID ALI, GELİŞTİRMELİ, ALGISINI YARATM PEKİŞTİRMELİDİR… www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 8. 8. AM AÇ ŞİRKET’in çalışan ve partnerlar açısından en iyi iş yeri ve en iyi paydaş olduğunun iletişimini kurmaktır… www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 9. 9. AM AÇ ŞİRKET’in güçlü bir işveren ve partner olduğu hakkında farkındalığı yükseltmek. Hayran olunacak şirket olduğunu, yansıtmak. Cazibe unsurlarını, değerlerini paylaşarak insanların birlikte geleceğe ilerlemek üzere heveslenmesini, böyle hissetmesini ve konuşmasını sağlamaktır… www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 10. 10. H ED EF  Üstün nitelikli çalışan ve partnerlar kazanmak, sürdürmek,  İşe alım, partner, müşteri kazanma süreçlerini kısaltmak, maliyetlerini azaltmak,  Çalışan, partner, müşteri sadakatini arttırmaktır. www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 11. 11. N AS IL ?  Müşteri, paydaş ve çalışanların (her seviyede) işbirliği yaparak  Bugünün sorun ve işlerini başarıyla kotararak  Geleceğin fırsatlarına, sürdürülebilirliğe odaklanarak  Küresel rekabeti gözeterek  Bilgiye, veriye odaklı iç görüler geliştirerek www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 12. 12. NEDEN İŞ VEREN MARKASI? ÇÜNK O LM A Ü ZS A ? www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 13. 13. Kaynak: M. Rauf Ateş Gelecek 500 Kaynak: M.Rauf Ateş - Gelecek 500 www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 14. 14. Kaynak: M.Rauf Ateş - Gelecek 500 www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 15. 15. NEDEN İŞ VEREN MARKASI Kaynak: M.Rauf Ateş - Gelecek 500 www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 16. 16. ÇÜNKÜ… İlerlemenin tek yolu; sürdürülebilir büyümedir… sürdürülebilir büyüme için de inovasyon, liderlik, finansal güç ve yönetim becerilerinde rekabetçi olmak şarttır! www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 17. 17. Bunların hepsi İNSANLA alakalıdır ancak HEP (yetkin & bağlı > yönetici & çalışkan) olanlarla!.. www.m-gen.biz www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com www.ufuktarhan.com
 18. 18. İÇ İLETİŞİM HAYATİDİR Şirketin hedef kitlesini cezbeden ya da kaçıran aslında çalışanlar ve partnerlardır… “Organizasyonun imajını” aslında çalışanlar ve partnerlar yansıtır… Şirketin tutarlılığını yansıtan iç ve dış iletişimdir… www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 19. 19. İÇ İLETİŞİMİN KATKI VERECEĞİ ALANLAR: Birlikte Geleceğe doğru sürdürülebilir büyüme için “Hayran Olunacak Şirket” olmak, daha mutlu, farkındalığı yüksek çalışanlar, kazandırmak, uzun soluklu ilişkiler kurmaktır. Aslında her şeyi anlatan; İŞVERENÇALIŞAN MARKASIDIR www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 20. 20. Araştırmalar “iyi işveren markasının” yetenekli çalışanı kazanmak ya da kaybetmekte çok yüksek etkisi olduğunu gösteriyor www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 21. 21. İÇ İLETİŞİMİN SONUÇLARI? Great Place to Work Institute (Çalışılacak En iyi İş Yeri Enstitüsü) ve Fortune Dergisi’nin ortak raporu gösteriyor ki “insanına, iç iletişime duyarlılığını” arttıran, odaklı, bilinçli kurumların borsa değerleri, bu çabalarla doğru orantılı biçimde yükseliyor. İŞVEREN MARKASI www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 22. 22. Attraction (Çekicilik) Development (Gelişim) Onboarding (Engagement Sadakat) Retention (Tutma) www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 23. 23. YA OLMAZSA… www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 24. 24. GİZLİ MALİYETLER! Rekabette geri kalmak, itibar kaybı Mevcut çalışanları tutmakta güçlük Kurum markasını yönetmekte zorluk www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 25. 25. “İYİ İŞVEREN MARKASI”? İçerde ve dışarıda tutarlılık Sözünü tutmak Gerçek dışı sözler ve umutlar vermemek demektir -mesajlar -deneyim -KÜLTÜR www.m-gen.biz ||www.ufuktarhan.com www.m-gen.biz www.ufuktarhan.com
 26. 26. ASLINDA İŞVEREN MARKASINI MEVCUT ÇALIŞANLAR OLUŞTURUR… 11 22 33 -Potansiyel çalışanlar > Tercih etmelerini sağlayacak ikna edicilikte olunmalı -Eski çalışanlar > Gerçek, yaşanmış deneyim sahipleri şirket hakkında iyi konuşmalı -Mevcut Çalışanar > işte kalmalarını sağlıyacak motivasyon hep diri olmalı www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 27. 27. • • • • • • • • • • • İŞVEREN MARKASI HABİTATI İK • • • • • • • • Süreçler Finansal stratejiler İlişki Yönetimi Etik Şeffaflık Sadakat Güven SATIŞ KR. İLT. PAZARLAMA • • • • • • • İç prosesler Kültür & Değerler Liderlik Yapısı Eğitim & Gelişim Yetenek Yönetimi İç iletişim Çalışma ortamı Ücretler, yan ödenek ve olanaklar Çıkış mülakatları Emeklilik Programları Çalışanlar arası ilişkiler • • • • • • • • Ürün/Servis Sunumları Ürün/Servis Kalitesi Ürün/Servis İletişimi Pazarlama Faaliyetleri Müşteri İlişkileri Fiyat Politikası Çağrı Merkezi Ücretler, yan ödenek ve olanaklar • Mağazalar, bayiler Strateji İyileştirme Çalışmaları Hedefler Taahhütlerin tutturulması Profesyonel Yönetim Değer Paylaşımı, Birlikteliği Etik Şeffaflık www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 28. 28. YENİ YETKİNLİK > İK’cılar için yeni bir alan (Kİm, Kiminle, Ne? ….) İK Profesyonelleri İşveren Markası Gelişim & İşveren Markası Müdürü Marka ŞİRKET İşveren Markası (büyük organizma) Hedef Grup: Amaç: İçerde ve dışarda üretim ve tüketimde yer alan Herkes Cezbetme, barındırma ve sürdürme konusunda tüm hedef grupları cezbetmek… Geliştirilecek Marka >> www.m-gen.biz www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 29. 29. İŞVEREN MARKASI NASIL YARATILIR, SÜRDÜRÜLÜR ve YÜKSELTİLİR? 3 ADIMDA… 1.Marka İçgörüsü 1.Marka İçgörüsü 2. Marka Gelişimi 2. Marka Gelişimi • Rakip analizi • Rekabete karşı marka • Tüketici markası ile işveren markası uyumu • Konsept geliştirilmesi • Konsept testi • Yenileştirme ve iyileştirme • konumlandırması • İş ve çalışnlar için vizyon paylaşma • Mevcut çalışanların en iyi buldukları deneyimleri saptamak Çalışan mesajı Anahtar mesajlar Geliştirilecek güçlü alanlar 3. Uygulama 3. Uygulama • İşe Alım duyuruları için işe alım rehberi • İç lansman sürecinin tasarımı • İç ve dış iletişim materyalleri EVP Marka Kitabı İletişim Stratejisi İletişim Araçları www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 30. 30. İŞVEREN MARKASI UYGULAMA ALANLARI UNİVERSİTELER ŞİRKET İÇİ EB ADAY, İŞ PİYASASI ENDÜSTRİ www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 31. 31. ÜNİVERSİTE • • • • • • • • • • • • • • • Kariyer fuarları Kariyer günleri Case days – Vakalar, yarışmalar, aketler Iş seyehateri, iş yeri ziyaretleri Derslere katılım, ders vermek Öğrendi Klüplerine sponsor olmak Kampuslarda konuk konuşmacı olmak Sosyal medya paylaşımları Şirketin kariyer sitesi Yüz yüze görüşmeler (f2f) Mobil uygulamalar (akıllı cihazlar için) Hedefli mailing Kariyer hikayeleri ve best practice ile advetorial yayını Proje bazlı stajlar Master tezi vb. Için proje desteği, işbirliği www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 32. 32. ŞİRKET İÇİNDE •Işveren Markası Mülakat Rehberi •Başvuru formundan, iş sözleşesine kadar tutarlılık, uyum •Çok sıcak ama yapılandırılmış “hoşgeldin” •Beklendiğini ifade eden “Hoşgeldin Seti” •Onboarding – Ortantasyon – Şirketi Öğretme •1 yıllık işe adaptasyon planlaması (3600) •İnsana, duygulara dokunan uygulamalar (çocuklar ofiste, anne-babasının masasında) • Anlık, sürpriz ödüller, onurlandırmalar, (Başarı ve özverili sonuçlar, iyi fikirler için parasal değil şahsi hediyeler, ödüller) •Işveren değer Önermesi Kitapçığı – Herkese ve bunun lansmanı •Işveren-çalışan Marka Elçileri (çeşitli kıdemden, bölümden.) www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 33. 33. ADAY, İŞ PİYASASI •Iş dergilerinde PR(Capital, Fortune...) •Iş sonuçlarının iletişimi •Sürdürülebilirlik, inovasyon, vb. Temel değerler hakkındak best pr. •En iyi İş veren ödülü almak için aday olmak •Büyük konferanslarda konuşmacı olmak. •Önemli ve hedefli konferans, etkinlik vb. ye sponsor olmak •Sürdürülebilir, tutarlı Sosyal Sorumluluk Projeleri iletişimi ve best practice paylaşımı • Eski çalışanlarla mail grubu, bir araya gelişler, blog, hayat boyu beraberiz mesajı •Yönetimin İK sayfa, dergi ve ortamlarında görünmesi www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 34. 34. ENDÜSTRİ • Akademisyen Kiti (Amacımız, projelerimiz, verebileceğimiz ders, staj olanakları, alet edevat, vb • Medya mensuplarını, bloggerları iş ortamına, iş seyehatlerine, öğrenci buluşmalarına, vaka günlerine, kamplara, Sosyal Sorumluluk projelerine, lansmanlara davet etmek) • HR bloggerlarına, onlara şirketi hissettirecek aktiviteler düzenlemek. • Önemli Pazarlama kanallarında da İşveren Markası iletişimi yapmak www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 35. 35. BAZI RNEKLER Ö www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 36. 36. İnsani Dokunuş örnekleri •İşe başlamadan 1 gün önce kişinin aranması ve başarılar dilenmesi (yöneticisi tarafından) •İlk maaş alındığında ailesinin telefonla aranması ve tebrik edilmesi, teşekkür edilmesi •Askere gidecek çalışanın ailesinin aranması ve hayırlı tezkereler dilenmesi •Çalışan çocuklarının ofise davet edilerek belli bir temada ağırlanması (annemin/babamin masasında 1 gün, hayalimdeki ürün resim aktivitesi vs..) •Çalışanların sene devriyelerinde HR’dan bir tebrik maili gitmesi (otomatik mailing) www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 37. 37. İnsani Dokunuş örnekleri •Liderlik Presnipleri Relansman vb.Üst yöneticilerin her bir prensibi sahiplendiği ve bir gerçek tecrübeyle detaylandıracağı, kurum İK konseptiyle beraber sunulacak kurgu ve etkinlikler. Çalışanlara rol model olunması, çalışan memnuniyet anketindeki memnuniyet skorunu yükseltmek amaçlı uygulamalar. •Gönüllü mülakatçılar, elçiler, arkadaşını getir gibi projelerle çalışanların tanıdıklarını refere edeceği bir proaktif işe alım uygulaması, önerdiği kişi işe alınırsa önerene ödül. İşi paylaşmak, desteğiniz değerli demek… www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 38. 38. İnsani Dokunuş örnekleri •Anlık ödüllendirme / takdir etme uygulaması (Ödüller maddi değeri olan ancak nakit olarak ödenmeyecek türden olmalıdır. Ödüller mutlaka başarıya ve yapılan ek katkılara yönelik verilmelidir, bu “adalet” algısının gelişmesinde çok önemli rol oynayacaktır. Ödüllendirilmek istenen çalışanınıza / çalışanlarınıza bir hizmet (kültür turu, pastacılık kursu, maç bileti, konser bileti vs...) veya hoşlanacağı bir hediye alabilirsiniz. Ödüllendirmenin arkasında mutlaka herkesçe kabul edilir bir performans gerekçesi bulunmalıdır, çok çaba sarfedilmiş, yoğun çalışılmış bir proje, çalışanın hedefine koşarken motivasyonunun arttırılması gereken durumlar gibi..Ödülünüzün iletişimini ekibin içinde yapmanız çok iyi olur, takdir mekanizması paylaşıldığında daha kıymetli olur) www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 39. 39. İnsani Dokunuş örnekleri •Şirkete ait tabloid, tablet gazete basılması ve şirket içinde dağıtılması (işveren markası lansmanının başlangıcı, sonrasında bir happy hour’da iletişimi) •TOP Idea/Fikirlerin toplanması, kazananların ödüllerinin çeşitlendirilmesi. Ufak adımlar da olsa uygulanmaları. Fikir yarışmalarına verilen değerin giderek arttırılmas. Kişisel gelişim seminerleri, hobi kursları veya keyflerine göre seçim yapabilecekleri bir katalog verilmesi. •Fazla mesaiye kalan çalışanının evine yöneticisinin pizza vs göndermesi (yemek yapmaya hali ve vakti kalmaması düşünülerek) www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 40. 40. İnsani Dokunuş örnekleri •Teşekkür günü; yılda 1 gün, her yönetici çalışanlarının memnun olacak edeceği konuları belirleyip bir minik hediyelerle bunu ifade etmesi. •Keşif günü. Çalışanların tüketiciyi daha iyi anlaması için, ofis çalışanlarının sahaya giden ekiplerin yanında gözlemci gitmeleri. İlk elden hem müşteri hem arkadaşlarının saha performansı hakkında içgörü toplamaları ve daha sonra sunum yapmaları. Bu aynı zamanda marka sahipliliğini, yaptığı işin sonuçlarının tüketiciye nasıl bir değer kattığını anlamasına yardımcı olur.. •Takdir sticker’ları, yöneticilere booklet, çıkartma kitabı, içinde takdir kelimeleri olan ve yöneticinin çalışanın laptopuna, masasına vs yapıştırıp bırakabileceği hoş stickerlar (thank you, good job, geçmiş olsun vs..) •Kurumun hem mevcut ve hem de geçmiş çalışanların kariyer hikayelerine yer verecek bir newsletter hazırlanması. www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com
 41. 41. TEŞEKKÜRLER İŞVEREN MARKASI, KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ konularında DİJİTAL İLETİŞİM - SOSYAL MEDYA stratejisi geliştirmek, uygulamak, yönetmek ihtiyacınız var ise hemen info@m-gen.biz e mesaj atıyorsunuz… ŞİMDİ, HEMEN! www.m-gen.biz | www.ufuktarhan.com

×