Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17

9,644 views

Published on

Digitalzone'17 için gerçekleştirdiğim "Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek" başlıklı sunumum. İçeriğinde proje yönetimi nedir, aşamaları, terminoloji ve süreç yönetimi hakkında yer almaktadır.

Blog: https://www.ugureskici.com/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ugureskici/
Twitter: https://twitter.com/ugureskici

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17

 1. 1. Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek Uğur Eskici, SEO Manager ugureskici
 2. 2. @ugureskici Proje Nedir? #digitalzone
 3. 3. @ugureskici #digitalzone
 4. 4. @ugureskici #digitalzone
 5. 5. @ugureskici #digitalzone
 6. 6. Benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. @ugureskici #digitalzone
 7. 7. Pazar Beklentileri İş Süreçleriyle İlgili Gereksinimler Müşteri İstekleri Teknolojik Gelişmeler Yasal Zorunluluklar Sosyal Gereksinimler Projeler Nasıl Ortaya Çıkar? @ugureskici #digitalzone
 8. 8. @ugureskici #digitalzone
 9. 9. Projeler, kontrolü ve yönetimi kolaylaştırmak için genellikle aşama veya faz dediğimiz parçalara bölünür. Böylece, projenin tahminlemesi, sorumlu ataması, yürütülmesi, kontrolü ve takibi daha kolaylaşır. Project Phases Proje Aşamaları @ugureskici #digitalzone
 10. 10. • Proje ilerledikçe daha gerçekçi hedefler belirlenir. • Proje çalışmaları arttıkça faaliyetler detaylandırılır. • Proje paydaşlarının zaman içinde proje yönetimine ve organizasyonuna güveni artar. • Tahminlerin ve kapsamın zamanla belirginleştirilmesi (arındırılması) demektir. Progressive Elaboration Aşamalı Olgunlaşma @ugureskici #digitalzone
 11. 11. Proje Aşamalarına Neden İhtiyaç Var?
 12. 12. Projeler yapıları itibariyle başlangıçta risk ve belirsizlik içerir. @ugureskici #digitalzone
 13. 13. @ugureskici #digitalzone
 14. 14. @ugureskici #digitalzone
 15. 15. Projelerin, daha küçük parçalara bölünerek kolay yönetilebilmesi sağlanır. @ugureskici #digitalzone
 16. 16. Delegasyonda kolaylık sağlar. @ugureskici #digitalzone
 17. 17. Kontrolü kolaylaştırır. @ugureskici #digitalzone
 18. 18. Organizasyonun yürüyen genel süreçleriyle entegrasyonu kolaylaştırır. @ugureskici #digitalzone
 19. 19. Aşamalar, tamam. Ya tipleri? @ugureskici #digitalzone
 20. 20. Sıralama İlişkisi (Sequential): Bir aşama (faz) kendisinden önceki aşama bitmeden başlayamaz. Bu yaklaşım belirsizlikleri azaltacak fakat sürenin uzamasına sebep olacaktır. Aşama Tipleri @ugureskici #digitalzone
 21. 21. @ugureskici İç İçe Geçme İlişkisi (Overlapping): Bir aşama kendisinden önceki aşama tamamlanmadan başlar. Ardıl aşama, öncül aşama bitmeden başlarsa, süre kısalacaktır fakat risk artışı olabilir. Aşama Tipleri #digitalzone
 22. 22. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Edward A. Murphy @ugureskici #digitalzone
 23. 23. @ugureskici Tekrarlama İlişkisi (Iterative): Sadece bir aşama planlanır ve bir sonraki aşamanın planlaması devam eden aşamanın ilerlemesine ve teslimatlara bağlıdır. Belirsiz ve değişkenliğin yoğun olduğu ortamlar için uygundur. Aşama Tipleri #digitalzone
 24. 24. Risk ve belirsizlik Değişikliklerin maliyeti Proje Süresi Derece Yüksek Düşük @ugureskici #digitalzone
 25. 25. Kapsam Zaman Kalite (Risk) Maliyet Proje Yönetimi Başarı Kriterleri @ugureskici #digitalzone
 26. 26. Müşteri Memnuniyeti Kapsam Zaman KaliteRisk Kaynaklar Maliyet Proje Kısıtları @ugureskici #digitalzone
 27. 27. Project Manager: is a person who thinks nine women can deliver a baby in one month @ugureskici #digitalzone
 28. 28. • Proje amaç ve kısıtlarının belirlenmiş olması • Planlamaya zaman ayırmak • Personel ihtiyacının sağlanması • Proje izleme ve kontrolü • Proje yöneticisinin etkinliği Başarı için Gereken Kriterler @ugureskici #digitalzone
 29. 29. Projenin Başlatıcısı Başlangıç Süreçleri Proje Girdileri Son Kullanıcılar Süreç Varlıkları Proje Kayıtları Proje Teslimatları Proje Sınırları Kapanış Süreçleri Planlama Süreçleri Yürütme Süreçleri İzleme ve Kontrol Süreçleri Proje Sınırları }Proje Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 30. 30. Süreçler @ugureskici #digitalzone
 31. 31. Başlangıç Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 32. 32. Projenin Başlatıcısı Başlangıç Süreçleri Proje Girdileri Son Kullanıcılar Süreç Varlıkları Proje Kayıtları Proje Teslimatları Proje Sınırları Kapanış Süreçleri Planlama Süreçleri Yürütme Süreçleri İzleme ve Kontrol Süreçleri Proje Sınırları }Proje Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 33. 33. Şu sorulara cevap olur! • Proje neden yapılıyor? • Hangi finansal ya da diğer bazlara dayandırarak yapıyoruz? Amaç ve gerekçeyi tanımlar! Business Case / İş GerekçesiBaşlangıç Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 34. 34. NİCEL ANALİZ • Net Bugünkü Değer (Net Present Value) • İç Verimlilik Oranı (Internal Rate of Return) • Geri Dönüş Süresi (Payback Period) • Fayda Maliyet Analizi (Benefit Cost Analysis) NİTEL ANALİZ • Stratejik Kriterler • Üst Yönetim Öncelikleri • Rakipler, Piyasa Şartları • Puanlama Yöntemi (Weighted Scoring) Proje Seçim AraçlarıBaşlangıç Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 35. 35. İç Verimlilik Oranı (IVO) / Internal Rate of Return (IRR) Proje seçiminde de getirisi yüksek olan projeler tercih sebebidir @ugureskici Proje Seçim AraçlarıBaşlangıç Süreçleri #digitalzone
 36. 36. Geri Dönüş Süresi / Payback Period Projenin ilk yatırım maliyetini geri ödemesi için gerekli olan süredir. @ugureskici Proje Seçim AraçlarıBaşlangıç Süreçleri #digitalzone
 37. 37. Cost of Project -> Investment Annual Cash Inflows Payback Period = Proje Seçim AraçlarıBaşlangıç Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 38. 38. Cumulative Benefit Cost @ugureskici Proje Seçim AraçlarıBaşlangıç Süreçleri #digitalzone
 39. 39. • Puanlama Modeli • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi • Paydaşların Belirlenmesi • Paydaş Analizi Proje Seçim AraçlarıBaşlangıç Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 40. 40. Planlama Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 41. 41. Projenin Başlatıcısı Başlangıç Süreçleri Proje Girdileri Son Kullanıcılar Süreç Varlıkları Proje Kayıtları Proje Teslimatları Proje Sınırları Kapanış Süreçleri Planlama Süreçleri Yürütme Süreçleri İzleme ve Kontrol Süreçleri Proje Sınırları }Proje Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 42. 42. Integration Scope Time Cost Quality Human Resources Risk Risk Procurement Stakeholders Initiating Planning Executing Monitoring & Controlling Closing Scope Time Cost Bilgi & Süreç İlişkisiPlanlama SüreçleriKnowledge @ugureskici #digitalzone
 43. 43. • Yapılacak işlerin yol haritası ve alternatif yaklaşımlar belirlenir • Potansiyel güçlükleri keşfetmeye, geleceği görmeye yarar • Verimlilik için esas teşkil eder • Sırasal ilişkileri düzenler • İletişimin nasıl olacağını belirler • Kontrolü sağlamak için önemli bir araçtır • Bilgi ihtiyacını giderir • Kayıt oluşturma, geleceğe aktarmayı sağlar PlanlamaPlanlama Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 44. 44. 1. Genelden Detaya (Top-Down) 2. Detaydan Genele (Bottom-Up) Proje Plan TipleriPlanlama Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 45. 45. Genelden Detaya Planlama / Top-Down Planning • Bir kişi veya küçük bir grup tarafından oluşturulur • Önemli iş ve aktiviteleri adresler • Tarihler önerir • Tahminleme yapılır • Yönetim nezdinde söz verilemez • Yüksek risk potansiyeli taşır @ugureskici Proje Plan TipleriPlanlama Süreçleri #digitalzone
 46. 46. Detaydan Genele Planlama / Bottom-Up Planning • Tüm proje çalışanlarının katkısıyla oluşturulur • Bütün işleri tanımlar • Tüm sorumluları adresler • Öngörülen süreleri tahminler • Bağımlılıkları gösterir • Yönetime taahhüt edilir • Kabul edilebilir seviyede risk taşır Proje Plan TipleriPlanlama Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 47. 47. Kapsam YönetimiPlanlama Süreçleri @ugureskici Başarı için kritik faktörlerin başında kapsamın doğru ve eksiksiz anlaşılması ve kapsamın doğru yönetilmesi gelir. #digitalzone
 48. 48. Kapsam YönetimiPlanlama Süreçleri @ugureskici Kapsamın iyi yönetilememesi; gecikmelere, kalitesiz ürünlere ve aşılmış bütçelere yol açar. #digitalzone
 49. 49. Yürütme Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 50. 50. Projenin Başlatıcısı Başlangıç Süreçleri Proje Girdileri Son Kullanıcılar Süreç Varlıkları Proje Kayıtları Proje Teslimatları Proje Sınırları Kapanış Süreçleri Planlama Süreçleri Yürütme Süreçleri İzleme ve Kontrol Süreçleri Proje Sınırları }Proje Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 51. 51. Yürütme Süreçleri @ugureskici Proje yönetim planında belirtilen işlerin yerine getirilmesine yönelik süreçlerdir. Bu süreçler esnasında değişiklik isteklerinin (change requests) gelmesi beklenir. Genellikle en fazla maliyet, zaman ve efor yürütme süreçlerinde harcanır. #digitalzone
 52. 52. @ugureskici #digitalzone
 53. 53. Risk ve belirsizlik Değişikliklerin maliyeti Proje Süresi Derece Yüksek Düşük @ugureskici #digitalzone
 54. 54. Motivasyon
 55. 55. Yürütme Süreçleri @ugureskici X teorisine göre davranan yöneticiler • Ortalama insanların tembel olduklarını ve işi sevmediklerini varsayarlar. • İş yerindeki çalışanların kontrol edilmesi, yönlendirilmesi, ve hatta işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için tehdit edilmesi gerektiğini düşünürler. • Ortalama insanların sorumluluktan kaçtığına, yönetilmesi gerektiğine ve güvende olmayı her şeyin üstünde tuttuğuna inanırlar. McGregor X & Y Teorisi #digitalzone
 56. 56. Yürütme Süreçleri @ugureskici Y teorisine göre davranan yöneticiler • İşin, insanlar için, dinlenme ve eğlenme gibi doğal bir süreç olduğuna • İnsanların kendilerini adamış oldukları hedeflere ulaşmak için kendi kendilerini yönetip kontrol edebileceklerine • Ortalama düzeydeki insanların bile, kendilerine doğru koşullar sağlandığında, sorumluluk almak isteyeceğine ve sorumluluğu kabul edeceğine • İş tatmin edici olduğu sürece, kuruma bağlılığın kendiliğinden oluşacağına inanırlar. McGregor X & Y Teorisi #digitalzone
 57. 57. Yürütme Süreçleri @ugureskici İnsanların iki durumda motivasyonları yükselir Victor Vroom Beklenti Teorisi #digitalzone
 58. 58. Yürütme Süreçleri @ugureskici Victor Vroom Beklenti Teorisi Yaptıkları işin sonunda bir başarı elde edileceğini hissediyorlarsa ve bu durumda bir haz duyacaklarsa... #digitalzone
 59. 59. Yürütme Süreçleri @ugureskici Victor Vroom Beklenti Teorisi İşin sonunda kendilerinin ödüllendirileceklerine inanıyorlarsa… #digitalzone
 60. 60. İzleme & Kontrol Süreçleri
 61. 61. Projenin Başlatıcısı Başlangıç Süreçleri Proje Girdileri Son Kullanıcılar Süreç Varlıkları Proje Kayıtları Proje Teslimatları Proje Sınırları Kapanış Süreçleri Planlama Süreçleri Yürütme Süreçleri İzleme ve Kontrol Süreçleri Proje Sınırları }Proje Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 62. 62. İzleme & Kontrol Süreçleri @ugureskici Bu süreç grubu, baştan sona kadar tüm projeyi kapsamaktadır. Tüm proje boyunca izlenmesi gereken konular ve uygulama çalışmaları yapılırken kontrol edilmesi gereken konular, bu süreç grubunda ele alınır. Referans alınan temel çizgiler (baselines) şunlardır: • Kapsam Temel Çizgisi • Zaman Temel Çizgisi • Maliyet Temel Çizgisi #digitalzone
 63. 63. Kapanış Süreçleri @ugureskici
 64. 64. Projenin Başlatıcısı Başlangıç Süreçleri Proje Girdileri Son Kullanıcılar Süreç Varlıkları Proje Kayıtları Proje Teslimatları Proje Sınırları Kapanış Süreçleri Planlama Süreçleri Yürütme Süreçleri İzleme ve Kontrol Süreçleri Proje Sınırları }Proje Süreçleri @ugureskici #digitalzone
 65. 65. Kapanış Süreçleri @ugureskici Projeyle ilgili veya projenin fazıyla ilgili yapılan işlerin resmen bitirilmesi bu süreç grubunda yapılır. Yarıda iptal edilen bir proje için de bu süreç grubundaki çalışmalar yapılır. #digitalzone
 66. 66. Kapanış Süreçleri @ugureskici Bu süreçte yapılması gereken çalışmalar şunlardır: • İşin müşteriye devredilmesi • Projenin başarısının değerlendirilmesi • Alınan dersler raporunun hazırlanması • Kayıtların arşivlenmesi • Ekibin serbest bırakılması • Kapanış duyurusu yapılması Proje kapanış duyurusu ile proje tamamlanmış olur. #digitalzone
 67. 67. Coming Together is a BEGINNING. Keeping Together is PROGRESS. Working Together is SUCCESS. Henry Ford @ugureskici
 68. 68. @ugureskici TEŞEKKÜRLER Uğur Eskici, SEO Manager

×