Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Fingrid Current: Kolme skenaariota Itämeren alueen sähköjärjestelmän kehityksestä. Jussi Jyrinsalo

Fingrid Current: Kolme skenaariota Itämeren alueen sähköjärjestelmän kehityksestä. Jussi Jyrinsalo

Download to read offline

Kolme skenaariota Itämeren alueen sähköjärjestelmän kehityksestä.

Fingrid Oyj:n johtaja Jussi Jyrinsalon esitys.

Fingrid Currentissa 10.3.2020.

Kolme skenaariota Itämeren alueen sähköjärjestelmän kehityksestä.

Fingrid Oyj:n johtaja Jussi Jyrinsalon esitys.

Fingrid Currentissa 10.3.2020.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Fingrid Current: Kolme skenaariota Itämeren alueen sähköjärjestelmän kehityksestä. Jussi Jyrinsalo

  1. 1. Kolme skenaariota Itämeren alueen sähköjärjestelmän kehityksestä Fingrid Current 10.3.2020 Jussi Jyrinsalo @jyrinsalo #FingridCurrent
  2. 2. • Tavoitteena puhdas, varma ja tehokas järjestelmä • Osallistumalla eurooppalaisten sääntöjen ja menetelmien kehittämiseen varmistetaan niiden soveltuvuus Itämeren alueelle • Verkkosuunnitteluyhteistyö tuo näkemystä eri tulevaisuuden vaihtoehdoista ja eri vaihtoehtojen vaikutuksista → parempia valintoja myös kansallisesti • Yhteistyön keskeisiä tuloksia ovat yhteiset skenaariot ja niihin perustuvat verkkosuunnitelmat - eurooppalainen taso, Itämeren alue, Pohjoismaat Alueellinen yhteistyö on tärkeää
  3. 3. ENTSO-E:n skenaariotarinat Monta mahdollista polkua tavoitteiden saavuttamiseksi National Trends (NT) Kansallinen energiapolitiikka • Perustuu kansallisiin strategioihin, mutta täyttää EU:n sovitut tavoitteet • Bottom-up Distributed Energy (DE) Eurooppalainen energiapolitiikka • Perustuu Pariisin sopimukseen • Hajautettu järjestelmä • Top-down Global Ambition (GA) Eurooppalainen energiapolitiikka • Perustuu Pariisin sopimukseen • Keskitetty järjestelmä • Top-Down
  4. 4. Millaisia sähkön siirtotarpeita syntyy? Paljon aurinkovoimaa, jolloin pääsiirtosuunta etelästä pohjoiseen. Ruotsin ja Suomen välillä suuria siirtoja. Paljon merituulivoimaa, jolloin siirrot Espanjasta pohjoiseen ja lännestä kaakkoon. Distributed Energy (DE) Global Ambition (GA)
  5. 5. Millaisia sähkön siirtotarpeita syntyy? 2025 2030 2040 Kehittyy aluksi kuten Global Ambition (paljon merituulivoimaa), mutta lisääntyvän aurinkovoiman myötä siirrot tasoittuvat kahden top-down –skenaarion välimaastoon.
  6. 6. Itämeren alueen siirtotarpeet kasvavat
  7. 7. Itämeren alueen siirtoyhteyksiä kehitetään Siirtoyhteyksin varmistetaan markkinoiden toimivuus tuulivoiman haastaessa järjestelmää • Baltian synkronointi • Pohjoismaiden tiiviimpi yhteys Keski-Eurooppaan • Pohjois-Etelä suuntaiset yhteydet Käytössä Rakenteilla / päätetty Suunnitteilla
  8. 8. Haemme työkalupakkiin myös vaihtoehtoisia ratkaisuja: • Verkon termisen kapasiteetin reaaliaikainen hyödyntäminen (Dynamic Line Rating) • Siirtokyvyn lisääminen verkon jännitetukea parantamalla • Joustomarkkinoiden kehittäminen. Päivitämme vuoden 2020 aikana em. skenaarioihin pohjautuen oman verkkovisiomme: • Selvitämme tarkemmin tuulivoiman ja kulutuksen (ml. sektorikytkentä) kehittymistä ja maantieteellistä sijoittumista • Osallistamme sidosryhmiä skenaarioiden luomisessa ja tulosten tulkinnassa • Otamme tulokset huomioon kantaverkon kehittämissuunnitelmassa 2021 ja alamme valmistella verkkovahvistuksia. Tuulivoiman ja kulutuksen kasvu lisäävät siirtotarpeita sekä rajoilla että maan sisällä SELKEÄ LISÄTARVE TARVE KASVAA 2030-LUVULLA
  9. 9. Fingrid Oyj Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki PL 530, 00101 Helsinki Puh. 030 395 5000 Fax. 030 395 5196

×