Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.maila idazmena

6,704 views

Published on

Idazmena ebaluatzeko materiala.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3.maila idazmena

 1. 1. 3. MAILAKO EBALUAZIOA IDAZMENA
 2. 2. 3. maila: idazmenaren ebaluazioaEBALUAZIO PROBAREN AURKEZPENA:Idazmena ebaluatzeko proba eredu honek honako atal hauek ditu:a. Idazmenaren ebaluazioa egiteko aholkuak (2. or.). Atal honetan idazmena ebaluatzeko probak diseinatzeko aholkuak eta ideiak eskaintzen dira.b. Ebaluaketarako idazlana egiteko proposamena (3.-5. orr.). Atal honetan idazmena ebaluatzeko ikasleari proposa dakiokeen lan bat aurkezten da, baita lan hori egiteko oharrak eta lekua ere.c. Idazmen proba ebaluatzeko irizpideak (6.-9. orr.). Atal honetan ikasleen idazlana aztertzeko, probak eskaintzen digun informazioa interpretatzeko eta ondorioak ateratzeko tresnak eta oharrak eskaintzen dira.IDAZMENAREN EBALUAZIOA EGITEKO AHOLKUAK:Ebaluazio proben diseinu egokia egiteko, ebaluazio horren helburua argi izan behar dugu. Horren arabera, hiruebaluazio mota nagusi aipatuko ditugu hemen: idazmenaren ebaluazio orokorra, testu genero jakinen idazmenarenebaluazioa eta zuzentasun formalaren ebaluazioa idazmenean. Kasu bakoitzean proba mota bat proposatu beharkozaio ikasleari, eta irizpide batzuk hartu beharko dira kontuan idazlanak ebaluatzean.1. IDAZMENAREN EBALUAZIO OROKORRA EGITEKO PROBAK.- Ikasleak duen idazteko gaitasun maila erakusteko aukera eman dezakeen idazlana proposatuko dugu. Horretarako honako hauek izan daitezke egokiak: iritzi artikuluak (proba eredu honetan dagoena, hain zuzen ere), gutunak, pasadizoak edo ipuin laburrak, esparru akademikoko ohiko idazlanak (gai baten garapena eskatzen dutenak),…1.- Idazlana egiteko ohar argiak azalduko ditugu: nolako idazlana nahi dugun (zeri buruzko testua, zenbat lerrotako testua,…), idazlana nola aurkeztu behar den eta ebaluatzean zeri erreparatuko diogun2.2. TESTU GENERO JAKINEN EBALUAZIOA EGITEKO PROBAK.- Ebaluatu nahi dugun testu generoa idaztea proposatu beharko diogu ikasleari, baita idazlana egiteko oharrak azaldu ere. Idazlan hauek proposatzeko ideiak testu generoei buruzko eranskinetan aurki daitezke.Kasu bi hauetan idazlanak ebaluatzean idazmenerako garrantzitsuak diren alderdi guztiak kontuan hartu beharkoditugu: testu generoen ezaugarriak3, paragrafoen egokitasuna, ortografia, gramatika, lexikoa,… Honetarako irizpideakdokumentu honen 6.-9. orrialdeetan aurki daitezke.3. IDAZKIETAN ZUZENTASUN FORMALA EBALUATZEKO PROBAK4.- Honetarako hizkuntza arauen ezagutza maila erakusteko aukera eman dezaketen idazlanak proposatzea komeni da, lehenengo puntuan aipatutakoak, kasu.- Azken kasu honetan idazlanak ebaluatzean zuzentasun formalari dagozkion alderdiak hartuko ditugu kontuan: ortografia eta puntuaketa-markak, gramatika eta lexikoa.1 Testu genero ezberdinak ebaluatzeko probetarako ideiak, testu idatzien generoei buruzko eranskinetan aurki daitezke (2.-28. eranskinetan).2 Idazlana egiteko oharren artean ez dugu esango idazlana nola egin behar den (nola planifikatu, idatzi, berrikusi,…), horiek ere ebaluatu beharreko idazmen prozesuaren parte baitira.3 Testu idatzien generoen ezaugarriak gogora ekartzeko, testu genero bakoitzari eskainitako eranskinetan aurkituko dituzu, banan-banan, horien azalpen zehatzak (2.-28. eranskinetan).4 Kasu honetan argi izan behar dugu ez garela idamena ebaluatzen ari, zuzentasun formal hutsa baizik, zuzentasun formala ez baita nahikoa (ezinbestekoa bada ere) testu batek bere komunikazio helburuak bete ditzan. 2
 3. 3. 3. maila: idazmenaren ebaluazioaIDAZMENA EBALUATZEKO PROBAKOHARRAKGai bati buruzko iritzi artikulua idatzi beharko duzu. Baina idazten hasi aurretik, irakur itzazu arretaz ohar hauek: Garbi idatzi eta saiatu letra argia egiten. Gogoratu gutxieneko hitz kopurua bete behar duzula. Gutxienez 300 hitz idatzi behar dituzu. Hau neurri arrunteko letra eginez gero (ez handiegia, ezta txikiegia ere) 40 bat lerro edota orri bat eta erdi inguru izan daiteke. Idazlana zuzentzean hauek hartuko dira kontuan: - Eskatutakoari erantzun diozun. - Testu egokia osatu duzun. - Euskara egokia, zuzena eta aberatsa erabili duzun. Idazlana egiteko 45 minutu izango dituzu. Denbora honetan idazlana planifikatzeko nahi duzun eskema edo zirriborroa egin dezakezu. Hauek ez dira zuzenduko. Idazteko boligrafoa erabili (zirriborroetarako arkatza erabil dezakezu).EGINKIZUNAAukera ezazu ondoko gaietako bat, eta horri buruz pentsatzen duzuna adierazteko iritzi artikulu bat idatz ezazu. 1 2 130.000TIK GORA LAN ISTRIPU ALDAKETA KLIMATIKOA Gero eta lan istripu gehiago gertatzen dira Euskal EUSKALDUNOK NAHIAGO DUGU GEHIAGO Herrian. Euskal Herrian 2006an guztira 66.473 lan istripu ORDAINDU OHITURAK ALDATu BAINO. gertatu ziren, hots, zortzi minutuan behin pertsona batek lan istripua izan zuen. Horietatik 129k heriotza eragin Euskaldunen % 79,9k uste du ez dela nahikoa egiten zuten, bai lanean bertan, ingurumenaren alde. Hala ere, gure ohiturak aldatu bai lanerako bidean baino, zerga handiagoak ordaindu nahiago ditugu. gertatutako istripuetan. Erregaiei ezarritako zergak handitzearen alde egiten Estatistikoki, beraz, dutenen artean hirugarren tokian gaude. Galdekatutako 2006an lanaldian lagunen % 64k begi onez ikusiko lukete neurri hori. heriotza bat gertatu Aurretik, batezbesteko altuagoekin, Britainia Handia eta zen 2,8 egunean behin. Alemania daude, hurrenez hurren. 3
 4. 4. 3. maila: idazmenaren ebaluazioaIDAZLANA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4
 5. 5. 3. maila: idazmenaren ebaluazioa__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5
 6. 6. 3. maila: idazmenaren ebaluazioaIDAZMEN PROBA EBALUATZEKO IRIZPIDEAKIDAZMEN PROBAREN IRAKURKETAIdazlana aztertzeko irakurketa bi egingo dituzu: Gainetiko irakurketa. Lehenengo irakurketan idazlanari buruzko irudi orokorra bilatuko duzu. Testua jarraian irakurriko duzu, eta zure inpresioa “Balorazio orokorra” atalean jasoko duzu. Irakurketa xehea. Bigarren irakurketan idazlanaren azterketa zehatza egingo duzu, eta irakurketa honetan jasotako inpresioak “Balorazio zehatza” atalean jasoko dituzu.Irakurketa xehea egitean idazlanean hainbat marka eta ikur egin ohi dira. Hauek nahasgarriak izan ez daitezen,hots, idazlana aztertzen lagungarriak izan daitezen, honako kode hau erabil dezakezu:A Akatsadesegokia,...), hitza lauki baten barruan sartu. ...afaria 12 pertsonarentzat prestatu zuen, baina ez ziren... lexiko hitz bakarrean dagoenean (deklinabide markak,B Akatsa esaldi bati dagokionean (arazoesaldia azpimarratu. hartzeraatera zireneanBaina autoan sartuzuten eta autoa komunztadura arazoak, galdegaia,…), morfosintaktikoak, Etxetik joan ziren. leiho guztiak itxi aurretik...C Ortografia akatsa denean, dagokion hitza azpimarratu Etxetik atera zirenean lehio guztiak itxi zituzten... lerro etenaz.D Akatsa puntuazio zeinuei badagokie, borobiltxo batez ...autoa hartzera joan ziren baina autoan sartu aurretik... markatu. Izunek ez dute gehiegi laguntzen trafikoa ondo antolatzen. EdozeinE Akatsaantolaketabati dagokionean (egituraketa desegokia, ( lekutan ipintzen Ez da Badirudi ezerabiliko dira?asmoajendea kaxaka) ideien testu atal nahasia, inkoherentziak,…), atala dira. ipintzen dituzte. Dirua ateratzeko dabil horregatik. dela bide egokia hau, baina asko ondo ulertzen agintarien Eta hauekin. parentesien artean sartu.F Zerbait ezgaldera ikurra jarri.(kaligrafia eskasa, esanahi ( Horren inguruko iritzia ez emateaknorberari. balu, ez)? iluna,…), baduzu ulertzen esaterik egokituko litzaioke agian, ondoriorikG Akatsen batek arreta jartzeagain harridura ikurra jarri. ... eta uste dut ere ez dagoela horretarako eskubiderik...! akatsari dagokion markaz eskatzen duela uste baduzu,BALORAZIO OROKORRAIdazlanaren lehenengo irakurketa eginda, honelako inpresio orokorra jaso dut: a. Ondo idatzitako testua iruditu zait, ukitu txikiren bat gehienez eskatuko lukeena: Testu generoaren ezaugarriak betetzen ditu, argia da, ondo antolatuta dago, zuzen idatzia, aberatsa,…........................................................ b. Testu onargarria iruditu zait, baina garrantzi handiegirik gabeko moldaketa batzuk egin behar direla uste dut: Pasarteren bat argiago idatzi, paragraforen bat hobetu, zuzenketa gutxi batzuk egin (gramatika, ortografia,…). c. Ez zait testu egokia iruditu, moldaketa nahikoAK egin beharko liratekeela uste baitut: Testuaren antolaketagatik edo ideiak adierazteko moduagatik hauetako batzuk ez dira erraz ulertzen, espero zitekeen baino akats gehiago sumatu ditut (gramatika, ortografia,…), lexiko eta egitura aldetik apur bat txiroa iruditu zait (hitz eta egituren errepikapenak, termino batzuen zehaztasun falta,…),........................................................................ 6
 7. 7. 3. maila: idazmenaren ebaluazioa“a.” edo “b.” erantzunak aukeratu badituzu, idazlana 3. maila gainditzeko nahikoa da . Hala den ziurtatzeko ondokoIDAZLANAREN BALORAZIO ZEHATZA egin ezazu. “c.” erantzuna aukeratu baduzu, aldiz, idazlan horrek 3. maila ezduela gainditzen erabakitzen ari zara . Kasu honetan ondoko BALORAZIO ZEHATZAK ikasleak zer hobetu beharduen adieraziko digu.BALORAZIO ZEHATZATESTUAREN EGOKITASUNA1: 1 Ikasleak eskatu diozun testua egin du (testu generoa, edukiak, luzera,...)?a. Testu oso egokia egin du. Eskatutako testu generoaren ezaugarriak oso ondo gorde ditu: Testu generoaren egituraketa (edukia, atalak, paragrafo motak, formatua,…), hizkuntza eredua,…..........................................b. Nahiko testu egokia egin du. Testu generoaren ezaugarri garrantzitsuenak kontuan hartu ditu, nahiz eta oraindik findu beharreko hutsune txiki batzuk izan: Ezaugarriren bat ez du behar bezala zaindu, kasuren batean ez du hizkuntza eredu egokia erabili (lexikoa, egitura gramatikalak, lokailuak,…) .............................................c. Testu generoaren ezaugarriak ez ditu behar bezala kontuan hartu: Egin duen testuaren egituraketa (edukia, atalak, paragrafo motak, formatua,…) ez da generoari dagokiona, hizkuntza eredua ezegokia erabili du sarritan,..........................................................................................................................................................…PARAGRAFOAK: 2 Ikasleak ondo antolatu ditu testuko paragrafoak?a. Testua erraz ulertzeko paragrafo oso egokiak idatzi ditu: Testuaren ideia nagusiak ondo antolatuta daude paragrafoka, paragrafoak testuaren unitate argiak dira, paragrafo bakoitza egoki antolatuta dago ideia nagusi baten inguruan (ideia nagusia argi geratzen da, ideia garatzeko informazio egokia eskaintzen da,…), paragrafoen ideiak garatzeko informazioa ondo antolaturik eta modu koherentean eskaintzen da,…..b. Paragrafo nahiko egokiak eraiki ditu eta testua ondo ulertzen laguntzen dute, oraindik hobetu beharreko hutsuneren bat agertu arren: Paragraforen bat ez dago guztiz ondo eraikita, informazioren bat soberan dago, barneko informazioaren antolaketan garrantzi handirik gabeko inkoherentziaren bat sumatzen da,…..c. Paragrafoak ez daude behar bezain ondo eraikita, eta ez dute testua ulertzen laguntzen: Paragrafoak ez dira testuaren unitate argiak, euren ideia nagusiak ez dira argi geratzen edo ideia nahasketa sumatzen da, informazioa ez dago koherentziaz antolatua,…........................................................................................... 3 Testuaren helburua eta testu generoa kontuan hartuta, modu egokian idatzi ditu ikasleak paragrafoak?a. Paragrafoak egokiak dira aukeratutako helbururako eta testu generorako: Testu generoaren formatua ondo zaintzen du, lexikoa, gramatika arauak eta lokailu egokiak erabiltzen ditu (testu generoak eskatzen duen zehetasun maila, aberastasuna, esaldien konplexutasuna,…),….............................................................b. Paragrafoak ez dira egokiak aukeratutako helbururako eta testu generorako: Testu generoaren formatua ez du kontuan hartzen, hizkuntza adierazpideen erabilera ezegokia egiten du (lexiko ezegokia, lexiko edo gramatika arauen errepikapenak, esaldien egituraketa ezegokia,…),…............................................................1 Testu idatzien generoen ezaugarriak gogora ekartzeko, testu genero bakoitzari eskainitako eranskinetan aurkituko dituzu, banan-banan, horien azalpen zehatzak (2.-28. eranskinetan). 7
 8. 8. 3. maila: idazmenaren ebaluazioaGRAMATIKA:4 Akats gramatikalak azpimarratu eta lotu aurkitu duzun egoera aukera hauetako batekin2:a. Akatsik ez edo akats gutxi batzuk baino ez dituzu aurkitu (2-3 bat akats), eta hauek ez dira ez oinarrizko akatsak (egitura gramatikal arrunten erabilera okerra), ezta sistematikoak ere (errepikatzen direnak).............b. Akats batzuk aurkitu dituzu (4-8 bat akats), baina hauek ez dira ez oinarrizko akatsak (egitura gramatikal arrunten erabilera okerra), ezta sistematikoak ere (errepikatzen direnak), eta, oro har, ondo idatzitako testu baten salbuespentzat hartuko zenituzke. .........................................................................................................c. Aurkitu dituzun akats gutxien artean (2-5 bat akats), oinarrizko akats solteren bat aurkitu duzu, baina horrelakoak ez dira errepikatzen eta unean uneko akatsa edo irristada bat izan dela pentsa daiteke ...........................d. Ez duzu akats gehiegirik aurkitu, baina hauek garrantzitsuak dira: Oinarrizko egitura gramatikalen erabilera okerrak, akats sistematikoak,…........................................................................................................................e. Akats gramatikal gehiegi aurkitu dituzu maila honetan erakutsi behar den zuzentasunerako (7-8 akatsetik gora). ................................................................................................................................................................5 Egitura gramatikalen aberastasunari eta egokitasunari begiratuz gero aurkitu duzuna adierazi:a. Egitura gramatikal egokiak erabili ditu ikasleak idazlanean (esan nahi duena adierazteko forma egokiak, testu antolatzaile egokiak,…), eta egitura hauei dagokienez aberastasun nahikoa erakutsi du (egitura sinonimoak erabilita, errepikapenak ekidinda,…).................................................................................................................b. Ikasleak ez du erakutsi egitura gramatikalen ezagutza nahikorik idazlanean: Oinarrizko egitura batzuekin moldatu da hauek errepikatuz, batzuetan ez ditu zehazki beharko zituen egiturak erabili, testu-antolatzaileak ez ditu behar bezain ondo erabili (ohikoak errepikatu ditu, batzuetan horien falta sumatu da,….) ...................LEXIKOA:6 Erabilitako lexikoaren egokitasunari eta aberastasunari erreparatu ondoren hauxe ikusi duzu:a. Idazlanean lexiko egokia erakutsi du, eta ikasleak nahi izan duena adierazteko hitz egokiak aukeratu ditu .............b. Hitz oso espezifiko eta ez ohikoren bat salbu, lexikoa egoki erabili du, eta aberastasun nahikoa erakutsi du ...c. Lexikoaren ezagutza nahikoa ez du erakutsi ikasleak: Hitz batzuk ez dira egokiak izan esan nahi izan duena adierazteko, errepikapen gehiegi sumatu,.............................................................................................ORTOGRAFIA ETA PUNTUAKETA:7 Akatsak azpimarratu, eta lotu aurkitu duzun egoera aukera hauetako batekin:a. Ortografia akatsik ez edo oso gutxi aurkitu dituzu (5-6 akats), eta akats horiek ez dira deigarriak (erabilera arrunteko hitzetan eginikoak), ezta sistematikoak ere. Ondo idatzitako testu baten salbuespentzat hartuko zenituzke. .........................................................................................................................................................b. Ortografia akats gehiegi daudela uste duzu (8-9 akatsetik gora), edo aurkitu dituzunak kezkagarritzat jotzen dituzu................................................................................................................................................................8 Puntuaketa akatsak identifikatu, eta lotu aurkitu duzun egoera aukera hauetako batekin:a. Puntuaketa akatsik ez dago, edo daudenek ez dute testua eroso irakurtzea eta ulertzea oztopatzen, eta ez dituzu garrantzitsutzat jotzen..................................................................................................................b. Puntuaketa akats nahikoak daude, eta hauek testua eroso irakurtzeko eta erraz ulertzeko oztopoak sortzen dituzte ................................................................................................................................................2 Akatsen nolakotasunari buruzko argipenak nahi izanez gero, 32. orriko eranskinera jo dezakezu. 8
 9. 9. 3. maila: idazmenaren ebaluazioaONDORIOAKA. HIRUGARREN MAILA GAINDITU DU IKASLEAK? 3. maila gainditutzat emateko BALORAZIO OROKORRA puntuan “a.” edo “b.” erantzunak aukeratzeaz gain, gainerakoetan marra gorritik gorako erantzunak aukeratu behar izan dituzu. Puntu bakarren batean marra gorritik beherako aukera hautatuz gero, hutsunearen garrantzia baloratu beharko duzu maila gainditutzat eman ala ez erabakitzeko.B. MAILA GAINDITZEKO ZER EGIN BEHARKO DU IKASLEAK? Eskoletan landu edo hobetu beharko duguna jakiteko, lotu ezazu marra loditik behera baloratu dituzun puntuak ondoko edukiekin. Garrantzitsu jotzen dituzun edukiak hiru izarrez markatu (a a), kontuan hartzekoak bi izarrez (a b b), eta badaezpada aukeratu nahi dituzunak izar batez (a). 1. TESTUEN IDAZKERA:1.1. Idazlanak nola planifika daitezkeen ikasteko edo gogoratzeko, eta horretan trebatzeko lan egin behar dugu ………………………………………………............................................................. Testuen aurreikuspena egiten, helburuen arabera estilo egokia aukeratzen, ideiak biltzen, ideien artean diskriminatzen eta antolatzen,… ohituko gara (1. eta 29. lan unitateak)1.2. Ohiko testudugu ............................................................................................................................... egin behar idatzien genero ezaugarriak gogoratzeko eta ezaugarri horiek barneratzeko lan Esparru pertsonaleko, familiarreko eta lagunarteko idazkiak: egunkaria (2. lan unitatea), gutuna (3. lan unitatea), postala (4. lan unitatea), posta elektronikoa (5. lan unitatea), konplimendu txartelak (6. lan unitatea),… Esparru akademikokoak: idazlanak (7. lan unitatea), laburpenak (8. lan unitatea), curriculuma (9. lan unitatea),... Lan eta gizarte esparrukoak: gutun formalak (10. lan unitatea), deialdiak (11. lan unitatea), errezetak (12 . lan unitatea), egunkariari gutunak (13. lan unitatea), … Esparru literariokoak: pasadizoak (14. lan unitatea), …1.3. Ezohiko testu idatzi batzuen genero ezaugarriak ezagutzeko lan egin behar dugu ................. Esparru akademikokoak: entziklopedietako definizioak (15. lan unitatea), dibulgazio artikuluak (16. lan unitatea),… Lan eta gizarte esparrukoak: txostenak (17. lan unitatea), memoriak (18. lan unitatea), ohar publikoak (19. lan unitatea), bandoak (20. lan unitatea), araudiak (21. lan unitatea), instantziak (22. lan unitatea), gida turistikoak (23. lan unitatea), egunkariko berriak (24. lan unitatea), erreportajeak (25. lan unitatea), artikuluak (26. lan unitatea),… Esparru literariokoak: eleberriak (27. lan unitatea), ipuinak (28. lan unitatea),…1.4. Paragrafo egokiak eraikitzen trebatzeko lan egin behar dugu: Paragrafo bakoitza ideia nagusi baten inguruan egoki eraikitzen trebatuko gara: ideia nagusia aukeratu, hura garatzeko ideia osagarriak bildu, ideiak azaltzeko esaldi egokiak eraiki, paragrafoaren barneko esaldiak egoki antolatu eta lotu (29. lan unitatea.) ............................................................ Paragrafoen ezaugarriak dagozkien testu generoari eta jarritako helburuei egokitzen ikasiko dugu, hau da, ikasiko dugu nola idatzi behar dugun adierazi nahi duguna: zehatz eta labur ala zabal, baliabide literarioz horniturik ala ez, lexiko arrunta ala teknikoa erabiliz,… (30. lan unitatea.) ........ Idatzitakoa berrikusten eta hobetzen trebatzeko lan egin behar dugu ……….........……………1.5. Akatsak, pasarte ilunak edo desegokiak, zalantzak, irakurgarritasunerako oztopoak eta horrelakoak identifikatzen eta zuzentzen ikasiko dugu (31. lan unitatea). 2. ORTOTIPOGRAFIA:2.1. Ortografia arauak berrikusteko eta garrantzitsuenak ikasteko lan egin behar dugu ..….......... (32. lan unitatea). Norberaren idazlanetan ortografia akatsak identifikatzeko, akats garrantzitsuak bereizteko2.2 eta akats hauek gainditzeko lan egin behar dugu (32. lan unitatea) ............................................ 9
 10. 10. 3. maila: idazmenaren ebaluazioa2.3. Puntuaketa-marken arauak berrikusteko eta testuaren irakurgarritasuna bermatzeko garrantzitsuenak barneratzeko lan egin behar dugu (33. lan unitatea) ........................................2.4. Norberaren idazlanetan puntuaketa-marka ezegokiak identifikatzeko (falta diren markak, soberan daudenak, behar bezala jarrita ez daudenak,…), irakurgarritasuna oztopatzen duten akats garrantzitsuak bereizteko eta akats hauek gainditzeko lan egin behar dugu (33. lan unitatea) ....... 3. LEXIKOA:3.1. Hirugarren mailako akats lexikal arruntak gainditzeko lan egin behar dugu …..…................... Maila honetako ikasleen lexiko ohiko hutsegiteei kontzienteki erreparatuko diegu, eta hutsegite horiek gainditzen ikasiko dugu (34. lan unitatea.).3.2. Norberak egiten dituen akats lexikalak identifikatzeko eta gainditzeko lan egin beharko dugu ……...……................................................................................................................................. Egiten ditugun lexikoaren erabilera desegokiez ohartuko gara (txarto eraikitzen ditugun hitzak, esan nahi duguna zehatz adierazten ez duten hitzak, erdarakadak, testuingurutik kanpo erabiltzen ditugunak, arrunkeriak, neologismoak,…), eta horien erabilera zuzenak ikasi eta barneratuko ditugu (34. lan unitatea.).3.3. Ikasleak falta duen lexiko garrantzitsua, hots, arrakastaz komunikatu ahal izateko behar duena eskuratzeko lan egin behar dugu (34. lan unitatea.)............................................…….……3.4. Ikasleak nekez edo zalantzekin erabiltzen duen lexikoa argitzeko eta barneratzeko lan egin behar dugu …………………….…………............…………………………………………….................. Ohiko jarduera komunikatiboetan behar arren, segurtasunik gabe erabiltzen dugun lexikoari kontzienteki erreparatuko diogu (zuzen edo egoki erabiltzen dugun ez dakiguna, burura ekartzea neketsu egiten zaiguna,…), zalantza horiek argituko ditugu, eta behar dugun lexiko guztiaren erabilera automatizatu edo arinduko dugu (34. lan unitatea.). Ikasleak testuinguru jakin batzuetan beharko duen lexiko berezia, hots, eguneroko jardunetan3.5. erabili ohi ez dena, eskuratzen ikasteko lan egin behar dugu: hiztegi orokorrak, sinonimoen hiztegiak eta abar egoki erabiltzen ikasiko dugu (34. lan unitatea.) .................................................. 4. GRAMATIKA:4.1. 3. mailako ikasleen ohiko akats gramatikalak gainditzeko lan egin behar dugu ………........... Hirugarren mailako ikasleen ohiko gramatika hutsegiteei kontzienteki erreparatuko diegu, eta hutsune horiek gainditzen ikasiko dugu (35. lan unitatea.).4.2. Egitura gramatikal konplexuak eraikitzen trebatzeko lan egin behar dugu ….............….…….. Testuinguru jakin batzuetan ager daitezkeen egitura gramatikal konplexuak eraikitzeko eta gramatika alorreko bestelako zalantzak argitzeko bideak gogoratuko ditugu (gramatika liburuak, Interneteko guneak,…), eta bide horiek erabiltzen trebatuko gara (35. lan unitatea.).4.3. Ezagutu arren txarto erabiltzen ditugun arauak barneratzeko lan egin behar dugu ...........…. Ezagutu arren nekez erabiltzen ditugun gramatika arauak identifikatuko ditugu, eta horien erabilera egokia barneratuko dugu, edota erabilera zuzena ezagutu arren desegoki erabiltzen ditugun gramatika arau arruntei kontzienteki erreparatuko diegu, eta horien erabilera egokia barneratzen ikasiko dugu (36. lan unitatea.).4.4. Norberaren zalantza gramatikalak argitzen ikasteko lan egin behar dugu ……...........…….…. Gramatika alorrean ditugun zalantzei erreparatuko diegu, eta zalantzak argitzen eta arau egokiak barneratzen ikasiko dugu (36. lan unitatea.).4.5. Norberak ohartu gabe egiten dituen akats gramatikalak gainditzeko lan egin behar dugu ...... Interpretazio okerren ondorioz txarto erabiltzen ditugun gramatika arauak identifikatuko ditugu, horien erabilera egokia ikasiko dugu, eta ohiko komunikaziorako behar ditugun arauak barneratuko ditugu (36. lan unitatea.). 10

×