Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 1 Ad

More Related Content

Similar to ISK-onderwijs (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

ISK-onderwijs

  1. 1. Internationale schakelklas (ISK) infosheet In de internationale schakelklas (ISK) aan het Gerrit Komrij College in Winterswijk wordt voortgezet onderwijs gegeven aan nieuwkomers die (vrijwillig) naar Neder- land zijn gekomen. De ISK is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. De jongeren komen uit alle delen van de wereld en zijn om verschillende redenen naar Neder- land gekomen. Hun culturele achtergrond is hierdoor zeer divers. Een belangrijk cultuurver- schil met de Westerse maatschappij is o.a. dat veel nieuwkomers opgroeien in een ‘wij-cul- tuur’, waardoor prioriteit ligt bij de familie en minder bij het individu. Een kenmerk van deze cultuur is bijvoorbeeld dat ouders veel respect genieten, waardoor kinderen erg hun best doen om te kunnen voldoen aan hun (onrealistische) verwachtingen. Als het om beroepskeuze gaat, denken ouders soms ten onrechte dat hun zoon of dochter architect, dokter of advocaat kan worden. Leerlingen weten meestal wat basisberoepen als tim- merman, automonteur, politie-agent, dokter en docent inhouden. Andere beroepen binnen de verschillende beroepssectoren zijn nauwelijks bekend. Beroeps- oriëntatie door middel van bedrijfsbezoeken is daarom een effectieve manier om hen een vollediger beeld te geven, te inspireren en te motiveren wat betreft (scholings)mogelijkheden op de Achterhoekse arbeids- markt. In het land van herkomst wordt dikwijls een rechtlijnige schoolroute gehanteerd. Dat wil zeggen dat als leerlingen ergens onderweg uitvallen, hun kans meteen verkeken is. Ze kunnen op dat moment geen onderwijs meer ontvangen. ISK-leerlingen moeten daarom wennen aan het Nederlandse schoolsysteem, waarin je altijd kunt doorleren en doelen kunt bereiken, hetzij met een omweg. Leerlingen worden voorbereid op: Cultuur passend regulier vervolgonderwijs De scholing richt zich op: ontwikkelen van (taal)vaardigheden waardoor volwaardige deelname aan Nederlandse maatschappij mogelijk wordt. de Nederlandse (werk)cultuur i De meeste leerlingen van 16 jaar of ouder stromen uit naar MBO-onderwijs op entree-niveau Schoolsysteem Beroepsoriëntatie door bedrijfsbezoek Meer weten over bedrijfs- bezoeken? Syrië Oekraïne Polen Afghanistan Curaçao Eritrea Etc. Meer informatie over ISK-onderwijs vind je op: gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/isk-winterswijk i Het lespakket bestaat o.a. uit: Nederlands, rekenen, wiskunde, beeldende vorming, ICT, sport, mens & maatschappij en loopbaanoriëntatie Schoolduur: +- 2 jaar Bekijk video met ISK-leerlingen: Neem contact op: Gijs Vink | g.vink@gerritkomrijcollege.nl Lidy Wolters | l.wolters@gerritkomrijcollege.nl Locatie Winterswijk Arbeidsmarktregio Achterhoek

×