Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Audrius Grybauskas, UAB Mantinga Food
Saulius Jagminas, UAB Columbus Lietuva
Pranešimas Microsoft Dynamics dienoje
2013 m....
UAB MANTINGA
• Įkurta 1998 m.
• Vienas didţiausių Lietuvoje šaldytų ir atvėsintų maisto
produktų gamintojas.
• Daugiau nei...
PRODUKCIJA
KRITERIJAI, NULĖMĘ APSKAITOS IR VERSLO
VALDYMO SISTEMOS PASIRINKIMĄ
REIKALAVIMAI ERP REIKALAVIMAI DIEGĖJUI
• Pasaulyje pri...
PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
SISTEMAI
• Finansų apskaita ir valdymas.
• Ilgalaikio turto apskaita.
• Gamybos valdymas ir apsk...
GAMYBOS VALDYMO SISTEMA
TURĖJO UŢTIKRINTI:
• Pagaminto produkto kokybę:
- tiksliai laikytis gamybos receptūros;
- sekti ga...
GAUTOS NAUDOS IR EFEKTYVUMAS
• Pardavimų uţsakymų įvykdymas artimas 100%.
• Sistema kontroliuoja gamybos uţduočių vykdymą....
• Dienos gamybos ir ţaliavų surinkimo planavimas trunka iki
20 min., kiekvieną dieną suplanuojama apie 30 produktų
gamyba,...
GAUTOS NAUDOS IR EFEKTYVUMAS
• Iki 15% sumažėjo apyvartinių lėšų poreikis ţaliavų ir
medţiagų pirkimui.
• Ţenkliai sumažėj...
DIEGIMAS PRASIDĖJO KARTU SU NAUJOS
GAMYKLOS STATYBA
SVARBIAUSI PROJEKTO ETAPAI
Projekto trukmė 23 mėn.
Diegimo komandos:
Mantinga Food - 5 darbuotojai,
Columbus Lietuva - 10 ...
SUDĖTINGIAUSI DIEGIMO
PROCESAI
ŢALIAVŲ GAVIMAS, PATIKRA,
ŢYMĖJIMAS IR REGISTRAVIMAS
• Operacijų registravimas realiu laiku naudojant RF terminalus.
• Ţal...
ŢALIAVŲ GALIOJIMO KONTROLĖ
• Pasibaigusio galiojimo ţaliavų partijų naudojimo blokavimas.
• Besibaigiančio galiojimo ţalia...
• Gamybos planavimas pagal pardavimų uţsakymus,
pardavimų prognozę ar istorinius pardavimų duomenis.
• Ţaliavų surinkimo g...
GAMYBOS PLANAVIMAS
• RF terminalų panaudojimas ţaliavų
surinkimui.
• Tik reikalingų gamybai ţaliavų surinkimas.
ŢALIAVŲ SURINKIMAS Į GAMYBĄ
• Ţaliavų sunaudojimo registravimas realiu laiku naudojant RF
terminalus.
• Paruoštos ţaliavos kiekio nustatymas naudojant...
• Gamybos talpų ţymėjimas brūkšniniais kodais.
• Ţaliavos ar pusgaminio “pririšimas” prie gamybos talpų
juos padedant ar i...
KAS YRA TALPOJE?
SUDĖTINGIAUSI PROCESAI
• Birių ţaliavų,
transportuojamų vamzdţiais
sunaudojimo registravimas
realiame laike – realus birių
produktų likutis siste...
SUDĖTINGIAUSI PROCESAI
• Pagamintos produkcijos
registravimas realiu laiku
naudojant RF terminalus.
• Pagamintos produkcijos
ţymėjimas.
PAGAMINTO...
• Darbuotojo, registravusio operaciją, fiksavimas.
• Uţduoties vykdymo laiko fiksavimas.
DARBO APSKAITA GAMYBOJE
• Produkcijos surinkimas
ir išsiuntimas pagal
pardavimo uţsakymus
naudojant RF
terminalus.
• Produkcijos paletavimas
ir pa...
ATSEKAMUMAS BET KURIAME
GAMYBOS ETAPE
Įmanomas, jei yra įgyvendinta:
• Ţaliavų patikra ir ţymėjimas jų gavimo
operacijose....
• Pradinė projekto vizija skiriasi nuo
galutinio rezultato.
• Realus darbo modelis skiriasi nuo
teorinio!
• Dalį projekto ...
SKANAUS !
NORITE SUŢINOTI
DAUGIAU?
SKAMBINKITE:
TEL. VILNIUJE 8 5 210 2727 , KAUNE 8 37 750 565
www.columbusglobal.com/lt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Microsoft Dynamics NAV taikymas UAB "Mantinga" - atvejo analizė

615 views

Published on

Kruopščiai planuojant ir paisant taisyklių, verslo valdymo sistemos yra verslo sėkmės raktas, atveriantis naujas efektyvaus turimų resursų naudojimo, planavimo ir plėtros galimybes. Šis pranešimas – tai reali kliento istorija apie maisto gamybos valdymo sistemos diegimą, pradedant atrankos kriterijais, projekto valdymo patirtimi, baigiant naudingais patarimais apie Microsoft Dynamics NAV galimybių išnaudojimą gamyboje.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft Dynamics NAV taikymas UAB "Mantinga" - atvejo analizė

 1. 1. Audrius Grybauskas, UAB Mantinga Food Saulius Jagminas, UAB Columbus Lietuva Pranešimas Microsoft Dynamics dienoje 2013 m. geguţė GAMYBOS PROVERŢIS ĮDIEGUS SPECIALIZUOTĄ ERP SPRENDIMĄ: DĖSNINGUMAS AR ATSITIKTINUMAS?
 2. 2. UAB MANTINGA • Įkurta 1998 m. • Vienas didţiausių Lietuvoje šaldytų ir atvėsintų maisto produktų gamintojas. • Daugiau nei 300 skirtingų pavadinimų gaminių. • Produkcija eksportuojama į 30 pasaulio valstybių. • 2012 m. apyvarta130 mln. Lt. • Įmonėje dirba daugiau nei 1 000 darbuotojų. • Gamybinis plotas – 20 000 m2. Per artimiausius metus ketinama išplėsti dar 5.000 m2. • Šaldymo sandėliuose telpa 2 650 Euro palečių.
 3. 3. PRODUKCIJA
 4. 4. KRITERIJAI, NULĖMĘ APSKAITOS IR VERSLO VALDYMO SISTEMOS PASIRINKIMĄ REIKALAVIMAI ERP REIKALAVIMAI DIEGĖJUI • Pasaulyje pripaţinta sistema • Galimybė integruoti web ir mobiliuosius sprendimus • Sistemos pritaikymo ir vystymo galimybės • Kartotiniai diegimai • Investicijų atsipirkimas • Industrijos ţinios • Diegimų patirtis panašiose maisto pramonės įmonėse
 5. 5. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SISTEMAI • Finansų apskaita ir valdymas. • Ilgalaikio turto apskaita. • Gamybos valdymas ir apskaita. • Pirkimų ir pardavimų valdymas. • Personalo valdymas ir darbo uţmokesčio apskaičiavimas. • Biudţetų planavimas. • Kaštų analizė. • Verslo analitika.
 6. 6. GAMYBOS VALDYMO SISTEMA TURĖJO UŢTIKRINTI: • Pagaminto produkto kokybę: - tiksliai laikytis gamybos receptūros; - sekti gamyboje esančias ţaliavas ir pusgaminius; - kontroliuoti ţaliavų ir pusgaminių galiojimo laiką. • Kasdienį gamybos proceso valdymą: - galimybė planuoti ir perplanuoti kiekvieno gamybos baro darbą; - į gamybą laiku pristatyti reikalingą kiekį reikalingų ţaliavų; - uţtikrinti ţaliavų ir gaminių partijų atsekamumą. • 100% pardavimo užsakymų vykdymą: - kontroliuoti gamybos uţduočių vykdymą; - realiu laiku registruoti produkcijos pajamavimą ir išsiuntimą.
 7. 7. GAUTOS NAUDOS IR EFEKTYVUMAS • Pardavimų uţsakymų įvykdymas artimas 100%. • Sistema kontroliuoja gamybos uţduočių vykdymą. • Sistema gamybos darbuotojus “priverčia” laikytis receptūros – taip užtikrinamas pagamintų produktų skonio stabilumas. • Sistema kontroliuoja ţaliavų ir pusgaminių galiojimą. • Nuostoliai dėl trumpą galiojimo terminą turinčių ţaliavų tapo minimalūs. • Gamybos apskaitą veda tik 2 darbuotojai.
 8. 8. • Dienos gamybos ir ţaliavų surinkimo planavimas trunka iki 20 min., kiekvieną dieną suplanuojama apie 30 produktų gamyba, kuriai reikia atlikti apie 300 uţduočių. • Dienos gamybai reikiamų ţaliavų surinkimas ţaliavų sandėlyje trunka iki 3 val. Dirba 1 darbuotojas. • Vienos pagamintos produkcijos paletės ţymėjimas ir išeigos registravimas trunka iki 5 min. • 40 palečių atvėsintos produkcijos surinkimas, paletavimas, ţenklinimas ir išsiuntimas trunka iki 4 val. Darbą atlieka 2 realizacijos sandėlio darbuotojai. GAUTOS NAUDOS IR EFEKTYVUMAS
 9. 9. GAUTOS NAUDOS IR EFEKTYVUMAS • Iki 15% sumažėjo apyvartinių lėšų poreikis ţaliavų ir medţiagų pirkimui. • Ţenkliai sumažėjo reikalingų ataskaitų ruošimo trukmė ir informacijos pateikimas tarnyboms. • Tikslesnė gaminių savikaina: įvertinama ne tik ţaliavų savikaina, bet ir technologiniai kaštai.
 10. 10. DIEGIMAS PRASIDĖJO KARTU SU NAUJOS GAMYKLOS STATYBA
 11. 11. SVARBIAUSI PROJEKTO ETAPAI Projekto trukmė 23 mėn. Diegimo komandos: Mantinga Food - 5 darbuotojai, Columbus Lietuva - 10 darbuotojų. 2011-05-20 Verslo procesų analizė 2011 09 Finansų apskaita. Pirkimai 2012 03 2012 10 Atvėsintų produktų gamybos cecho paleidimas Šaldytų produktų gamybos cecho paleidimas 2013-04-30
 12. 12. SUDĖTINGIAUSI DIEGIMO PROCESAI
 13. 13. ŢALIAVŲ GAVIMAS, PATIKRA, ŢYMĖJIMAS IR REGISTRAVIMAS • Operacijų registravimas realiu laiku naudojant RF terminalus. • Ţaliavų kokybės parametrų kontrolė. • Ţaliavų ţymėjimas etiketėmis su brūkšniniais kodais.
 14. 14. ŢALIAVŲ GALIOJIMO KONTROLĖ • Pasibaigusio galiojimo ţaliavų partijų naudojimo blokavimas. • Besibaigiančio galiojimo ţaliavų partijų stebėjimas.
 15. 15. • Gamybos planavimas pagal pardavimų uţsakymus, pardavimų prognozę ar istorinius pardavimų duomenis. • Ţaliavų surinkimo gamybai planavimas. • Gamybos plano papildymas vykstant gamybai. GAMYBOS PLANAVIMAS
 16. 16. GAMYBOS PLANAVIMAS
 17. 17. • RF terminalų panaudojimas ţaliavų surinkimui. • Tik reikalingų gamybai ţaliavų surinkimas. ŢALIAVŲ SURINKIMAS Į GAMYBĄ
 18. 18. • Ţaliavų sunaudojimo registravimas realiu laiku naudojant RF terminalus. • Paruoštos ţaliavos kiekio nustatymas naudojant gamybinius terminalus. ATSARGŲ APSKAITA IR ŢALIAVŲ NURAŠYMO OPERACIJOS
 19. 19. • Gamybos talpų ţymėjimas brūkšniniais kodais. • Ţaliavos ar pusgaminio “pririšimas” prie gamybos talpų juos padedant ar išimant iš talpos. • Atsakymas į klausimą “Kas yra talpoje?” GAMYBOS ĮRANKIŲ IR ĮRANGOS PRITAIKYMAS GAMYBOS OPERACIJOMS
 20. 20. KAS YRA TALPOJE?
 21. 21. SUDĖTINGIAUSI PROCESAI
 22. 22. • Birių ţaliavų, transportuojamų vamzdţiais sunaudojimo registravimas realiame laike – realus birių produktų likutis sistemoje. BIRIŲ PRODUKTŲ APSKAITA
 23. 23. SUDĖTINGIAUSI PROCESAI
 24. 24. • Pagamintos produkcijos registravimas realiu laiku naudojant RF terminalus. • Pagamintos produkcijos ţymėjimas. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS REGISTRAVIMAS
 25. 25. • Darbuotojo, registravusio operaciją, fiksavimas. • Uţduoties vykdymo laiko fiksavimas. DARBO APSKAITA GAMYBOJE
 26. 26. • Produkcijos surinkimas ir išsiuntimas pagal pardavimo uţsakymus naudojant RF terminalus. • Produkcijos paletavimas ir palečių ţymėjimas. PRODUKCIJOS SURINKIMAS IŠSIUNTIMUI
 27. 27. ATSEKAMUMAS BET KURIAME GAMYBOS ETAPE Įmanomas, jei yra įgyvendinta: • Ţaliavų patikra ir ţymėjimas jų gavimo operacijose. • Ţaliavų surinkimo į gamybą sistema. • Gamybos talpų ţymėjimo sistema. • Gamybos uţduočių vykdymo sistema. • Pagamintos produkcijos ţymėjimo ir registravimo sistema. • Produkcijos išsiuntimo valdymas.
 28. 28. • Pradinė projekto vizija skiriasi nuo galutinio rezultato. • Realus darbo modelis skiriasi nuo teorinio! • Dalį projekto biudţeto reikia numatyti sistemos komponentams, kurių neįmanoma iš anksto nuspėti. • Reikia rasti balansą tarp prisitaikymo prie sistemos ir sistemos modifikavimo pagal poreikius. • Būtinas darbuotojų mokymas dirbti su realia sistema. PAMOKOS
 29. 29. SKANAUS !
 30. 30. NORITE SUŢINOTI DAUGIAU? SKAMBINKITE: TEL. VILNIUJE 8 5 210 2727 , KAUNE 8 37 750 565 www.columbusglobal.com/lt

×