Topledernetværk jan olsen

190 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Topledernetværk jan olsen

 1. 1. Temaer 1. Mere kvalitet for færre penge 2. Hvordan effektiviseres kommunerne bedst muligt? 3. Er det ved statslig styring eller kommunal frihed?
 2. 2. Det er nok ikke svaret, men snarere begrundelser, Claes efterspørger
 3. 3. Den økonomiske genopretning • Kommunerne har leveret varen • Siden 2009 er udgifterne reduceret markant • Det er sket uden nævneværdig politisk konflikt • Kommunalpolitikerne har samtidig gennemført reformer • Staten har anvendt de frigjorte ressourcer – f.eks. til vækstpakken. I alt 2,6 mia. kr. alene i 2013
 4. 4. Massiv reduktion i kommunernes udgifter Serviceudgifter, hele landet 220,0 225,0 230,0 235,0 240,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mia.kr. Budget Regnskab
 5. 5. …Og store personalereduktioner Kilde: KRL, ordinært ansatte og tjenestemænd 350.000 360.000 370.000 380.000 390.000 400.000 410.000 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 2009 2010 2011 2012 401.047 396.739 390.767 375.734 370.029 363.996 364.362
 6. 6. 108.0 103.7 100.5 98 100 102 104 106 108 110 Beskæftigelsesudviklingen i den offentlige sektor 2007- 2012 (1. kvartal 2007=indeks 100) Staten Regionerne Kommunerne
 7. 7. Strukturændringer • Skolestruktur – nedlagt mere 300 skoler • Inklusion i stedet for segregering • Folkeskolereformen • De specialiserede tilbud omlægges – nye og nære tilbud, netværksløsninger • Hverdagsrehabilitering på ældreområdet • Nye ledelsesstrukturer i dagtilbud • Færre administrationsbygninger og borgerservicecentre
 8. 8. Forventede gevinster i 2013 14% Skoleområdet 7% Dagtilbuds-området 18% Ældreområdet 10% Handicap-området 8% Det tekniske område 18% Administrationen 25% Andre områder Fordeling af gevinster i 2013 Kilde: De effektive kommuner, KL (2013)
 9. 9. De folkevalgtes indflydelse - lokalt • Større armslængde efter kommunalreformen har øget handlekraften • Politikerne har udfordret de fagprofessionelle • Mange reformer er rejst nedefra • Relativ bred opbakning til den økonomiske tilpasning
 10. 10. Statslig styring eller kommunal frihed De statslige initiativer: • Ramme betingelser • Teknisk administrative initiativer • Faglig sektorsøjler • Små beløb De kommunal initiativer: • Politisk omstilling • Legitimitet • Store beløb
 11. 11. Det kommunale svar på effektivitetsdagsordenen • Politisk handlekraft • Bidrage til landspolitiske dagsorden – levere varen • Skelne politisk vigtigt fra administrativ standardisering • Politikerne skal udfordre de fagprofessionelle • Udnytte krisen til fornyelse af velfærdssamfundet
 12. 12. Hvordan kan staten hjælpe? • Den overordnede dagsorden • Mål- og rammebetingelser • Digitale strukturer • Aftaler • Reformlovgivning – skole som case • Skabe handlemuligheder lokalt

×