Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De bronstijd

1,198 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De bronstijd

 1. 1. BronstijdBronstijd tottot RomeinenRomeinen 1800-600 jaar voor Christus1800-600 jaar voor Christus
 2. 2. Brons=mengsel koper enBrons=mengsel koper en tintin  Brons gemakkelijker dan steenBrons gemakkelijker dan steen  Heel duurHeel duur
 3. 3. Voorwerpen van brons:Voorwerpen van brons:
 4. 4. Hier meest boerenHier meest boeren  InIn Zuid LimburgZuid Limburg leefden in 4000 voor Chr.leefden in 4000 voor Chr. boerenboeren ..  In Drente deIn Drente de Hunebedbouwers,Hunebedbouwers, ook boerenook boeren  In Vlaardingen in 2300 voor Chr. eenIn Vlaardingen in 2300 voor Chr. een zwervend volk met als hoofdmiddel vanzwervend volk met als hoofdmiddel van bestaanbestaan visserij.visserij.  In Brabant 600 voor Chr. deIn Brabant 600 voor Chr. de KeltenKelten. Zij waren. Zij waren boerenboeren..
 5. 5. Hier weinig bronsHier weinig brons  Boeren hier hadden weinig om te ruilen:Boeren hier hadden weinig om te ruilen: gebruikten dus meest steen.gebruikten dus meest steen.
 6. 6. Leven in bronstijd:Leven in bronstijd:
 7. 7. IJzertijdIJzertijd  Rond 600 jaar voor Christus kwam hier ookRond 600 jaar voor Christus kwam hier ook ijzer! (Duur.)ijzer! (Duur.)
 8. 8. De Kelten en deDe Kelten en de GermanenGermanen  RondRond 600600 jaar voor Chr. woonden hier dejaar voor Chr. woonden hier de Kelten en de Germanen.Kelten en de Germanen.
 9. 9. LeefwijzeLeefwijze  Het warenHet waren boerenboeren met akkers enmet akkers en veevee..  Zij jaagden ook in de bossen en ze visten.Zij jaagden ook in de bossen en ze visten.
 10. 10. TerpenTerpen  InIn FrieslandFriesland enen GroningenGroningen bouwden debouwden de Germanen heuvels om zich tegen hetGermanen heuvels om zich tegen het waterwater te beschermen. Deze heuvels noemen wete beschermen. Deze heuvels noemen we terpenterpen ofof wierdenwierden ofof wardenwarden ofof woerdenwoerden..
 11. 11. PlaatsnamenPlaatsnamen  We vinden dit nog terug in bepaaldeWe vinden dit nog terug in bepaalde namen:namen:  LeeuLeeuwardenwarden  BolsBolswardward  HolHolwerdwerd  UreUreterpterp  HerHerwerdwerd
 12. 12. De goden van deDe goden van de GermanenGermanen  De Germanen geloofden in vele goden. VoorDe Germanen geloofden in vele goden. Voor bijna alles hadden zij een god. Ook debijna alles hadden zij een god. Ook de zonzon enen dede maanmaan (hemellichamen) werden vereerd.(hemellichamen) werden vereerd.
 13. 13. De dagen van de weekDe dagen van de week  Ze zijn naar de Germaanse goden genoemd:Ze zijn naar de Germaanse goden genoemd:  ZondagZondag zonzon  MaandagMaandag maanmaan  DinsdagDinsdag TiusTius  WoensdagWoensdag WodanWodan  DonderdagDonderdag DonarDonar  VrijdagVrijdag FrijaFrija  ZaterdagZaterdag SaturnusSaturnus
 14. 14. Feesten afkomstig vanFeesten afkomstig van GermanenGermanen  Oud en NieuwOud en Nieuw  (Palm)pasen(Palm)pasen  SinterklaasfeestSinterklaasfeest  KerstfeestKerstfeest
 15. 15. Leefwijze GermanenLeefwijze Germanen
 16. 16. WonenWonen
 17. 17. Taal/schriftTaal/schrift  Germaanse taal (stamt onze taal vanaf)Germaanse taal (stamt onze taal vanaf)  Runentekens vooral voor de godsdienstRunentekens vooral voor de godsdienst  Pas de Romeinen schreven alles op!!!Pas de Romeinen schreven alles op!!!
 18. 18. Romeinen (50 jaarRomeinen (50 jaar vChr)vChr)  Toen de Romeinen hierToen de Romeinen hier kwamen eindigde dekwamen eindigde de préhistorie, omdat allespréhistorie, omdat alles werd opgeschreven.werd opgeschreven.  De Romeinen hadden veelDe Romeinen hadden veel ijzeren spullen.ijzeren spullen.  Het waren beroepssoldaten.Het waren beroepssoldaten.

×