De vikingen

3,147 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
911
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De vissersschepen in de baai komen terug naar de hoeve. Aan de voet van de heuvel wordt de grond bewerkt met een ploeg die door ossen wordt getrokken. Hogerop grazen schapen en geiten, en er is zelfs een wild hert om op te jagen voor het vlees.
 • Zelfs in liet guurste winterweer reisden de Vikingen aar handelssteden als Birka. Waarschijnlijk vervoerden ze hun goederen op de slee en gleden ze op ski's over de sneeuw. Ze schaatsten ook over de bevroren meren. Daarbij hielden ze hun schaatsen op het ijs en zetten ze zich af met stokken.
 • De Vikingen leverden een paar hevige zeeslagen. Als de aanvallers er eenmaal in waren geslaagd aan boord van de schepen van de vijand te komen, begonnen de gevechten van man tegen man.
 • Dit langhuis heeft net als de andere gebouwen een plaggendak dat het huis 's winters warm en droog houdt. De boerderij ligt vlakbij de zee, een goede ligging voor de visserij en misschien ook wel voor de handel. In het beekje zijn vrouwen bezig met de was.
 • Net als de Vikingstad York kwam Hedehy onder water te staan. Hierdoor bleven veel houten gehouwen en houten en leren voorwerpen bewaard. Hedehy's rechtlijnige ontwerp, de greppels en de aarden wal wijzen erop dat het een welvarende en goed bestuurde stad is geweest. Op deze afbeelding is een deel van de stad te zien, met schepen op de kant en een stadspoort.
 • Jongens deden spelleijes die ervoor moesten zorgen I goede krijgers werden, Volgens een VIkingdichter tel van vrijen en edelen "boogschieten, paardrijden,jag honden, zwaaien met een zwaard en staalijes ZWel! oudste zoon kreeg het land,' jongere zonen gebruiktel militaire vaardigheden op strooptochten of als huurj
 • Vrouwen waren veel tijd kwijt met spinnen en weven. De vrouw in het midden kaardt de wol voorzichtig om de vezels uit elkaar te halen. Rechts wordt de wol met een spinklos tot lange dl gesponnen. links zit de weifster aan haar weefgetouw. Ze de lap stof door de dwarse draad, de inslag, om en om door scheringdraden te halen.
 • Een zwaargewonde man wordt verzorgd door zijn vriend, terwijl twee anderen zijn belager vast- houden. Een aanval als deze kon de aanleiding zijn tot een vete.
 • De Vikingen gingen prat op hun gastvrijheid, waarbij een feestmaal hoorde. Hier maakt een vrouw brood, appels en vis klaar; boven de haard pruttelt nog meer eten.
 • T e paard jagen op wilde dieren werd een populaire sport onder de rijke Vikingen die zich snelle paarden konden veroorloven. Deze jagers zullen al hun talenten moeten aanspreken om in volle galop hun prooi met hun speren te raken.
 • Na een lange, hevige veldslag bij Hastings versloeg Wiltem van Nomandië de Engelse koning Harold Godwinson en werd toen zelfkoning. Later zou hij verschillende opstanden tegen zijn bewind neerslaan en drie Vikingvloten verslaan die probeerden de macht van de Vikingen in Engeland te herstellen.
 • Een Vikinghoofdman krijgt de sleutels van een Franse stad. Misschien moeten de Vikingen het gebied beschermen tegen andere plunderaars, of probeert een Franse edelman zo hun steun tegen zijn eigen rivaal te kopen
 • De vikingen

  1. 1. 1Je gaat kijken naar een diavoorstelling Als je nu nog in het POWERPOINT-programma zit, klik dan op de F5 toets bovenaan je toetsenbord. Dan begint de diavoorstelling. Als je alleen maar een dia ziet, kan je F5 overslaan. Lees de stukjes tekst goed en bekijk ook de plaatjes en illustraties goed. Als je naar de volgende dia wilt, druk je op de pijltjestoets naar beneden. Als je naar een vorige dia wilt, druk je op de pijltjestoets naar boven. Als je wilt stoppen, druk dan op de ESC-toets links boven op je toetsenbord. * VEEL KIJKPLEZIER *
  2. 2. 2DE VIKINGEN
  3. 3. 3Wie waren de Vikingen?De Vikingen, ook wel Noormannen genoemd, komen vooral uitScandinavische landen als Noorwegen, Zweden, IJsland enDenemarken. Ze staan bekend als ruige mannen die plunderden en moordden, maar …… is dat wel zo? In deze presentatie leer je meer over de vikingen en hun gebruiken. Zo zal je zien dat de Vikingen niet alleen woeste krijgers konden zijn, maar dat ze ook ervaren zeelieden en fraaie kunstenaars waren.
  4. 4. 4Wanneer leefden de Vikingen?De Vikingen vormden samen wel één volk, maar ze vormden nietecht een eenheid. Er was regelmatig oorlog tussen de verschil-lende vikingvolken.Ze leefden in de Middeleeuwen, maar vooral in de periodetussen 750 en 1050 na Christus trokken ze met hun schepenheel Europa door.Het was vooral een volkvan boeren; een kleingedeelte maakte grotezeereizen en tochten.Ook waren de Vikingenhandelaren. Zehandelden met elkaaren met andere landen.
  5. 5. 5Het wasvooral eenvolk vanboeren
  6. 6. 6De samenleving van de VikingenDe samenleving van de Vikingen was verdeeld in drie klassen: * de slaven * de vrijen * de edelenVeel slaven waren krijgsgevangenen, mensen die ze tijdensoorlogen en rooftochten gevangen hadden genomen. Anderenwerden slaaf door schulden of misdaden.Bovenaan stonden deedelen. Zij waren maar metweinig, maar ze heerstenover grote gebieden.Het grootste deel van debevolking bestond uit devrijen: boeren, krijgers,handelaren en handwerks-lieden.
  7. 7. 7De reizen van de VikingenDe Vikingen zijn oorspronkelijk boeren. Maar toen er meermensen kwamen te wonen, werd het te druk en moesten ze nieuwland hebben. Vooral in het bergachtige Noorwegen hadden ze ditprobleem. Ze vertrokken met schepen naar bijvoorbeeldEngeland en Schotland. Daar bouwden ze nieuwe dorpen enleefden verder als boer. De Vikingen plunderden soms dorpjes en steden aan de kust of langs rivieren, maar vaak gaan ze ook handelen en worden de reizen wat vriendelijker van karakter. Het is bekend dat ze Russische rivieren opvoeren om daar handel te drijven. De stad Kiev zou door Vikingen gesticht zijn. De mensen die er al woonden, noemden de Vikingen ‘Rus’ of ‘Roes’. Vandaar Rusland.
  8. 8. 8KolonistenSommige Vikingenvertrokken naar anderelanden om daar eennieuwe nederzetting tebouwen. Deze kolonistenlaadden op een vreemdekust de eerstelevensbehoefte uit.Dappere groepjes als deze waren pioniers,die ver van hun vaderland een nieuw thuisopbouwden.Na de Vikingtijd stierf de gemeenschapop Groenland uit.
  9. 9. 9Zelfs in Rusland en AmerikaVan sommige Vikingen is zelfs bekenddat ze via de Russische rivieren en deZwarte Zee doorvoeren naarConstantinopel, de hoofdstad van hetOost-Romeinse Rijk. Het schijnt datdeze Vikingen erg geliefd waren alspersoonlijke lijfwachten van de keizer.Waarschijnlijk omdat ze zo grootwaren en een woest uiterlijk hadden.Ook hebben de Vikingen op hun reizenal Amerika ontdekt, lang voordatColumbus zelfs maar geboren was.De Vikingen noemden Amerika Vinland.Er zijn in Amerika vikingspullenopgegraven.
  10. 10. 10
  11. 11. 11In de winter werden er vaak sleeën gebruikt om spullen te vervoeren
  12. 12. 12Oorlog voerenVikingen worden bijna altijd zoafgebeeld zoals je ze hiernaastziet: vechtende mannen methelmen en zwaarden.Ze vochten om nieuw land teveroveren waar ze wilden gaanwonen. Toch wilde ze niet meteenhet hele land veroveren en demacht grijpen. Het ging ze vaakalleen om een plek om te wonen.Toch zijn er ook heel veel stroop-en plundertochten georganiseerd,waarbij dorpen geplunderd en inde brand gestoken werden.Daarbij ging het er vaak woest enwreed aan toe.
  13. 13. 13
  14. 14. 14
  15. 15. 15DorestadEen van de steden in de Nederlanden die regelmatig doorVikingen werd overvallen en geplunderd was Dorestad, hethuidige Wijk bij Duurstede. Je ziet het nog in de naam terug.Dat gebeurde allemaal in de 9e eeuw (800-900).Dorestad was in dietijd een heel rijkeen belangrijke han-delsstad.De afbeelding hier-naast stond op eenoude schoolplaat, dieleraren op schoolgebruikten om overte vertellen toen ernog geen video ofiets dergelijks was.
  16. 16. 16PlundertochtenNa de eerste brute aanvallenveranderde het patroon van destrooptochten.De invallen namen in aantal toeen waren beter georganiseerd.De Vikingen vielen zelfs hetgrote, ommuurde Parijs een paarkeer aan.
  17. 17. 17
  18. 18. 18VikinghuizenIn Scandinavië zijn veel Vikinghuizen nagebouwd. Daar is veelonderzoek van archeologen aan vooraf gegaan. Er waren kleinehuizen zoals je links ziet, maar ook grotere huizen, waar vaakmeerdere gezinnen in leefden. Zo’n groot huis wordt een‘longhouse’ genoemd.De huizen zijn bijna allemaal van hout gemaakt. Op sommigeplekken, zoals op de Schotse eilanden, waren nauwelijks bomente vinden en bouwde men de – kleinere – huizen van steen.
  19. 19. 19Vikinghuizen op IJsland en GroenlandDe Vikingen kwamen ook in IJsland en Groenland te wonen.Daar was niet altijd genoeg materiaal om huizen te bouwenzoals ze dat gewend waren. Op IJsland en Groenland groeiennamelijk bijna geen bomen.Een zekere Gunnbjörnontdekte bij toevalGroenland. Erik deRode, een hoofdman diebeschuldigd werd vanmoord, moest IJslandontvluchten en vestigdezich op Groenland.Hij noemde het ‘Groen’-land, in de hoop datmeer Vikingen er zichwilden vestigen.
  20. 20. 20
  21. 21. 21VikingdorpenHiernaast zie je twee plaat-jes van vikingdorpen. Hetbovenste komt uit de strip‘Thorgal’, waarin vikingen ende Noorse goden en godinneneen belangrijke rol spelen. Opde achtergrond zie je eenfjord: een lange, diepe inham,die typerend is voorNoorwegen.Je ziet dat de huizen eenstrooien dak hebben en datbovenin de daken een rookgatzit waardoor de rookontsnapt. Je begrijpt wel dathet uitbreken van brand heelgevaarlijk kon zijn.
  22. 22. 22
  23. 23. 23VikingstedenHieronder zie je een afbeelding van een kleinere stad. Hij ligtaan de kust, want je ziet de haven. Zie je ook dat ze een damhebben gemaakt?
  24. 24. 24
  25. 25. 25Aan de kustDe meeste vikingdorpen ensteden lagen aan de kust ofaan een rivier.Ze hadden de zee nodig om tevissen, maar ook om met hunschepen oorlog te voeren ofte handelen.
  26. 26. 26Een vikingburchtNaast steden en dorpen bestonden er, op strategische plaatsen,ook zogenaamde ringburchten. Zo’n ringburcht lijkt gewoon opeen verzameling huizen, maar als je beter kijkt, zie je dat ermeer aan de hand is. Er is een wal omheen opgeworpen. Ook is deburcht heel precies, bijna wiskundig, ontworpen en gebouwd. Ditlaat zien hoe goed de Vikingen waren in kunst en architectuur.De burcht heeft eendiameter van ± 134 m.en de vier uitgangenwijzen precies naar devier windrichtingen. Decirkel wordt in vierstukken verdeeld en inelk van de vier stukkenstaan vier ‘longhouses’(lange huizen).
  27. 27. 27De ringburchtvan TrelleborgHiernaast zie je nog zo’n ring-burcht. Deze lag in Trelleborgin Denemarken.Hier waren buiten de wal ooknog vijftien huizen, dieallemaal met hun voorkant naarhet middelpunt van de burchtwijzen.Bovenop de aarden wal die deburcht omsloot stond waar-schijnlijk een omheining.Op de volgende pagina zie jeTrelleborg zoals het nu is. Zieje ook de tweede aarden wal?Onderaan het plaatje zie jeeen nagemaakt vikinghuis.
  28. 28. 28
  29. 29. 29Het dagelijkse levenBehalve het werk op het land en dereizen die de Vikingen ondernamen,deed men natuurlijk nog meer in hetdagelijks leven.Zo kenden ze bijvoorbeeld allerleispelletjes, waaronder het schaakspel.Dat hadden handelaren mee teruggenomen.Een bekend vikingspel is ‘hnefatafl’,waarbij je de koning van je tegen-stander moest insluiten. (zie plaatje)Buiten deden ze vaak vecht- enkrachtspelletjes.‘s Avonds bij het vuur vertelden zeelkaar allerlei verhalen, de saga’s.
  30. 30. 30BadenVikingen wilden er graag goed uitzien, en waarschijnlijk wasten zezich vrij vaak. In IJsland zijn aanwijzingen gevonden dat zebaadden in de warme bronnen, zoals deze mannen. Misschienhadden sommige Vikinghuizen ook een badhuis, een soort sauna.
  31. 31. 31
  32. 32. 32De SmidEen Vikingsmidse moeter ongeveer hetzelfdehebben uitgezien als eenmiddeleeuwse smidse. Erwas vast een groothoutskoolvuur om hetijzer te verhitten, eneen blaasbalg waarmeede knecht het vuuraanblies. Met zijn tangpakte de smid hetgloeiend hete ijzer beetom het op zijn aambeeldte smeden tot in degewenste vorm.
  33. 33. 33
  34. 34. 34Hoeden en petten De Vikingen droegen allerlei hoeden, sjaals en hoofddoeken om hun hoofd warm te houden, en als bescherming droegen ze mutsen en helmen van leer. Helmen met horens hebben de Vikingen nooit gedragen!
  35. 35. 35Straffen en ruziesEen gebruikelijk godsgericht voorvrouwen was de "ketelproef. Devrouw moest haar hand tot op debodem in een grote ketel metkokend water steken en een paarsteentjes pakken.Op de volgende dia zie je een uitde hand gelopen ruzie. Het isgeëindigd in een gevecht. Deoverwonnen man wordt doorvrienden verzorgd. Zulke ruzieskonden makkelijk uitgroeien totvetes.
  36. 36. 36
  37. 37. 37Binnen in een huisIn het begin hadden de huizen geenramen. Later kwamen er gaten in de muurwaar dieren-blazen voor werdengespannen waar je door heen kon kijken.Het vuur was midden in de lange ruimte.Er waren geen meubelen. Aan de zijkantenwas de vloer iets verhoogd.Daar zat men op en dat werdook als opslagplaats gebruikt. ‘sAvonds werden er bedden klaargemaakt en ‘s morgens werdenze weer opgeruimd.De huizen waren al overvol en ‘swinters werd zelfs het vee nognaar binnen gehaald.
  38. 38. 38
  39. 39. 39 EtenVikingen moesten aanhun eigen eten zien tekomen. Zo verbouwdenze natuurlijk het land,maar ze gingen ook op zoek naar eetbaredingen. Deze man riskeert zijn leven door op eensteile rotswand eieren te zoeken.Andere mannen gingen op jacht. Zowel op zee alsaan land werd op dieren gejaagd. Als de buit thuiswas gebracht konden de vrouwen er een lekkermaaltje van maken.
  40. 40. 40
  41. 41. 41
  42. 42. 42
  43. 43. 43De kunstvoorwerpenVikingen staan bekend als ‘rauwe enonbeschaafde plunderaars’, maar zewaren juist ook heel erg bedreven inhet maken van heel sierlijke sieradenen gebruiksvoorwerpen.Ze waren bijzonder goed in hetsmeden van metaal en het maken enversieren van zwaarden en andereijzeren wapens. Maar ook hebben zeveel sieraden van goud en zilvergesmeden, soms ingelegd metedelstenen. Ze zijn heel fijn versierd.Ook zijn veel voorwerpen die doorarcheologen zijn opgegraven, afkom-stig uit andere landen, waarmee deVikingen hebben gehandeld. Of ze zijnbij plunderingen buitgemaakt.
  44. 44. 44Versieringen en houtsnijwerkDe versieringen van deVikingen hebben vaak veelronde en kronkelende lijnendie door elkaar lopen. Vaakook met dieren en mensen.Het houtsnijwerk hiernaastlaat een deel van een sagezien, waarin Gunther een luitbespeelt met zijn voeten,terwijl hij op sterven ligt ineen slangenkuil.
  45. 45. 45Het runenschriftDe Vikingen konden ook schrijven, al konniet iedere Viking dat. Hun schrift heethet ‘runen’-schrift.Vrij alledaagse dingen werden op hout enbeen ‘geschreven’, maar daar is weinig vanbewaard gebleven.Er zijn ook heel veel runen-stenengevonden, waar runen in waren uitgehakt,samen met mooie versieringen. Die stenenwerden vaak gemaakt voor speciale mensenof speciale gebeurtenissen.Op de volgende dia zie je meer van datsoort runen-stenen.
  46. 46. 46Stenen met runen-schriftIn Scandinavië kan je veel voorbeelden van runen-schrift zien.Meestal werd op hout geschreven, maar dat is allemaal verrot inde loop der tijd. Deze stenen zijn wel bewaard gebleven.
  47. 47. 47Rechtspraak bij de VikingenDe Vikingen hadden niet één land met één koning en regering. Elkdorp en elke stad had zijn eigen bestuur, maar ze waren welbijna hetzelfde. Elke vrije man en vrouw kon meebeslissen overhet bestuur in de ‘thing’, een soort volksvergadering.Elk gebied had zijn eigen thing. Ze kwamen elke lente en herfstbij elkaar.Eens per jaar had je op deLögberg (wettenheuvel) vlak bijhet huidige Reykjavik op IJslandeen althing: een soort thing vooralle vikingstammen. Zo’n althingwas vaak een hele gebeurtenis,waarbij er nieuwtjes werdenuitgewisseld en wedstrijdenwerden gehouden, etc.
  48. 48. 48
  49. 49. 49De drakkarsDe bekendste boten waarmee deVikingen voeren, zijn de ‘drakkars’ of‘drakenschepen’. Dat zijn langeschepen, die toch heel wendbaar warenomdat ze niet diep in het water lagen.Hierdoor konden ze ook rivierenopvaren en konden ze gemakkelijk overland worden gedragen als men langsstroomversnellingen moest.De meeste drakkars hadden 16 of 18roeibanken aan elke kant, waar telkenstwee roeiers op zaten. Ze zaten op eensoort kisten, waar ze hun spullen inbewaarden.Ze hebben ook een vierkant zeil, dataan een grote ‘ra’ (dwarsmast) hangt.
  50. 50. 50De drakkars 2Drakkars waren zeilschepen, maarer zaten ook gaten in de zijkantwaar ze roeispanen door heenstaken. Tussen die gaten was erruimte om schilden te bevestigen.Dat zag er niet alleen kleurrijk uit,maar het beschermde de zeeluiook tegen aanvallen met pijlen. Jeziet ook een houten afdakJe had ook boten die op drakkarsleken, maar een stuk kleiner envooral breder waren. Die boten,zoals hiernaast, werden vooraldoor handelaars gebruikt omgoederen in te vervoeren.
  51. 51. 51De drakkars en de versieringenVeel drakkars zijn mooi versierdmet allerlei houtsnijwerk. Vooralde randen en de voor- enachterstevens werden versierd,Vaak ook met een soort draken-koppen, vandaar de naam ‘draken-schepen’.
  52. 52. 52
  53. 53. 53
  54. 54. 54De drakkars nuIn veel musea in Scandinaviëkan je vikingspullen zien. Ookzijn er nog veel drakkarsbewaard gebleven die ze weerhelemaal hebben gerestau-reerd: een schitterend mooigezicht.Veel lagen er onder water enzijn zo goed gebleven, andereboten zijn op land begraven(zie hoofdstuk begrafenissen)en zo goed gebleven.Natuurlijk zijn er ook mensendie zelf een nieuwe drakkarproberen na te bouwen, met detechnieken van vroeger.
  55. 55. 55Begraven wordenAls Vikingen overleden, werden zebegraven op een speciale manier,zoals je hiernaast goed kan zien.Deze graven kan je vinden in deDeense plaats Lindholm. Daar zijnmeer dan 200 graven.Men begroef de dode en zette rondhet graf een rijtje stenen neer in devorm van een schip.Men geloofde namelijk dat de doodalleen maar een reis was naar hetvolgende leven of naar het Walhalla.Daarom had de dode vaak een schipen enkele spullen, zoals een zwaard,nodig om de reis goed te volbrengen.
  56. 56. 56Koninklijke begrafenissenOverleden koningen en hoofdmannenkregen een grootse begrafenis.Bij de plaats Ladby in Denemarken iseen speciaal graf gevonden. Eendrakkar was honderd meter het landop getrokken. De dode was in hetmidden neergelegd, onder een afdakje.Aan de andere kant werden maar liefst11 paarden en een aantal hondengedood en bijgelegd. Vaak werden erook wapens en andere voorwerpenmeegegeven in het graf. Daarna werdde boot afgedekt met stevige plankenen daarna bedekt met een grotegrafheuvel. Op de volgende dia zie jeook zo’n graf.
  57. 57. 57
  58. 58. 58
  59. 59. 59Begrafenissen op zeeEen andere begrafenis, ookvoor koningen en hoofd-mannen, was een crematie opzee.De dode werd opgebaard ophet schip en dan werd hetschip in brand gestoken.Daarna liet men het branden-de schip met de stroom mee-gaan, terwijl men toe stondte kijken.Je ziet hiernaast dat de dodeis opgebaard met een zwaardin zijn handen. Dan geloofdemen dat je in het Walhallaterecht zou komen.
  60. 60. 60Leif ErikssonLeif Eriksson, ook wel Leifde Gelukkige, was de zoonvan Erik de Rode (zie dia 11).Hij was net als zijn vaderontdekkingsreiziger envolgens saga’s was hij deeerste Viking die voet opAmerikaanse bodem zette.Hij noemde het land ‘Vinland’. Sommigen zeggen dat dat ‘wijnland’betekent, anderen zeggen ‘weideland’. Dat gebied heet nuNewfoundland, dat letterlijk ‘nieuw gevonden land’ betekent.Er zijn slechts twee voorwerpen in één vikingnederzettinggevonden. Toch is bekend dat de Vikingen daar als kolonistenhebben gewoond en zelfs hebben gehandeld met de ‘Skrælings’,de Indianen. Ze werden echter telkens door hen aangevallen enzijn daarom maar teruggegaan naar Groenland.
  61. 61. 61De NoormannenIn 911 na Chr. viel een NoorseVikingprins, Rollo genaamd, hetnoorden van Frankrijk binnen.De Franse koning bood hen, inruil voor vrede, een gebied inFrankrijk aan.Dit gebied noemden zij Normandië. Dat gebied bestaat nu nogsteeds en is dus vernoemd naar de Noormannen.Prins Rollo kreeg van de Franse koning zelfs de titel ‘hertog’. Hijen zijn mannen namen veel Franse gewoontes over en hadden naenige tijd veel macht in een groot gebied. Zie de volgende dia.Eén van de afstammelingen van de Noormannen, Willem deVeroveraar, viel in 1066 vanuit Normandië met zijn legerEngeland aan en veroverde het.
  62. 62. 62
  63. 63. 63Het ‘tapis de Bayeux’In Normandië ligt de stad Bayeux. In dekerk daar hangt het eerste en langste‘stripverhaal’ van de wereld. Het is nietgetekend, maar geborduurd op een smalmaar lang tapijt (‘tapis’ in het Frans).Het is een verslag van de reis van Willemde Veroveraar en hoe hij de Engelsenversloeg. Zie je dat de schepen erg opdrakkars lijken?! Op de volgende dia zieje nog een fragment.
  64. 64. 64
  65. 65. 65De godenDe Vikingen geloofden in velegoden en godinnen. De godenhadden allemaal hun eigenpersoonlijkheid en karakter.De belangrijkste goden warenOdin (=Wodan, zie hiernaast),Thor en Freya.Ze geloofden dat de wereld indrie stukken was verdeeld:- Asgard, waar de godenleefden- Mitgard, waar de mensenleefden- Utgard (of Jotunheim),waar de reuzen woonden.
  66. 66. 66Offeren aan de godenDit tafereel is gebaseerd op beschrijvingen van IbnFadlan. Hij beschrijft hoe de Vikingen in de openlucht tot hun goden baden Hier bedanken kooplui degoden voor een behouden terugkeer.
  67. 67. 67Heidense rituelen werden waarschijnlijk in een heilig bos of bij eenbron voltrokken, bij een eenvoudig altaar van stenen. Er zijn een paarheel natuurgetrouwe dierenmaskers gevonden, die misschien werdengedragen als er werd geofferd.
  68. 68. 68Odin (of Wodan)Odin was de belangrijkstegod. Hij had maar één oog,het andere oog had hijverloren.Hij was de god van deoorlog en hij reed op zijnachtbenige paard Sleipnirdoor de hemel.Hij werd vergezeld door detwee raven Hugin en Munin(‘gedachte’ en ‘herinnering’)en door de twee wolvenFreki en Geri.De twee raven vlogen dewereld rond en verteldenOdin alle nieuwtjes.
  69. 69. 69
  70. 70. 70Thor, de god van de donderEen andere belangrijke god was Thor. Hij was de god van dedonder en van de vruchtbaarheid. Hij was de zoon van Odin enwordt meestal voorgesteld als op het rechter plaatje: woest roodhaar, borstelige wenkbrauwen en daaronder vlammende ogen. Zijnwapen heette ‘Mjollnir’, een hamer die na de gooi altijd weer bij hem terug kwam, als een boomerang. Hij was meestal bezig om te strijden met reuzen uit Jotunheim of tegen ander duister te vechten. Hij is de bekendste god in de Noorse mythologie. Men gaat er zelfs vanuit dat hij een tijdje belang- rijker was dan Odin.
  71. 71. 71
  72. 72. 72Wodan op zijn paard Sleipnir hbsdfbvbdfvbqakfdv
  73. 73. 73Freya, de godin van de liefdeFreya was de godin van de vruchtbaarheid ende liefde. Ze werd vaak aangeroepen om tehelpen voor goede geboortes en overvloedigeoogsten. Ze reed door de lucht op een wagendie getrokken werd door twee katten.Hier zie je een beeldje dat Freya voorstelt. De reuzen uit Jotunheim vonden Freya erg aantrek- kelijk en probeerden steeds om haar te ontvoeren. De broer van Freya heette Freyr en hij was ook de god van de vruchtbaarheid, maar ook van vrede en geluk.
  74. 74. 74Het walhallaVikingen geloofden in een soort hemel: het walhalla. Ze dachtendat je daar na je dood naar toe ging. De walkuren waren dochtersvan Odin: mooie vrouwelijke krijgers die op het slagveld naar dodehelden zochten. Krijgers die dapper waren gestorven, werdendoor hen naar hetWalhalla gebracht,waar de god Odin zeverwelkomde.Daarom was het voorvikingkrijgers belang-rijk om in de strijd testerven. Als dat nietkon, werden krijgersvaak begraven met hunzwaard in hun handen.
  75. 75. 75Het christendomIn de Middeleeuwen rukte het christendom op.Steeds meer volken werden bekeerd tot hetchristendom. Vikinghandelaren die naar chris-telijke landen gingen, lieten zich bekeren totchristen. Dan ging de handel makkelijker.Thuis bleven ze echter trouw aan hun eigengoden en godinnen.Als een koning werd bekeerd, werdmeestal het hele volk bekeerd. Somswerd het volk met geweld gedwongen.Rond het jaar 1000 waren veel Vikingenofficieel christen, maar de ‘oude’ godenwerden nog vaak aanbeden.Hiernaast zie je twee ‘stavkerken’, heeltyperende Scandinavische kerken diehelemaal van hout zijn gemaakt.
  76. 76. 76De christenen komenDe kerk keurde deslavenhandel af, vooral alschristenen als slaaf bijheidenen terechtkwamen.Volgens een verhaal reed ereens een bisschop langs eengroep vikingslaven. Een vanhen riep dat ze non was, enbegon een psalm te zingen.Het kostte de bisschop zijnpaard en zadel om haar vrijte kopen.
  77. 77. 77Mengeling van Vikingen en ChristendomAls het christendom ook in devikingwereld groeit, zie je datsymbolen worden gemengd.Hiernaast zie je de Jellingsteen,met daarop een afbeelding vanChristus, maar wel op de viking-manier. Hieronder zie je tweesieraden: een hamer van Thor eneen christelijk kruisteken.
  78. 78. 78Het einde van de VikingenIn het begin van de 12e eeuw kwam erlangzaamaan een eind aan het viking-tijdperk. Dat gebeurde niet plotseling,zoals door een natuurramp of een ziekteals de pest.De Vikingen verdwenen heel geleidelijk.Dat komt onder andere doordat steedsmeer Vikingen christen werden.Ook de Vikingen die in nieuwe gebiedenwaren gaan wonen, trouwden met men-sen die er al woonden. Zo verloren zeook hun Vikingtradities en gewoontes.Wij moeten het nu dus maar doen metde overblijfselen van de Vikingen.
  79. 79. 79
  80. 80. 80De voorstelling is afgelopenHopelijk vond je het een leuke eninteressante voorstelling en hebje er veel van geleerd.Als er nog iemand komt kijkennaar deze voorstelling, mag jestraks nog één keer klikken en dande volgende gaan halen.Als er geen nieuwe kinderen meerkomen, druk dan op de ESC-knoplinksboven op je toetsenbord.Sluit dan het programma doorrechtsboven op het kruisje teklikken.

  ×