Categorie 9a

Woorden met ng

Thema 1 en 2 groep 6

Ik hoor n.
Ik schrijf ng.

tong
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten ©...
Categorie 9a

Woorden met ng

Thema 1 en 2 groep 6

oorsprong
opbrengst
behandeling
onlangs
Taal actief Groep 6 Categoriek...
Categorie 13b

Woorden met cht

Thema 1 groep 6

Ik leer deze
woorden uit
mijn hoofd.

lucht
Taal actief Groep 6 Categorie...
Categorie 13b

Woorden met cht

rechterhand
verplichting
plechtig
achtergrond
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmb...
Categorie 14a

Woorden met ei

Thema 1 groep 6

Ik leer deze
woorden uit
mijn hoofd.

reis
Taal actief Groep 6 Categorieka...
Categorie 14a

Woorden met ei

aanleiding
eigenaar
scheiding
overeind
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-H...
Categorie 14b

Woorden met ij

Thema 1 groep 6

Ik leer deze
woorden uit
mijn hoofd.

ijs
Taal actief Groep 6 Categoriekaa...
Categorie 14b

Woorden met ij

Thema 1 groep 6

belangrijk
bijdrage
praktijk
dichterbij
Taal actief Groep 6 Categoriekaart...
Categorie 15a

Woorden met au

Thema 2 groep 6

Ik leer deze
woorden uit
mijn hoofd.

saus
Taal actief Groep 6 Categorieka...
Categorie 15a

Woorden met au

applaus
augustus
restaurant
auteur
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Herto...
Categorie 15b

Woorden met auw

Thema 2 groep 6

Ik leer deze
woorden uit
mijn hoofd.

pauw
Taal actief Groep 6 Categoriek...
Categorie 15b

Woorden met auw

benauwd
flauwekul
nauwelijks
vernauwing
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-...
Categorie 15c

Woorden met ou

Thema 2 groep 6

Ik leer deze
woorden uit
mijn hoofd.

hout
Taal actief Groep 6 Categorieka...
Categorie 15c

Woorden met ou

enkelvoud
houding
oerwoud
verkouden
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hert...
Categorie 15d

Woorden met ouw

Thema 2 groep 6

Ik leer deze
woorden uit
mijn hoofd.

touw
Taal actief Groep 6 Categoriek...
Categorie 15d

Woorden met ouw

Thema 2 groep 6

schouwburg
rouwkaart
betrouwbaar
toeschouwer
Taal actief Groep 6 Categori...
Categorie 16a

Woorden met i die klinkt als ie

Thema 2 groep 6

Ik hoor ie.
Ik schrijf i.

liter
Taal actief Groep 6 Cate...
Categorie 16a

Woorden met i die klinkt als ie

artikel
familie
idee
kilometer
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malm...
Categorie 18a

Woorden met c die klinkt als s

Thema 3 groep 6

Ik hoor s.
Ik schrijf c.

cel
Taal actief Groep 6 Categori...
Categorie 18a

Woorden met c die klinkt als s

oceaan
centrum
cirkel
precies
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmbe...
Categorie 18b

Woorden met c die klinkt als k

Thema 3 groep 6

Ik hoor k.
Ik schrijf c.

actief
Taal actief Groep 6 Categ...
Categorie 18b

Woorden met c die klinkt als k

conflict
contact
direct
reclame
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmb...
Categorie 19a

Woorden met z die klinkt als s

Thema 4 groep 6

Ik hoor s.
Ik schrijf z.

langzaam
Taal actief Groep 6 Cat...
Categorie 19a

Woorden met z die klinkt als s

ontzettend
vreedzaam
zeldzaam
hetzelfde
Taal actief Groep 6 Categoriekaarte...
Categorie 29a

Woorden met stomme e

Thema 3 groep 6

Ik hoor u.
Ik schrijf e.

de
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © ...
Categorie 29a

Woorden met stomme e

Thema 3 groep 6

burgemeester
tegemoet
oranje
postbode
Taal actief Groep 6 Categoriek...
Categorie 30a

Woorden die beginnen met be

Thema 3 groep 6

Ik hoor bu.
Ik schrijf be.

bezoek
Taal actief Groep 6 Catego...
Categorie 30a

Woorden die beginnen met be

bedoeling
behalve
beschikbaar
bestuurder
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten ...
Categorie 30b

Woorden die beginnen met ge

Thema 3 groep 6

Ik hoor gu.
Ik schrijf ge.

getal
Taal actief Groep 6 Categor...
Categorie 30b

Woorden die beginnen met ge

Thema 3 groep 6

geschiedenis
gevangenis
gezelschap
geheugen
Taal actief Groep...
Categorie 30c

Woorden die beginnen met ver

Thema 3 groep 6

Ik hoor vur.
Ik schrijf ver.

verkeer
Taal actief Groep 6 Ca...
Categorie 30c

Woorden die beginnen met ver

verhoging
verleden
verandering
vervolgens
Taal actief Groep 6 Categoriekaarte...
Categorie 31a

Woorden die beginnen met ont

Thema 4 groep 6

Ik hoor ont.
Ik schrijf ont.

ontbijt
Taal actief Groep 6 Ca...
Categorie 31a

Woorden die beginnen met ont

ontdekking
ontslag
ontvangst
ontwerper
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten ©...
Categorie 33a

Woorden die eindigen op ig

Thema 4 groep 6

Ik hoor ug of eg.
Ik schrijf ig.

jarig
Taal actief Groep 6 Ca...
Categorie 33a

Woorden die eindigen op ig

afkomstig
ernstig
gevoelig
heftig
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmbe...
Categorie 34a

Woorden die eindigen op lijk(s)

Thema 4 groep 6

Ik hoor luk, lik
of lek.
Ik schrijf lijk.

vrolijk
Taal a...
Categorie 34a

Woorden die eindigen op lijk(s)

Thema 4 groep 6

aantrekkelijk
begrijpelijk
dagelijks
jaarlijks
Taal actie...
Categorie 35a

Woorden die eindigen op heid

Thema 5 groep 6

Ik schrijf woorden
die eindigen op heid
net zoals snelheid.
...
Categorie 35a

Woorden die eindigen op heid

Thema 5 groep 6

gelegenheid
vrijheid
meerderheid
dankbaarheid
Taal actief Gr...
Categorie 38a

Woorden met tsie die klinkt als tie

Thema 5 groep 6

Ik hoor tsie.
Ik schrijf tie.

politie
Taal actief Gr...
Categorie 38a

Woorden met tsie die klinkt als tie

vakantie
garantie
situatie
operatie
Taal actief Groep 6 Categoriekaart...
Categorie 43d

Verkleinwoorden op nkje

Thema 5 groep 6

Ik hoor kju.
Ik schrijf kje.
Let op: g wordt k.

kettinkje
Taal a...
Categorie 43d

Verkleinwoorden op nkje

buiginkje
palinkje
schuttinkje
woninkje
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Mal...
Categorie 43f

Verkleinwoorden op etje (met verdubbeling van medeklinker)

Thema 5 groep 6

Ik hoor utju,
ik schrijf etje....
Categorie 43f

Verkleinwoorden op etje (met verdubbeling van medeklinker)

Thema 5 groep 6

brilletje
belletje
vriendinnet...
Categorie 44a

Woorden met eind d of midden d die klinkt als t

Thema 5 groep 6

Ik hoor t aan het eind.

Ik maak het woor...
Categorie 44a

Woorden met eind d of midden d die klinkt als t

aardgas
beroemd
uitgebreid
vervelend
Taal actief Groep 6 C...
Categorie 44b

Woorden met eind d of midden d die klinkt als t

Thema 5 groep 6

Ik leer deze woorden
uit mijn hoofd.

nie...
Categorie 44b

Woorden met eind d of midden d die klinkt als t

eerbied
overvloed
platteland
noodzaak
Taal actief Groep 6 ...
Categorie 45a

Woorden met gesloten lettergreep

Thema 6 groep 6

Ik hoor aan het eind
van de klankgroep
een medeklinker.
...
Categorie 45a

Woorden met gesloten lettergreep

bliksem
duisternis
minstens
portret
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten ...
Categorie 45b

Meervouden met gesloten lettergreep

Thema 6 groep 6

Achter het enkelvoud
komt en.
Ik hoor aan het eind
va...
Categorie 45b

Meervouden met gesloten lettergreep

Thema 6 groep 6

bedoelingen
bejaarden
instrumenten
kenmerken
Taal act...
Categorie 46b

Open lettergreep in het midden

Thema 6 en 7 groep 6

Ik hoor aan het eind
van de klankgroep
een lange klan...
Categorie 46b

Open lettergreep in het midden

adel
bespreking
bovendien
gedurende
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © ...
Categorie 46c

Meervouden met open lettergreep

Thema 6 groep 6

Achter het enkelvoud
komt en.
Ik hoor aan het eind
van de...
Categorie 46c

Meervouden met open lettergreep

avonturen
bananen
lokalen
leraren
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © M...
Categorie 46d

Open lettergreep waarbij sprake is van een korte klank

Thema 6 groep 6

Kies uit twee regels.
Ik hoor aan ...
Categorie 46d

Open lettergreep waarbij sprake is van een korte klank

balans
baron
kapel
manier
Taal actief Groep 6 Categ...
Categorie 47a

Woorden met verdubbeling van medeklinker

Thema 7 en 8 groep 6

Ik hoor aan het eind
van de klankgroep
een ...
Categorie 47a

Woorden met verdubbeling van medeklinker

aardappel
binnenkort
helling
offer
Taal actief Groep 6 Categoriek...
Categorie 47b

Meervouden met verdubbeling van medeklinker

Thema 7 groep 6

Achter het enkelvoud
komt en.
Ik hoor aan het...
Categorie 47b

Meervouden met verdubbeling van medeklinker

Thema 7 groep 6

adressen
getallen
ogenblikken
verschillen
Taa...
Categorie 48a

Woorden met tweetekenklank

Thema 7 groep 6

Ik hoor aan het eind
van de klankgroep
een tweetekenklank.
Ik ...
Categorie 48a

Woorden met tweetekenklank

armoede
duizend
gevoelens
kiezer
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmber...
Categorie 48b

Meervouden met tweetekenklank

Thema 7 groep 6

Achter het enkelvoud
komt en.
Ik hoor aan het eind
van de k...
Categorie 48b

Meervouden met tweetekenklank

fabrieken
feiten
gebruiken
inhouden
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © M...
Categorie 49a

Woorden met meervoud op s

Thema 8 groep 6

Achter het
enkelvoud komt s.

sleutels
Taal actief Groep 6 Cate...
Categorie 49a

Woorden met meervoud op s

dictees
eekhoorns
schakels
televisies
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Mal...
Categorie 50a

Woorden waarbij f verandert in v

Thema 8 groep 6

In de lange vorm
verandert f in v.

duiven
Taal actief G...
Categorie 50a

Woorden waarbij f verandert in v

bedrijven
scherven
scheve
slaven
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © M...
Categorie 50b

Woorden waarbij s verandert in z

Thema 8 groep 6

In de lange vorm
verandert s in z.

huizen
Taal actief G...
Categorie 50b

Woorden waarbij s verandert in z

adviezen
beurzen
boze
lenzen
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmb...
Categorie 51a

Vergrotende en overtreffende trap

Thema 9 groep 6

Ik hoor ur.
Ik schrijf er.
Ik hoor st.
Ik schrijf st.

...
Categorie 51a

Vergrotende en overtreffende trap

Thema 9 groep 6

breder – breedst
kleiner – kleinst
korter – kortst
slec...
Categorie 53a

Woorden die beginnen met ’s

Thema 9 groep 6

Het eerste woord is
afgeleid van des.
Ik schrijf ’s.

’s morg...
Categorie 53a

Woorden die beginnen met ’s

’s avonds
’s maandags
’s middags
’s winters
Taal actief Groep 6 Categoriekaart...
Categorie 54a

Meervouden met ’s

Thema 10 groep 6

Het woord in het
enkelvoud eindigt
op a, i, o, u of y.
In het meervoud...
Categorie 54a

Meervouden met ’s

auto’s
firma’s
paraplu’s
radio’s
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Herto...
Categorie 58a

Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden

Thema 10 groep 6

Stoffelijke
bijvoeglijke
naamwoorden
eindigen meest...
Categorie 58a

Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden

blikken
houten
ijzeren
katoenen
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten ...
Categorie 59a

Samenstellingen zonder tussenletters

Thema 9 groep 6

Ik schrijf op wat ik
hoor.

omhoog
Taal actief Groep...
Categorie 59a

Samenstellingen zonder tussenletters

afkomst
diefstal
standpunt
taalgebruik
Taal actief Groep 6 Categoriek...
Categorie 60a

Afkortingen

Thema 10 groep 6

Ik schrijf de meeste
afkortingen met een
punt.
Ik schrijf geen punt
bij afko...
Categorie 60a

Afkortingen

Thema 10 groep 6

cm
d.w.z.
enz.
tv
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertoge...
Categorie 61a

Namen van steden

Thema 9 groep 6

Ik schrijf namen
van steden
met een hoofdletter.

Amsterdam
Taal actief ...
Categorie 61a

Namen van steden

Den Haag
Rotterdam
Eindhoven
Zwolle
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-He...
Categorie 61b

Namen van provincies

Thema 9 groep 6

Ik schrijf namen
van provincies
met een hoofdletter.

Groningen
Taal...
Categorie 61b

Namen van provincies

Thema 9 groep 6

Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Zeeland
Taal actief Groep 6 Categ...
Categorie 61c

Namen van landen of werelddelen

Thema 10 groep 6

Ik schrijf namen
van landen
of werelddelen
met een hoofd...
Categorie 61c

Namen van landen of werelddelen

Amerika
Duitsland
Europa
Rusland
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Ma...
Categorie 61d

Namen van inwoners van landen

Thema 10 groep 6

Ik schrijf namen van
inwoners van landen
met een hoofdlett...
Categorie 61d

Namen van inwoners van landen

Belg
Rus
Deen
Noor
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertog...
Categorie 61e

Namen van inwoners van steden

Thema 10 groep 6

Ik schrijf namen van
inwoners van steden
met een hoofdlett...
Categorie 61e

Namen van inwoners van steden

Thema 10 groep 6

Parijse
Romeinse
Utrechtse
Rotterdamse
Taal actief Groep 6...
Categorie 61f

Bijvoeglijke naamwoorden van landen

Thema 10 groep 6

Ik schrijf woorden
afgeleid van landen
met een hoofd...
Categorie 61f

Bijvoeglijke naamwoorden van landen

Engelse
Franse
Friese
Duitse
Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Ma...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Categoriekaarten groep 6

1,115 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Categoriekaarten groep 6

 1. 1. Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6 Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 2. 2. Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6 oorsprong opbrengst behandeling onlangs Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 3. 3. Categorie 13b Woorden met cht Thema 1 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. lucht Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 4. 4. Categorie 13b Woorden met cht rechterhand verplichting plechtig achtergrond Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 1 groep 6
 5. 5. Categorie 14a Woorden met ei Thema 1 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. reis Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 6. 6. Categorie 14a Woorden met ei aanleiding eigenaar scheiding overeind Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 1 groep 6
 7. 7. Categorie 14b Woorden met ij Thema 1 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. ijs Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 8. 8. Categorie 14b Woorden met ij Thema 1 groep 6 belangrijk bijdrage praktijk dichterbij Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 9. 9. Categorie 15a Woorden met au Thema 2 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. saus Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 10. 10. Categorie 15a Woorden met au applaus augustus restaurant auteur Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 2 groep 6
 11. 11. Categorie 15b Woorden met auw Thema 2 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. pauw Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 12. 12. Categorie 15b Woorden met auw benauwd flauwekul nauwelijks vernauwing Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 2 groep 6
 13. 13. Categorie 15c Woorden met ou Thema 2 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. hout Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 14. 14. Categorie 15c Woorden met ou enkelvoud houding oerwoud verkouden Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 2 groep 6
 15. 15. Categorie 15d Woorden met ouw Thema 2 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. touw Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 16. 16. Categorie 15d Woorden met ouw Thema 2 groep 6 schouwburg rouwkaart betrouwbaar toeschouwer Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 17. 17. Categorie 16a Woorden met i die klinkt als ie Thema 2 groep 6 Ik hoor ie. Ik schrijf i. liter Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 18. 18. Categorie 16a Woorden met i die klinkt als ie artikel familie idee kilometer Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 2 groep 6
 19. 19. Categorie 18a Woorden met c die klinkt als s Thema 3 groep 6 Ik hoor s. Ik schrijf c. cel Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 20. 20. Categorie 18a Woorden met c die klinkt als s oceaan centrum cirkel precies Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 3 groep 6
 21. 21. Categorie 18b Woorden met c die klinkt als k Thema 3 groep 6 Ik hoor k. Ik schrijf c. actief Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 22. 22. Categorie 18b Woorden met c die klinkt als k conflict contact direct reclame Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 3 groep 6
 23. 23. Categorie 19a Woorden met z die klinkt als s Thema 4 groep 6 Ik hoor s. Ik schrijf z. langzaam Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 24. 24. Categorie 19a Woorden met z die klinkt als s ontzettend vreedzaam zeldzaam hetzelfde Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 4 groep 6
 25. 25. Categorie 29a Woorden met stomme e Thema 3 groep 6 Ik hoor u. Ik schrijf e. de Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 26. 26. Categorie 29a Woorden met stomme e Thema 3 groep 6 burgemeester tegemoet oranje postbode Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 27. 27. Categorie 30a Woorden die beginnen met be Thema 3 groep 6 Ik hoor bu. Ik schrijf be. bezoek Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 28. 28. Categorie 30a Woorden die beginnen met be bedoeling behalve beschikbaar bestuurder Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 3 groep 6
 29. 29. Categorie 30b Woorden die beginnen met ge Thema 3 groep 6 Ik hoor gu. Ik schrijf ge. getal Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 30. 30. Categorie 30b Woorden die beginnen met ge Thema 3 groep 6 geschiedenis gevangenis gezelschap geheugen Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 31. 31. Categorie 30c Woorden die beginnen met ver Thema 3 groep 6 Ik hoor vur. Ik schrijf ver. verkeer Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 32. 32. Categorie 30c Woorden die beginnen met ver verhoging verleden verandering vervolgens Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 3 groep 6
 33. 33. Categorie 31a Woorden die beginnen met ont Thema 4 groep 6 Ik hoor ont. Ik schrijf ont. ontbijt Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 34. 34. Categorie 31a Woorden die beginnen met ont ontdekking ontslag ontvangst ontwerper Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 4 groep 6
 35. 35. Categorie 33a Woorden die eindigen op ig Thema 4 groep 6 Ik hoor ug of eg. Ik schrijf ig. jarig Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 36. 36. Categorie 33a Woorden die eindigen op ig afkomstig ernstig gevoelig heftig Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 4 groep 6
 37. 37. Categorie 34a Woorden die eindigen op lijk(s) Thema 4 groep 6 Ik hoor luk, lik of lek. Ik schrijf lijk. vrolijk Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 38. 38. Categorie 34a Woorden die eindigen op lijk(s) Thema 4 groep 6 aantrekkelijk begrijpelijk dagelijks jaarlijks Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 39. 39. Categorie 35a Woorden die eindigen op heid Thema 5 groep 6 Ik schrijf woorden die eindigen op heid net zoals snelheid. snelheid Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 40. 40. Categorie 35a Woorden die eindigen op heid Thema 5 groep 6 gelegenheid vrijheid meerderheid dankbaarheid Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 41. 41. Categorie 38a Woorden met tsie die klinkt als tie Thema 5 groep 6 Ik hoor tsie. Ik schrijf tie. politie Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 42. 42. Categorie 38a Woorden met tsie die klinkt als tie vakantie garantie situatie operatie Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 5 groep 6
 43. 43. Categorie 43d Verkleinwoorden op nkje Thema 5 groep 6 Ik hoor kju. Ik schrijf kje. Let op: g wordt k. kettinkje Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 44. 44. Categorie 43d Verkleinwoorden op nkje buiginkje palinkje schuttinkje woninkje Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 5 groep 6
 45. 45. Categorie 43f Verkleinwoorden op etje (met verdubbeling van medeklinker) Thema 5 groep 6 Ik hoor utju, ik schrijf etje. Let op: Na een korte klank schrijf ik twee dezelfde medeklinkers. karretje Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 46. 46. Categorie 43f Verkleinwoorden op etje (met verdubbeling van medeklinker) Thema 5 groep 6 brilletje belletje vriendinnetje kammetje Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 47. 47. Categorie 44a Woorden met eind d of midden d die klinkt als t Thema 5 groep 6 Ik hoor t aan het eind. Ik maak het woord langer. Ik hoor te(n).Ik hoor de(n). hond Ik schrijf t. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Ik schrijf d.
 48. 48. Categorie 44a Woorden met eind d of midden d die klinkt als t aardgas beroemd uitgebreid vervelend Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 5 groep 6
 49. 49. Categorie 44b Woorden met eind d of midden d die klinkt als t Thema 5 groep 6 Ik leer deze woorden uit mijn hoofd. niemand Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 50. 50. Categorie 44b Woorden met eind d of midden d die klinkt als t eerbied overvloed platteland noodzaak Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 5 groep 6
 51. 51. Categorie 45a Woorden met gesloten lettergreep Thema 6 groep 6 Ik hoor aan het eind van de klankgroep een medeklinker. Ik schrijf op wat ik hoor. dokter Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 52. 52. Categorie 45a Woorden met gesloten lettergreep bliksem duisternis minstens portret Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 6 groep 6
 53. 53. Categorie 45b Meervouden met gesloten lettergreep Thema 6 groep 6 Achter het enkelvoud komt en. Ik hoor aan het eind van de klankgroep een medeklinker. Ik schrijf op wat ik hoor. fietsen Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 54. 54. Categorie 45b Meervouden met gesloten lettergreep Thema 6 groep 6 bedoelingen bejaarden instrumenten kenmerken Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 55. 55. Categorie 46b Open lettergreep in het midden Thema 6 en 7 groep 6 Ik hoor aan het eind van de klankgroep een lange klank aa, ee, oo of uu. Ik schrijf a, e, o of u. jager Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 56. 56. Categorie 46b Open lettergreep in het midden adel bespreking bovendien gedurende Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 6 en 7 groep 6
 57. 57. Categorie 46c Meervouden met open lettergreep Thema 6 groep 6 Achter het enkelvoud komt en. Ik hoor aan het eind van de klankgroep een lange klank aa, ee, oo of uu. apen Ik schrijf a, e, o of u. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 58. 58. Categorie 46c Meervouden met open lettergreep avonturen bananen lokalen leraren Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 6 groep 6
 59. 59. Categorie 46d Open lettergreep waarbij sprake is van een korte klank Thema 6 groep 6 Kies uit twee regels. Ik hoor aan het eind van de klankgroep: 1. een lange klank aa. Ik schrijf a. 2. een korte klank. adres Ik schrijf op wat ik hoor. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 60. 60. Categorie 46d Open lettergreep waarbij sprake is van een korte klank balans baron kapel manier Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 6 groep 6
 61. 61. Categorie 47a Woorden met verdubbeling van medeklinker Thema 7 en 8 groep 6 Ik hoor aan het eind van de klankgroep een korte klank a, e, i, o of u. Ik schrijf twee dezelfde medeklinkers. bakker Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 62. 62. Categorie 47a Woorden met verdubbeling van medeklinker aardappel binnenkort helling offer Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 7 en 8 groep 6
 63. 63. Categorie 47b Meervouden met verdubbeling van medeklinker Thema 7 groep 6 Achter het enkelvoud komt en. Ik hoor aan het eind van de klankgroep een korte klank a, e, i, o of u. Ik schrijf twee ballen dezelfde medeklinkers. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 64. 64. Categorie 47b Meervouden met verdubbeling van medeklinker Thema 7 groep 6 adressen getallen ogenblikken verschillen Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 65. 65. Categorie 48a Woorden met tweetekenklank Thema 7 groep 6 Ik hoor aan het eind van de klankgroep een tweetekenklank. Ik schrijf op wat ik hoor. keuken Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 66. 66. Categorie 48a Woorden met tweetekenklank armoede duizend gevoelens kiezer Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 7 groep 6
 67. 67. Categorie 48b Meervouden met tweetekenklank Thema 7 groep 6 Achter het enkelvoud komt en. Ik hoor aan het eind van de klankgroep een tweetekenklank. Ik schrijf op wat ik hoor. boeken Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 68. 68. Categorie 48b Meervouden met tweetekenklank fabrieken feiten gebruiken inhouden Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 7 groep 6
 69. 69. Categorie 49a Woorden met meervoud op s Thema 8 groep 6 Achter het enkelvoud komt s. sleutels Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 70. 70. Categorie 49a Woorden met meervoud op s dictees eekhoorns schakels televisies Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 8 groep 6
 71. 71. Categorie 50a Woorden waarbij f verandert in v Thema 8 groep 6 In de lange vorm verandert f in v. duiven Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 72. 72. Categorie 50a Woorden waarbij f verandert in v bedrijven scherven scheve slaven Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 8 groep 6
 73. 73. Categorie 50b Woorden waarbij s verandert in z Thema 8 groep 6 In de lange vorm verandert s in z. huizen Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 74. 74. Categorie 50b Woorden waarbij s verandert in z adviezen beurzen boze lenzen Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 8 groep 6
 75. 75. Categorie 51a Vergrotende en overtreffende trap Thema 9 groep 6 Ik hoor ur. Ik schrijf er. Ik hoor st. Ik schrijf st. dikker – dikst Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 76. 76. Categorie 51a Vergrotende en overtreffende trap Thema 9 groep 6 breder – breedst kleiner – kleinst korter – kortst slechter – slechtst Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 77. 77. Categorie 53a Woorden die beginnen met ’s Thema 9 groep 6 Het eerste woord is afgeleid van des. Ik schrijf ’s. ’s morgens Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 78. 78. Categorie 53a Woorden die beginnen met ’s ’s avonds ’s maandags ’s middags ’s winters Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 9 groep 6
 79. 79. Categorie 54a Meervouden met ’s Thema 10 groep 6 Het woord in het enkelvoud eindigt op a, i, o, u of y. In het meervoud schrijf ik ’s. piano’s Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 80. 80. Categorie 54a Meervouden met ’s auto’s firma’s paraplu’s radio’s Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 10 groep 6
 81. 81. Categorie 58a Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden Thema 10 groep 6 Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden eindigen meestal op en. Ik hoor u. gouden Ik schrijf en. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 82. 82. Categorie 58a Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden blikken houten ijzeren katoenen Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 10 groep 6
 83. 83. Categorie 59a Samenstellingen zonder tussenletters Thema 9 groep 6 Ik schrijf op wat ik hoor. omhoog Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 84. 84. Categorie 59a Samenstellingen zonder tussenletters afkomst diefstal standpunt taalgebruik Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 9 groep 6
 85. 85. Categorie 60a Afkortingen Thema 10 groep 6 Ik schrijf de meeste afkortingen met een punt. Ik schrijf geen punt bij afkortingen van maten bijv. zoals cm, dm en km. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 86. 86. Categorie 60a Afkortingen Thema 10 groep 6 cm d.w.z. enz. tv Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 87. 87. Categorie 61a Namen van steden Thema 9 groep 6 Ik schrijf namen van steden met een hoofdletter. Amsterdam Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 88. 88. Categorie 61a Namen van steden Den Haag Rotterdam Eindhoven Zwolle Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 9 groep 6
 89. 89. Categorie 61b Namen van provincies Thema 9 groep 6 Ik schrijf namen van provincies met een hoofdletter. Groningen Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 90. 90. Categorie 61b Namen van provincies Thema 9 groep 6 Zuid-Holland Utrecht Noord-Brabant Zeeland Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 91. 91. Categorie 61c Namen van landen of werelddelen Thema 10 groep 6 Ik schrijf namen van landen of werelddelen met een hoofdletter. Nederland Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 92. 92. Categorie 61c Namen van landen of werelddelen Amerika Duitsland Europa Rusland Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 10 groep 6
 93. 93. Categorie 61d Namen van inwoners van landen Thema 10 groep 6 Ik schrijf namen van inwoners van landen met een hoofdletter. Nederlander Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 94. 94. Categorie 61d Namen van inwoners van landen Belg Rus Deen Noor Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 10 groep 6
 95. 95. Categorie 61e Namen van inwoners van steden Thema 10 groep 6 Ik schrijf namen van inwoners van steden met een hoofdletter. Amsterdamse Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 96. 96. Categorie 61e Namen van inwoners van steden Thema 10 groep 6 Parijse Romeinse Utrechtse Rotterdamse Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 97. 97. Categorie 61f Bijvoeglijke naamwoorden van landen Thema 10 groep 6 Ik schrijf woorden afgeleid van landen met een hoofdletter. Nederlandse Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
 98. 98. Categorie 61f Bijvoeglijke naamwoorden van landen Engelse Franse Friese Duitse Taal actief Groep 6 Categoriekaarten © Malmberg ‘s-Hertogenbosch Thema 10 groep 6

×