SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
DE HØSTEDE ERFARINGER
- Marielyst m. fl.
• Om Marielyst
• Forsynings rolle
• Erfaringspriser og hvad har vi lært
• LAR for og imod (plenum)
• Marielyst med Boligforeningsbriller
• Borgerinddragelse i LAR
Nordvand
• Gentofte kommune
• Gladsaxe kommune
• Vand, Spildevand og LAR
• 110 mand (egen drift)
• anlægsopgaver 1 mill. pr dag
Problem:
For meget aflastning til
Københavns Fæstningskanal
Løsning før 2007:
Udvidelse af Gyngemose-bassin
Den velkendte historie
Gyngemose
-bassin
Høje Gladsaxe projekterne
• Gladsaxe Sportscenter
• Høje Gladsaxe parken
• Grønnemosekvarteret
• Vandledningsstien
Gladsaxe Sportscenter
Høje Gladsaxe parken
Vandledningsstien
Grønnemose kvarteret
Marielyst
Marielyst -afkoblede arealer
(afkoblingsprocent 84,3 af 561 lejemål)
offentlige veje 11.194 m2
private boliger 33.676 m2
i alt 44.870 m2
Formålet/budskabet
Det er nyt!
Det er farligt?
Hvor svært kan det være?
• Det første større projekt
• Vand løber over skel
• 100% nedsivning
(dog bypass pga. salt)
• Off. vand ender på privat grund
Specielle forhold
Marielyst 2011-2015
• April – december 2014
– Udførelse af anlæg
• November 2014
– Vejen afleveret til Gx. Kommune
• December 2014
– Anlægget afleveret til GAA
– Drift igangsat
• Forår 2015
– Justeringer af anlæg
– Færdig beplantning
– Slidlag
• 2015 - 2018
– Kontrol og monitering
Malmos
Gladsaxe
kommune
OrbiconGAA
Borgerne
Samarbejds
parterne
Forsyningens rolle
Overfor boligselskabet
• Garant for nulløsning
• ´finansierer projektet
• Indhenter gode tilbud
• Styrer projektet
• Sparrer
• Vi tilbagebetalt 9 mill. i
tilbagebetaingsbidrag
Forsynings
rolle
Overfor rådgiveren
• Udstikker rammer
• Sparrer
• Tager beslutninger
• ”holder dem i ørerne”
• Betaler regninger 
Forsynings
rolle
Entreprenøren
• Udstikker rammer
• Sparrer
• Tage beslutninger
• ”holder dem i ørerne”
• Betaler regninger 
(Orbicon)
Forsynings
rolle
Tekniske udfordringer
• Udarbejde driftsaftaler
• Få tilladelser
• Efterleve service aftaler
fremadrettet overfor
kommunen
• Sikre os at GA overholder
driftaftalen
• Dokumentation
– Virker anlægget?
– Størrelse?
• Overgangsfasen?
– Hvad er det? Forsynings
rolle
Overgangsfasen
3 år før fuld effekt
• Anlægget skal virke hele tiden
• Også i anlægsperioden
• Manglende vækstlag
• Vandet løber for hurtigt og ”glemmer”
at nedsive
• Hvordan dokumenter man at den
nødvendige nedsivning er tilstede!
Det komplekse er at fokus fra alle er i
starten!!
Beboerne
-fælles ansvar
men det er Nordvand,
der er synlig
• borgermøder
• Besøg angående
haver
• følgegruppe
• Åben skurvogn
• Daglig dialog med
beboerne
• Mails til alle
Forsynings
rolle
Samarbejde og kommunikation
- opsummering
• Et must
• Samarbejde og tilladelser
tager tid
• SAV møder
• Løbende sparring
• Beboere en udfordring
• Nordvand er drivkraften og
det bindende led
Marielyst afkoblede arealer
(afkobling 84,3% af 561 lejemål)
• offentlige veje 11.194 m2
• private boliger 33.676 m2
• i alt 44.870 m2
Erfaringstal Marielyst
Marielyst [M2] [Kr/m2]
Fælles projekt 44.870 410
GAA 33.676 268
Offentlige veje 11.194 836
Alle udgifter til færdigt anlæg er indeholdt
excl. strømpeforing
Erfaringstal Marielyst
Marielyst [Kr/m2] [% i alt] [%]
Udførelse 516 62 100
Rådgivning 167 20 32
Øvrige udgifter 153 18 30
I alt 836 100 -
Offentlige veje
og alt det andet
Strømningsvejeognedsivningsarealer
Vejledning eller vildledning?
Rådgivning udgør 32 % af entreprisen
• Mange notater om ansvarsforhold
• sparerunde
• Ping pong dialog parterne i mellem
• Mange forundersøgelser
• Eksisterende ledninger/projektændringer
• Undersøgelser af alternativer
• Borgerinddragelse og borgerdialog
• Bygherren ønskede 96,3 % afkobling (opnåede 84,3)
• Konklusion.
– Nordvand synes at, vi har fået meget kompetent
rådgivning
Hvad har vi lært
• Vi kan gøre det
• Dialog og kommunikation hele tiden
• Villig til at ”flytte sig”
• tage hurtige beslutninger
• Det tager længere tid end man regner med
• Anlægget skal virke fra dag et
• Hov der er også en driftsfase
• Husk dokumentationen
• Borgerinddragelse er svært
LAR – for og imod
Så er det jeres tur. Vend jer mod sidemanden og brug 5 minutter.
- Hvad er jeres vigtigste forbehold over for det der LAR?
Kom med jeres tre vigtigste argumenter mod at gå videre den vej.
-Forestil jer i stedet at i skal hjem i jeres organisation og overbevise dem
om, at LAR er fremtiden. Find sammen de tre væsentligste argumenter i vil
bruge
26. februar 2015 27
Udførelse
Merværdi
GAA mere attraktiv?
Mere grønt?
Mere trivsel?
Borgerinddragelse i LAR
Gedvad Møllemarken
De 3 projektområder
Område 1: Rambøll
Område 2: Alectia
Område 3: EnviDan
Orbicon
Gedvad Møllemarken
LAR på 11 villavej i Gedvad.
Udgangspunkt til borgermøder
• Alt er tilladt
behøver vi to fortove?
vand over skel, ja selvfølgelig
osv.
• Ingen barrierer
det er bygherre problemer!!
Borgere
Myndig-
hederne
Rådgivere
Nordvand
Drift
Processen
To
løsninger
110
borgere
En
revideret
Løsning
164
borgere
Viden
Ønsker
97
borgere
28 aug.
8. okt.
6. nov.
• 3. mdr. intensivt forløb
Borgerinddragelse
Alle dialogmøder
fælles oplæg
fælles status
opdelt i veje
intern dialog
fælles afslut
• Personlig brev (50)
• Stemme dørklokker
• 60 ja
• Kontakt med 150 flere
97 beboere
realistiske
mere
”flyvske”
Status
i dag
• Personlig brev (45)
• Stemme dørklokker
• 70 ja
• Kontakt med 150 flere
110 beboere
To
mulige
løsninger
?
• Personlig brev (45)
• Stemme dørklokker
• 125
• Kontakt med 100 flere
164 beboere
En tilrettet
grøn løsning
• 80 skrev sig på det
LAR for tilbagebetalingsbidrag
Resultater af borgerdialog
• Bedre tekniske ønsker
• Tilfredse borgere - Ejerskab
• Ingen vrede opkald
• Gør hele projektfasen meget lettere
• Bedre naboskab
Borgerinddragelse
hvad har vi lært
• Involver dem (skab ejerskab)
• Giv dem en gulerod
• ”Kort og intensivt” forløb
• Lov ikke mere end du kan holde
• ´vær realistisk omkring roller
• Kun et budskab
Mange flere
møder
Tværfagligsamarbejde
Flere Møder
14/7
23/7
6/8
7/8
19/8
20/8
15/9
16/9
2/10
30/10
13/11
20/11
4/12
Tak for opmærksomheden
Mail: pel@nordvand.dk

More Related Content

Similar to De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand

Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfEVAnetDenmark
 
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra OrbiconLøsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra OrbiconCatharina Linneballe
 
Grisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningGrisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningEVAnetDenmark
 
Drift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationEVAnetDenmark
 
Separering i-overfladen-ved-byggemodninger
Separering i-overfladen-ved-byggemodningerSeparering i-overfladen-ved-byggemodninger
Separering i-overfladen-ved-byggemodningerEVAnetDenmark
 
Frakobling af vejvand
Frakobling af vejvandFrakobling af vejvand
Frakobling af vejvandEVAnetDenmark
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Catharina Linneballe
 
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 20158 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015EVAnetDenmark
 
7 landsby lar status og muligheder
7 landsby lar status og muligheder7 landsby lar status og muligheder
7 landsby lar status og mulighederEVAnetDenmark
 
Vandloebsmodellering
VandloebsmodelleringVandloebsmodellering
VandloebsmodelleringEVAnetDenmark
 

Similar to De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand (11)

Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdfPotentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
Potentialer-og-udfordringer-i-skybrudsprojekter.pdf
 
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra OrbiconLøsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
 
Grisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledningGrisetrug i stor fællesledning
Grisetrug i stor fællesledning
 
Drift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovation
 
Separering i-overfladen-ved-byggemodninger
Separering i-overfladen-ved-byggemodningerSeparering i-overfladen-ved-byggemodninger
Separering i-overfladen-ved-byggemodninger
 
Frakobling af vejvand
Frakobling af vejvandFrakobling af vejvand
Frakobling af vejvand
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
 
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 20158 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
8 når regnvandshåndtering får plusværdi eva sep 2015
 
7 landsby lar status og muligheder
7 landsby lar status og muligheder7 landsby lar status og muligheder
7 landsby lar status og muligheder
 
Vandloebsmodellering
VandloebsmodelleringVandloebsmodellering
Vandloebsmodellering
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
 

More from Catharina Linneballe

SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i DanmarkSUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i DanmarkCatharina Linneballe
 
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig PeschardtLommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig PeschardtCatharina Linneballe
 
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig PeschardtEn lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig PeschardtCatharina Linneballe
 
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...Catharina Linneballe
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelCatharina Linneballe
 
Sociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla Hamann
Sociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla HamannSociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla Hamann
Sociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla HamannCatharina Linneballe
 

More from Catharina Linneballe (6)

SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i DanmarkSUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
 
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig PeschardtLommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
 
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig PeschardtEn lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
 
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
 
Sociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla Hamann
Sociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla HamannSociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla Hamann
Sociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla Hamann
 

De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand