SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
LAR giver også
sociale merværdier
Camilla Hamann
Urban Landscape Engineer
camillahamann@gmail.com
+45 41 40 55 78
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
- at beskrive de urbane grønne områders social funktioner, værdier og fordele
- at sætte ord på de grønne værdier/fordele
FORMÅL
sociale
værdier
bæredygtig
by
økonomiske
værdier
miljømæssige
værdier
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
sociale
værdier
bæredygtig
by
økonomiske
værdier
miljømæssige
værdier
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
SOCIALE KVALITETER - i det grønne
Forbedrer sundhed
•	giver hurtigere helbredelse/kortere hospitalsophold
•	rammer for fysisk aktivitet
•	stressreducerende
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
SOCIALE KVALITETER - i det grønne
Forbedrer sundhed
•	giver hurtigere helbredelse/kortere hospitalsophold
•	rammer for fysisk aktivitet
•	stressreducerende
Integration
•	forbedrer levemiljø
•	social samhørighed
•	inklusion
•	undervisning
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
SOCIALE KVALITETER - i det grønne
Forbedrer sundhed
•	giver hurtigere helbredelse/kortere hospitalsophold
•	rammer for fysisk aktivitet
•	stressreducerende
Integration
•	forbedrer levemiljø
•	social samhørighed
•	inklusion
•	undervisning
Rekreation
•	kontakt med naturen
•	rammer for sociale aktiviteter
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
SOCIALE KVALITETER - stress
Der er en sammenhæng ml afstand til
parker og sundhed og sundhedsrelateret
livskvalitet
Folk er tilbøjelige til at bruge grønne
områder til at reducere stress
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
SOCIALE KVALITETER - inklusion
Grønne arealer går på tværs af kultur og
etnisk baggrund
Uformelle interaktioner
Større grad af tolerance
Social samhørighed
Ejerskab
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
SOCIALE KVALITETER - borgerdeltagelse
Indragelse af borgere og grupper giver
større lokalt ejerskab, indsigt og viden
Større forståelse og accept af tekniske
løsninger
Områdefornyelser
Askøgade,Ydre Østerbro
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
GRØNNE OMRÅDER - kært barn har mange navne
Naturområder
Parker
Sportarealer
Lommeparker
Boulevarder
Grønne cykelruter
Pladser
mm.
Enghave Plads
sociale
værdier
bæredygtig
by
økonomiske
værdier
miljømæssige
værdier
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BYKVALITET
BRANDING
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BYKVALITETER - gevinster ved investering i byliv
i
1.	 Værdien af et hus stiger med op til 10 % i gennemsnit for hver ekstra 10
ha park eller bynært naturareal, der findes indenfor 500 m gangafstand,
og med op til 2 % for hver 10 ha indenfor 1.000 m gangafstand. Både
værdistigning og rækkevidde er lavere for lejligheder i de større byer, men
ikke meget.
2.	 Nærhed til kysten øger en boligs værdi med 15-30 %, for dem der ligger
tættest på kysten, og faldende mod nul ved ca. 300 m fra kysten.
3.	 Mangfoldighed i næringslivet giver værdi.Værdien af boliger er typisk 2-4 %
højere for hver 10 nye næringslivsbrancher (butikker, cafeer, liberale erhverv
etc.), der findes indenfor 1.000 m gangafstand.  
4.	 Værdien af et hus falder med 1-4 % for hver bar, cafe og lignende der findes
indenfor 100 meter gangafstand.  
5.	 Værdien af en lejlighed i metropolområderne falder med 0,3-1 % for hver
bar, cafe og lignende der findes indenfor 100 meter gangafstand.
6.	 Nærhed til stationer – især uden for metropolområderne – forøger en boligs
værdi med op mod 4-8 % for de boliger, der ligger tættest på stationen, og
effekten klinger kun langsomt af mod nul omkring 1.500 m fra stationen.
7.	 Nærhed til Metrostation giver en forøgelse på ca. 5-7 % af boligernes værdi,
men kun indenfor de nærmeste par hundrede meter omkring stationen.  
8.	 Støj reducerer en boligs værdi med op til 2 % ved et niveau på omkring 60
dB til op mod 10 % ved 70 dB. I nogle tilfælde kan effekten være over 20 %
ved niveauer over 75 dB
9.	 Nærhed til jernbaner reducerer – ud over støjeffekten – boligers værdi med
op mod 10-15 % tættest ved jernbanen, men den negative effekt aftager
jævnt mod nul allerede ca. 100 meter fra jernbanen.
10.	Nærhed til motorveje og store veje reducerer – ud over støjeffekten –
boligers værdi med op mod 7-10 % for boliger tættest på, og effekten
aftager jævnt mod nul omkring 300-400 meter fra vejen.
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BYKVALITETER - gevinster ved investering i byliv
i
1.	 Værdien af et hus stiger med op til 10 % i
gennemsnit for hver ekstra 10 ha park eller bynært
naturareal, der findes indenfor 500 m gangafstand,
og med op til 2 % for hver 10 ha indenfor 1.000 m
gangafstand. Både værdistigning og rækkevidde er
lavere for lejligheder i de større byer, men ikke meget.
2.	Værdien stiger ved nærhed til kyst
3.	Værdien stiger ved mangfoldighed i næringslivet
4.	Værdien af et hus falder for hver bar, cafe og lignende
5.	Værdien af en lejlighed i metropolområderne falder
for hver bar, cafe og lignende
6.	Værdien stiger ved nærhed til stationer
7.	Værdien stiger ved nærhed til Metrostation
8.	Støj reducerer en boligs værdi
9.	Nærhed til jernbaner reducerer boligers værdi
10.	 Nærhed til motorveje og store veje reducerer
boligers værdi
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BYKVALITETER - en billig fornøjelse
50 øre pr. besøgende
Fælledparken
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BYKVALITETER - en billig fornøjelse
50 øre pr. besøgende
Et generelt billede af at man foretrækker
natur fremfor kultur
Giver mulighed for ikke-driftstunge grønne
løsninger
Odense Regnvandspark
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BRANDING - danske kommuner brander sig grønne
Sekundært brand:
De fleste kommuner opfatter sig selv
som grønne, men kun få bruger grønne
initiativer som overordnet brand
Kan med fordel kobles med sociale
sammenhænge, sundhedsaspektet,
klimaforandringer
Kan give en større politisk bevågenhed:
Offentlige midler prioriteres i forhold til den
politiske dagsorden
Viden som er skabt og udviklet i den
offentlige sektor
LAR har potentiale til at være en eksportvare
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BRANDING - aktiv og strategisk grøn branding
FREDERIKSBERG KOMMUNE
“Hovedstadens grønne hjerte”
“Det grønne Frederiksberg”
Det er et mål at alle borgere skal kunne se
et træ fra deres bolig
Samarbejde med lokale virksomheder
2 | FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2012
8 VIDENSBYEN
10 DESTINATION I HOVEDSTADEN
12 LIVSKVALITET I HVERDAGEN
14 FREM MOD KOMMUNEPLAN 2013
Frederiksberg skal være det sunde, pulserende og grønne hjerte i Hovedstaden
DEN SUNDE BY
Frederiksberg skal understøtte muligheden for en sund livsstil.
Fysisk udfoldelse skal i fokus og borgernes gode livsvaner skal styrkes.
DEN PULSERENDE BY
Frederiksberg skal udnytte sin unikke beliggenhed i hjertet af Hovedstaden
til at blive en endnu mere spændende, markant og mangfoldig by.
DEN GRØNNE BY
Frederiksberg skal videreudvikle sin grønne og bæredygtige profil.
Bæredygtig transport og byudvikling skal styrkes.
Visionen er vedtaget i Kommuneplan 2010
VISION
”
”
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BRANDING
ODENSE
Vision om en by med høj livskvalitet støttet
af ren natur og et grønt miljø
“Legens by
- at lege er at leve”
Formål: tiltrække flere studerende, borgere,
jobs og turister
- aktiv og strategisk grøn branding
	
  
At lege er at leve
Vi vil arbejde og lege os til vækst for at skabe rammerne for et bedre liv i Odense. Vi
tænker nyt, når det handler om at skabe læring, innovation, udvikling og vækst. Det lyder
sjovt. Det er alvor.
Vi vil øge børn og voksnes mulighed for udfoldelse i livet. Vi udviser udstrakt socialt
ansvar. Vi vil styrke alle relationer, og støtte hvor nye ideer fødes og udvikles.
Gennem fælles indsats vil vi øge vores livskvalitet og velstand væsentligt. Vi tænker større
og bredere – også internationalt. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på
hinanden og vores miljø.
Det hele handler om vores indsats for det gode liv. Det skal leves i Odense.
Det betyder, at Odense i 2017 er kendt som den legende by, hvor vi tør eksperimentere. En
by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til livskvalitet og vækst.
I de krydsfelter, som opstår, vokser nye ideer og skæve indfald. Og vi er Danmarks mest
bæredygtige by.
Odense er en by, du mærker. Det er en leg at være med. Det giver mening. Det er sjovt.
Som vi siger - og gør: At lege er at leve.  
	
  
	
  
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
BRANDING
RINGKØBING-SKJERN
Største kommune med lavest
befolkningstæthed
“Natur i verdensklasse”
Bæredygtig udvikling (klimatilpasning og
innovative tilpasningsløsninger)
- aktiv og strategisk grøn branding
VISION
Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune.
Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst.
Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene
og arbejder sammen på tværs.
indgå partnerskaber
lokalt, regionalt og
landsdækkende
VI VIL
Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job
i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé
og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må
for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.
Vækstjydernes hjem
puffe blidt til folk,
så de kommer med
VI VILRingkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt
sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsam-
fundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som
Et liv i balance
sociale
værdier
bæredygtig
by
økonomiske
værdier
miljømæssige
værdier
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
rekreativitet
social samhørighed
livskvalitet
stressreduktion
sundhed
inklusion
ejendomspriser
regnvandsløsninger
CSR-regnskab
mikroklima
nedsat varme-ø-effekt
evaporation
grøn branding
skyggevirkning
OPSUMMERING - værdier LAR kan give byen
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
KILDER
Fryd, O., Backhaus,A. & Jensen, M.B (2011): Regnvand og byens form.Vidensblad, Skov & Landskab.
Guldrud, N., Gooding, S. & Sejr, K. (2012): Kommuner brander sig grønne.Vidensblad, Skov & Landskab.
Jensen, F.S. & Guldager, S. (2005): Den rekreative brug af tre parker i Københavns Kommune - Enghaveparken, Fælledparken og Amager fælled 2003-2004, [online]. Kø-
benhavns Kommune og Skov & Landskab. [citeret 18. februar 2014].Tilgængelig på internettet: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/408_KBH_rapport_netversi-
on.pdf
Jong, K.,Albin, M., Skärbäck, E., Grahn, P. & Björk, J. (2012): Percieved green gualities with neighborhood satisfaction, physical activity, and general health: Results from a
cross-sectional study in suburban and rural Scania, southern Sweden. Journal of Health & Place 18 (2012) 1374-1380
Kjøller, C.P & Lindholst,A.C (2012): Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder.Vidensblad, Skov & Landskab.
Lundhede,T. H., Panduro,T. E., Kummel, L., Ståhle,A., Heyman,A. &Thorsen, B. J. (2013): Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins, [online]. Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, februar 2013. [citeret 22. maj 2014].Tilgængelig på internettet: <http://naturstyrelsen.dk/media/nst/At-
tachments/IFRO_rapport_216b.pdf>
Peters, P., Elands, B & Bujis,A. (2009): Social interactions in urban parks: Stimulating social cohision?. Journal of Urban Foerstry & Urban Greening 9 (2010) 93-100.
Sejr, K. & Peschartdt, K.K. (2014): Lommeparker fremmer sundheden.Vidensblad, Skov & Landskab.
Stigsdotter, U. K., Ekholm, O, Schipperijn, J.,Toftager, M., Kamper-Jørgensen, F. & Randrup,T. B. (2010): Health promoting outdoor environments - Associations between
green space, and health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey. Scandinavian Journal of Public Health, 2010; 38: 411-417.
Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel
KILDER - FOTOS
Første maj i Fælledparken. //Foto: Finn Frandsen
Road runner man running in park: http://www.shutterstock.com/video/clip-2899510-stock-footage-road-runner-man-running-in-park-in-the-morning-motion-track-
high-definition-video.html
Sociale aktiviteter: http://aoib.dk/artikel/20150130/ny-hedefest-p--vej-i-engesvang
Dyrehaven i Aarhus: http://psg-foto.dk/gallery3/index.php/Hjorte-og-dyr-i-Danmark/Dyrehaven_i_aarhus-Spring
Kastanietræet: http://www.bt.dk/danmark/kastanjetraeet-faeldet-i-ly-af-moerket
Askøgade: http://www.klimakvarter.dk/beboernes-egne-projekter/gront-ophold-pa-askogade/
Inklusion: http://prinzessinnengarten.net/
http://depts.washington.edu/hhwb/Thm_Community.html
Odense Regnvandspark: http://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/hjemmet/ECE1327249/her-rev-de-syv-huse-ned-og-gravede-et-hul-til-den-ekstreme-regn/
Fælledparken: http://www.bt.dk/danmark/velkommen-til-2.-maj-og-en-losseplads-i-faelledparken
http://www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn/steder-vi-kan-lide-faelledparken
Frederiksberg Kommune: http://www.frederiksberg.dk/~/media/Forside/Politik-og-demokrati/Politikker-og-strategier/Byudvikling/Kommuneplan-2013/KP13-
hovedstruktur-web.ashx
Odense Kommune: http://www.odense.dk/topmenu/indflydelse%20og%20politik/politikker%20og%20visioner/~/media/BMF/Diverse/At%20lege%20er%20at%20
leve%20-%20Visionstekst.ashx
Ringkøbing Skjern Kommune: http://www.ledelse.rksk.dk/Files/Filer/ledelsesgrundlag/Naturens%20rige.pdf
Andre fotos og illustrationer udført af C. Hamann

More Related Content

More from Catharina Linneballe

Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015
Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015
Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015Catharina Linneballe
 
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i DanmarkSUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i DanmarkCatharina Linneballe
 
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig PeschardtLommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig PeschardtCatharina Linneballe
 
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig PeschardtEn lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig PeschardtCatharina Linneballe
 
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...Catharina Linneballe
 
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra OrbiconLøsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra OrbiconCatharina Linneballe
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelCatharina Linneballe
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Catharina Linneballe
 
De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand
De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra NordvandDe høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand
De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra NordvandCatharina Linneballe
 

More from Catharina Linneballe (9)

Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015
Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015
Tour de LAR med Orbicon og Molt Wengel d. 03.09.2015
 
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i DanmarkSUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
SUSY grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
 
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig PeschardtLommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
Lommeparker kan fremme sundheden for mennesker af Karin Kragsig Peschardt
 
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig PeschardtEn lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
En lille verden for sig selv - lommeparker af Karin Kragsig Peschardt
 
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
Sundhedseffekten af byens mindste parker - lommeparkerne af Karin Kragsig Pes...
 
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra OrbiconLøsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
Løsninger med merværdi_Søren Gabriel fra Orbicon
 
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt WengelDen tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
Den tørre jura_Pia Lisbeth Nielsen fra Molt Wengel
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
 
De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand
De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra NordvandDe høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand
De høstede erfaringer_Projektleder Per Lorentsen fra Nordvand
 

Sociale merværdier_Have- og parkingeniør Camilla Hamann

 • 1. LAR giver også sociale merværdier Camilla Hamann Urban Landscape Engineer camillahamann@gmail.com +45 41 40 55 78
 • 2. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel - at beskrive de urbane grønne områders social funktioner, værdier og fordele - at sætte ord på de grønne værdier/fordele FORMÅL
 • 5. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel SOCIALE KVALITETER - i det grønne Forbedrer sundhed • giver hurtigere helbredelse/kortere hospitalsophold • rammer for fysisk aktivitet • stressreducerende
 • 6. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel SOCIALE KVALITETER - i det grønne Forbedrer sundhed • giver hurtigere helbredelse/kortere hospitalsophold • rammer for fysisk aktivitet • stressreducerende Integration • forbedrer levemiljø • social samhørighed • inklusion • undervisning
 • 7. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel SOCIALE KVALITETER - i det grønne Forbedrer sundhed • giver hurtigere helbredelse/kortere hospitalsophold • rammer for fysisk aktivitet • stressreducerende Integration • forbedrer levemiljø • social samhørighed • inklusion • undervisning Rekreation • kontakt med naturen • rammer for sociale aktiviteter
 • 8. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel SOCIALE KVALITETER - stress Der er en sammenhæng ml afstand til parker og sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet Folk er tilbøjelige til at bruge grønne områder til at reducere stress
 • 9. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel SOCIALE KVALITETER - inklusion Grønne arealer går på tværs af kultur og etnisk baggrund Uformelle interaktioner Større grad af tolerance Social samhørighed Ejerskab
 • 10. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel SOCIALE KVALITETER - borgerdeltagelse Indragelse af borgere og grupper giver større lokalt ejerskab, indsigt og viden Større forståelse og accept af tekniske løsninger Områdefornyelser Askøgade,Ydre Østerbro
 • 11. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel GRØNNE OMRÅDER - kært barn har mange navne Naturområder Parker Sportarealer Lommeparker Boulevarder Grønne cykelruter Pladser mm. Enghave Plads
 • 12. sociale værdier bæredygtig by økonomiske værdier miljømæssige værdier Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BYKVALITET BRANDING
 • 13. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BYKVALITETER - gevinster ved investering i byliv i 1. Værdien af et hus stiger med op til 10 % i gennemsnit for hver ekstra 10 ha park eller bynært naturareal, der findes indenfor 500 m gangafstand, og med op til 2 % for hver 10 ha indenfor 1.000 m gangafstand. Både værdistigning og rækkevidde er lavere for lejligheder i de større byer, men ikke meget. 2. Nærhed til kysten øger en boligs værdi med 15-30 %, for dem der ligger tættest på kysten, og faldende mod nul ved ca. 300 m fra kysten. 3. Mangfoldighed i næringslivet giver værdi.Værdien af boliger er typisk 2-4 % højere for hver 10 nye næringslivsbrancher (butikker, cafeer, liberale erhverv etc.), der findes indenfor 1.000 m gangafstand.   4. Værdien af et hus falder med 1-4 % for hver bar, cafe og lignende der findes indenfor 100 meter gangafstand.   5. Værdien af en lejlighed i metropolområderne falder med 0,3-1 % for hver bar, cafe og lignende der findes indenfor 100 meter gangafstand. 6. Nærhed til stationer – især uden for metropolområderne – forøger en boligs værdi med op mod 4-8 % for de boliger, der ligger tættest på stationen, og effekten klinger kun langsomt af mod nul omkring 1.500 m fra stationen. 7. Nærhed til Metrostation giver en forøgelse på ca. 5-7 % af boligernes værdi, men kun indenfor de nærmeste par hundrede meter omkring stationen.   8. Støj reducerer en boligs værdi med op til 2 % ved et niveau på omkring 60 dB til op mod 10 % ved 70 dB. I nogle tilfælde kan effekten være over 20 % ved niveauer over 75 dB 9. Nærhed til jernbaner reducerer – ud over støjeffekten – boligers værdi med op mod 10-15 % tættest ved jernbanen, men den negative effekt aftager jævnt mod nul allerede ca. 100 meter fra jernbanen. 10. Nærhed til motorveje og store veje reducerer – ud over støjeffekten – boligers værdi med op mod 7-10 % for boliger tættest på, og effekten aftager jævnt mod nul omkring 300-400 meter fra vejen.
 • 14. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BYKVALITETER - gevinster ved investering i byliv i 1. Værdien af et hus stiger med op til 10 % i gennemsnit for hver ekstra 10 ha park eller bynært naturareal, der findes indenfor 500 m gangafstand, og med op til 2 % for hver 10 ha indenfor 1.000 m gangafstand. Både værdistigning og rækkevidde er lavere for lejligheder i de større byer, men ikke meget. 2. Værdien stiger ved nærhed til kyst 3. Værdien stiger ved mangfoldighed i næringslivet 4. Værdien af et hus falder for hver bar, cafe og lignende 5. Værdien af en lejlighed i metropolområderne falder for hver bar, cafe og lignende 6. Værdien stiger ved nærhed til stationer 7. Værdien stiger ved nærhed til Metrostation 8. Støj reducerer en boligs værdi 9. Nærhed til jernbaner reducerer boligers værdi 10. Nærhed til motorveje og store veje reducerer boligers værdi
 • 15. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BYKVALITETER - en billig fornøjelse 50 øre pr. besøgende Fælledparken
 • 16. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BYKVALITETER - en billig fornøjelse 50 øre pr. besøgende Et generelt billede af at man foretrækker natur fremfor kultur Giver mulighed for ikke-driftstunge grønne løsninger Odense Regnvandspark
 • 17. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BRANDING - danske kommuner brander sig grønne Sekundært brand: De fleste kommuner opfatter sig selv som grønne, men kun få bruger grønne initiativer som overordnet brand Kan med fordel kobles med sociale sammenhænge, sundhedsaspektet, klimaforandringer Kan give en større politisk bevågenhed: Offentlige midler prioriteres i forhold til den politiske dagsorden Viden som er skabt og udviklet i den offentlige sektor LAR har potentiale til at være en eksportvare
 • 18. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BRANDING - aktiv og strategisk grøn branding FREDERIKSBERG KOMMUNE “Hovedstadens grønne hjerte” “Det grønne Frederiksberg” Det er et mål at alle borgere skal kunne se et træ fra deres bolig Samarbejde med lokale virksomheder 2 | FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2012 8 VIDENSBYEN 10 DESTINATION I HOVEDSTADEN 12 LIVSKVALITET I HVERDAGEN 14 FREM MOD KOMMUNEPLAN 2013 Frederiksberg skal være det sunde, pulserende og grønne hjerte i Hovedstaden DEN SUNDE BY Frederiksberg skal understøtte muligheden for en sund livsstil. Fysisk udfoldelse skal i fokus og borgernes gode livsvaner skal styrkes. DEN PULSERENDE BY Frederiksberg skal udnytte sin unikke beliggenhed i hjertet af Hovedstaden til at blive en endnu mere spændende, markant og mangfoldig by. DEN GRØNNE BY Frederiksberg skal videreudvikle sin grønne og bæredygtige profil. Bæredygtig transport og byudvikling skal styrkes. Visionen er vedtaget i Kommuneplan 2010 VISION ” ”
 • 19. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BRANDING ODENSE Vision om en by med høj livskvalitet støttet af ren natur og et grønt miljø “Legens by - at lege er at leve” Formål: tiltrække flere studerende, borgere, jobs og turister - aktiv og strategisk grøn branding   At lege er at leve Vi vil arbejde og lege os til vækst for at skabe rammerne for et bedre liv i Odense. Vi tænker nyt, når det handler om at skabe læring, innovation, udvikling og vækst. Det lyder sjovt. Det er alvor. Vi vil øge børn og voksnes mulighed for udfoldelse i livet. Vi udviser udstrakt socialt ansvar. Vi vil styrke alle relationer, og støtte hvor nye ideer fødes og udvikles. Gennem fælles indsats vil vi øge vores livskvalitet og velstand væsentligt. Vi tænker større og bredere – også internationalt. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø. Det hele handler om vores indsats for det gode liv. Det skal leves i Odense. Det betyder, at Odense i 2017 er kendt som den legende by, hvor vi tør eksperimentere. En by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til livskvalitet og vækst. I de krydsfelter, som opstår, vokser nye ideer og skæve indfald. Og vi er Danmarks mest bæredygtige by. Odense er en by, du mærker. Det er en leg at være med. Det giver mening. Det er sjovt. Som vi siger - og gør: At lege er at leve.      
 • 20. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel BRANDING RINGKØBING-SKJERN Største kommune med lavest befolkningstæthed “Natur i verdensklasse” Bæredygtig udvikling (klimatilpasning og innovative tilpasningsløsninger) - aktiv og strategisk grøn branding VISION Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs. indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende VI VIL Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig. Vækstjydernes hjem puffe blidt til folk, så de kommer med VI VILRingkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsam- fundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som Et liv i balance
 • 21. sociale værdier bæredygtig by økonomiske værdier miljømæssige værdier Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel rekreativitet social samhørighed livskvalitet stressreduktion sundhed inklusion ejendomspriser regnvandsløsninger CSR-regnskab mikroklima nedsat varme-ø-effekt evaporation grøn branding skyggevirkning OPSUMMERING - værdier LAR kan give byen
 • 22. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel KILDER Fryd, O., Backhaus,A. & Jensen, M.B (2011): Regnvand og byens form.Vidensblad, Skov & Landskab. Guldrud, N., Gooding, S. & Sejr, K. (2012): Kommuner brander sig grønne.Vidensblad, Skov & Landskab. Jensen, F.S. & Guldager, S. (2005): Den rekreative brug af tre parker i Københavns Kommune - Enghaveparken, Fælledparken og Amager fælled 2003-2004, [online]. Kø- benhavns Kommune og Skov & Landskab. [citeret 18. februar 2014].Tilgængelig på internettet: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/408_KBH_rapport_netversi- on.pdf Jong, K.,Albin, M., Skärbäck, E., Grahn, P. & Björk, J. (2012): Percieved green gualities with neighborhood satisfaction, physical activity, and general health: Results from a cross-sectional study in suburban and rural Scania, southern Sweden. Journal of Health & Place 18 (2012) 1374-1380 Kjøller, C.P & Lindholst,A.C (2012): Fem nøgleord i forvaltning af byens grønne områder.Vidensblad, Skov & Landskab. Lundhede,T. H., Panduro,T. E., Kummel, L., Ståhle,A., Heyman,A. &Thorsen, B. J. (2013): Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins, [online]. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, februar 2013. [citeret 22. maj 2014].Tilgængelig på internettet: <http://naturstyrelsen.dk/media/nst/At- tachments/IFRO_rapport_216b.pdf> Peters, P., Elands, B & Bujis,A. (2009): Social interactions in urban parks: Stimulating social cohision?. Journal of Urban Foerstry & Urban Greening 9 (2010) 93-100. Sejr, K. & Peschartdt, K.K. (2014): Lommeparker fremmer sundheden.Vidensblad, Skov & Landskab. Stigsdotter, U. K., Ekholm, O, Schipperijn, J.,Toftager, M., Kamper-Jørgensen, F. & Randrup,T. B. (2010): Health promoting outdoor environments - Associations between green space, and health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey. Scandinavian Journal of Public Health, 2010; 38: 411-417.
 • 23. Camilla Hamann, Oh lá LAR, 25. februar 2015, hos Molt Wengel KILDER - FOTOS Første maj i Fælledparken. //Foto: Finn Frandsen Road runner man running in park: http://www.shutterstock.com/video/clip-2899510-stock-footage-road-runner-man-running-in-park-in-the-morning-motion-track- high-definition-video.html Sociale aktiviteter: http://aoib.dk/artikel/20150130/ny-hedefest-p--vej-i-engesvang Dyrehaven i Aarhus: http://psg-foto.dk/gallery3/index.php/Hjorte-og-dyr-i-Danmark/Dyrehaven_i_aarhus-Spring Kastanietræet: http://www.bt.dk/danmark/kastanjetraeet-faeldet-i-ly-af-moerket Askøgade: http://www.klimakvarter.dk/beboernes-egne-projekter/gront-ophold-pa-askogade/ Inklusion: http://prinzessinnengarten.net/ http://depts.washington.edu/hhwb/Thm_Community.html Odense Regnvandspark: http://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/hjemmet/ECE1327249/her-rev-de-syv-huse-ned-og-gravede-et-hul-til-den-ekstreme-regn/ Fælledparken: http://www.bt.dk/danmark/velkommen-til-2.-maj-og-en-losseplads-i-faelledparken http://www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn/steder-vi-kan-lide-faelledparken Frederiksberg Kommune: http://www.frederiksberg.dk/~/media/Forside/Politik-og-demokrati/Politikker-og-strategier/Byudvikling/Kommuneplan-2013/KP13- hovedstruktur-web.ashx Odense Kommune: http://www.odense.dk/topmenu/indflydelse%20og%20politik/politikker%20og%20visioner/~/media/BMF/Diverse/At%20lege%20er%20at%20 leve%20-%20Visionstekst.ashx Ringkøbing Skjern Kommune: http://www.ledelse.rksk.dk/Files/Filer/ledelsesgrundlag/Naturens%20rige.pdf Andre fotos og illustrationer udført af C. Hamann