Advertisement

More Related Content

Similar to Identificar i Gestionar les Dades de Recerca(20)

More from CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya(20)

Advertisement

Identificar i Gestionar les Dades de Recerca

 1. Identificar i gestionar les dades de recerca Mireia Alcalá Jornada CCUC 2022: projectes i serveis bibliotecaris cooperatius 15 de novembre de 2022
 2. Sumari ✓ 1. La Ciència Oberta i l’Àrea del CSUC ✓ 2. Les dades de recerca i la seva gestió • Què són? • Qui ho promou? • Perquè són important? ✓ 3. Els instruments que ofereix el CSUC • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca
 3. 1. Què és la ciència oberta? Disponibilitat en accés obert de publicacions i dades Transferència del coneixement científic a la societat Obertura del procés de recerca, reforçant la recerca i innovació responsable ✓ Nou enfocament del procés de recerca basat en el treball cooperatiu i les noves formes de difondre el coneixement utilitzant les tecnologies digitals i les noves eines de col·laboració. Els resultats de la recerca han de ser accessibles a la societat de manera lliure i gratuïta, per tal d'aconseguir estendre els principis d'obertura a tot el cicle de vida de recerca i fomentar que es contribueixi a la difusió i reutilització d'aquests.
 4. 1. Què és la ciència oberta? Disponibilitat en accés obert de publicacions i dades Transferència del coneixement científic a la societat Obertura del procés de recerca, reforçant la recerca i innovació responsable ✓ Nou enfocament del procés de recerca basat en el treball cooperatiu i les noves formes de difondre el coneixement utilitzant les tecnologies digitals i les noves eines de col·laboració. Els resultats de la recerca han de ser accessibles a la societat de manera lliure i gratuïta, per tal d'aconseguir estendre els principis d'obertura a tot el cicle de vida de recerca i fomentar que es contribueixi a la difusió i reutilització d'aquests.
 5. 1. L’Àrea de Ciència Oberta del CSUC Impuls ciència oberta Accés obert Repositoris Portal de la Recerca de Catalunya
 6. 1. L’Àrea de Ciència Oberta del CSUC Impuls ciència oberta Accés obert Gestió de dades de recerca Repositoris Portal de la Recerca de Catalunya
 7. 1. L’Àrea de Ciència Oberta del CSUC Impuls ciència oberta Accés obert Gestió de dades de recerca Repositoris Portal de la Recerca de Catalunya
 8. Sumari ✓ 1. La Ciència Oberta i l’Àrea del CSUC ✓ 2. Les dades de recerca i la seva gestió • Què són? • Perquè és important? ✓ 3. Els instruments que ofereix el CSUC • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca
 9. 2. Què tenen en comú? Fotografies d’una excavació
 10. 2. Què tenen en comú? Recull del percentatge d’abstenció en diferents països europeus Fotografies d’una excavació
 11. 2. Què tenen en comú? Recull del percentatge d’abstenció en diferents països europeus Fotografies d’una excavació Guions d’entrevistes
 12. 2. Què tenen en comú? Recull del percentatge d’abstenció en diferents països europeus Fotografies d’una excavació Làmines d’una intervenció arqueològica Guions d’entrevistes
 13. 2. Què tenen en comú? Recull del percentatge d’abstenció en diferents països europeus Fotografies d’una excavació Làmines d’una intervenció arqueològica Guions d’entrevistes Mostres de pacients amb càncer de colon
 14. 2. Què tenen en comú? Recull del percentatge d’abstenció en diferents països europeus Fotografies d’una excavació Làmines d’una intervenció arqueològica Guions d’entrevistes Mostres de pacients amb càncer de colon
 15. 2. Fins avui (i per anar entrant en matèria) ✓ Tothom reconeix l’autoria a qualsevol publicació clàssica (article, monografia, tesi...) • El recercaire, però, ha hagut d’utilitzar/generar dades per arribar al output final ✓ Per tant... Què entenem per dades? • DADA: ‘qualsevol informació que ha estat recollida, observada, generada o creada per validar un procés de recerca’ • DADES DE RECERCA EN OBERT: ‘són en línia, sense cost d’ús, accessibles i que es poden reutilitzar i distribuir sempre que se’n citi la font de les dades’ • DATASET: ‘conjunt de fitxers (dades, codi, documentació) i metadades descriptives associades’ (FOSTER) (FOSTER)
 16. 2. Qui ho impulsa? ✓ A nivell europeu: Horizon Europe (i els seus antecessors) ✓ A nivell estatal: Ley de la Ciencia ✓ A nivell català: Estratègia catalana / Llei de la ciència
 17. 2. I què es demana? ✓ Generalment, es demana: • Fer un pla de gestió de dades (data Management plan, DMP) i actualitzar-lo periòdicament • Dipositar les dades en un repositori de confiança el màxim d’obertes possibles (seguint el principi: “as open as possible as closed as necessary”) – Cal incloure documentació per tal de reutilitzar/validar aquelles dades
 18. 2. I perquè es demana? ✓ Pel benestar futur • Cal un canvi de model econòmic • De societat industrial a una societat basada en el coneixement ✓ Per donar resposta als grans reptes socials del nostre temps • Més informació, implicació i participació ciutadanes • Per transparència i control (accountability): utilitat, fiabilitat i replicabilitat de la recerca ✓ Perquè el coneixement científic és un bé públic • El que és finançat públicament (de forma majoritària) ha de ser públic ✓ Perquè cal deixar treballar les màquines • Big data • TDM • Interoperabilitat
 19. Sumari ✓ 1. La Ciència Oberta i l’Àrea del CSUC ✓ 2. Les dades de recerca i la seva gestió • Què són? • Perquè són importants? ✓ 3. Els instruments que ofereix el CSUC • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca
 20. Definició • CORA.eiNa DMP Anàlisi i gestió • Recursos propis de la institució • Servei ofert pel CSUC Publicació • CORA.RDR • Repositoris temàtics Catàleg de dades • CORA.Portal de la Recerca de Catalunya 3. Els instruments que ofereix el CSUC Preservació a llarg termini
 21. Definició • CORA.eiNa DMP Anàlisi i gestió • Recursos propis de la institució • Servei ofert pel CSUC Publicació • CORA.RDR • Repositoris temàtics Catàleg de dades • CORA.Portal de la Recerca de Catalunya 3. Els instruments que ofereix el CSUC Preservació a llarg termini
 22. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… 3. Què és CORA.eiNa DMP? Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles
 23. 3. CORA.eiNa DMP - Plantilles disponibles ✓ Les plantilles que actualment hi ha són: • Horizon Europe (European Commission) • Horizon 2020 (European Commission) • European Research Council (European Commission) • Plan Estatal (Agencia Estatal de Investigación) • Software Management Plan • Doctorand Que recullen els requisits de les agències de finançament i: – Segueixen els principis FAIR – Inclouen ajudes, recomanacions i exemples seleccionats de DMPs reals per a cada apartat ✓ Aquestes plantilles es van ampliant segons les necessitats de les institucions!
 24. ✓ Repositori federat per a dades de recerca (datasets) ✓ Multidisciplinar ✓ En obert ✓ Per a PDI i doctorands ✓ Tan obert com sigui possible però tan tancat com sigui necessari ✓ 10GB per fitxer i 100GB màxim per dataset ✓ Sense límit de datasets Permet la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR i seguint les directrius de l’EOSC 3. Què és CORA.RDR?
 25. 3. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? ✓ Compliment dels requisits de les agències de finançament ✓ Augment de la visibilitat ✓ Gran capacitat ✓ Gestió de dades i control d’accés ✓ Preservació a llarg termini de les dades ✓ Llicències ✓ Transformació dels formats de fitxers ✓ Curació de les dades
 26. 3. CORA.RDR - Com s’organitza CORA.RDR? Instància (o comunitat) Subinstància (o subcomunitat) Dataset
 27. 3. CORA.RDR – Com compleix el FAIR? Citació de les dades amb identificador persistent (DOI) Accés als fitxers Oberts Tancats Metadades Condicions d’ús i llicències Versioning F A I R R
 28. Mireia mireia.alcala@csuc.cat Gràcies! i... algun dubte?
 29. Més informació https://dataverse.csuc.cat rdr-contacte@csuc.cat https://confluence.csuc.cat/display/RDM (manual per administradors i usuaris) https://dmp.csuc.cat/ dmp-contacte@csuc.cat https://www.csuc.cat/ca/serveis/gestio-de-dades-de-recerca Gestió de dades de recerca https://portalrecerca.csuc.cat/ prc-contacte@csuc.cat
Advertisement