Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

426 24 30.11.2019

25 views

Published on

Info Saptamanal

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

426 24 30.11.2019

  1. 1. NR. 426 24 - 30 noiembrie 2019 Filadelfiaiubește-ți aproapeleSuceava Info Săptămânal 1 O invitație la Închinare sursa: www.rcrwebsite.com Psalmii încurajează pe cei din adunarea lui Dumnezeu să-l laude pe Dumnezeu, căci aceasta este o datorie a ființelor umane pe care să o îndeplinească cu cele mai vioaie sentimente şi bună dispoziţie. Avem mare nevoie să fim încurajaţi să facem aşa, de cele mai multe ori fiind posomorâţi şi inconştienţi faţă de această datorie a noastră. Este o obligaţie... O considerăm ca fiind o obligaţie religioasă de a-I aduce laudă atunci când nu-L cunoaştem, când calităţile şi însuşirile Sale ne sunt ascunse şi când nu realizăm măreţia Lui ca Rege mai presus de orice rege, că El este Susţinătorul universului şi că întreg pământul îi aparţine de drept doar Lui. „Dacă nu am învăţat să ne închinăm, nu contează cât de bine facem orice altceva!” Erwin W. Lutzer (1941- ) Putem deja să desprindem câteva caracteristici ale închinării şi laudei autentice. Aşa ar trebui să fie şi lauda şi închinarea pe care noi să I-o aducem Lui în această biserică! Cum ar trebui Dumnezeu să fie lăudat? Cu o bucurie sfântă şi cu veselie. Iată cum ar trebui să-i cântăm Domnului:„cu veselie şi cu bucurie”Foarte diferit de felul în care de multe ori îi cântăm. Expresiile evreieşti vorbesc despre sunetul pe care ar trebui să-l scoatem în cânteculnostru,şianumecătrebuiesăfieunulcaresăsfâşieliniştea,săfacăsăţiuieurechile, să sune a triumf. Strigătul către El nu poate să nu pătrundă dincolo de pereţii acestei case. Doar asta poate să însemne, să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre! Întrebaţi-vă ce anume ar trebui să simţiţi pentru a putea avea în mod autentic o astfel de manifestare, ca ea să fie reală şi nu prefăcută. Nu cumva mântuirea noastră trebuie să fie o experienţă actuală, reală şi pătrunzătoare în fiecare sferă a vieţii? Trebuie, dacă este ca noi să-i strigăm de bucurie! Ca să-i strigăm de bucurie trebuie mai întâi să cunoaştem mântuirea Lui şi să-l cunoaştem pe Dumnezeu ca „Stâncă a Mântuirii”. Să avem certitudinea şi siguranţa mântuirii pentru că-i cunoaştem făgăduinţa oferită în Isus Hristos care spune că,„pe cel ce vine la El, nu-l va izgoni”! (Ioan 6) Pentru cei ce nu cunosc mântuirea veselia lor se va transforma în plâns şi bucuria lor este înşelătoare, de cele mai multe ori, trecătoare. Însă pentru cei mântuiţi, ea (mântuirea) ar trebui să fie o sursă constantă de bucurie şi veselie. Cât de slabi suntem însă la acest capitol şi cât de posaci trecem prin această lume... Cum ar putea alţii să vrea să fie mântuiţi dacă nu văd nimic la noi care să-i atragă? Când bucuria şi veselia noastră sunt aspecte atât de rar întâlnite ale vieţilor noastre creştine!
  2. 2. 2 Prin anul 59 Apostol Pavel era reținut de autoritățile romane în Cezareea (Faptele Apostolilor cap. 23-25). În urma audierii sale și a acuzatorilor săi de către procuratorul roman de curând instalat în funcție - Porcius Festus -, acesta îi propune acuzatului ca procesul să fie reluat în Ierusalim. Știind că fusese de curând ținta unei complot eșuat, apostolul refuză oferta guvernatorului, făcând uz de dreptul său legal de a fi judecat de cezar (Nero, la acea vreme), la Roma. Pe această cale, evita pericolul reprezentat de uneltirile conaționalilor lui fanatici și împlinea planul pe care Dumnezeu însuși i-l revelase printr-o viziune - acela de a-l vesti pe Isus Hristos la Roma. Dreptul de care s-a folosit Apostolul Pavel se numea „provocatio” și fusese legiferat în anul 509 î.Hr. Pentru a-și împlini voința suverană, Dumnezeu folosește adesea lideri politici, instituții, convenții și legi ale societății umane. Într-un regim democratic, dreptul la vot este una dintre posibilitățile prin care creștinul își poate îndeplini nobila menire - aceea de a participa la împlinirea planului divin în istorie. Nu știm peste cât timp va conta votul nostru, chiar dacă nivelul nostru de trai nu se va ameliora considerabil. Ciprian Terinte - profesor ITP PARTICIPĂ LA ÎMPLINIREA PLANULUI DIVIN ÎN ISTORIE Trăim vremuri grele! Vrăjmaşul este la lucru şi vrea să zădărnicească credința poporului lui Dumnezeu. Avem nevoie de exerciții de inimă autentice! Vedem efectele lucrării vrăjmaşului peste tot în jurul nostru, la fel ca ucenicii din Matei 17 sau Iosafat în 2Cronici 20 . Postul şi rugăciunea sunt cheia către victoria asupra lui. Rugăciunea este a depinde în totalitate de Domnul pentru a învinge, iar postul, a îndepărta orice lucru care vine din firea veche şi care ar împiedica lucrarea pe care Domnul o face! Postul şi rugăciunea ne deschid calea spre laudă. Poate că ne este de folos să privim puțin calea pe care Iosafat a ajuns la victorie. Mai întâi, el recunoaște care este problema (2. Cronici 20:3, 10-11 ), apoi respinge carnea (v12), ajungând să-L caute pe Domnul (v3, 12-13). Să remarcăm că din versetul 3 Iosafat vestește un post pentru a nu lăsa nimic să-i distragă. Tot poporul lui Dumnezeu era împreună într-un gând, în deplină dependență de Domnul! Era singura lor şansă! Postind ei se întorc la promisiunile lui Dumnezeu (v14-19), apoi confruntă problema şi se bucură deja de victorie (v20-30). Nu puteau merge singuri să lupte cu vrăjmașii lor, aşa că s-au dedicat postului şi rugăciunii. În aceste ultime zile până la venirea Domnului vrăjmașul este tare iar noi nu avem nicio putere asupra lui, dar Cel care este în noi este mai mare decât cel care este împotriva noastră. Sunt momente în care singura cale pentru a ieşi învingători este prin post şi rugăciune. Fie ca Domnul să ne ajute pe fiecare să realizăm că „Noaptea este mult înaintată şi ziua este aproape; să lepădăm deci faptele întunericului şi să îmbrăcăm armura luminii. (...) Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de carne, ca să-i treziţi poftele.”(Romani 13:12,14 ). Necesitatea postului în lupta credinciosului sursa: www.comori.org
  3. 3. 3 Ziua Mondială a Bibliei 24 noiembrie 2019 Știri Internaționale
  4. 4. 4 Biserica Penticostală Filadelfia Suceava Str. Narciselor, nr. 5E, 720207 - Suceava e-mail: infofilasv@gmail.com www.filadelfiasv.ro Duminică 09:00 - Întâlnirea Bisericii Miercuri 19:00 - Seară de Rugăciune Binecuvântare de copii În această dimineață, de 24 noiembrie 2019, vorveni înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântare: Familia Spoială Marius și Crina cu DELIA Familia Lupașcu Ionuț și Daniela cu AMOS SE ORGANIZEAZĂ ÎNTÂLNIREA BISERICII DE DUMINICĂ SEARANU Având în vedere prelungirea întâlnirii de dimineață a Bisericii Filadelfia, programul obișnuit de seară SE ANULEAZĂ duminică, 24 noiembrie 2019

×