15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?

749 views

Published on

Cel de-al 16-lea studiu din seria "Aprofundarea Evangheliei" şi în acest studiu am răspuns la întrebarea "Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?". Am văzut de ce trebuie să creştem în cunoaşterea lui Dumnezeu, ce ne opreşte de la acest lucru, pericolele de care să fim conştienţi, lucrurile esenţiale şi importanţa relaţiei cu Dumnezeu, înţelesurile şi căile cunoaşterii lui Dumnezeu şi atributele lui Dumnezeu.

Published in: Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?

 1. 1. Aprofundarea Evangheliei 1
 2. 2. C unos c â nd u -L p e D umne ze u
 3. 3. Imaginea de ansamblu IsusEvanghelia Biserica Misiunea 3
 4. 4. Trintatea IsusEvanghelia Biserica Misiunea 4
 5. 5. M is iu n e a no a s tră Glorificarea lui Dumnezeu şi a lui IsusProclamare Ucenicie Iubire Împărăţia lui Dumnezeu 5
 6. 6. C e e s teQuestion mark in sky s c op ul
 7. 7. Jesus Hugging Guy
 8. 8. ScopulCăci şi Cristos a suferit o dată pentrutotdeauna pentru păcate – El, Cel Drept,pentru cei nedrepţi – ca să vă aducă laDumnezeu… 1 Petru 3:18 8
 9. 9. D e c e s ă c r e şt i î n c u n o a şt e r e ?1. Să-L poţi glorifica mai bine pe Dumnezeu.2. Să I te închini Lui mai corect.3. Să-ţi adânceşti relaţia cu Dumnezeu.4. Să-L cunoşti aşa cum este El, în loc de cum ţi-ai dori să fie El.5. Să devi mai mult ca El.6. Să creşti în înţelepciune şi în gândire corectă.7. Să-i slujeşti pe alţii mai bine.8. Pentru că aşa îţi spune Biblia.
 10. 10. Greek Bible
 11. 11. C u n o s c â n d u -L p e D umne ze uharul şi pacea să vă fie înmulţite princunoaşterea lui Dumnezeu şi a luiIsus, Domnul nostru! DumnezeiascaLui putere ne-a dăruit toate lucrurilenecesare pentru viaţă şi evlavie, princunoaşterea Celui Ce ne-a chematprin slava şi virtutea Lui. 2 Petru 1:2-3
 12. 12. C u n o s c â n d u -L p e D umne ze uDe aceea şi noi, din ziua în care am auzit,nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi săcerem să fiţi umpluţi de cunoaşterea voiiLui, cu toată înţelepciunea şi pricepereaduhovnicească, pentru a trăi într-un modvrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi întoate, rodind tot felul de fapte bune şicrescând în cunoaşterea lui Dumnezeu, Coloseni 1:9-10
 13. 13. C u n o s c â n d u -L p e D umne ze uci creşteţi în harul şi în cunoaştereaDomnului şi Mântuitorului nostruIsus Cristos! A Lui să fie slavaacum şi în ziua veşniciei! Amin. 2 Petru 3:18
 14. 14. Q uC itte s “ o ate ”
 15. 15. C u n o s c â n d u -L p e D umne ze uCea mai înaltă ştiinţă, cea mai mândrăspeculaţie, cea mai măreaţă filosofie carene-ar atrage vreodată atenţia, estenumele, natura, persoana, lucrarea,faptele şi existenţa unui Dumnezeu măreţ. Charles Haddon (C.H.) Spurgeon
 16. 16. C u n o s c â n d u -L p e D umne ze uCeea ce ne vine în minte când negândim la Dumnezeu, este cel maiimportant lucru despre noi. A. W. Tozer
 17. 17. C u n o s c â n d u -L p e D umne ze u Concepţia unei persoane despre Dumnezeu, îi va forma gândirea în orice arie a vieţii. Paul Tautges
 18. 18. C u n o s c â n d u -L p e D umne ze u Lucrarea pastorală implică trei priorităţi de bază: cunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lucrării, în ordinea aceasta. Toată lucrarea se concentrează pe aceste lucruri de bază şi pe implimentarea lor în contextul lucrării. Barry Parker
 19. 19. S id e w a lkB a r r ic a d e
 20. 20. C e n e îm p ie d ic ă s a u l i m i t e a z ă? 1. Satan 2. Lumea 3. Firea 4. Păcatul 5. Ignoranţa 6. Lenea 7. Aglomeraţia 8. Indiferenţa 9. Iubirea confortului 10.Orbirea voită
 21. 21. F a llin g D a n g e r S ig n
 22. 22. P e r ic o le1. Să te limitezi doar la cunoaştere sau religie, în locul unei relaţii de iubire.2. Să te slujeşti şi să te glorifici pe tine, în locul lui Dumnezeu.3. Te poate îndepărta de Dumnezeu.4. Dacă nu răspunzi lucrurilor învăţate despre Dumnezeu, poţi deveni „căldicel”.
 23. 23. B a k in gIn g r e d ie n t s
 24. 24. E s e n ţi a l e1. Cunoaşterea – cunoaşterea despre El, despre natura şi caracterul Lui.2. Relaţia – cunoaşterea şi experimentarea Lui în mod personal.
 25. 25. E s e n ţi a l eEsenţial în capacitatea noastră dea-L glorifica pe Dumnezeu, estecunoaşterea lui Dumnezeu şi a-Lcunoaşte pe El personal în luminaacestei cunoştinţe. J. Hampton Keathley
 26. 26. R e l a ţi eMulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne,Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău?N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în NumeleTău?» Atunci le voi spune limpede:«Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de laMine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!» Matei 7:22-23
 27. 27. R e l a ţi eTu crezi că Dumnezeu este Unul?Bine faci! Dar şi demonii cred – şise înfioară! Iacov 2:19
 28. 28. R e l a ţi eŞi viaţa veşnică este aceasta: să Tecunoască pe Tine, singurul Dumnezeuadevărat, şi pe Isus Cristos, pe Care L-ai trimis Tu. Ioan 17:3
 29. 29. R e l a ţi e Cuvântul grecesc - ginōsko• A cunoaşte ceva despre Tatăl şi Isus.• Implică intimitatea unei relaţii, o experienţă şi un schimb mutual.• O cunoaştere crescândă.
 30. 30. Scratching Head C u m îl potc u n o a şt e peD umne ze
 31. 31. Î ţe l e s u r i l en c u n o a şt e r i i 1. Raţiune 2. Intuiţie 3. Imaginaţie 4. Observaţie 5. Experienţă 6. Tradiţie 7. Relaţie 8. Revelaţie a.Duhul Sfânt b.Cuvântul lui Dumnezeu
 32. 32. C ăi d e c u n o a şt e r e1. Prin observarea şi reflectarea la tot ceea ce a creat Dumnezeu.2. Prin observarea, slujirea şi iubirea oamenilor creaţi după chipul lui Dumnezeu.3. Prin studierea şi meditarea asupra revelaţiei de sine a lui Dumnezeu în Biblie. a. Acţiunile Sale, declaraţiile & legea. b. Titlurile şi numele lui Dumnezeu. c. Isus şi Evanghelia.
 33. 33. C ăi d e c u n o a şt e r e 1. Prin Biserică. 2. Prin relaţie. 3. Prin ascultare. 4. Prin slujire. 5. Prin rugăciune. 6. Prin închinare. 7. Prin moartea faţă de sine. 8. Prin linişte şi solitudine. 9. Prin post.
 34. 34. Building Foundaton
 35. 35. Jesus
 36. 36. C e a m a i m ă r e a ţă r e v e l a ţi eAşadar, acum nu mai sunteţi străini sau dealt neam, ci sunteţi cetăţeni împreună cusfinţii şi membri ai casei lui Dumnezeu,fiind zidiţi pe temelia pusă de apostoli şide profeţi, piatra din capul unghiului fiindCristos Isus. Efeseni 2:19-20
 37. 37. C e a m a i m ă r e a ţă r e v e l a ţi eCăci Dumnezeu a vrut ca toatăplinătatea Sa să locuiască în El. Coloseni 1:19
 38. 38. C e a m a i m ă r e a ţă r e v e l a ţi e…Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzutpe Tatăl… Ioan 14:9
 39. 39. C e a m a i m ă r e a ţă r e v e l a ţi eEl este oglindirea Slavei şireprezentarea exactă a naturii Lui… Evrei 1:3
 40. 40. Atributele lui Dumnezeu
 41. 41. Atributele/Î nzestrările Supărare mutabilitate Răbdare Frumuseţe De netrecut Neprihănire Fericire Infinitate Auto-existent Compătimitor Creativ Invizibil Independent Etern Gelozie Simplu Credincios Drept Suveran Tată Blâ n d Spirit Libertate Cognoscibil Transcendenţă Glorie Lumină Trinitate Bun Dragoste Adevărat/Adevăr Binevoitor Milă Unitate Ură Raţiune Sfâ n t Veridicitate Omniprezent Smerit Voinţă Omnipotent Imanenţă Omniscient Înţelepciune Pace Mâ n ie Imaterial Perfecţiune
 42. 42. Jesus on Cross
 43. 43. C u n o a şt e r e a d r a g o s t e i lu i D umne ze uFiindcă atât de mult a iubitDumnezeu lumea, încât L-a dat pesingurul Lui Fiu, pentru ca oricinecrede în El să nu piară, ci să aibăviaţă veşnică. Ioan 3:16
 44. 44. C u n o a şt e r e a d r a g o s t e i lu i D umne ze uDoamne, îndurarea Ta ajunge până laceruri şi credincioşia Ta – până lanori! Psalmul 36:5
 45. 45. C u n o a şt e r e a d r a g o s t e i lu i D umne ze uEu în ei şi Tu în Mine – pentru ca eisă fie pe deplin una, astfel încâtlumea să cunoască faptul că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit aşa cum M-aiiubit pe Mine. Ioan 17:23
 46. 46. C u n o a şt e r e a d r a g o s t e i lu i D umne ze uastfel încât Cristos să locuiască, princredinţă, în inimile voastre, pentru ca, fiindînrădăcinaţi şi statorniciţi în dragoste, săputeţi înţelege, împreună cu toţi sfinţii,care este lărgimea, lungimea, înălţimea şiadâncimea dragostei lui Cristos, săcunoaşteţi dragostea lui Cristos, careîntrece orice cunoaştere, ca astfel să fiţiumpluţi de toată plinătatea lui Dumnezeu. Efeseni 3:17-19
 47. 47. Sun above clouds
 48. 48. Psalm 27:4cer de la Un singur lucruDomnul şi-l caut cu stăruinţă: să locuiesc în Casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să-L caut în Templul Lui, Psalmul 27:4

×