0. Imaginea de ansamblu notite

476 views

Published on

În această învăţătură am privit la adevărurile despre viaţă şi Biblie, privind la Isus, Evanghelie, Biserică şi la Misiunea Bisericii.

Published in: Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0. Imaginea de ansamblu notite

  1. 1. Imaginea de AnsambluDe ce este importantă pentru noi Imaginea de Ansamblu?Cunoscând Imaginea de Ansamblu ne ajută să răspundem la întrebarea „Despre ce spuneDumnezeu că este viaţa?”De asemenea, ne ajută să răspundem la unele din Întrebările mari ale vieţii : 1. De ce m-a creat Dumnezeu? 2. Care este scopul vieţii? 3. Care este voia lui Dumnezeu pentru mine? 4. Cum decid ce este important în viaţă?Dacă nu ştim Imaginea de Ansamblu vom fi confuzi şi dezorientaţi de multe ori datorităaglomerării vieţii, supraîncărcarii cu informaţii şi datorită lumii haotice în care trăim.Imaginea de Ansamblu ne ajută să vedem ceea ce este important cu adevărat, astfel încât săputem face cele mai înţelepte şi cele mai bune alegeri în toate zonele vieţii noastre.Pericole de consideratÎnainte să privim la „Imaginea de Ansamblu” există câteva pericole de care trebuie să fimconştienţi, pericole care ne pot împiedica să trăim viaţa în modul pe care Dumnezeu doreşte.Sindromul broaştei în apa fierbinteO broască pusă într-un vas cu apă fierbinte va încerca să iasă, dar dacă este pusă într-un vas cuapă rece la o temperatură care creşte încet, aceasta nu va observa şi va fierbe până va muri.Există influenţe din cultura şi vremurile în care trăim care au acelaşi efect spiritual asupra noastră.Ce lucruri au acelaşi efect asupra noastră, din punct de vedere spiritual, în vremurile şi cultura încare trăim.Influenţe periculoase 1. Materialism 2. Individualism 3. Relativism Aceste influenţe rezultă într-o orientare şi o gândire 4. Pragmatism lumească şi egocentrică. 5. ConsumatorismDacă suntem focalizaţi în acest mod, rezultatul este că vom fi interesaţi de istoria noastră şi vomdori ca Dumnezeu să devină parte din istoria noastră pentru a o face mai bună. Dar nu asta aintenţionat Dumnezeu!Romani 11:36Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.Marcu 8:35Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa8, o va pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine şi pentruEvanghelie, o va salva.
  2. 2. 1 Corinteni 6:19-20…şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeuîn trupul (şi în duhul) vostru (,care sunt ale lui Dumnezeu).2 Corinteni 5:15El a murit pentru toţi, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel Ce a muritşi a fost înviat pentru ei.Galateni 2:20şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiescprin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.Paul Tripp„Am fost creaţi să trăim pentru ceva, pentru cineva mai mare decât noi înşine. Am fost creaţi sătrăim cu, pentru şi prin Domnul. Dumnezeu trebuie să fie motivaţia şi speranţa în tot ceea cefacem. Am fost creaţi să trăim pentru plăcerea, onoarea şi voia Lui. Dar nebunia păcatului ne facesă ne reducem vieţile doar la mărimea şi forma a ceea ce noi ca oameni putem trăi.” Imaginea de ansamblu Isus       Evanghelia  Biserica  MisiuneaÎn loc să fim creaţi pentru a avea propria noastră poveste, Dumnezeu ne-a creat pentru El Însuşi şipentru a lua parte la povestea Lui, dar noi ne-am îndepărtat de la El ca să fim proprii noştridumnezei şi în felul acesta totul s-a dat peste cap.După cum vedem, nu e vorba despre noi, este vorba despre Isus! Chiar Isus a spus acest lucru!Ioan 5:39Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea suntcele care depun mărturie despre Mine!Luca 24:25-27El le-a zis: „O, cât de nesăbuiţi şi de înceţi la inimă sunteţi când este vorba să credeţi tot ce auspus profeţii! Nu trebuia oare Cristosul să sufere aceste lucruri şi să intre în slava Lui?” şi,începând de la Moise şi de la toţi profeţii, le-a explicat ce era scris cu privire la El în toateScripturile.Cum ajungem să Îl cunoaştem pe Isus Biblia  Evanghelia  Isus 2
  3. 3. Evrei 1:2-3… însă în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturorlucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. El este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturiiLui. El susţine toate lucrurile prin Cuvântul Său puternic. După ce a realizat curăţirea de păcate, S-a aşezat la dreapta Măreţiei, în înălţimi...Matei 25:31-33, 46Când Fiul Omului va veni în slava Sa, împreună cu toţi îngerii, atunci El se va aşeza pe tronulslavei Sale şi toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii aşa cumdesparte păstorul oile de capre şi va pune oile să stea la dreapta lui, iar caprele la stânga. Şiaceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei drepţi vor merge în viaţa veşnică.Filipeni 2:9-11De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus deorice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi desub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos esteDomnul. SimbolulTotul este despre Isus !!! Trinităţii 1.Isus a creat universul Isus 2.Isus ţine toate lucrurile    3. Isus va moşteni toate lucrurile    4. Isus va judeca pe toţi oamenii Evanghelia  Biserica  Misiunea 5. Isus va fi Rege peste toateAmintiţi-vă! Oriunde îl vedeţi pe Isus să ştiţi că Tatăl şi Duhul Sfânt sunt implicaţi deasemenea. Ei sunt Trinitatea şi sunt întotdeauna în unitate şi armonie.Trintatea şi Evanghelia 1. Tatăl a stabilit planul veşnic de mântuire şi L-a trimis pe Fiul Său. 2. Isus a dus planul la îndeplinire şi a înfăptuit răscumpărarea pentru om. 3. Duhul atribuie credincioşilor beneficiile ispăşirii lui Isus.Importanţa EvanghelieiLuca 4:43...însă El le-a zis: „Trebuie să predic şi în alte cetăţi Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, căcipentru aceasta am fost trimis.“Romani 1:16Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuireafiecăruia care crede…Definiţia EvanghelieiEvanghelia este vestea bună despre ceea ce Dumnezeu a făcut prin Fiul Său Isus Cristos ca să-şirestaureze domnia şi conducerea Sa peste întreaga creaţie şi să aducă reconciliere pentru toţi ceicare se pocăiesc şi îşi pun încrederea în Cristos. 3
  4. 4. Aspectele Evangheliei 1. Înţelegerea Evangheliei 2. Trăirea Evangheliei 3. Proclamarea Evangheliei 4. Apărarea EvanghelieiÎnţelegerea Evangheliei 1. A creşte în cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei. 2. A fi în stare să scrii ce este Evanghelia. 3. A fi în stare să explici clar Evanghelia şi altora.Niciodată nu laşi Evanghelia pentru a trece la alte lucruri. Pur şi simplu te adânceşti mai mult înea.Trăirea Evangheliei 1. Predică-ţi Evanghelia în fiecare zi. 2. Trăieşte bazat pe adevărurile despre ceea ce eşti în Cristos. 3. Trăieşte o viaţă cruciformă. 4. Trăieşte o viaţă de pocăinţă şi credinţă.Proclamarea Evangheliei 1. Duhul Sfânt – nevoia de rugăciune 2. Evanghelia – cunoaşte-o bine! 3. Mărturia – istoria şi viaţa taApărarea Evangheliei (Întrebări la care ar trebui să ştii să răspunzi) 1. De ce să crezi în Dumnezeu? 2. De ce să crezi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? 3. De ce Dumnezeu permite răul şi suferinţa? 4. De ce Dumnezeu trimite oameni în iad?Importanţa Bisericii1 Petru 2:4-5Veniţi la El, Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi,ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoţie sfântă, ca să aduceţijertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos.Efeseni 3:10-11…pentru ca domniile şi autorităţile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciuneanespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a realizat în Cristos Isus, Domnulnostru.1 Corinteni 12:7, 277 Prezenţa Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor… 27 Voi sunteţi trupul luiCristos şi fiecare este un mădular al lui.Biserica 1. Mireasa lui Cristos 2. Trupul lui Cristos 3. Familia lui Dumnezeu 4
  5. 5. Dumnezeu ca Trinitate este îndrumătorul nostru în relaţiile noastre unii cu ceilalţi în cadrul bisericii.Biserica este o comunitate de oameni care aparţin lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos.Biserica este o comunitate de oameni imperfecţi care se ţin de un Cristos perfect şi care suntperfecţionaţi prin har. -- Jonathan DodsonBiserica este poporul lui Dumnezeu salvat prin puterea lui Dumnezeu pentru scopurile luiDumnezeu. -- Comunităţile SomaScopul Bisericii este să fie un avanpost al Împărăţiei lui Isus care face împărăţia invizibilă să fievizibilă, prin puterea harului lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt. -- Mark DriscollBiserica este o lumină, un oraş aşezat pe un munte înaintea unei întregii lumi care priveşte. Esteca o casă model dintr-un anume compartiment. Biserica arată cum este să trăieşti în Împărăţia luiDumnezeu sub conducerea lui Isus.Obiectivul  Misiunea  Scopul Glorificarea lui Dumnezeu şi a lui Isus       Proclamare  Ucenicie  Iubire       Împărăţia lui DumnezeuFundamentul şi ObiectivulMarcu 1:14-15După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: „S-aîmplinit vremea! Împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!“Matei 6:10, 3310 vie Împărăţia Ta facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ! … 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia (luiDumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.Efeseni 1:20-22 (NTR)…pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurilecereşti, deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar înacest veac, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentruBiserică,Sumarul obiectivului nostruObiectivul nostru este să aducem domnia şi conducerea lui Dumnezeu peste toate aspectele creaţiei Sale.MisiuneaMatei 28:18-20Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Prinurmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului 5
  6. 6. Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până lasfârşitul veacului!“Marcu 16:15Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia la orice făptură!”Fapte 1:8 (vezi Luca 24:48-49)Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toatăIudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.Ioan 20:21Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi!Matei 22:36-40 Cea mai mare poruncăÎnvăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege? Isus i-a răspuns: – „Să-L iubeşti pe Domnul,Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.“ Aceasta este cea dintâi şi ceamai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să-l iubeşti pe semenul tău ca pe tine însuţi.“ ToatăLegea şi Profeţii depind de aceste două porunci.Sumarul misiunii noastreCa şi Isus, noi trebuie să mergem în puterea Duhului Sfânt şi să proclamăm Evanghelia şi să facem ucenicicare-L iubesc pe Dumnezeu şi pe oameni, din toţi cei care răspund la Evanghelie.Scopul - Scopul nostru finalEfeseni 3:21... a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, în toate generaţiile, în vecii vecilor! Amin.2 Corinteni 4:15Toate sunt pentru voi, pentru ca harul, atingând mulţi oameni, să facă să abunde mulţumirea, spreslava lui Dumnezeu.Sumarul Scopului nostruScopul final în tot ceea ce facem este să aducem glorie lui Dumnezeu. Când Dumnezeu esteglorificat atunci oamenii I se închină!Mărturisirea de credinţă de la Westminster„Scopul principal al omului este să îl slăvească pe Dumnezeu şi să se bucure de El pe veci.”Ce este gloria lui Dumnezeu?John Piper„Slava lui Dumnezeu reprezintă frumuseţea şi măreţia multiplelor sale perfecţiuni.”Tot ce vine de la Dumnezeu este slava Lui. Exemplu: lumina, căldura, radiațiile și tot ce mai vinede la soare.Expresia finală a gloriei lui Dumnezeu este moartea Fiului Său pe cruce pentru păcatele noastre.Voia lui Dumnezeu pentru noiObiectivul – să aducem domnia şi conducerea lui Dumnezeu peste toate aspectele creaţiei lui.Misiunea – să împărtăşim Evanghelia pentru a face ucenici ai lui Isus care-L iubesc pe Dumnezeuşi pe oameni.Scopul – de a-L slăvi pe Isus şi pe Tatăl aşa încât oamenii să Li se închine.Totul poate fi sumarizat în cuvintele – Să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să-L facem cunoscut. 6
  7. 7. Gânduri finaleApucă Evanghelia, pentru ca Isus să te apuce şi pe tine!Nu merge doar la biserică! Fii Biserica!Ai fost chemat de Isus să I te alături în misiunea Sa de a salvare a lumii.Întrebări recapitulative 1. Fără să te uiţi peste notiţe, desenează diagrama „Imaginii de Ansamblu” şi explică legăturile dintre elementele diagramei. 2. De ce ar trebui viaţa ta să fie focalizată pe Isus, în loc să fie pe tine? 3. Poţi explica ce este Evanghelia, Biserica şi Misiunea ei? 4. Care sunt lucrurile principale care ţi-au ieşit în evidenţă din acest studiu despre Imaginea de Ansamblu şi de ce? 5. În timp, treci prin notiţe împreună cu cineva şi împărtăşiţi-vă observaţiile şi gândurile cu privire la fiecare parte.Pentru a învăţa mai mult 1. Memorează următoarele versete biblice în luna următoare (unul pe săptămână): 2 Corinteni 5:15, Galateni 2:20, Romani 12:1-2, Filipeni 2:1-4 2. Scrie câteva exemple specifice a felului cum Imaginea de Ansamblu te poate ajuta să faci alegeri bune în zonele importante din viaţa ta. 3. Fii în stare să explici altei persoane ce este Evanghelia, Biserica şi Misiunea ei. 4. Recapitulează aceste notiţe luna următoare şi notează-ţi ceea ce te învaţă Dumnezeu. 5. Discută punctele 1-4 cu altcineva sau în grup. 7

×