Successfully reported this slideshow.

Als Het Goed Is Hoef Je Niet Te Testen Slide Share

716 views

Published on

Het belang van testen in het ontwikkelproces

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Als Het Goed Is Hoef Je Niet Te Testen Slide Share

 1. 1. Als het goed is hoef je niet te testen Het belang van testen in het ontwikkelproces <klant> 8 september 2009
 2. 2. Welke onderwerpen komen aan bod? <ul><li>Testen als onderdeel van kwaliteitsdenken </li></ul><ul><li>Testen als onderdeel van de ontwikkelcyclus (aka ‘V-model’) </li></ul><ul><li>Relevant voor <klant> </li></ul><ul><ul><li>Toetsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Unittesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Systeemtesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijkheid ontwikkelmethode (Waterval / RUP / Agile) </li></ul></ul><ul><li>Testware </li></ul><ul><ul><li>Testplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Logische- en Fysieke testgevallen / Testscenario’s en -scripts </li></ul></ul><ul><ul><li>Voortgang en –status </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevindingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Regressie </li></ul></ul><ul><ul><li>Testrapportage </li></ul></ul><ul><li>Gerelateerde management aspecten </li></ul><ul><ul><li>Requirementmanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Releasemanagement </li></ul></ul>
 3. 3. Testen als onderdeel van kwaliteitsdenken <ul><li>Prince II definitie van kwaliteit: </li></ul><ul><li>“ De mate waarin het geheel van eigenschappen van een product in staat is om te voldoen aan gestelde en impliciete eisen ” </li></ul><ul><li>ISO definitie van testen: </li></ul><ul><li>“ Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd worden om één of meerdere kenmerken van een product, proces of dienst vast te stellen volgens gespecificeerde procedures ” </li></ul><ul><li>TMap definitie van testen: </li></ul><ul><li>“ Testen is een proces dat inzicht geeft in- en adviseert over de kwaliteit en daaraan gerelateerde risico’s ” </li></ul>
 4. 4. Kwaliteitsattributen <ul><li>ISO 9126 </li></ul><ul><li>Functionality </li></ul><ul><ul><li>Suitability </li></ul></ul><ul><ul><li>Accuracy </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperability </li></ul></ul><ul><ul><li>Security </li></ul></ul><ul><li>Reliability </li></ul><ul><ul><li>Maturity </li></ul></ul><ul><ul><li>Fault tolerance </li></ul></ul><ul><ul><li>Recoverability </li></ul></ul><ul><li>Usability </li></ul><ul><ul><li>Understandability </li></ul></ul><ul><ul><li>Learnability </li></ul></ul><ul><ul><li>Operability </li></ul></ul><ul><ul><li>Attractiveness </li></ul></ul><ul><li>Efficiency </li></ul><ul><ul><li>Time behaviour </li></ul></ul><ul><ul><li>Resource utilisation </li></ul></ul><ul><li>Maintainability </li></ul><ul><ul><li>Analysabilty </li></ul></ul><ul><ul><li>Changeability </li></ul></ul><ul><ul><li>Stability </li></ul></ul><ul><ul><li>Testability </li></ul></ul><ul><li>Portability </li></ul><ul><ul><li>Adaptability </li></ul></ul><ul><ul><li>Installability </li></ul></ul><ul><ul><li>Co-existence </li></ul></ul><ul><ul><li>Replaceability </li></ul></ul><ul><li>TMAP </li></ul><ul><li>Beheerbaarheid </li></ul><ul><li>Beveiliging </li></ul><ul><li>Bruikbaarheid </li></ul><ul><li>Connectiviteit </li></ul><ul><li>Continuïteit </li></ul><ul><ul><li>- bedrijfszekerheid </li></ul></ul><ul><ul><li>- robuustheid </li></ul></ul><ul><ul><li>- herstelbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>- degradatiemogelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>- uitwijkmogelijkheid </li></ul></ul><ul><li>Controleerbaarheid </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Functionaliteit </li></ul><ul><li>Gebruikersvriendelijkheid </li></ul><ul><li>Herbruikbaarheid </li></ul><ul><li>Geschiktheid infrastructuur </li></ul><ul><li>Inpasbaarheid </li></ul><ul><li>Onderhoudbaarheid </li></ul><ul><li>Performance </li></ul><ul><li>Portabiliteit </li></ul><ul><li>Testbaarheid </li></ul><ul><li>Zuinigheid </li></ul>
 5. 5. Productrisico’s: “ No risk, no test ” <ul><li>Productrisico’s (vs Testrisico’s) </li></ul><ul><li>“ Een productrisico is de kans dat het product faalt in relatie tot de verwachte schade wanneer dit optreedt” </li></ul><ul><li>Risico = Faalkans x Schade </li></ul><ul><li>Risico = (Gebruikfreq x Foutkans) x Schade </li></ul><ul><li>Foutkans: kijkt naar ervaring met te bouwen functies </li></ul><ul><ul><li>Complexiteit, aantal interfaces </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrokkenheid gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdsdruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaring met tools en technieken </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitzorg en tests tijdens ontwikkeling </li></ul></ul><ul><li>Productrisicoanalyse is de basis voor teststrategie: hoe zwaar test je een bepaald onderdeel of kwaliteitsattribuut? </li></ul>
 6. 6. Testen als onderdeel van de ontwikkelcyclus
 7. 7. Testen als onderdeel van de ontwikkelcyclus
 8. 8. Relevant voor <klant> <ul><li>Toetsen: </li></ul><ul><ul><li>het beoordelen van de tussenproducten in het systeemontwikkelproces </li></ul></ul><ul><li>Unit test </li></ul><ul><ul><li>is er geen fout in de coding gemaakt? </li></ul></ul><ul><ul><li>ontwikkelaar test zelf </li></ul></ul><ul><li>Intergratietest </li></ul><ul><ul><li>werken de units goed samen? </li></ul></ul><ul><ul><li>testen door ontwikkelaars </li></ul></ul><ul><li>Systeemtest </li></ul><ul><ul><li>werkt de functionaliteit conform specs? </li></ul></ul><ul><ul><li>Testen door tester (niet de ontwikkelaar!) </li></ul></ul>
 9. 9. Afhankelijk van ontwikkelmethode? <ul><li>Toetsen: </li></ul><ul><ul><li>het beoordelen van de tussenproducten in het systeemontwikkelproces </li></ul></ul><ul><li>Unit test </li></ul><ul><ul><li>is er geen fout in de coding gemaakt? </li></ul></ul><ul><ul><li>ontwikkelaar test zelf </li></ul></ul><ul><li>Intergratietest </li></ul><ul><ul><li>werken de units goed samen? </li></ul></ul><ul><ul><li>testen door ontwikkelaars </li></ul></ul><ul><li>Systeemtest </li></ul><ul><ul><li>werkt de functionaliteit conform specs? </li></ul></ul><ul><ul><li>Testen door tester (niet de ontwikkelaar!) </li></ul></ul>
 10. 10. Testware <ul><li>Testplannen </li></ul><ul><ul><li>Mastertestplan: beschrijft oa teststrategie obv PRA </li></ul></ul><ul><ul><li>Detailtestplannen: beschrijft aanpak per testsoort </li></ul></ul><ul><li>Testscenario’s en –scripts </li></ul><ul><ul><li>Logische- en fysieke testgevallen </li></ul></ul><ul><li>Status-/voortganginformatie </li></ul><ul><ul><li>Aantallen </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorlooptijd </li></ul></ul><ul><li>Bevindingen </li></ul><ul><li>Regressie </li></ul><ul><li>Testrapportage </li></ul>
 11. 11. Testware: Relevantie voor <klant>? <ul><li>Mastertestplan </li></ul><ul><ul><li>Kan door opdrachtgever gemaakt worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verstandig om (ook) een eigen Testaanpak of Mastertestplan te hebben! Deze kan onafhankelijk van de opdracht zijn! </li></ul></ul><ul><li>Detailtestplannen </li></ul><ul><ul><li>Beschrijf bij elke opdracht de aanpak voor Unit-, Integratie- en Systeemtest </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschrijf, in overleg, de interactie met de opdrachtgever (overdracht naar acceptatietest, bevindingenprocedure, overlegstructuur, decharge) </li></ul></ul><ul><li>Testscenario’s en –scripts </li></ul><ul><ul><li>Niet voor Unittesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien mogelijk voor Integratietesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel voor Systeemtesten </li></ul></ul><ul><li>Status-/voortganginformatie </li></ul><ul><ul><li>Intern: Unit- en Integratietest </li></ul></ul><ul><ul><li>Naar opdrachtgever: Systeemtest </li></ul></ul>
 12. 12. Testware: Relevantie voor <klant>? <ul><li>Bevindingen </li></ul><ul><ul><li>Unittesten: direct oplossen, geen administratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Integratietesten: direct oplossen, wel administratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Systeemtesten: administreren en gestructureerd oplossen </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptatietesten: gestructureerd oplossen </li></ul></ul><ul><li>Regressie </li></ul><ul><ul><li>Liefst geautomatiseerd testen: houdt hier rekening mee bij ontwikkelen! </li></ul></ul><ul><ul><li>Op Integratie- en/of Systeemtest niveau </li></ul></ul><ul><li>Testrapportage </li></ul><ul><ul><li>Unit- en Integratietest: Niet (is gelijk aan Status- en Voortganginformatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Systeemtest: naar opdrachtgever </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe getest?, Resultaten, Wat niet getest?, Aandachtsgebieden, Advies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apart of als onderdeel van Release Notes </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Requirement Management <ul><li>Requirements móeten duidelijk zijn </li></ul><ul><ul><li>Zorg dat je betrokken bent bij de reviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Review met name op realiseerbaarheid </li></ul></ul><ul><li>Laat toetsen niet (bijv) Technisch Ontwerp niet over aan de opsteller van het TO </li></ul><ul><ul><li>Dubbelcheck op compleetheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg voor traceerbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschrijf ook, met de reden, wat niet in het TO is terechtgekomen </li></ul></ul><ul><li>Realiseer je altijd dat de opdrachtgever geen TO gebouwd wil hebben, maar functionaliteit volgens Business Cases en Requirements </li></ul><ul><li>Maak één iemand verantwoordelijk voor het Requirement Management </li></ul>
 14. 14. Requirement Management
 15. 15. Release Management <ul><li>Zorg voor goed beheer van ontwikkelreleases </li></ul><ul><li>Houdt hierbij rekening met parallelle releases </li></ul><ul><ul><li>Dit gaat spelen zodra je start met Systeemtesten </li></ul></ul><ul><li>Besteed aandacht aan Release Notes </li></ul><ul><ul><li>Functionele Release Notes beschrijven welke functionaliteit er opgeleverd wordt. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Refereert aan Requirements </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geeft aan wat er niet compleet wordt opgeleverd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geeft testresultaten weer (welke bekende functionele fouten zitten er nog in) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Technische Release Notes beschrijven wat er opgeleverd wordt. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Componenten, modules </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testresultaten (welke bekende technische fouten zitten er nog in) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overige aandachtspunten en afhankelijkheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Installatie instructies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Roll-back instructies </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Samenvatting <ul><li>Als het goed is hoef je niet te testen </li></ul>

×