Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop BI/DWH AGILE TESTING Zwitserleven Dutch

802 views

Published on

By Niels Bor and Marcus Drost. This workshop analyses test related problems of BI/DWH software development. Testing is a decisive factor for process acceleration in iterative and agile software development. The workshop provides solutions for solving quality, cost and time related problems. The demonstration of the highly automated and multi-functional data compare tool DREAM is part of the workshop.

The workshop is guided by Niels Bor and Marcus Drost.

We thank the SNS REAAL group for the initiation of the workshop.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop BI/DWH AGILE TESTING Zwitserleven Dutch

 1. 1. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 AGENDA Persoonlijke introductie & verwachtingen 15m Niels Bor en Marcus Drost (workshopleiders) Deelnemers workshop Inhoud Deel 1 Korte presentatie: Waterval versus Agile/ Scrum (Marcus Drost) 15m Deel 2 Probleem-awareness-spel (inzicht) test problemen BI/ DWH systeem (Niels Bor) 20m Deel 3 Korte presentatie: Meer over testen (Marcus Drost) 15m (dan pauze 10m) Deel 4 Praktijkvoorbeeld Agile regressietesttool DREAM (Marcus Drost) 30m Deel 5 Probleem-awareness-spel (van oorzaken naar actie) (Niels Bor) 20m Afsluiting 10m Samenvatting workshop (Niels Bor en Marcus Drost) en feedback deelnemers (15m uitloop)
 2. 2. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Doel van de workshop “Het verkrijgen van inzicht in de problemen van waterval en agile testprocessen en het zoeken naar mogelijke oplossingen. Specifiek voor dataintensieve omgevingen waar het gaat om Business Intelligence, Data Warehousing en Database Applicaties.”
 3. 3. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 4. 4. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Hoewel de praktijken die onder de noemer agile vallen al gangbaar zijn sinds software ontwikkeld wordt, valt de geboorte van agile als term en concept terug te brengen tot het Agile Manifesto, in februari 2001, tijdens een informele samenkomst van ontwikkelaars. Het handvest stelt dat goede software wordt gemaakt door: 1.Personen en interacties boven processen en tools. 2.Software die werkt boven lijvige documentatie. 3.Samenwerking met de klant boven onderhandeling over het contract. 4.Omgaan met verandering boven het volgen van een plan. Bron: Wikipedia
 5. 5. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Uit het handvest volgen twaalf principes: 1.Klanttevredenheid, door snelle, continue levering van bruikbare software. 2.Zelfs late veranderingen in de requirements zijn welkom. 3.Werkende software wordt regelmatig geleverd (weken eerder dan maanden). 4.De ontwikkelaars werken nauw en dagelijks samen met de mensen die de business kennen. 5.Projecten steunen op gemotiveerde en betrouwbare personen. 6.Een gesprek in levende lijve is de beste manier van communicatie, wat betekent dat men zich best op dezelfde plek bevindt. 7.Werkende software is de eerste maatstaf van vooruitgang. 8.De ontwikkeling kan te allen tijde worden voortgezet. 9.Er is voortdurende aandacht voor technische uitmuntendheid en goed ontwerp. 10.Eenvoud is belangrijk: hoe meer er niet gedaan wordt, hoe beter. 11.De teams organiseren zichzelf. 12.Men past zich aan de omstandigheden aan. Bron: Wikipedia
 6. 6. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Iterative vs. Agile First of all, Agile is iterative already but it is way more than just iterative. Here are a number of differences between Agile and “just” Iterative development: Mini-waterfall is still waterfall Iterative is still waterfall, just on a smaller scale. A series of mini-waterfalls is certainly better and less risky than one big waterfall but mini-waterfall still is fundamentally waterfall and comes with all its known problems such as difficulty to adapt to change (“Nice idea but sorry, the requirements have been signed off months ago”), cascading delays (“Oops, we need to shorten the testing phase”) and low quality (“We don’t have time to fix those bugs. We’ll fix them in a later phase/iteration”). Bron: Sandy Mamoli
 7. 7. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Comparing Agile and Traditional Approaches Bron: Scott Ambler
 8. 8. A look back at waterfall www.drost.name
 9. 9. Currently in AGILE/ SCRUM www.drost.name
 10. 10. Change frequency www.drost.name
 11. 11. Regression test frequency www.drost.name
 12. 12. Regression in AGILE/ SCRUM www.drost.name
 13. 13. AGILE/ SCRUM test bottleneck www.drost.name
 14. 14. Frequent application changing www.drost.name
 15. 15. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 16. 16. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Probleem-awareness-spel (inzicht) De deelnemers van de workshop gaan onderling in gesprek over de gerelateerde problemen die zij in de praktijk bij het testen van data intensieve systemen ondervinden. Zij identificeren de test gerelateerde problemen door deze met gele briefjes op de desbetreffende onderdelen van de datawarehouse te plakken: Source system, data storage & aggregation en presentation. Beschrijf het probleem zodanig dat de oorzaak kan worden achterhaald en eraan een actie kan worden gekoppeld.
 17. 17. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 18. 18. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 19. 19. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Testsoorten TMap Het testen is georganiseerd in een aantal testsoorten, TMap kent de volgende testsoorten: Unittest (UT): door de ontwikkelaar uitgevoerd. Toont aan dat een unit aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet. Unitintegratietest (UIT): door de ontwikkelaar uitgevoerd. Toont aan dat een logische groep units aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet. Systeemtest (ST): door de leverancier uitgevoerd. toont aan het ontwikkelde systeem of dele daarvan aan de functionele- en niet-functionele specificaties en het technisch ontwerp voldoen. Systeemintegratietest (SIT): door de toekomstige gebruiker(s) uitgevoerd. Toont aan dat (sub)systeeminterface afspraken zijn nagekomen, correct zijn geïnterpreteerd en correct zijn geïmplementeerd. Functionele acceptatietest (FAT): door de toekomstige gebruiker(s) uitgevoerd. Toont aan dat het ontwikkelde systeem aan de functionele eisen voldoet. Gebruikersacceptatietest (GAT): door de toekomstige gebruiker(s) uitgevoerd. Toont aan dat het ontwikkelde systeem aan de wensen/eisen van de gebruiker voldoet. Productieacceptatietest (PAT): door de toekomstige beheerder(s) uitgevoerd. Toont aan dat het ontwikkelde systeem aan de van uit beheer gesteld eisen voldoet.
 20. 20. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Methoden om de regressie te testen 1.[Steekproef] Controleren van enkele waarden en op basis van de resultaten generaliseren 1. Voordeel: snel en zonder veel automatisering 2. Nadeel: onnauwkeurig, onvolledig 2.[Controlegetal] Door het maken van sommen wordt op basis van enkele uitkomsten een uitspraak over de correctheid van het totaal gedaan. 1. Voordeel: snel te automatiseren 2. Nadeel: onvolledig; bij afwijkingen is de onderliggende oorzaak lastig te vinden; afhankelijk van de applicatielogica 3.[Datamodel à la DREAM] Door het definiëren van het datamodel wordt een complete database automatisch gecontroleerd op afwijkingen. 1. Voordeel: volledige dekking:100%, onafhankelijk van de applicatielogica; onderliggende oorzaak is snel te vinden 2. Nadeel: aanschaf of huur van een tool
 21. 21. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Over Regressie gesproken…
 22. 22. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Agile Development Team Testing Strategies Agile development teams generally follow a whole team strategy where people with testing skills are effectively embedded into the development team and the team is responsible for the majority of the testing. This strategy works well for the majority of situations but when your environment is more complex you'll find that you also need an independent test team working in parallel to the development and potentially performing end-of-lifecycle testing as well. Regardless of the situation, agile development teams will adopt practices such as continuous integration (CI) which enables them to do continuous regression testing, either with a testdriven development (TDD) or test-immediately after approach. Bron: Scott Ambler
 23. 23. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 TOP 5 speerpunten automatisering “Example DWH” 1.[Generatie input testdata] Want bronnen leveren zelden op tijd en de dekking van de testdata is vaak niet voldoende; door de automatische generatie van testdata kan het team onafhankelijk worden van de bronnen. 2.[Automatische output controle] Door de automatische output controle kan meteen (snelheid) worden vastgesteld of het resultaat correct is. Hiervoor moet wel een sterk compare mechanisme in place zijn (à la DREAM) die sets van data ’fuzzy’ kan controleren. Dus de controle tussen verwachte output en daadwerkelijke output. 3.[Automatische Regressietest] Door de hoeveelheid van data is een automatische regressietest wenselijk met het oog op kwaliteit en tijd. 4.[Procesautomatisering] Uit de praktijk blijkt, dat daar waar de automatisering plaatsvindt, veel processen nog handwerk zijn. Middels scheduling en scripting kan de graad van automatisering worden opgevoerd en naar de nacht voor automatische verwerking worden geplaatst. 5.[Deployment/ invoeringsprocessen] Deployment en invoeringsprocessen naar productie en testomgevingen nemen veel tijd in beslag. Als de frequentie van wijzingen wordt opgevoerd, dan ontstaat hier gauw een bottleneck. Hier valt veel tijd te winnen.
 24. 24. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 25. 25. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 26. 26. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 DEMO DREAM (www.drost.name) World’s first tool for continuous database and data warehouse regression testing. Shouldn’t we be doing better? (Scott W. Ambler)Mission-critical business functionality is implemented in RDBMSs. In the survey, 63.7% of respondents indicated that their organizations did this, but of those only 46% had regression tests in place to validate the logic. Shouldn’t we be doing better? Author: Scott W.Ambler
 27. 27. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 28. 28. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 29. 29. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 30. 30. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 31. 31. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Probleem-awareness-spel (van oorzaak naar actie) De deelnemers van de workshop gaan onderling in gesprek over de gevonden problemen en proberen de oorzaken van de problemen te achterhalen (root cause analysis). Ga hiervoor eerst de problemen groeperen. Bedenk dan acties cq. oplossingen voor de gevonden problemen.
 32. 32. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013
 33. 33. Workshop Procesverbetering Testen BI/ DWH November 2013 Samenvatting workshop Feedback deelnemers

×