Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Climate Summit

630 views

Published on

Thy & Mors is the Danish reference area for renewable energy with 100 % coverage.

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Climate Summit

 1. 1. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />
 2. 2. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />
 3. 3. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />
 4. 4. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Hvad kan du opleve?<br />Administration af elektricitet fra vindmøller<br />Affaldsforbrænding<br />Biogas og gylleseparation i stor og lille skala<br />Biomasse<br />Biomasse til fjernvarme<br />Bølgekraft<br />Fjernkøling<br />Geotermisk varme<br />Intelligent distribution af energi<br />Passivhusteknologi<br />Solceller<br />Vindkraft<br />
 5. 5. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Vindmøller i Thy – En win Vind situation<br />226 vindmøller<br />315 GWh (2007)<br />
 6. 6. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Kraftvarmeværk Thisted<br /><ul><li>Forbrændingskapacitet 6,36 t/h
 7. 7. El effekt 2,9 MW
 8. 8. Varmeeffekt 10,6 MW
 9. 9. Affaldsmængde ~50.000 t/år
 10. 10. Varmeproduktion ~115.000 MWh/år
 11. 11. El produktion ~26.000 MWh/ÅR
 12. 12. Total virkningsgrad:93 %</li></ul>= En af landets billigste varmeregninger for den enkelte borger i Thisted.<br />
 13. 13. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />
 14. 14. ”Thy & Mors – Et danskreferenceområde for vedvarende energi.”<br />
 15. 15. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />
 16. 16. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Vestervig Fjernvarme ved Preben Bjerre<br />
 17. 17. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Bølgekraft: Wave Star i Hanstholm<br />
 18. 18. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Biogas: Morsø Bioenergi<br /><ul><li>Tons gylle : 390.000
 19. 19. Gasproduktion: 4.300.000 M3/år
 20. 20. Elproduktion: 10.000 MWh/år
 21. 21. Fjernvarme: 8.5000 MWh/år</li></li></ul><li>”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Energipil<br />
 22. 22. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Passivhus: Troels Kildemoes, Per Clausen og Thyholm Mureren<br />
 23. 23. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Passivhus: Troels Kildemoes og Hassing Huset<br />
 24. 24. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Nordisk Folkecenter<br />
 25. 25. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Nordisk Folkecenter<br />
 26. 26. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />China Power International DevelopmentLimited.<br />
 27. 27. ”Thy & Mors – Et dansk referenceområde for vedvarende energi.”<br />Dansk referenceområde?<br />Som allerede drøftet…, tror jeg ikke det er muligt at bringe vores journalister til nordvest Jylland under Cop15 på grund af den lange transporttid.<br />Christian Permin; Udenrigsministeriet, CONSULTANT - COP15 / PRESS UNIT <br />
 28. 28. ”Thy & Mors – Et danskreferenceområde for vedvarende energi.”<br />Tak for opmærksomheden<br />

×