Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Br10 ombygning

1,754 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Br10 ombygning

 1. 1. BR10 krav for ombygning 70 333 777 • Nybyggeri 7,2 BR10 energiregler •Tilbygning 7,3 •Ombygning 7,4 •Krav til tekniske installationer 8 •Sommerhuse 7,5 BR10
 2. 2. BR10 krav for ombygning Vigtigste ændringer for ombygninger: • Kravene gælder ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning •Skærpede krav til U-værdier • Ved udskiftning skal energiforbedringer gennemføres uanset rentabilitet •Ved vedligehold skal rentable energiforbedringer gennemføres
 3. 3. BR10 krav for ombygning Krav ved ombygning Kilde: www.rockwool.dk
 4. 4. BR10 krav for ombygning Krav til ombygning, udskiftning og vedligeholdelse - enkeltforanstaltninger Udskiftning: Krav om energiforbedring af den aktuelle del af klimaskærmen (uanset rentabilitet) Vedligeholdelse: De berørte konstruktioner energiforbedres (hvis det er rentablet)
 5. 5. BR10 krav for ombygning Krav til større ombygning, udskiftning og vedligeholdelse 25%-reglen: (gælder ikke for enfamiliehuse) Enfamiliehuse: De berørte konstruktioner og/eller installationer skal energiforbedres Andre bygninger: Alle konstruktioner og installationer skal energiforbedres – hvis rentable (udregnes for hver konstruktion og installation)
 6. 6. BR10 krav for ombygning Krav ved ombygninger Krav til u-værdi / linietab U-værdi / linietab Typisk isoleringstykkelse Ydervægge 0,20 Ca. 230 mm (let konstruktion) Ca. 190 mm (tung konstruktion) Terrændæk 0,12 Ca. 260 mm Loft og tag 0,15 Ca. 260 mm isolering Yderdøre, ovenlys, mm 1,65 Fundamenter 0,15 Linietab Vinduer 0,03 Linietab ovenlys 0,10 Krav til vinduer Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end -33 kWh/m2/år (og -10 kWh/m2/år for tagvinduer)
 7. 7. BR10 krav for ombygning Rentabilitet (Levetid x besparelse) / investering > 1,33 Energibesparende tiltag Levetid Efterisolering af bygningsdele 40 år Vinduer 30 år Varmefordelingsanlæg, fx radiatorer, gulvvarme, mv 30 år Varmeanlæg, fx kedler, solvarme, varmepumpe, mv 20 år Belysningsarmaturer 15 år Automatik til varme og klima 10 år Ikke rentabelt: Energikravene skal opfyldes delvist med andet eller mindre arbejde
 8. 8. BR10 krav for ombygning Eksempel på ombygningsreglerne • Nyt tag Regler for enfamiliehuse: Den berørte konstruktion (taget) skal energiforbedres op til kravene. Mulighed for at fravige kravene pga. rentabilitet – gælder dog ikke ved udskiftninger Altså – der SKAL isoleres op til ca. 260 mm
 9. 9. BR10 krav for ombygning Eksempel på rentabilitet • Rentabilitet skal regnes hvis taget vedligeholdes. Fx nyt lag tagpap. (Besparelse pr. år X levetid) / investering større end 1,33 (2.550 kr. X 40 år) / 1,33 = 76.700 kr. Altså - hvis investeringen, ved at efterisolere, er mindre end 76.700 kr. så er det rentabelt Der er regnet på efterisolering fra 100 til 260 mm på vandret loft.
 10. 10. BR10 krav for ombygning Opgave – ombygning/vedligeholdelse • Udskiftning af den yderste mursten Hvilke regler gælder her, og hvor meget isolering skal der ca. i muren ? Er der mulighed for dispensation pga. reglerne for rentabilitet ?
 11. 11. BR10 krav for ombygning Opgave – ombygning/vedligeholdelse • Udskiftning af den yderste mursten Ved vedligeholdelse – skal kravene ca. 190 mm isolering kun overholdes, hvis det er rentabelt. Forskellen om det er vedligeholdelse eller udskiftning er om det er en bærende konstruktion
 12. 12. BR10 krav for ombygning Yderligere information om ombygningsregler Rockwools hjemmeside: Tabel over u-værdier i typiske konstruktioner / beregning af Isoleringstykkelse for at opfylde kravene Energitjenestens fakta-ark Bilag 6 i bygningsreglementet : Guide til typiske konstruktioner, der er rentable at efterisolere

×