Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Br10 tekniske installationer

2,069 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Br10 tekniske installationer

 1. 1. BR10 krav teknik 70 333 777 • Nybyggeri 7,2 BR10 energiregler •Tilbygning 7,3 •Ombygning 7,4 •Krav til tekniske installationer 8 • Sommerhuse 7,5 BR10
 2. 2. BR10 krav teknik Krav til tekniske installationer • Strammere mindste krav til ventilationsanlæg og kedler • Nu også mindstekrav til: Varmepumper og cirkulationspumper • Nyt krav om solvarme i store bygninger
 3. 3. BR10 krav teknik Nyt krav til cirkulationspumper • Find A mærkede pumper på www.elsparefonden.dk • Cirkulationspumper skal nu opfylde mindste krav. • Fx skal almindelige små cirkulationspumper være A- mærkede
 4. 4. BR10 krav teknik Ventilationsanlæg • Skrappere krav til virkningsgrader og elforbrug fx i boliger mindst 80 % i virkningsgrad Ventilationsanlæg under montage • I andre boliger end enfamiliehuse skal der nu være ventilation med varmegenvinding • Nyt indeklima krav. I fx skoler skal sikres at CO2 indholdet i inde luften ikke i bliver for højt.
 5. 5. BR10 krav teknik Olie og gas kedler • Oliekedler 93 % fuldlast 98 % dellast (BR08: 91/91%) • Gaskedler 96 % fuldlast 105 % dellast (BR08: 96/104%) • Kravene betyder at der skal vælges kondenserende kedler. • Billede af ældre kedel og ny Vaillant oliekedel
 6. 6. BR10 krav teknik
 7. 7. BR10 krav teknik Energimærkede oliekedler • www.sparolie.dk
 8. 8. BR10 krav teknik Energimærkede gaskedler • www.dgc.dk Kilde Dansk gasteknisk Center
 9. 9. BR10 krav teknik Biobrændsels kedler • Kravet er kedelklasse 3 i DS/EN 303-5 (BR08 samme krav) • Det betyder en virkningsgrad på ca. 75 % ved en kedel på 20 kW
 10. 10. BR10 krav teknik Luft /luft Varmepumper • Krav COP på 3,6 i henhold til EN 14511
 11. 11. BR10 krav teknik Luft / luft varmepumper • Find testede varmepumper på www.varmepumpeinfo.dk • Søg efter positivliste 18.december 2009
 12. 12. BR10 krav teknik Krav til jordvarme og luft/vand varmepumper Størrelse i kW Gulvvarme Radiator Alle størrelser 3,2 2,7 Størrelse i kW Gulvvarme Radiator 0 - 3 3,0 2,6 3 - 6 3,6 2,8 6 - 3,7 3 Jordvarme (norm effektfaktor) Luft / vand (norm effekfaktor)
 13. 13. BR10 krav teknik Energimærkede jordvarmepumper • Find energimærkede jordvarme og luft/vand varmepumper • Ens.dk søg på energimærkede varmepumper
 14. 14. BR10 krav teknik Krav om solvarme ved stort varmtvandsforbrug • Gælder udenfor fjernvarme områder • Hvis vandforbruget er over 2000 l / døgn • Krav ved nybyggeri, ved renovering hvis det er rentabelt. Eksempler • Plejehjem med ca. 80 beboere • Skole med ca. 200 elever • En større virksomhed
 15. 15. BR10 krav teknik Opgave • Hvilke krav skal man opfylde hvis man vil udskifte et oliefyr til en jordvarmeanlæg?

×