Stordfest2010 Festival paper

3,004 views

Published on

A paper made for the Festival Stordfest2010. I had the responsibility for the layout and design. The product was produced by Mediehuset Sunnhordland AS.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stordfest2010 Festival paper

  1. 1. Festivalavis Les alt om folkefesten >>
  2. 2. Sunnhordland Sunnhordland 2 tysdag 22. juni 2010 S tordfest2 0 1 0 S tordfest2 0 1 0 tysdag 22. juni 2010 3 BYTUNET -i av Leirvik Opningstider Stordfest • Torsdag og fredag kl. 10–21 • Lørdag kl. 10–18 HJARTELEG VELKOMEN TIL STORDFEST2010! (Gjeld dei fleste) Etter fleire år med planlegging er som Stord Kommune, Tide, Skyss og Nobina har ste takken til verdas beste festivalleiing på Stord! • Stor parkeringsplass me glade og stolte over å endeleg få vist for å få dette til. Eit bilfritt sentrum vil også De har ein kompetanse og positiv haldning utan ynskje velkomen til Stordfest2010. påverka dei som bur og jobbar i Leirvik sentrum, sidestykke! Velkommen til ein skjønn interiørbutikk! Bytunet, Osen 2, 5411 Stord. Tlf: 53 41 25 36 Nokre av verdas største og vakraste og me takkar dykk alle for at de gjer dette mog- seglskuter frå inn og utland vil pryde leg. Halve gleda med å arrangere Stordfest2010 er hamna, i godt selskap med ein ubåt, dei konstruktive og positive tilbakemeldingane veteranbåtar og mange andre flotte fart- Planlegging og gjennomføring av Stordfest2010 me får frå publikum undervegs i planlegginga. øy. Me gler oss også til å nytte torget som hadde ikkje vore mogleg utan fantastisk støtte frå Dette tyder på at Stordfest engasjerer, og slike konsertarena for store nasjonale, internasjonale, næringsliv, kommune, samarbeidspartnarar og tilbakemeldingar er drivstoffet me treng for å og makelause lokale artistar. Du vil finna like ikkje minst publikum. Trass i utfordrande finansi- gjennomføra slike arrangement! salg! store stjerner fortøydd langs bryggene i Leirvik elle tider, har likevel store og små bedrifter valt å som på konsertscenen på Torget. Dette gjer støtte Stordfest2010. Bedriftene grunnar det med Me vonar alle får flotte dagar under Stord- Besøk vår Stordfest2010 til ein heilt unik festival, også i at stordabuen treng noko positivt å sjå fram til, fest2010 og er med på å vise at det er mogleg og nasjonal samanheng. I tillegg vil det vera ope noko som kan setja Stord på kulturkartet og som ynskjeleg med slike arrangement på Stord også i lagerutsalg- skip, marknadsplass, tivoli, helikopterkringsjåing og eit vell av andre aktivitetar for store og små. bidreg til at det er attraktivt å bu på øya vår. Dei viser med dette ei stor forståing for at kultur er næring og noko alle tener på. Me er heldige som framtida. Hjarteleg velkomen til det største kulturarrange- butikk VOGUE og TIPPY godbit Stordfest2010 er eit sentrumsarrangement som har slike støttespelarar på Stord! mentet på Stord nokosinne, og hugs å vera tidleg krev betydelege trafikale endringar. Me vonar ute på alle arrangementa! BO design & foto Opnar torsdag Me feirar Stordfest, flest mogleg i sentrum er blitt informert om Me vil også nytte høve til å takke alle frivillige med utvalgte varer på salgsbordet! dette. Nokon av dei største endringane er at alle og dugnadspersonell som står på for at Stord- Med ynskje om god vind, Håkon Vatle bussavgangane vert flytta til Sæ. Me ynskjer å fest2010 skal bli gjennomført på best mogleg Festivalleiar kl. 12.00 b e s ø k f r k l a n d e s i n b l o gg f o r n y he t e r ! retta ein stor takk for den fleksibilitet og velvilje måte. Sist, men ikkje minst, vil me rette den stør- www.stordfest.no Bytunet senter • Tlf. 922 61 200 • www.lukasoglinnea.no • 0-12 år KJÆRE STORDABU, KJÆRE GJESTER - STORDFEST ER NO! Me byrja å glede oss allereie i vore hektisk aktivitet for å få dei siste detaljane på over den store festen som no vert oss til del. Dette - klede både til kvardag og fest! TANGO Bytunet – Tlf. 53 40 10 40 2007, då me såg akterenden på skipa plass. Heldige er me som har slike initiativtakarar vert eit fyrverkeri me seint vil gløyma! segla ut frå Vikafle, og me kunne sjå i byen vår, slike motorar som dreg i gang arrange- Lat dette bli høgdepunktet denne sommaren, FESTPRISAR på merkevarer! attende på ei helg som var eit eventyr ment som me får ta del i. Ein stor honnør og takk noko me kan leva lenge på. Ta del i arrangemen- for oss alle. Stordfest 2007 vart ein suk- sess og dette ville me oppleve på ny! vert retta til dykk frå oss alle! tet, på den måten vil me kunne gle oss til ny Stord- fest når me etter kvart vinkar den siste skuta ut frå Div. varer frå Miniature ÷30% Og no er helga her, og programmet overgår 10-års jubileet i 2007. Ei rekke skuter frå fjern og nær, og I ei heil helg til ende kan me ta for oss av kultur og fornøyelser. Ei heil helg med glede, musikk og hamna når denne helga er over. God fornøyelse! ALLE VARER frå Katvig ÷40% FRANSA artistar som får blodet til å bruse. I tre år er det blitt jobba i kulissene, og dei siste vekene har det kystkultur, seglskuter, god mat og gode vener. Vonar alle, både gjester og fastbuande, gler seg Liv Kari Eskeland, ordførar i Stord kommune Diverse vår/sommervarer ÷50% DRANELLA MAGGIE WONKA + fleire spanande tilbod i butikken ELISA CAVALETTI Tilbodet gjeld under Stordfest torsdag 24. – laurdag 26.6 LINE OF OSLO HAUST Bisgaard - Claire.dk - Janus - Norlie - Chill Norway - Katvig - Kivat - Lilleba GENERALSPONSOREN HAR ORDET MeMini - Miniature - Noa noa - Rohde - IdaT - Dundelina VERNISSAGE ANE MONE Som Generalsponsor er det med oss i SKL, å bidra til dette arrangementet. Stord- til, og ansvar for «Barnas Dag». Barna er vår fram- SO NICE stor glede at me kan vera med å fest2010 er rikt på innhald og vil appellera til folk i tid også her på Stord, difor synest me det er ekstra ynskja velkomen til Stordfest2010. I alle aldrar. Ramma rundt arrangementet med alle kjekt å bidra til at Stordfest blir ein fest også for den SKL tek me samfunnsansvar på alvor og dei vakre seglskutene og all folkelivet er med å komande generasjonen. Me ynskjer festivalleiing, ynskjer å vera ein aktiv medspelar for setja det heile inn i eit særleg flott bilete. Me frivillige, besøkjande og ikkje minst alle born, lukke Stord og Sunnhordland. SKL og Stordfest job- ynskjer særleg å nemna «Barnas Dag» som er til med Stordfest2010. bar begge for å gjera Stord til ein pulserande og mynta på barnehagane i Stord, og som går av Magne Heimvik attraktiv stad å leva – difor er det heilt naturleg for stabelen måndag 28 juni. Det er SKL som har idé Konsernsjef SKL ER I GANG! EI MENGD VARER 1/2 pris Velkommen inn til ein hyggeleg handel! SALGET ER I GANG! ÷ 30 % ÷ 40 % ÷ 50 % STORD - BYTUNET LEIRVIK • TLF. 53 40 18 30 Velkommen til ein hyggeleg sommerhandel! BYTUNET For deg som ynskjer noko spesielt! STORDFESTAVISA Annonsesal/produksjon: Marknadsavd./Grafisk avd. BYTUNET NATURKOST Ansvarleg redaktør: Magne Kydland Layout: Elisabeth Hope MEDIEHUSET
  3. 3. Sunnhordland Sunnhordland 4 tysdag 22. juni 2010 S tordfest2 0 1 0 S tordfest2 0 1 0 tysdag 22. juni 2010 5 Lovar ein fantastisk – Nei, ikkje før det er over, men alt er i rute, smiler Vatle, som gler seg stort til festhelga. folkefest Ikkje på 20 år Også musikalsk sett dekkjer Stordfest2010 eit breiare spek- ter enn i 2007. – I år har me artistar som Så mange vil vera med på Stordfest, dekkjer einkvar musikksmak, og aldri før har vel så mange at Håkon Vatle har måtta takka nei artistar frå inn- og utland vore presentert over så kort tid på til fleire seglskip som gjerne ville Stord. Særleg er eg stolt over at vore til stades. DumDum Boys kjem, som ikkje har hatt konsert på Stord på 20 år. I tillegg kjem plateak- tuelle Hellbillies, The Ten – Det er jo eigentleg gal- daglege skjergardsturar, i Tenors (Aus), La Fleur Fatale skap, men herleg galskap, tillegg til ope skip laurda- frå (Sve), L`angelus (USA), kommenterer stordfest- gen, fortel Vatle. Magnet, Larkin Poe (USA), general Håkon Vatle. Stordfest har i år eit kost- Real Ones, The BlackSheeps, For om Stordfest 2007 var nadsbudsjett på om lag fem Magnet, Vidar Busk, lokale stor, vert Stordfest 2010 millionar kroner, halvannan grupper som Atle Hansen & endå større på alle måtar. million meir enn i 2007. Blå Måne, Bastard, Klos- – Dette vert det største – Hadde du eigentleg tan- ter&Toni Gundersen, Leirvik arrangementet som er gjort kar om at Stordfest skulle Mannskor, Stord con Spirito og på Stord nokosinne. Me har bli så «stort» når du først enno fleire. Her er det om å bygd på 2007-ideen, og kom på ideen? gjera å sikra seg billettar og vidareutvikla konseptet der- – Jepp. Det hadde eg, sva- vera tidleg ute til det ein har ifrå både med omsyn til rar Vatle kontant, og gjev lyst å oppleva, presiserer fest- skuter, aktivitetar, artistar, stor kreditt til dei som våga generalen. og bruk av sentrumsareal, å satsa på prosjektet då han fortel Vatle. Han viser til først presenterte ideen. Utsiktsrestaurant fleire og også internasjonale Likevel tok det tre års plan- Nytt i år er også at ein seglskuter, breiare under- legging og søknadsskriving utnyttar meir av sentrumsarea- haldningstilbod med alt frå før den første Stordfest let, og slår til med utsiktsres- kyrkjekonsert, ubåt besøk, gjekk av stabelen i 2007. taurant ved Stord-døra. tivoli, marknad, helikopter- – Dette vert den flottaste turar, skattejakt, og eit breitt Eit brennande ynskje utsiktsplassen i Leirvik, der ein musikkprogram med både – Kva sette deg eigentleg på kan nyta god mat og drikke nasjonale og internasjonale ideen i utgangspunktet? medan ein nyt utsikta mot artistar. – Via dei ni åra eg har bak hamn og seglbåtar. Ved moloen meg som mannskap om Om nokre få dagar kan Håkon Vatle ynskja velkommen til Stordfest2010. vert det også tivoli, og høve til Våga satsa bord på Lehmkuhl, var me - Bruk arrangementet, ha det kjekt, og nyt opplevingane, oppmodar han. å bestilla tur med helikopter. – Om lag 20 skuter kjem mykje innom seglskute- Det vert rett og slett ein storar- offisielt, i tillegg til over festivalar. Eg har såleis sett ta folkefest for både liten og 200 gjestebåtar. Av kapasi- kor mange tilskodarar sku- stor, fortel initiativtakaren. tetsårsaker har me måtta tene trekk til seg, og lenge gjera større arrangement enn organisasjonen har eit godt personar, kommune og minste fullriggar, men også Difor hadde det vore ekstra – Og korleis trur du kjensla diverre måtte takka nei til hatt eit brennande ynskje dette her, påpeikar festgene- styre, verdas beste festival- næringsliv. Eg trur også verdas vakraste, og driv mari- kjekt om så mange som mog- di vert når du ser dei første enkelte skuter som har om å få til noko slikt på ral Håkon Vatle. leiing, mange frivillige, og arrangementet hadde mista tim opplæring av ungdom frå leg møter opp ved Stord-døra skutene seglar innover Leirvik ynskja å koma. Særleg stolt Stord. Me er den største mykje dugnadspersonell. Det litt av x-faktoren som årleg Skandinavia. I tillegg kjem og langs kaiane for å ta imot hamn fredag morgon? er eg sjølvsagt over at våre tettstaden i Sunnhordland og X-faktor er enorme positive ressursar arrangement. Men, så lenge fleire mindre seglskuter, fire fartøya som kjem på rekke og – Det vert gripande og tre flotte skværriggarar SS treng eit stort kulturarrange- – Men, held han fram, dette å henta hjå stordabuen, skyt me unngår raude tal og at Dette vert det største veteranredningsskøyter, og rad. Stordfest2010 er eit fint majestetisk. Då ser du at 2 1⁄2 «Statsraad Lehmkuhl», SS ment, noko som gjer at det hadde aldri vore mogleg utan Vatle inn. folk er nøgde, er planen å arrangementet som er ubåten KNM «ULA» som høve for stordabuen til å gje års planlegging trer ut i kraft. «Sørlandet», og SS «Chris- skjer noko sommarstid, at det flotte støtteapparatet som – Er tanken å gjera dette nytta eit eventuelt overskot også har ope skip laurdagen. alle tilreisande gjester eit Særleg flott er det dersom tian Radich» kjem som sist, folk held seg her. Me har Stordfest 2010 har rundt seg. til ein tradisjon? til å gjera mindre konsertar gjort på Stord nokosinne – Allereie klokka ni fredag positivt inntrykk av øya vår. Stordfest kan bidra til å skapa og at me i tillegg får besøk fantastiske tilskipingar i Å kunna gjennomføra eit – Me får sjå. Det er jo eit i åra mellom dei store morgon seglar KNM «ULA» Særleg flott er det dersom gode opplevingar og varige av det danske skoleskibet nabobygdene, som til dømes slikt arrangement krev mykje ønske å lage fleire store arrangementa. Håkon Vatle inn til Skotabergkaien i Leirvik bebuarane i Leirvik heiser minner for folket, og gje gro- «Georg Stage» med unifor- Etnemarknaden, Skånevik velvilje både frå kommune, arrangement, men eit årleg hamn som det første offisielle flagga, oppmodar stordfestge- botn for mange framtidige flot- merte elevar om bord som bluesfestival, Mostraspelet, næringsliv, samarbeidspart- arrangement av same U-båt og helikopter fartøyet som kjem. Samstundes neralen, som har meir enn te arrangement på øya vår, slut- vil pryde hamn og gater. og me burde også ha eit narar og publikum. Planleg- omfang som i år vert det nok Nytt i år er at det danske sku- opnar også alle landaktivite- nok å organisera før opnings- tar Håkon Vatle. Også denne gong byr dei slikt kulturmerke synest eg. ging og praktisk gjennomfø- ikkje, av di det er så ressurs- leskipet «Georg Stage» kjem. tane som marknadsplass, tivoli, dagen. SIGNE KRISTIN HOVLAND norske skværriggarane på Stord har potensial til å ring er også mogleg fordi krevjande både for enkelt- Skipet vert omtala som verdas helikopterflyging, og liknande. – Har du alt i boks?
  4. 4. Sunnhordland Sunnhordland 6 tysdag 22. juni 2010 S tordfest2 0 1 0 S tordfest2 0 1 0 tysdag 22. juni 2010 7 Leirvik sentrum – eit sentrum med miljø! Gjøa Semi Liker du utfordringer? N a tto pe! TORSDAG - FREDAG - LØRDAG 09.00-24.00 09.00-21.00 09.00-18-00 Opningstider Pallesalg ÷30% m/varer frå Borg Torsdag kl. 09.00 - 21.00 på heile container kolleksjonen frå kr 10,- Fredag kl. 09.00 - 21.00 Laurdag kl. 09.00 - 18.00 – nok et kvalitets- ANSIKTSMALING produkt levert av for born i gågata ÷30% Her blir det flotte fargar, prin- på sink og urner, Apply Leirvik er spesialist på offshoremoduler sesser, tigrar, løver og tøffe gutar. bøtter og spann Tor. frå kl. 17.00. Fre. frå kl. 16.00. Les om oss på Laur. frå kl. 11.00 Bli frista! www.applyleirvik.no Fem høns SKATTEJAKT Osen 3, 5411 Stord, Tlf. 53 49 57 00 Mån–fre 09–19 Laurdag 10–16 http://femhons.blogspot.com/ laurdag Skattejakt for born frå kl. 10.00–15.00. Lokal kompetanse og Start på AMFI Stord Skal du komplette IT-løysingar i i 1. etg. på Møteplassen. Finn 6 skattar i sentrum og gifta deg vinn flotte premiar. Borna får ei eller gå i samarbeid med kunden! tøff t-skjorte, skattekart og deltakarlodd. Vis sjøvett Vis sjøvett – Trekning kl. 16.30 v/paviljongen v/Frugård. Vinnarane må vera til stades bryllup? ta båtførerprøven! ta båtførerprøven! v/trekninga. Påmelding kr 50,- v/frammøte. Me rår til å vera tidleg ute. Me har alt du treng: Sjå vår selskapsavd.! Besøk vår stand på Stordfest 25.–26. juni å Stordfest 25.–26. Ekstra premiar til dei første 100 som kjem i mål. Korte og lange • Smoking og livkjole Mål ved Stord Maritime Museum. • Dressar: Alt i tilbehør selskapskjolar utpakka! Er du født 1.1.1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde Er du født 1.1.1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde • Dressar: Figursydde Str. 34 - 48. over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da over meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da CARBON14 Nokre av våre hovudpro Nokre av våre hovudprodukt: odukt: må du ha båtførerbevis fra 1. mai 2010. må du ha båtførerbevis fra 1. mai 2010. • Dress m/ekstra lengde • Dress: Kort jakke og bukse, str. 46 - 74. Hvorfor Hvorfor er det viktig å ha båtførerbeviset? båtførerbeviset? [ IT-drift ] IT-drift - t [ Mobile løysi Mobile løysingar ] ingar Det skjer altfor mange ulykker med Det skjer altfor mange ulykker med TØFFE- SIR-dresser. Tilbod Før 4.290,- ...............................NO 2.590,- [ Internett-løysingar ] [ Maskin- og programvare ] Internett-løysingar tt l i Maski kin- programvare fritidsfartøy. E minimum av kunnskap fritidsfartøy. Et minimum av kunnskap Alle festbunader 1 - 18 år ....................................................÷30% Systemutvikling g [ Systemutvikling ] [ Rådgjeving ] Rådgjeving er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, er nødvendig for ferd trygt des både for deg og dine. Selv om du ikke for og dine. Selv om du ikke TOGET Herrebukser, shorts, genser M - 4X ................................÷50% iDrift iDrift AS vart etablert i 2001. Selskapet har hovudkontor på Husnes i vart etablert Selskapet hovudko or ont må ha beviset, oppfordrer Sjøfarts- må ha beviset, oppford er Sjøfarts- dr direktoratet alle som skal føre fritidsfar- direktoratet alle som skal føre fritidsfar- laurdag Damekjoler, drakter, bukser, toppar ...........................÷50% Kvinnherad med avdelingar i Haugesund,, på Os og Stord.. avdelinngar Haugesund S ord St tøy til å ta båtførerprøven. tøy til ta båtførerprøven. Koseleg rundtur i sentrum. Vårkåper Før opptil 2.190,- .............................................NO 995,- Tek ca. 20 minuttar. Med 25 høgt kvalifiserte medarbeidarar er iDrift ein av dei leiande total- Med kvalifiserte medarbeidarar iDrift f av total- Frå kl. 11.00 – 16.00. Ope: leverandørane av IT-utstyr og tenester til små- og mellomstore bedrifter leverandørane av IT-utstyr T t tenester mellomstore bedrifter f Hvor båtførerprøven? Hvor tar du båtførerprøvenn? Torsdag 09.30-21.00 mellom Bergen og Stava Bergen Stavanger.. Vår kjerneaktivitet er drift og vedlikehald anger Vår kjerneaktivitet drift d f vedlikehald Fredag 09.30-21.00 Ta kontakt Test Ta kontakt med Norsk Test as av komplette IT-system. Vi har totalansvar for IT-syste hos 70 bedrifter av komplette IT-system. Vi p y totalansvar for IT-systema T y ema bedrifter f Borggata 13 - Tlf. 53 41 44 78 Stord Lørdag 09.30-18.00 for informasjon. for mer informasjon. i f j med til saman 140 servarar og 850 arbeidsstasjonar.. ser va arar arbeidsstasjonar www.norsktest.no www.norsktest.no Leirvik sentrum – eit sentrum med miljø! Hvor får du mer informasjon om Hvor får inform masjon båtførerprøven båtførerbeviset båtførerprøven og båt ørerbeviset? tf Sjøfartsdirektoratets hjemmeside. Se på Sjøfartsdirektorat tets www.sjofartsdir.no www.sjofartsdir.no www.leirviksentrum.no GÅVEKORT hjå og «Kunnskap kan redde liv – Båtførerprøven gir kunnskap» nnska ap redde Båtførerprøven aasheim zoo • annemor garn & husflid • bjelland videosenter as avd. leirvik • erik underhaug • fargerike genie as • fem høns • fokus bank • g-sport • g. irgens • galleri giga Sjå idrift.no eller ring oss på Olav Akselsen, sjøfartsdirektør av Akselsen, sjøfartsdirektør sel • john fadnes as • kringla konditori • leirvik manufaktur • liv’s synytt • margun • atle myhre • narvesen • nips smykker og interiør • pr & b ur og rammeverksted • reisebyrået stord via 53 47 22 00 for bestilling eller spørsmål. flyspesialisten • skohandlar hillestad • ramsvik frisør • sparebanken vest • sport-treff • sport 1 • stomas as • stord jernvare as • sybutikken • sykkel & sport • synssenteret synsam • tilbords • pitteliten • vitus apotek • osvald pub • stord sjømat
  5. 5. Sunnhordland Sunnhordland 8 tysdag 22. juni 2010 S tordfest2 0 1 0 S tordfest2 0 1 0 tysdag 22. juni 2010 9 Leirvik sentrum – eit sentrum med miljø! Leirvik sentrum – eit sentrum med miljø! Glitrande Mykje fint til vår og sommar, kom inn for ein prat, og ein kopp kaffi FEST-TILBUD NÅ ER DET BILLIG! Sjå i våre finestrikke/hekle-oppskrifter ÷20% rabatt på tråd til heile plagg STORDFEST ALLE SERVISER Komfortabel allround walkingsko fredag 25. og laurdag 26. juni Tilbod kvitt gull diamantring 0.05W.si Før 2300,- ..........................NO 1200,- Avia A333. Dame og herre. Me har strikkeverkstad – Strikk ei rille og bli med i trekning av sitteunderlag Tilbod kvitt gull øyrepynt 2x0.05W.si Før 2300,-................................NO 1200,- Ein del allianseringar ÷25% torsdag - fredag - lørdag 299,- ÷ 25% KULELYS Lys blå + mørk blå KRONELYS Lys blå + mørk blå Aretti Sola micro- fleece jakke Dame og herre. Norheim stretch knebukse Dame og herre. Norheim sandal Dame og herre. Før 270,- 6 pk. Før 180,- 9 pk. Me har og Paispade/syltetøyskjei i ei rekkje mønster. Før opptil 1368,- NO 990,- KNALLTILBUD Stort utvalg i solprodukt stort utvalg id wax 199,- fra Kerastase, SP og Matrix. i ghd Gode tilbod på sølvsmykker o.l. NÅ NÅ 59,- 49,- 2 for 100,- glattejern i Gjeld på Stordfest-dagane Kjøp 2 produkt og du får en liten gave ... flere farger Sumarens store slager: 299,- Triwa klokker 100,- Ma rgun n Ja nita Mir ia m Gro Anita S igne Ama lie S i l vi a finn du hos oss Opningstider: måndag 9-16 • tysdag - fredag 9-19 • laurdag 10-15 Ramsvik Stord, Borggata Timebestilling på nett: www.ramsvik.no Timebestilling tlf. : 05234/53 41 04 67 TILBORDS STORD – Tlf. 53 40 30 17 – www.tilbords.no G-Sport Trio Stord Tlf. 53 40 30 14 • Åpent 9-18(15) ÅPENT 9-18 (15) Canon EOS 500D Torsdag, fredag og lørdag Kjøp Make Up Foundation ALVO DOVRE 5499,- Dusjgele 400 ml Bodylotion 400 ml Ord. pris 329,- ÷ 260,- ALLE ORDINÆRE 3 plagg JEAN PAUL MARIO CONTI RICCOVERO Best i test VG 4. okt. 2009 119,- No fantastiske kr 69,- VARER betal VICTORIA HENRY CHOICE Ny Canon Ixus 300HS Pr. stk. 2999,- 3 2 for 2 IN WEAR Kun i kvit. Bag på hjul Samsonite Aeris Basic Kipling Ta ÷20% ÷200 kr ÷20% Kun i Elite Foto. NB 2,0 blender! på vår herre- og dameavd. betal for Vi spanderer det billigste! Fujifilm Finepix Vi spanderer det billigste! Tilbudet gjelder på ord. varer torsdag, fredag og lørdag! AV100 799,- LEIRVIK MANUFAKTUR Leirvik Manufaktur, tlf. 53 41 03 22 Åpent: Torsdag 9-21 • Fredag 9-21 • Lørdag 9-18 Åpent: Torsdag 9-21 • Fredag 9-21• Lørdag 9-18 * John Fadnes, Borggata www.leirviksentrum.no GÅVEKORT hjå og www.leirviksentrum.no GÅVEKORT hjå og aasheim zoo • annemor garn & husflid • bjelland videosenter as avd. leirvik • erik underhaug • fargerike genie as • fem høns • fokus bank • g-sport • g. irgens • galleri giga aasheim zoo • annemor garn & husflid • bjelland videosenter as avd. leirvik • erik underhaug • fargerike genie as • fem høns • fokus bank • g-sport • g. irgens • galleri giga • john fadnes as • kringla konditori • leirvik manufaktur • liv’s synytt • margun • atle myhre • narvesen • nips smykker og interiør • pr & b ur og rammeverksted • reisebyrået stord via • john fadnes as • kringla konditori • leirvik manufaktur • liv’s synytt • margun • atle myhre • narvesen • nips smykker og interiør • pr & b ur og rammeverksted • reisebyrået stord via flyspesialisten • skohandlar hillestad • ramsvik frisør • sparebanken vest • sport-treff • sport 1 • stomas as • stord jernvare as • sybutikken • sykkel & sport flyspesialisten • skohandlar hillestad • ramsvik frisør • sparebanken vest • sport-treff • sport 1 • stomas as • stord jernvare as • sybutikken • sykkel & sport • synssenteret synsam • tilbords • pitteliten • vitus apotek • osvald pub • stord sjømat • synssenteret synsam • tilbords • pitteliten • vitus apotek • osvald pub • stord sjømat

×