malayalam_asaramayan

529 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

malayalam_asaramayan

  1. 1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| öqz BsxkxijY || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || öqz BsxkxijY || M¡k¡ PkY kR qzr cky, t£bj k¢e pyPxk | öqz BsxkxixjY K¤t¦I, ¥pbxÇ ¥Kx sxk || ck§i Kxixk§a ¥ix± ¥b, ¥kxM ¥qxK sItxk | h¥R ¥Rx h°y hxp ¥s, qzöN ¥tx ¥gWx exk || hxkZ syIc¡ dbz gLxdz, dpxg Ry¥m ¥iI MxIp ¥gkxYz | ktZx GK ¥sV M¡Y Lxdy, dxi axD¦im syk¡imxdz || B¹x ¥iI ktZz ¥iItMzgx, eZyekxjY dxi iIMzgx | ¤¤PZ pb QJ DËzs AVxd¥p, Bs¡im ApZkyZ BIM¥d || ixI id ¥iI DiWx s¡L sxMk, bûxk ¥e Bjx GK ¤s¦bxMk | mxjx GK AZy s¡Ék S¢mx, ¥bL eyZx id tk§r ¥s f¢mx || shz PKyZ C¦qûk Kz ixjx, DPyZ sij ek ¤¤K¥s Bjx | C¦qûk Kz ¥j mzmx hxkz, gxmK ¤¤t ¥KxC¦ PiZ§Kxkz || sIZ ¥spx H¦ öq¡Zy öqpY, ixZ eyZx DeKxkz | ck§i e¡k¡r RÍx ¥KxC¦, e¡¥YõxI Kx fm hxkz || s¢kZ az gxmK Kz s¥mxdz, B¥Z tz Kk bz Ad¥txdz | sixR ¥iI az ixdõZx ¤¤Rsz, öePmyZ GK KtxpZ ¤Fsz || Zzd gtd ¥K gxb ¥Rx BZx, e¡öZ pt ¥öZLY KtmxZx | ¥txZx Aq¡h AiIMmKxkz, bkyöbZx mxZx ¤¤t hxkz || pyekzZ KyIZ¡ byjx byLxC¦, Nk ¥iI ¤¤R¥s m±§iz BC¦ | Zyk¥mxKz Kx Bsd ¥Wxmx, K¡¥gk ¥d hIWxk tz ¥Lxmx | ixd öeZyrçx H¦k gWxC¦, sg¥K id s¡L-qxIZy QxC¦ || ¥Z¥Rxij gxmK gXx, BdÉ gXx Aexk | qzm qxIZy Kx BÃcd, Kk¥d mMx pysëxk || GK bydx axD¦im bûx¥k, K¡mM¡k¡ ekq¡kxi ecx¥k | Rõ¢I tz ¥p gxmK ¥Kx dytx¥k, Adxjxs tz stsx e¡Kx¥k || jt dtzI gxmK sxcxkY, ¤¤bpz m±Y ¥ZR ¤¤t KxkY | ¥d¥öZxI ¥iI ¤¤t sxZûyK m±Y, Cs¥K Kxkõ g¥W pym±Y || jt ¥Zx itxd§ sIZ g¥dMx, ¥mx¥MxI Kx DÆxk K¥kMx | s¡dz M¡k¡ Kz hpyrõpxYz, MbMb ¥tx M¥j syk¡imxdz | ixZx ¥d hz ixax P¢ix, tk ¥KxC¦ ¥m Kk¥K N¢ix || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || www.ashram.org ||
  2. 2. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| öqz BsxkxijY || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¹xdz ¤¤pkxMz e¢kû Kx, ¥Z¥k Nk ¥iI Bj | RÍ myjx ¤¤t ¥jxMz ¥d, e¡öZ ¥Zkx Ktmxj || expd ¥Zkx K¡m t¡B, Rddz ¥KxL K£Zxk§a | dxi Aik ¥Zkx t¡B, e¢k§Y Pxk e¡k¡rxk§a || ¤¤sIZxmzs ¥iI ¥bq pyhxRd, exK ¥iI ¥QxWx h¢ eq¡ H¦ cd | hxkZ Aibxpxb ¥iI B¥j, iYydMk ¥iI qy±x ex¥j || gWz pym±Y sôkY q°y, Bs¡im Kz Bq¡ j¡°y | Zzöp g¡Æy GKxöM döiZx, ZûkyZ Kxkõ H¦ stdqzmZx || Bs¡im öesË i¡L kt¥Z, qy±K tIsi¡LhxC¦ Kt¥Z | eysëx gxbxi KxR¢ AL¥kxUx, h¥k ¥Rg Lx¥Z hk ¥eUx || ¥b ¥b iK§Ld iyöqz K¢Rx, ixI ¥d syLxjx cõxd H¦ e¢Rx | cõxd Kx sûxb mMx Zg ¤F¥s, k¥t d iQmz Rm gyd ¤¤R¥s || t¡G ögÖpybõx ¥s j¡° ¥p, ptz ¤¤t pybõx jx pyi¡°¥j | gt¡Z kxZ ZK ¤¤ek bgx¥Z, h¥k KIV eyZ¡ Bqyr ex¥Z || e¡öZ Z¡i§txkx RMZ ¥iI, sbx k¥tMx dxi | ¥mx¥MxI ¥K Z¡i¥s sbx, e¢kY ¥txI¥M Kxi || syk ¥s tUz eyZx Kz Qxjx, Zg ixjx ¥d Rxm ¤¤fmxjx | g¥W hxC¦ Kx t¡B b¡Jqxsd, põk§a t¡G ixI ¥K Bqûxsd || Q¢Ux ¤¤php sÜ¢mz qy±x, q¡k¡ ¥tx MC¦ A²yekz±x | M¥j syÆe¡k ¤d¦Kkz Kk¥d, K£rê ¥K B¥M gtx¥j Sk¥d || ¥spK sLx hxp ¥s hz¥R, ¥MxpyÉ ixcp Zg kz¥S | GK bydx GK ixC¦ BC¦, ¥gxmz ¥t hMpd§ s¡LbxC¦ || e¥W e¡öZ b¡JL i¡¥S ¥Sm¥d, L¢d ¥Ks ¥bx ¥g¥U ¥Rm ¥iI | ¥gx¥m Bs¡ s¡L ex¥pI¥M, dyk§¥bxr Q¢U Rm§bz B¥pI¥M | ¥g¥U Nk B¥j ixI hxMz, Bs¡im ¥K exI¥pxI mxMz || Bs¡im Kx e¡ræ t¡B, B¤m¦KyK öehxp | pxKsyÆy Kz q°y Kx, ¥tx Mjx öexb¡k§hxp || gks syÆe¡k Zzd gyZx¥j, ¤m¦U Aibxpxb ¥iI B¥j | Kk¥d mMz m±§iz dk§Zd, Kyjx hxC¦ Kx bym ekypk§Zd || bkyöbZx ¥Kx b¢k Kk byjx, Nk ¤¤php hke¢k Kk byjx | sy¥dix Dd§¥tI Khz d hx¥j, gmxZ§ ¥m M¥j ¥kx¥Z B¥j || Rys ixI ¥d ax cõxd syLxjx, Ds¥Kx tz Ag ¥kxdx Bjx | ixI Kkdx PtZz az qxbz, Bs¡im Kx id ¤¤pkxMz || fyk hz sg¥d q°y mMxC¦, Rgkd Kk bz DdKz sMxC¦ | qxbz ¥Kx Rg t¡B DdKx id, Bs¡im Kk M¥j emxjd || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || www.ashram.org ||
  3. 3. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| öqz BsxkxijY || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ eIWyZ Ktx M¡k¡ sik§a ¥Kx, kxibxs sxpcxd | qxbz ¥f¥k fyk¥Z t¡G, hx¥M Q¡WxKk Rxd || KkZ ¥LxR ¥iI dyKm Mjx bi, iy¥m hk¡P ¥iI A¥qxK Böqi | KVydxC¦ ¥s iymx kxsëx, öeZyrçx Kx byjx pxsëx || Nk ¥iI mx¥j BRix¥j M¡k, gxkxZ ¥m et¡I¥P Bbye¡k | pypxt t¡B ek id b£Xxjx, hMZ ¥d eÙz ¥Kx siSxjx || Aedx põptxk ¥txMx ¤F¥s, Rm ¥iI Kim ktZx ¤¤t ¤¤R¥s | sxIsxkyK põptxk Zg ¥txMx, Rg i¡S¥Kx sx±xZ§Kxk ¥txMx | sxa k¥t Rõ¢I BÃxKxjx, sxa k¥t ¤¤pkxMz ixjx | Adqûk t¢I ¤¤iI RxdZx, sZ PyZ t¢I BdÉ | ÓyZy ¥iI Rz¥d mM¢I, ¥tx¥p ekixdÉ || i¢m öMIa Acõd ¥K ¥tZ¡, sIsÜ£Z hxrx ¤¤t GK ¥sZ¡ | sIsÜ£Z Kz qy±x exC¦, MZy H¦k sxcdx gXxC¦ || GK q¥mxK t£bj ¥iI ¤¤eVx, ¤¤pkxMõ ¥sxjx DV ¤¤gVx | Bqx ¥QxW ¤¤dkxqõpmIgyZ, DsKz qy±x e¡k§Y Ad¡q§VyZ | m±§iz ¥bpz ¥Kx siSxjx, C¦q öexeëy ¥cõj gZxjx || ¥QxW ¥K Nk ¤¤iI Ag RxD¦IMx, m±õ öexeë Kk ¤m¦U BD¦IMx || ¥Kbxkdxa ¥K bk§qd ex¥j, m±xcyeZy Bqyr ex¥j | e¡dy e¢Rx e¡dJ sIKmðx¥j, C¦q öexeëy Bqyr ex¥j || B¥j K£rê mzmxÓmz ¥iI, p£Éxpd Kz K¡IR Mmyd ¥iI | K£rê ¥d id ¥iI Xxmx, ¥p Rx et¡I¥P ¤¤ddyZxmx || ptxI ¥a ¥öqxöZyj ögÖdyrçyZ, sûxiz mzmxqxt öeZyrçyZ | hzZk Zkm ¥a gxtk K¥Vxkx, dykûyKmð Rõ¢I KxMR ¥Kxkx | e¢k§Y sûZIöZ eki DeKxkz, ögÖÓyZ BÃ-sx±xZ§Kxkz || C¦qK£ex gyd M¡k¡ dtzI, M¡k¡ gydx dtzI ¹xd | ¹xd gydx BÃx dtzI, MxptyI ¥pb e¡kxd || Rxd¥d ¥Kx sxcK Kz ¥KxUy, sÀk byd ZK t¡C¦ K¤s¦Uz | KIPd ¥Kx A²y ¥iI Zexjx, M¡k¡ ¥d Bs¡im g¡mpxjx || Ktx M£tÓ ¥tx Kk§i Kkdx, cõxd hRd Nk ek tz Kkdx | B¹x ixdz Nk ek B¥j, e± ¥iI ¥ixUz ¥Kxkm cx¥j || dk§ibx ZU ek cõxd mMx¥j, mxmRz itxkxR BKk§rx¥j | s¥öei qzmsûxiz etIcx¥j, bÀK¡Uzk ¥iI sxöMt mx¥j || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || www.ashram.org ||
  4. 4. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| öqz BsxkxijY || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DiWx öeh¡ ¥öei Kx PsKx, Ad¡rçxd Pxmzs byps Kx | i¥k QJ qöZ¡ ÓyZy exC¦, ögÖdyrçZx stR sixC¦ || q¡hxq¡h si ¥kxdx Mxdx, öMzrô VIW ixd H¦ Aeixdx | Z£eë ¥tx Lxdx h¢L Ak¡ eõxs, itm ¥tx K¡Uyjx Bsdykxs | h°y¥jxM ¹xd Ahõxsz, t¡G sixd iMtk H¦ Kxsz || hxp tz KxkY C¦q ¤¤t, d sûk§Y KxV exrxd | sZ PyZ BdIbk¢e ¤¤t, põxeK ¤¤t hMpxd || ög¥Öqxd Rdxk§bd, sxkb ¥ss M¥Yq | dykxKxk sxKxk ¤¤t, ¤¤t skûöZ h¥pq || t¡G Bs¡im ögÖxhõxsz, RÍ A¥d¥KxI mxMz gxsz | b¢k ¥tx MC¦ Bcy-põxcy, syÆ ¥tx MC¦ stR sixcy || CK kxZ dbz ZU id BKk§rx, BC¦ ¥Rxk ¥s BIcz pk§rx | gIb iKxd gkxibx Lxmz, ¤¤g¥V ptzI sixcy mMx mz | ¥bLx Kysz¥d ¥sxPx WxK¢, mx¥j mxVz hxmx PxK¢ | ¤b¦¥W Pz¥L ¥qxk iP Mjx, U¢Uz sixcy cõxd LyIP Mjx || sxcK DVx ax gyL¥k ¥Kqx, kxM-¥bûr dx KyIPyZ§ ¥mqx | skm ¥mx¥MxI ¥d sxc¡ ixdx, tZõx¥kxI ¥d Kxm tz Rxdx || ¤¤hkp ¥bL b¡ræ Ngkx¥j, etmpxd Rõ¢I imø tz ex¥j | KxizR¥dxI ¥d BqyK ixdx, sxc¡Rd Kzd§¥tI ekdxix || GK b£ræy ¥b¥L shz, P¥m qxIZ Mi§hzk | sq¥ösëxI Kz hzW ¥Kx, stR M¥j ¥p Pzk || ixZx BC¦ ck§i Kz ¥spz, sxa ¥iI eÙz m±§iz ¥bpz | ¥bx¥dxI f¢U f¢U Kk ¥kxC¦, k¡bd ¥bL Kk¡Yx hz ¥kxC¦ || sIZ mxmRz t£bj eszRx, tk bk§qK BIs¢ ¥iI hzRx | Ktx shz ¥d Be RxC¥jx, Bs¡im ¥gx¥m Ky hxC¦¥jxI || Pmzs byps t¡B dtzI e¢kx, Ad¡rçxd ¤¤t ¥ikx Ac¢kx | Bs¡im ¥d ¥QxWz ZyZy±x, ixI eÙz ¥d Kz ekZz±x || Rys byd MxIp ¥s t¡C¦ pybxC¦, Rxk Rxk ¥kx¥j ¥mxM-m¡MxC¦ | Aibxpxb ¥Kx t¡G kpxdx, iyjxIMxIp ¥s Kyjx ejxdx | i¡IgC¦ M¥j M¡k¡ Kz Pxt, iy¥m ptzI ¤¤e mzmxqxt | eki eyZx ¥d e¡öZ ¥Kx ¥bLx, s¢kR ¥d NURm ¥iI ¥eLx || NUK ¥ZxW Rm Rm ¥iI iymxjx, Rm öeKxq BKxq ¥iI Qxjx | dyR sûk¢e Kx cõxd b£Xxjx, XxC¦ byps ¥txq d Bjx || B¥sxR s¡b ¥bx byps, sIpZ gzs C¯zs | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || www.ashram.org ||
  5. 5. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| öqz BsxkxijY || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ icõxÕ XxC¦ g¥R, iymx C¦s ¥s C¦s || ¥bt shz iyaõx t¡C¦, RMZ t¡B, dysþxk | t¡B BÃx ¥s Zhz, Aedx sx±xZ§Kxk || eki sûZIöZ e¡k¡r bk§qxjx, Rzp Mjx H¦k qyp ¥Kx exjx | Rxd myjx t¢I qxIZ dykIRd, mxM¢ i¡¥S d ¥KxC¦ gÊd || jt RMZ sxkx ¤¤t dqûk, ¤¤iI tz qxqûZ GK Adqûk | bzb ¤¤tI ¥bx ek b£ræy GK ¤¤t, mN¡ M¡k¡ ¥iI ptz GK ¤¤t || skûöZ GK Ky¥s gZmx¥j, skûpõxeë KtxI B¥j Rx¥j | AdÇ q°y pxmx Apydxqz, kyÆy-syÆy DsKz bxsz || sxkx tz ögÖx¾ esxkx, P¥m DsKz CPâxd¡sxkx | jby pt sIKmð Pmx¥j, i¡k§bx hz RzpyZ ¥tx Rx¥j || ögÖz ÓyZy öexeë Kk, Kxkõ k¥t dx ¥qr | ¥ixt Khz dx VM s¥K, CPâx dtzI mp¥mq || e¢k§Y M¡k¡ K£ex iymz, e¢k§Y M¡k¡ Kx ¹xd | Bs¡im ¥s ¥tx M¥j, sxIC¦ Bsxkxi || RxöMZ sûeï s¡r¡eëy ¥P¥Z, ögÖxdÉ Kx BdÉ ¥m¥Z | Lx¥Z ez¥Z ¤i¦d jx Kt¥Z, ögÖxdÉ isëz ¥iI kt¥Z || k¥tx M£tÓ M¡k¡ Kx B¥bq, M£tÓ sxc¡ K¥kx De¥bq | Ky¥j M¡k¡ ¥d px¥k dõx¥k, M¡RkxZ Wzsx MxIp ecx¥k | i£Z Mxj byjx Rzpd bxdx, Zg¥s ¥mx¥MxI ¥d etPxdx || bûxk ¤¤e Kt¥Z dxkxjY tky, ¥m¥d Rx¥Z Khz ic¡Kkz | Zg¥s ¥p sÄIM s¡dx¥Z, shz Bk§Zz qxIZy ex¥Z || ¥Rx Bjx DÆxk Kk byjx, h° Kx ¥gWx exk Kk byjx | KyZ¥d ikYxsË Rymx¥j, põsd ixIs H¦k ibõ Q¡Wx¥j || GK byd id DKZx Mjx, Kyjx Wzsx ¥s K¢P | BC¦ ¤i¦R fKzk Kz, byjx ¥SxIeWx f¢IK || ¥p dx¥kqûk cxi ecx¥k, Rx et¡I¥P dk§ibx Kydx¥k | iz¥mxI ez¥Q ¥QxWx iÉk, M¥j ¥Nxk RIMm ¥K AÉk || N¥d p£± Z¥m eÁk ek, ¤¤g¥V cõxd dykIRd Kx ck | kxZ MC¦ öehxZ ¥tx BC¦, gxm kpy ¥d s¢kZ byLxC¦ || öexZJ e±z ¥Kxjm K¢KÇx, Q¢Ux cõxd D¥V Zg sIZx | öexZkûycy dyp£Z ¥tx B¥j, Zg Bhxs ±¡cx Kx ex¥j || ¥sxPx ¤¤iI d KtzI RxD¦IMx, jtzI ¤¤gVKk Ag LxD¦IMx | Rys¥Kx MkR ¥txMz B¥jMx, s£ræyKk§Zx L¡b mx¥jMx || Rõ¢I tz id pyPxk ¥p mx¥j, Zõ¢I tz ¥bx Kysxd ptxI B¥j | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || www.ashram.org ||
  6. 6. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| öqz BsxkxijY || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¥bx¥dxI syk ek gxI¥c sxfx, Lxbõ ¥ej my¥j ¥bx¥dxI txax || ¥gx¥m Rzpd sfm ¤¤t BR, AN§kõ sûzKx¥kx itxkxR | ¥gx¥m sIZ H¦k ¤¤e RxHx, ¥Rx ¤¤t Z¡i§txkx D¥s LymxHx || ¥gx¥m Kysxd Be¥Kx ¥bLx, sûeï ¥iI ixk§M kxZ ¥Kx ¥bLx | tixkx d ¥KxC¦ sIZ ¤¤t b¢Rx, BHx MxIp K¥kI Z¡i§tkz e¢Rx || Bsxkxi Zg id ¥iI cx¥k, dykxKxk Bcxk tix¥k | eyjx b¢c ¥axWx fm Lxjx, dbz Kydx¥k ¥RxMz cxjx || MxIczdMk M¡RkxZ ¥iI, ¤¤t ¥ix¥Ukx öMxi | ögÖdyrç öqz sIZ Kx, jtzI ¤¤t expd cxi || BÃxdIb ¥iI isë ¤¤tI, K¥kI ¥pbxÇz ¥Lm | h°y ¥jxM H¦k ¹xd Kx, sbM¡k¡ Kk¥Z ¥im || sxcyKxHxI Kx AmM, Böqi dxkz DÁxd | dxkz q°y RxöMZ sbx, RysKx dtzI gjxd || gxmK p£Æ H¦k dkdxkz, shz ¥öekYx ex¥j hxkz | GK gxk ¥Rx bk§qd ex¥j, qxIZy Kx Ad¡hp Kk Rx¥j || dyZõ pypyc öe¥jxM Kkx¥jI, dxbxd¡sÊxd gZx¥jI | dxhy ¥s ¥p Hxi Ktmx¥jI, t£bj ¥s kxi Ktmx¥jI || sxixdõ cõxd ¥Rx mMx¥jI, Dd§¥tI ¥p Mt¥k ¥iI ¥m Rx¥jI | sg¥Kx dyk§hj ¥jxM syLx¥jI, sgKx B¥ÃxÁxd Kkx¥jI || tRx¥kxI ¥K ¥kxM iyUx¥jI, H¦k mx¥LxI ¥K ¥qxK Q¡Wx¥jI | Ai£Zij öesxb Rg ¥b¥Z, h° Kx ¥kxM ¥qxK tk ¥m¥Z || Rys¥d dxi Kx bxd myjx ¤¤t, M¡k¡ Ai£Z Kx exd Kyjx ¤¤t | DdKx ¥jxM ¥±i ¥p kL¥Z, ¥p Zzd Zx¥exI ¥s Ze¥Z || ck§i Kxixk§a ¥ix± ¥p ex¥Z, Beb ¥kx¥MxI ¥s gP Rx¥Z | shz qyrõ k±x ex¥Z ¤¤tI, s¢±§i qkzk M¡k¡ B¥Z ¤¤tI || sPi¡P M¡k¡ ¤¤tI bzdbjxm, stR tz Kk ¥b¥Z ¤¤tI dytxm | ¥p Pxt¥Z sg ¥Sxmz hk ¥mI, dyR BÃx Kx bk§qd Kk ¥mI || GK ¤s¦ BV ¥Rx exV K¥kI¥M, Dd¥K sx¥k KxR s¥kI¥M | MIMxkxi qzm ¤¤tI bxsx, ¥txIMz e¢k§Y shz Ahymxrx || pkxhjbxZx sbM¡k¡, eki ty h° K£exm | dyqâm ¥öei ¥s ¥Rx h¥R, sxIC¦ K¥k dytxm || id ¥i ¥Zkx dxi k¥t, i¡L ¥e k¥t s¡MzZ | ti¥Kx CZdx bzRyG, k¥t PkY ¥iI öezZ || tky HxI tky HxI......... tky HxI tky HxI......... tky HxI tky HxI......... tky HxI tky HxI........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || www.ashram.org ||
  7. 7. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| öqz BsxkxijY || ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || M¡k¡ ityix || M¡k¡ gyd ¹xd d De¥R, M¡k¡ gyd iy¥U d ¥hb | M¡k¡ gyd sIqj dx iy¥U, Rj Rj Rj M¡k¡¥bp || Zzka Kx ¤¤t GK fm, sIZ iy¥m fm Pxk | sbM¡k¡ iy¥m AdIZ fm, KtZ Kgzk pyPxk || hp öhiY sIsxk b¡JL, Zx Kx pxk d exk | dy¥køxhz sbM¡k¡ gydx, ¤K¦d DZx¥k exk || e¢kx sbM¡k¡ ¥spZxI, AIZk öeM¥U Be | idsx pxPx Kk§iYx, iy¥UI RÍ ¥K exe || sib£ræy sbM¡k¡ Kyjx, ¥iUx hki pyKxk | RtI ¥b¥Lx ZtI GK tz, sxtyg Kx bzbxk || BÃhxIZy si ¥kxM dtzI, sbM¡k¡ ¤¤pbõ s¡Rxd | M¡k¡B¹x gyd eaõ dtzI, H¦rc pyPxk cõxd || sbM¡k¡ eb ¥iI sixZ ¤¤tI, AkytIZxby eb sg | Zx¤¤ZI sbM¡k¡ PkY ¥Kx, Dex¥sx ZRy Mkû || gydx djd ex¥p dtzI, gydx djd Kz gxZ| ¥s¥p sbM¡k¡ ¥K PkY, ¥sx ex¥p sx±xZ§ || tky HxI tky HxI......... tky HxI tky HxI......... tky HxI tky HxI......... tky HxI tky HxI........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ || www.ashram.org ||

×