Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ներկայացնում եմ ձեզ մի քանի փաստեր տարբեր երկրների

444 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ներկայացնում եմ ձեզ մի քանի փաստեր տարբեր երկրների

  1. 1. Ներկայացնում եմ ձեզ մի քանի փաստեր տարբեր երկրների մասին :
  2. 2. 1 . Աշխարհում ամենաշատ բնակչություն ունեցող քաղաքը դա Շանհայն է : Ըստ 2011 թվականի տվյալների , այնտեղ ապրում է23 431 000 մարդ : Իսկ այս պահին այնտեղ մեկ միլիոն շատ են :
  3. 3. 2 . Աշխարհում ամենամեծ տարածք ունեցող քաղաքը դա ավստալիական Սիդնեյ քաղաքն է : Նրա ընդհանուր տարածքը 12 144,6 կմ ք. է :
  4. 4. 3 . Սակայն ճապոնացիները վիճաբանելով պնդում են որ ամենամեծը Խուլումբուիր քաղաքն է , որը գտնվող Ներքին Մոնղոլիայի մեջ և զբաղեցնում է 263 953 կմ ք. : Սակայն այն ավելի շատ տարածաշրջան է ոչ թե քաղաք :
  5. 5. 5 . Ամենափոքր քաղաքը համարվում է խորվաթական Խում քաղաքը : Նրա բնակչությունը տատանվում է 17 - 25 մարդկանց մեջ :
  6. 6. 7 . Իսկ ամենացածր վայրում գտնվող քաղաքը դա Մեռյալ ծովի ափին գտնվող իսրայելական քաղաք Նավե Զոարն է , որը ծովի մակարդակից 395 մ ցածրության վրա է :
  7. 7. 10 . Ամենահյուսիսային քաղաքը աշխարհում համարվում է նովեգական Լոնգաիր քաղաքը , որը նաև Շպիցբերգենի վարչական կենտրոնն է : Հատկանշական է նաև այն, որ քաղաքում չկա գերեզմանոց :
  8. 8. 11 . Ամենա հարավային քաղաքը դա արգենտինական Ուշուայա քաղաքն է :

×