Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Հողաթափիկ Ինփուզորիա

559 views

Published on

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Հողաթափիկ Ինփուզորիա

  1. 1. Ազատ ապրող մտրակավորներից կանաչ էվգլենան հանդիպում է լճակներում, ճահիճներում, ջրափոսերում, չհոսող ջրամբարներումֈ Նրա երկարությունը 0,05 մմ է, իլիկաձև է` սրացած հետևի ծայրով, ծածկված է առաձգական ամուր թաղանթով, որը կայունություն է տալիս մարմնինֈ
  2. 2. Էվգլենան կարող է թեթևակի կծկվել, որի հետևանքով կարճանում և լայնանում էֈ Մարմնի հետևում կա բշտաձև կորիզ, որը կարգավորում է օրգանիզմի կենսական ֆունկցիաներըֈ Թարթիչավորների մարմինը պատված է բարակ, խիտ և ճկուն թաղանթով` պելլիկուլով: Վերջինս ծածկված է 4 կամ վեցանկյունի դաշտերով` արտափքումներով, որոնց կենտրոնում տեղադրված է թարթիչը, որտ սկսվում է հիմքային հատակից:
  3. 3. ՎԵՐՋ

×