Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Koleksi Arab & Tamadun Islam.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Koleksi Arab & Tamadun Islam.pptx

 1. 1. 1 Kelas Kemahiran Maklumat Bahan Pengajian Islam
 2. 2. 2 https://www.tiktok.com/ @koleksiislamptslukm/ video/7078452054401 797403?is_copy_url=1 &is_from_webapp=v1
 3. 3. 3
 4. 4. 4 Rak Am
 5. 5. 5 Ruang Bacaan
 6. 6. 6 Troli (Sila letakkan buku yang telah digunakan di atas troli ini) Sudut Kenali Islam
 7. 7. 7
 8. 8. 8 Anjung Qurani Komputer dilengkapi perisian Maktabah Syamilah, al-Qur’an dan indeks hadith Kutub al-Tis’ah Ruang aktiviti dan santai dilengkapi glass board, smart TV berserta al-Qur’an dengan 20 wajah qiraat
 9. 9. 9 Rak Khas Rujukan Shi’ah Rak Khas Buku Bacaan Asas FPI
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12 Sebahagian besar buku di Koleksi Islam bermula dengan nombor panggilan BP (Islam) dan PJ (Bahasa Arab)
 13. 13. KAEDAH PENCARIAN MAKLUMAT Disediakan oleh Unit Arab & Tamadun Islam Perpustakaan Tun Seri Lanang 13 KHUSUS BAGI BAHAN KOLEKSI ARAB DAN TAMADUN ISLAM
 14. 14. CARIAN BAHAN DALAM BAHASA ARAB 14 *Buat carian dalam tulisan Arab dan ejaan transliterasi untuk hasil yang lebih efisien 108 hits 170 hits Ejaan tulisan Arab Ejaan transliterasi
 15. 15. Tips Pencarian Maklumat ►Gunakan ejaan transliterasi bagi bahan berbahasa Arab ▪ Contoh judul buku: gunakan al-Khulasah al-fiqhiyah 'ala madhhab al-sadah al-Malikiyah ARAB ROMAN ARAB ROMAN ‫ا‬ a (ditiadakan apabila digandingkan dengan huruf ‫و‬contoh : ‫فعلوا‬ ‫ط‬ t ‫ب‬ b ‫ظ‬ z ‫ت‬ t ‫ع‬ ‘ ‫ث‬ th ‫غ‬ gh ‫ج‬ j ‫ف‬ f ‫ح‬ h ‫ق‬ q ‫خ‬ kh ‫ك‬ k ‫د‬ d ‫ل‬ l ‫ذ‬ dh ‫م‬ m ‫ر‬ r ‫ن‬ n ‫ز‬ z ‫و‬ w ‫س‬ s ‫ي‬ y ‫ش‬ sh ‫ة‬ ، ‫ه‬ h ‫ص‬ s ‫ال‬ l ‫ض‬ d ‫ء‬ ‘ (ditiadakan pada permulaan perkataan, contoh ‫=أولي‬ uli, ada pada pertengahan, contoh ‫=قرأن‬ Qur’an) ►Gunakan juga ejaan lain yang sedia diketahui ▪ Contoh : hadis, hadith dan hadits : mazhab, madhhab : shariah, syariah ► Alt + Shift untuk menukar skrip tulisan (arab - roman) ‫المالكية‬ ‫السادة‬ ‫مذهب‬ ‫على‬ ‫الفقهية‬ ‫الخالصة‬
 16. 16. Tips Pencarian Maklumat ►Bagi nama pengarang ▪ Terbalikkan nama bagi nama pengarang selain Melayu. ▪ Masukkan “al-” atau “‫”ال‬ bagi nama pengarang jika ada. ▪ Gunakan nama keluarga atau nama masyhur pengarang sebagai alternatif. 16 ‫هالل‬ ‫ناجي‬ ‫هالل‬ ،‫ناجي‬ gunakan gunakan atau Naji, Hilal al-Sharqawi, Nadiyah Nadiyah al-Sharqawi Donald Trump gunakan Trump, Donald gunakan ‫القرطبي‬ ، ‫أبو‬ ‫العباس‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ atau al-Qurtubi, Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Umar ‫أبو‬ ‫العباس‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫القرطبي‬ Chan Ai Wah gunakan Chan, Ai Wah ‫سينا‬ ‫ابن‬ atau Ibn Sina atau Avicenna
 17. 17. Tips Pencarian Maklumat ►Bagi judul bahan ▪ Abaikan “Al-” dan “‫”ال‬ bagi perkataan pertama judul bahan dalam bahasa arab ▪ Abaikan artikel “A”, “The”, “An” bagi judul bahan yang bermula dengan perkataan tersebut. 17 gunakan gunakan ‫تاريخ‬ ‫االجتماعي‬ ‫للقانون‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫الحديث‬ atau Tarikh al-ijtima'i lil-qanun fi Misr al- hadith ‫التاريخ‬ ‫االجتماعي‬ ‫للقانون‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫الحديث‬ The genius of Malay civilisation Genius of Malay civilisation
 18. 18. TIPS PENCARIAN AYAT AL- QUR’AN DAN HADITH Disediakan oleh Unit Arab & Tamadun Islam Perpustakaan Tun Seri Lanang 18 KHUSUS BAGI BAHAN KOLEKSI ARAB DAN TAMADUN ISLAM
 19. 19. ►Indeks al-Quran BP 133 .S339 • Pengguna boleh membuat carian berdasarkan search type subject “Qur’an—Indexes” dan “Qur’an-- Concordances”di Gemilang. • Terdapat beberapa indeks al- Qur’an dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab. • Indeks ini ditempatkan di Koleksi Rujukan Koleksi Arab & Tamadun Islam. 19
 20. 20. Langkah : 20 ► Kenal pasti kata dasar perkataan yang diperlukan ► Contoh : hina ► Dapatkan halaman huruf H. Indeks disusun mengikut turutan A – Z. ► Dapatkan nombor surah dan ayat di hujung ayat
 21. 21. •Bahasa Arab 21 Antara indeks al-Qur’an dalam bahasa arab yang terkenal adalah : al-Mu'jam al-mufahras li-alfaz al-Qur’an al-Karim BP 133 .A22 2001
 22. 22. Langkah : ► Kenal pasti kata dasar perkataan yang diperlukan ► Contoh : perkataan ‫هللا‬ ► Dapatkan halaman huruf ‫ا‬. Indeks disusun mengikut turutan ‫–ا‬ ‫ي‬. ► Petikan ayat al-Quran yang terdapat perkataan ‫هللا‬disenaraikan berserta nombor ayat dan nama surah. ► Dapatkan nombor surah dan ayat di hujung ayat 22
 23. 23. Indeks Hadith 23 • Pengguna boleh membuat carian berdasarkan search type subject “Hadith—Indexes” dan “Hadith-- Concordances”di Gemilang. • Antara indeks hadith dalam bahasa arab yang terkenal adalah al-Mu'jam al-mufahras li-alfaz al- Hadith al-Nabawi : 'an al-kutub al-sittah wa-'an Musnad al-Darimi wa-Muwatta' Malik wa-Musnad Ahmad ibn Hanbal. • Setakat ini masih belum ada indeks hadith dalam Bahasa Melayu dalam bentuk bercetak. BP 135.2 .W43 1936
 24. 24. Langkah : ► Kenal pasti kata dasar perkataan yang diperlukan ► Contoh : perkataan ‫شهد‬ ► Dapatkan halaman huruf ‫ش‬. Indeks disusun mengikut turutan ‫ا‬ – ‫ي‬ ► Petikan ayat daripada hadith yang terdapat perkataan disenaraikan. ► Dapatkan kitab sumber hadith, bab dalam kitab dan nombor hadith di hujung ayat. ► Hanya singkatan kitab hadith ditulis pada hujung ayat, pengguna boleh merujuk maksud singkatan di mukasurat bawah pada setiap helaian. ► Seterusnya, pengguna perlu merujuk kitab sumber hadith tersebut untuk melihat hadith yang lengkap. Contoh : ‫ت‬ bermaksud al-Tirmidhi : ‫جه‬ bermaksud Ibn Majah Contoh : Kitab sumber hadith : al-Bukhari Bab : Wakalah Nombor hadith : 5 24 ‫شهد‬
 25. 25. 25 https://spdukm.ukm .my/fpi/kik/piem/def ault.aspx

×