Evidens

1,399 views
1,253 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evidens

 1. 1. MATEMATIK TINGKATAN 1 EVIDENSBAND 1B1D1E1 – Mengetahuiperkaraasastentangnomborbulatsehinggajuta.Soalan :Tuliskannomborbulatberikutdenganperkataan.1) 14 - fourteen2) 43 - fourty three3) 504 - five hundred and four4) 8239 - eight thousand two hundred and thirty-eight5) 75038 - seventy five thousand and thirty-eight6) 270568 - two hundred and seventy thousand five hundred and sixty-eight7) 3547210 - three million five hundred and fifty-seven thousand two hundred and tenB1D1E2Kenalpastipecahan, nomborbercampur,pecahanwajardanpecahantakwajardarisenarainomborberikut. 2 7 2-8, 0.3, 6 , , ,6 5 3 5PecahanNombor bercampurPecahan wajarPecahan tak wajarJawapan:Pecahan 2 7 2 , ,6 5 3 5Nombor bercampur 2 6 5 Pecahanwajar 2 5Pecahan tak wajar 7 3
 2. 2. B1D2E1 (UNGKAPAN ALGEBRA)SOALAN JAWAPANWakilkan setiap situasi berikut dengan hurufyang sesuai.Beberapa buah epal di dalam bakul itu telah x mewakili buah epal yang busuk.busuk.B1D3E1Dengan menggunakan pembaris @ pita ukur, ukur panjang, lebar dan tinggi mejatulis di dalam kelas anda.Jawapan: Panjang: _________ cm Lebar:_________ cm Tinggi:________ cmBID3E2 500g ______________ kg_________________g JAWAPAN: (a) 115 kg (b) 500 g2. Lengkapkan jadual berikut: Pelajar Berat (kg)## Fatimah Bt Abu Bakar Guru Aminah Bt Daudbekalkan alat penimbang
 3. 3. B1D3E3MENYATAKAN (a). kesesuaian masa bagi sesuatu peristiwa (i). kedipan mata = (ii). Menonton wayang = (iii). Mengecat sebuah rumah = (b) masa dalam system dua belas jam Tuliskan waktu berikut dalam system dua belas jam (i). 11.15 malam = (ii).6.55 pagi = (c). masa dalam system dua puluh empat jam Tuliskan waktu berikut dalam system 24 jam (i). 9.35 pm = (ii). 8.14 am =B1 D4 E1Padankan(a) 24 sudut refleks(b) 189 sudut tegak(c) 90 sudut cakah(d) 211 sudut tirusB1D5E1 – MENGENALPASTI CIRI-CIRI POLYGON 1. Nyatakan ciri-ciri polygon? _____________________________________________________________ 2. Adakah bentuk dibawah adalah poligon, bincangkan. A. D. ______________________ ____________________________ B. E.______________________ ____________________________ C. F._______________________ _____________________________
 4. 4. B1 D6 E1 Namakan bentuk bagi setiap objek yang berikut : (a) ………………………………………………………… (b) ………………………………………………………… B1D10E2 (POLIGON)SOALAN JAWAPANRajah 1 menunjukkan beberapa poligon.Lengkapakan jadual di bawah. Nama Bilangan Bilangan Bilangan Poligon poligon bucu pepenjuru sisi (a) Heptagon 7 14 7 (b) Segitiga 3 - 3 (c) Heksagon 6 9 6 (d) Sisi empat 4 2 4 (f) (e) Pentagon 5 5 5 (d) 9 (e) (f) Octagon 8 20 8 Rajah 1 Nama Bilangan Bilangan BilanganPoligon poligon bucu pepenjuru sisi (a) (b) (c) (d) (e) (f)
 5. 5. BAND 2B2D1E11.Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris. Nombor Nilai Nilai digit tempat 467 5324 203987 1302457B2D2E1 (a) 1. Nyatakan pola bagi urutan nombor berikut: a) 3, 6, 9,12, 15 Pola :…………………………………………………… b) 1, 2, 4, 8, 16, 32 Pola : …………………………………………………….Jawapan : a)Tambah 3 untuk mendapatkan nombor yang seterusnya. b) Darab 2 untuk mendapatkan nombor yang seterusnya.B2D2E1 (b) 2. Lengkapkan urutan nombor berikut: a) 1, 4, 7, 10 ,_____, _____,____ b) 50, 45, 40, 35, _____, _____Jawapan : a) 13, 16 b) 30, 25B2D2E2 1) Bulatkan semua nombor genap daripada senarai nombor di bawah. a) 6 9 15 30 50 37 48 21 b) 74 63 87 99 100 126 90 2) Bulatkan semua nombor ganjil daripada senarai nombor di bawah.
 6. 6. a) 7 20 38 43 19 27 b) 66 83 87 96 100 77 3) Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu. a) Beza antara dua nombor genap adalah sentiasa ganjil _________ b) Hasil darab satu nombor ganjil dan satu nombor genap adalah sentiasa nombor genap ________ c) Hasil darab dua nombor ganjil adalah sentiasa ganjil _________ d) Hasil tambah dua nombor ganjil adalah sentiasa ganjil _________ e) B2D8E2 f) MEMBUAT PENUKARAN UNIT-UNIT g) (a). panjang (mm, cm,m,km) h) Soalan (i).Tukarkan 6m kepada cm i) (ii). Tukarkan 14.6 km kepada m j) k) (b). Jjisim (mg,g,kg, tan ) l) (i). Tukarkan 248 g kepada kg m) ii). Tukarkan 10 g kepada mg n) ( c). Masa o) (i). Tukarkan 4 minggu kepada hariB2D2E3(KENAL PASTI CIRI-CIRI NOMBOR PERDANA) 1. Senaraikan nombor perdana antara 1 hingga 10 2. Senaraikan nombor perdana antara 15 hingga 30B2D2E4Senaraikan 4 gandaan pertama bagi : a) 7 = b) 8 = c) 12 = d) 27 =
 7. 7. B2D3E1Isi tempat kosong 4 28 a) = = 3 9 11 44b) = = 6 42B2D3E21) Tukarkan nombor bercampur berikut kepada pecahan tak wajar. 1 1 a) 3 b) 4 4 5 13 21 Jaw: a) b) 4 52) Tukarkan pecahan tak wajar berikut kepada nombor bercampur. 28 32 a) b) 5 3 3 2 Jaw: a) 5 b) 10 5 3B2D4E2Tentukan nilai tempat dan nilai digit bagi digit bergaris nombor perpuluhan di bawah.Perpuluhan Nilai tempat Nilai digita) 0.53 persepuluh 0.5 @b) 0.034B2 D5E2Tukarkan setiap yang berikut kepada peratusan :(a)(b)0.2Tukarkan 10 % kepada(c) pecahan ,(d) perpuluhan .
 8. 8. B2D5E2Convert the following into percentages and vice versa: (a) (b) (c) (d) (e) 7.25= (f) 1.21= (g) 91% = (h) 316% =Answer : (a) 125% (b) 946% (c) 850% (d) 347% (e) 725% (f) 121% (g) 0.91 (h) 3.16B2D6E1Isikan kotak tersebut dengan menggunakan simbol ataua) – 8 4b) – 1 -7B2 D7 E1 (a)Nyatakan pembolehubah dalam setiap situasi berikut :(a) Sejumlah murid semakin berminat untuk membaca setelah program NILAMdilaksanakan di sekolah.___________________________________________________________________(b) Panjang sebuah padang adalah 10 meter lebih daripada lebarnya.___________________________________________________________________
 9. 9. B2D8E1 1. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur : Situasi Unit a. Panjang sebatang pen. b. Jarak dari rumah ke sekolah. c. Berat seorang pelajar. d. Membakar sebiji kek coklat.Jawapan : a) Cm b) Km c) Kg d) Jam / minitB2D9E1 – MENANDA DAN MELABEL SUDUT 1. Tanda dan labelkan sudut pada rajah dibawah A. P Q R Sudut Tirus : ____________ B. M N L O Q P Sudut Cakah :____________B2D9E1 1. Tandakan sudut-sudut berikut pada rajah di bawahnya. i) BOC B C O A
 10. 10. ii) WOZ Y W X O Z 2. Labelkan sudut-sudut berikut i) P R __________________ Q ii) M J K LB2D9E2 A B C D E F G
 11. 11. Rajah 1Berdasarkan Rajah 1, tentukan garis-garis yang mempunyai cirri-ciri berikut : a) Garis selari = b) Garis serenjang = c) Garis bersilang =B2D9E3Antara rajah yang berikut, yang manakahmenunjukkan AOB ialahsudut 90º.(i) (ii) (iii)Jawapan: (i)B2D10E1Namakan setiap polygon yang berikut a) b) _______________________ --------------------------- c)----------------------------------------
 12. 12. B2D11E1 Rajah 1 menunjukkan lima segi empat sama dengan sisi 6 cm. Rajah 1 Hitung perimeter untuk seluruh rajah. Jaw : 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 72 cmB2D12E1 1) Lengkapkan jadual berikut Pepejal Bilangan Muka Tepi Bucu Kuboid Kubus Jawapan : Kuboid – muka (6) & Tepi (12) Kubus Bucu (8)
 13. 13. BANK 3B3D1E21) Hitung setiap yang berikut: a) i.) 421 + 253 = ii) 1234 + 496 = b) i) 424 – 153 = ii) 2634 – 451 = c) i) 15 × 30 = ii) 12 × 30 × 27 = d) i) 324 ÷ 3 = ii) 8052 ÷ 14 = Jaw: a) i) 674 ii) 1730 b) i) 271 ii) 2183 c) i) 450 ii) 9720 1d) i) 108 ii) 575 atau 575 baki 2 7B3D2E1 1. Salin dan lengkapkan urutan nombor berikut. (a) 1, 7, 13,………….. , 25, 31, ……………., 43, …………….. . (+6) (b) 3, 12, …………. , 48, ……………….., 192. (x2) (c) 256 , 128 , ………………. , 32,16,……………….,4. ( (d) 145 , …………….., 135, 130 , 125,……………………, ………………… (-5)B3D2E2Bulatkan nombor perdana. 17 25 37 12 42 45 13 35 18 11B3D2E3Senaraikan semua faktor dan faktor perdana bagi 70 Faktor = Faktor perdana =
 14. 14. B3D2E3 1. Senaraikan semua factor bagi nombor-nombor berikut a) 24 b) 45 2. Senaraikan semua factor perdana bag a) 36 b) 40B3D3E1Selesaikan 1) 2) - 3) 3 + 1 - 2B3D4E1Bundarkan nombor-nombor berikut betul kepada 2 tempat perpuluhan: a) 0.4177 = b) 9.030 = c) 12.027 = 14.999B3D4E2Kira setiap yang berikuta)b)
 15. 15. B3D5E1Simplify the following. (a) (b) −4+3a+1 =Answer : (a) 17y – h (b) 15a – 3B3D5E1Permudahkan ungkapan berikut: 1) 2a + 3a = 2) 4p +10p – 5 = 3) 12m +10 – 5m – 3 = 4) 20p – 10q + 5q – 4p =Jawapan: 1) 5a 2) 14p – 5 3) 7m + 7 4) 16p – 5qB3D6E2 – Menentukan : 1) ciri-ciri sudut bertentangan bucu,penggenap dan pelengkap 2) nilai sudut pada satu garisSoalan : 1) Write the characteristic of these angle; a) rnama sudut = a= a b= b b a b) nama sudut = x x+y= y c) nama sudut = b a+b= a
 16. 16. 2) Cari nilai sudut x bagi garis lurus di bawah : 1200 xB3D7E1Lakarkan poligon berikut:i. pentagonii. heksagoniii.heptagoniii. oktagonJawapan:i.ii.iiiiv
 17. 17. B3D7E2 1) Manakah antara objek berikut mempunyai garis simetri. 2) Lukiskan paksi simetri bagi rajah di bawah.B3D7E31)Nyatakan ciri-ciri geometri dan namakan segitiga berikut: Ciri-ciri geometri: 1)_________________________ 2)_________________________ 3)_________________________Segitiga ____________
 18. 18. 2)Nyatakan ciri-ciri geometri dan namakan segiempat berikut: Ciri-ciri geometri: 1)________________________ 2)________________________ 3)________________________ Segiempat_____________Jawapan: 1)Ciri-Ciri Geometri: 1) Dua sisi yang sama panjang 2) Sudut tapak adalah sama 3) Mempunyai satu paksi simetri Segitiga sama kaki 2)Ciri-ciri Geometri: 1)Sisi bertentangan sama panjang dan selari 2)Semua sudut adalah 3)Pepenjuru sama panjang dan membahagi dua sama pada antara satu sama lain. 4)Mempunyai dua paksi simetri Segiempat tepatB3D8E1(CARI PERIMETER BAGI SUATU GAMBAR RAJAH) 1. Hitung perimeter bagi setiap rajah di bawah. (a) (b) 3 cm 7.5cm 8 cmJawapan : ………………. Jawapan :………………… (c)
 19. 19. Jawapan : ………………….. (d)Jawapan : …………………..B3D8E2(a)2. Sebuah segi empat tepat berukuran 8cm panjang dan 3cm lebar. Cari luas segiempat tersebut. 3CM 8CM
 20. 20. B3D9E1 – Melukis bentangan kubus dan kuboidSoalan :Draw the net of the solids given and give the name of the solid.
 21. 21. BAND 4B4 D1 E1Selesaikan(a) 36 x (48 – 15) =(b) 56 ÷ (3 + 4) x 5 =B4 D2 E1Senaraikan tiga gandaan sepunya pertama bagi 2 dan 6.B4D2E2 1) Cari gandaan sepunya terkecil bagi (a) 5 dan 8 (b) 12 dan 18 (c) 9, 12, dan 21 Jawapan : (a) 40 (b) 36 (c) 252B4D2E3 (URUTAN DAN POLA NOMBOR)SOALAN JAWAPANCari semua faktor sepunya bagi nombor 12, Faktor bagi 12 = 1, 2, 3, 4, 6, 1216 dan 30. Faktor bagi 16 = 1, 2, 4, 8, 16 Faktor bagi 30 = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 Faktor sepunya bagi 12, 16 dan 30 ialah 1 dan 2.B4D2E4 1. Cari FSTB bagi nombor berikut: A. 15 dan 45 B. 36 dan 96 C. 26, 32 dan 45 D. 32, 48 dan 64
 22. 22. B4D3E1Evaluate the following. (a) (b) (c) .11 – 5.26 = (d) .08 – 3.1Answer: (a) 158.208 (b) 93.08 (c) 3.85 (d) 0.98B4D3E1Soalan: 1).Selesaikan i). 27 – 12 + 8 = ii).12 x 5 ÷ 2 = iii). 20 + 10 x 3 = iv). 50 ÷ ( 2 + 3 ) x 5 =B4D4E1 1. Zaini membeli sebuah basikal dengan harga RM250. Selepas setahun, basikal tersebut dijual pada harga RM100. Hitung peratus penurunan harga yang dialami. Jawapan : Harga asal = RM 250 Harga baru = RM 100 Penurunan = RM250 – RM100 = RM150 Peratus penurunan =B4D5E1(a)3. Fauzi telah membeli segulung benang yang berukuran 100 m panjang untukmengikat mata kail. 25 cm benang diperlukan untuk mengikat sebentuk mata kail.Jika fauzi telah mengikat 9 bentuk mata kail, berapakah baki benang yang tinggal?
 23. 23. B4D6E11)Lukis sudut yang berikut dengan menggunakan protraktor. a) ABC = 60 ° b) JKL = 90 ° c) XYZ = 130° d) DEF = 320°B4D6E24. Dalam rajah berikut PQR ialah garis lurus. Cari nilai yB4D6E3Dalam Rajah 1, PTQ dan RTS adalah dua garis lurus. TU dan TV adalah berserenjang. Rajah 1Cari nilai x + y.JAWAPAN:x = 90 - 47 = 43y = 78 - 47 = 31x + y = 43 + 31 = 74
 24. 24. B4D6E3 1. Pada rajah di bawah AB dan CD ialah dua garis lurus. C 120oA B 2x 80o D ECari nilai x.B4D7E1 (b) 1. Lukis satu rekabentuk menggunakan konsep simetri berdasarkan bentuk yang diberikan di bawah.B4D7E1 (a) 2. Lengkapkan rajah berikut pada paksi simetri yang diberi: a) b)B4 D7 E2Dengan bantuan protraktor dan pembaris, lukiskan(a) segitiga sama sisi dengan ukuran setiap sisi 4 cm,(b) sisi empat ABCD dengan AB = 8 cm, BC = 6.3 cm, ABC = 70 dan BCD = 100 .
 25. 25. B4D8E1 1) Kawasan berlorek menunjukkan sebuah bilik berbentuk segiempat sama yang perlu diletakkan dengan permaidani. Jika kos permaidani itu ialah RM3.20 semeter persegi, berapakah kos untuk permaidani itu? Luas PQRS = 8 8 = 64 cm² Luas 3 segiempat sama = 3 ( 3 3) = 3 9 = 27 cm² Luas kawasan berlorek = 64cm² - 27cm² = 37cm² Kos permaidani = 37cm² RM3.20 = RM118.40 2) Dalam rajah yang ditunjukkan PQTU ialah sebuah segiempat dan RST ialah sebuah segi tiga bersudut tegak. R ialah titik tengah bagi QT. Cari perimeter seluruh rajah. PQ + QR + RS + ST + TU + UP = 12 + 6 + 10 + 8 + 12 + 12 = 60cm
 26. 26. B4 D8 E2Cari nilai y setiap rajah di bawah :(a) y cm 10 cm Luas = 45 cm2(b) 8 cm 12 mym Luas = 126 m2B4D9E1(MEMBUAT MODEL KUBUS & KUBOID)Aktiviti : Membina model kubus & kuboid (a) Membina model kuboid. 1. Menggunakan bentangan kuboidyang disediakan. 2. Lukis semula mengikut skala yang sebenar. 3. Gunting dan tampal pada kad tebal. 4. Gunting dan lipatkan bentangan itu untuk membina kuboid. 5. Guna pita pelekat untuk menetapkan bentuk kuboid dan kubus itu. (b) Membina model kubus. 1. Menggunakan bentangan kubus yang disediakan. 2. Lukis semula mengikut skala yang sebenar. 3. Gunting dan tampal pada kad tebal. 4. Gunting dan lipatkan bentangan itu untuk membina kuboid. 5. Guna pita pelekat untuk menetapkan bentuk kuboid dan kubus itu.
 27. 27. B4D10E1 – a) MENGANGGARKAN ISIPADU KUBOID b) MENCARI ISIPADU KUBOID 1. Anggarkan Isipadu Kuboid A. diberi isipadu setiap kubus adalah 2 cm3 B. diberi setiap sisi kubus kecil adalah 2cm 2. Cari Isipadu Kuboid A. 10cm 2 cm 3cm B. 7m 7m 12m
 28. 28. BAND 5B5D1E1 1Terdapat 36 orang pelajar di dalam sebuah kelas. daripadanyaadalahperempuan. 3 54 pelajarperempuandan pelajarlelakimenaikibasikalke sekolah.Cari bilangan 6pelajar kelas tersebut yang datang ke sekolah dengan menaiki basikal.B5D1E1 1Terdapat 36 orang pelajar di dalam sebuah kelas. daripadanyaadalahperempuan. 3 54 pelajarperempuandan pelajarlelakimenaikibasikalke sekolah.Cari bilangan 6pelajar kelas tersebut yang datang ke sekolah dengan menaiki basikal.B5D2E1 1. Seramai 120 orang pelajar Sekolah Sri Petaling pergi ke sekolah dengan menaiki kereta. Jika jumlah ini mewakili 30% dari jumlah keseluruhan pelajar sekolah tersebut, cari jumlah keseluruhan pelajar sekolah tersebut.B5D2E1MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN PERATUSANSoalan:1). Salmah menyimpan RM 5000 sebagai simpanan tetap dengan kadar faedah ringkas sebanyak 3.2% di dalam sebuah bank.Cari jumlah wang di dalam akaunnya selepas 3 tahun.B5D3E1 1) Rohaya menyimpan RM50 pada bulan Jun dan pada bulan Julai dia menyimpan RM20 lebih daripada bulan Jun. Pada bulan Ogos dia mengeluarkan RM100 untuk membeli jam untuk bapanya sempena Hari Bapa. Berapakan baki wang Rohaya. Jawapan : RM20
 29. 29. B5D3E1Solve the following: (a) -56 + (-34) + 10 – (-6 ) = (b) – 18 + ( -6 ) =Answer : (a) -74 b) -24B5D3E1(a)Pada suatu hari tertentu, suhu dibandar raya Seoul ialah -5 C manakala suhu diBandar raya Tokyo adalah 7 C lebih tinggi daripada suhu di Bandar Seoul tetapi 9 Clebih rendah daripada suhu di Bandar raya Beijing. Cari suhu di Bandar raya Beijingpada hari itu.B5D3E1(b)Sebuah kereta bergerak 3500 m dari suatu simpang empat kearah utara. Kemudian,ia bergerak 1700 m kearah selatan, dan akhirnya bergerak lagi 4800 m kearahselatan. Berapakah jauh kereta tersbut dari simpang empat itu?B5D4E1 (POLIGON)SOALAN JAWAPANDalam Rajah 2, WXY adalah garis lurus. b = 180 − 74 × 2 = 180 − 148 = 32° c = 360 − 68 − 119 − (180 − 98 − b) = 360 − 68 − 119 − (180 − 98 − 32) = 360 − 68 − 119 − 50 = 123° Rajah 2Cari nilai b dan c.
 30. 30. B5D4E1 1) Dalam rajah di bawah, PQR ialah garis lurus. Hitung nilai x. x 25 ° 2) Dalam rajah di bawah, STUV ialah sebuah sisi empat dan UVW ialah garis lurus.cari nilai y S y ° W 80° T 130° V 120° UB5D5E1An open rectangular wooden box has internal dimension, 40 cm by 32 cm by 16 cm.Calculate the number of boxes of paper clips measuring 4 cm by 5 cm by 2 cm thatcan be packed exactly into the box.Answer : 512B5D5E1Rajah menunjukkan sebuah kubus besar yang terdiri daripada 27 buah kubus kecilyang sama saiz. Jika panjang tepi sebuah kubus kecil adalah 2 cm, hitungkanisipadu kubus besar tersebut.Penyelesaian :Isipadu kubus kecil = 2 × 2 × 2 = 8 cm3Isipadu kubus besar = 8 × 27 = 216 cm3
 31. 31. B5D5E1Sebuah bekas berbentuk kuboid dengan panjang 4 m, lebar 3m dantinggi 5m mengandungi20 air. Berapakah air yang diperlukan untuk memenuhi bekas itu?Jawapan:Isipadu bekas:=4x3x5= 60 m3B5D5E1 –Soalan :A water container is in the shape of a cuboid with length of 50cm, breadth of 30 cm and height of 40cm. If it is filled with three quarter of the container,calculate the volume of water in the container.Volume of container = (50 x 30 x 40 ) cm3 = 60 000 cm3Volume of water = 60 000 x 3/4 = 180 000 cm3 ÷ 4 = 45 000 cm3Therefore, the volume f the water is 45 000 cm3
 32. 32. BAND 6B6D1E1 1) Pak Daud mempunyai tanah berbentuk segiempat tepat berukuran panjang 800m dan lebar 400m.Pak Daud telah memberikan sebahagian tanah bentuk segi empat tepat berukuran panjang 350 m dan lebar 160m untuk diusahakan oleh adiknya dan sebahagian tanah lagi berbentuk segitiga berukuran tinggi 400m dan tapak 300m diwakafkan. Tanah yang tinggal Pak Daud gunakan untuk menanam jagung. Hitung kos untuk memagar kebun jagung itu jika kos memagar ialah RM12 semeter. Jawapan: Rm 26400 450 m 400 m 240 m 500 m 300 mB6D1E1 5 4Siti membeli 78 kg tomato dan 65 kg lobak merah. Jika harga 100 g tomato ialah RM1.60dan harga 1 kg lobak merah ialah RM1.40, hitung jumlah wang yang dibelanja oleh Siti.Jawapan:Jumlah harga tomato 5= (78 × 1 000)g ÷ 100 g × RM1.60 61= ( 8 × 1 000)g ÷ 100 g × RM1.60= 7625 g ÷ 100 g × RM1.60= 76 × RM1.60= RM122.00Jumlah harga lobak merah 4= 6 kg × RM1.40 5 34= kg × RM1.40 5= RM9.52
 33. 33. Jumlah wang yang dibelanja= RM122.00 + RM9.52= RM131.52B6D1E1 1. Sebuah segiempat tepat mempunyai perimeter sepanjang 52m. Jika lebar segiempat tepat itu kurang 4m dari panjangnya, kira luas segiempat tepat tersebut.B6D1E1 1. Pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2008 ialah RM39 100. (a) Jika pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2008 adalah 25% lebih daripada tahun 2007, cari pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2007. (b) Jika pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2009 berkurang 5%, cari pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2009.B6D1E11. A container ontains some marbles.The number of marbles in the container is more than 80,butless than 90 and is equal to 7 times the sum of the digits of total number of marbles.What is thetotal number of marbles in the container?B6D1E1Harga 10kg gandum, setin susu dan sekotak biskut masing-masing ialah RM23,RM2.50 dan RM9.95. Jika En. Zaki membeli 15kg gandum, 5 tin susu dan 4 kotakbiskut, berapa baki wang En. Zaki sekiranya dia membayar dengan wang bernotRM100?B6D1E1Harga 10kg gandum, setin susu dan sekotak biskut masing-masing ialah RM23,RM2.50 dan RM9.95. Jika En. Zaki membeli 15kg gandum, 5 tin susu dan 4 kotakbiskut, berapa baki wang En. Zaki sekiranya dia membayar dengan wang bernotRM100?B6D1E1– Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan penemuan baru.Soalan :
 34. 34. Samy, Ben and Zaidi threw three darts each. Samy’s total score was 17, Ben’s 18 and Zaidi’s 30.Whose score counted wrongly? 6 7 9 14B6D1E1 1. Isipadu sebuah bilik adalah 720mᵌ panjang dan tinggi bilik tersebut ialah . 10m dan 8m masing-masing. Encik Khalid ingin memasang jubin pada lantai biliknya dengan jubin yang berukuran 1m x 1m. Berapa keping jubin yang diperlukan ?Jawapan : Isipadu bilik = 720 mᵌ 10m x 8m x lebar = 720 mᵌ Lebar = =9m Luas lantai = 10m x 9m = 90 m2 Luas jubin = 1m x 1m = 1 m2 Bilangan jubin = = 90 keping. (b)B6D1E1Sarguna requires 1950 cm of table cloth for 6 identical tables. Calculate the length,in m, of table cloth for 16 tables of the same size.Answer:52 mB6D1E1Terdapat dua buah bekas air,P berbentuk kuboid dan Q berbentuk kubus. Panjang,lebar dan tinggi bekas P ialah 9 cm, 10 cm dan 20 cm. Manakala lebar bekas Q ialah15 cm.Bekas P diisi penuh dengan air dan bekas Q adalah kosong. Jika semua air di
 35. 35. dalam bekas P dituang masuk ke dalam bekas Q, cari tinggi aras air di dalam bekasQ.B6D1E1(MENYELESAIKAN MASALAH DALAM SUATU SITUASI)1 Pak Aziz mempunyai tiga orang anak. Abu, Fatimah dan zubaidah. Setiap hari Pak Aziz akanmemberi wang saku RM 15.00 kepada ketiga-tiga anaknya. Abu akan mendapat dua kali ganda wangsaku Fatimah. Dan Zubaidah hanya menerima RM3.00 . Kirakan wang saku yang diterima oleh Abu. Penyelesaian: 2x + x + 3 = 15 3x = 12 X=4 Wang saku Abu ialah RM4x2 = RM8 B6D1E1 Rajah yang ditunjukkan terdiri daripada heksagon sekata dan segi tiga sama kaki. Setiap sisi berukuran 2x cm. Cari perimeter seluruh rajah. Perimeter = (2x 10) + (3y 6) = (20x + 18y) cmB6D1E1 (UKURAN ASAS)SOALAN JAWAPANSebuah feri bertolak dari jeti M pada pukul Masa feri bertolak dari jeti N8.05 a.m. ke jeti N. Perjalanan dari jeti M ke 1 = 8.05 a.m. + 12 jam + 20 minit
 36. 36. 1 = 8.05 a.m. + (90 + 20) minitjeti N mengambil masa 12 jam. Feri itu = 8.05 a.m. + 110 minitberhenti di jeti N selama 20 minit sebelum = 9.55 a.m.balik ke jeti M. Feri itu tiba di jeti M padapukul 11.35 a.m.. Hitung masa, dalam jam Masa yang diambil oleh feri itu untukdan minit, yang diambil oleh feri itu untuk bergerak dari jeti N ke jeti Mbergerak dari jeti N ke jeti M. = 11.35 a.m. - 9.55 a.m. = 1135 hours - 0955 hours = 1 jam 40 minitB6D1E1Bekas M mengandungi 16.34 kg tepung dan bekas N mengandungi 1.52 kg tepung kurang dari bekas M. Kesemua tepung dalam kedua-dua bekas dibungkus sama banyak supaya setiap paket mengandungi 0.82 kg. Berapa peket tepungkah yang boleh didapati? Jaw: [ 16.34 + ( 16.34 – 1.52) ] ÷ 0.82 = [ 16.34 + 14.82 ] ÷ 0.82 = 31.16 ÷ 0.82 = 38 peket.B6D1E1 3 1Bekas P mengandungi 15 liter air. daripada air itu dituang ke dalam bekas Q dan baki air 4 3di dalam bekas P dituang ke dalam 3 gelas dengan sama banyak. Hitung isipadu air didalam sebiji gelas.Jawapan : 1 2Baki air bekas P = 1- = 3 3 2 3Isipadu air sebijigelas = [ 15 ] 3 3 4 1 = 3 liter 2B6D1E1Sebuah akuarium yang berbentuk kuboid dengan panjang 2 m, lebar 1 m, dan tinggi1 m telah diisi dengan air hingga tinggi. Jika sejenis spesis ikan tertentu
 37. 37. memenuhi ruang 26000cm3 di dalam akuarium itu, berapakah bilangan ikan tersebutyang dapat dimasukkan ke dalam akuarium sebelum air melimpah ?B6 D1 E1Sehelai kertas putih berukuran 78 cm panjang dan 65 cm lebar dibahagikan kepadapetak – petak segiempat sama. Tentukan panjang sisi yang terbesar bagi setiapsegiempat sama.B6 D1 E1PUV ialah sebuah segitiga sama sisi, PQTU ialah sebuah segi empat tepat danQRST ialah sebuah segi empat sama. Perimeter bagi keseluruhan rajah ialah 360cm. Kirakan panjang RS dalam cm.TIADA EVIDENSB1D1E3B2D10E2B2D4E1B2D4E3B2D5E1B2D7E2B2D8E2B2D8E3B3D1E1B3D6E1B4D6E2

×