Your SlideShare is downloading. ×
English grammar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

English grammar

2,905
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,905
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. English Grammar
 • 2. AlfabetetInnan man börjar är det viktigt att kunna alfabetet ochAtt veta skillnaden på vokaler och konsonanter.• Alfabetet - YouTube - ALPHABET English ABC... read in ENGLISH• Vokalerna I alfabetet är: A,E,I,O,U Lyssna på vokalljuden: YouTube - Vowels: monothongs (learn English with pie)• Konsonanterna är resten av alfabetet. Lyssna på konsonantljuden: YouTube - Vowels: consonants (learn English with pie)
 • 3. A eller anEn och ett i engelskan motsvaras av a och an.• An används framför vokalljud (a, e, i, o, u).• A används framför konsonantljud.Exempel:• A dog, a cat, a star• An apple, an orange, an umbrella• OBS! Det Blir t.ex. an hour – eftersom det är vokalljudet som man hör först!A or an - Teacher on Demand
 • 4. Bestämd artikel och Obestämd artikelA och An som vi nyss tittade på kallas för obestämd artikel.Den obestämda artikeln kan man sätta ut för substantiv.A och An betyder på svenska en och ett.T.ex.En katt A catEn apelsin An orangeBestämd artikel i engelskan är the.Den bestämda artikeln kan man sätta ut före substantiv och det betyder attman syftar på en specifik sak.T.ex.Katten The catApelsinen The orange
 • 5. Plural…Det vanligaste sättet att bilda plural(flertal) i engelska gör man genom attlägga till ett –s:Bike BikesGirl GirlsOm ett substantiv slutar på ett s-ljud eller t.ex. sh eller ch så lägger man tillett –es i plural:Kiss KissesBeach BeachesSubstantiv som slutar på -o får också –es i slutet:Tomato TomatoesPotato PotatoesYouTube - Plurals and Irregular Plurals
 • 6. Substantiv som slutar på ett f-ljud får –ves islutet av ordet:Knife KnivesThief ThievesLife LivesOm ett substantiv slutar på –y bildas plural på två olika sätt:1. Står en konsonant (l, r, s etc.) före y:et så lägger man på ändelsen -ies i flertal. Country Countries City Cities Lady Ladies2. Står en vokal (a, o, u etc.) före y:et så lägger man på ändelsen –s i flertal. Boy Boys Toy ToysPluralformer av substantiv - Teacher on Demand
 • 7. En del substantiv är helt oregelbundna i plural och dessa måsteman helt enkelt lära sig utantill:Man MenWoman WomenChild ChildrenTooth TeethFoot FeetMouse MiceGoose GeeseNågra substantiv heter dessutom lika i singular och plural:Sheep SheepAircraft AircraftDeer Deer
 • 8. AdjektivAdjektiv är ord som beskriver hur någon ellernågot är eller ser ut.Exempel:The girl is happy. – Flickan är glad.The house is big. – Huset är stort.The building is tall. – Byggnaden är hög.The dog is brown. – Hunden är brun.The boy is ugly. – Pojken är ful.The house is red. – Huset är rött.YouTube - English Vocabulary - Descriptions - AdjectivesYouTube - English Grammar - Learn Adjectives
 • 9. Adjektivets komparationAdjektiv är ord som beskriver substantiv, till exempel gul, rundoch stor. Adjektiven kan jämföras med varandra. Det kallas komparation, tillexempel rund, rundare, rundast. På engelska gör man likadant, man lägger tillen ändelse i slutet på orden Eller sätter more eller most framför.Titta på några exempel:1:a formen (positiv) 2:a formen (komparativ) 3:e formen (superlativ)clean cleaner the cleanestnice nicer the nicestdark darker the darkestheavy heavier the heaviestbig bigger the biggesthot hotter the hottestexpensive more expensive the most expensivebeautiful more beautiful the most beautiful
 • 10. Några oregelbundna former….1:a formen (positiv) 2:a formen (komparativ) 3:e formen (superlativ)Good Better The bestBad Worse The worstFar Further The furthestLittle Less The leastSome More The most• Som du ser ändras stavningen när orden slutar på -y till -ier och ordet big får ett extra g.• Långa ord kompareras med more och most istället för ändelse.English Grammar – Comparative Adjectives · engVidEngelska komparera adjektiv - Teacher on DemandEnglish Grammar – Superlative Adjectives (MOST, BEST, etc.) · engVid
 • 11. AdverbAdverb talat om när, var och hur något sker.Exempel : She drives carefully – Hon kör försiktigt.He laughs loudly. – Han skrattar högt.Precis som i svenskan kan man bilda adverb avadjektiv. I engelskan gör man detta genom attlägga till ändelsen –ly.Exempel:Slow – slowlylångsam – långsamtBad – badly dålig – dåligtYouTube - English Grammar - Learn Adverbs
 • 12. Stavningsförändringar:-y efter konsonant blir –i framför –ly.Happy – happily Easy – easily-le faller bort framför –lyTerrible – terribly Possible – possiblyOregelbundna formerGood är adjektiv, well är adverb.He is a good singer.He sings well. – Adverb, beskriver hur något sker.Fast, early, hard, long och late har samma form i både adjektiv och adverb.He runs fast. – Han springer snabbt.You work hard. – Du jobbar hårt.
 • 13. Possessiva pronomenPossessiva pronomen talar om vem som äger något.Det kan stå framför ett substantiv (förenad form) eller utan attsubstantiv följer (självständig form).FörenadeMin, mitt, mina myDin, ditt, dina yourHans, sin, sitt, sina hisHennes, sin, sitt, sina herDess, sin, sitt, sina itsVår, vårt, våra ourEr, ert, era yourDeras, sin, sitt, sina theirYouTube - Its Mine!
 • 14. Exempel:It’s my book – Det är min bok.It’s her dog. – Det är hennes hund.The cat broke its leg. – Katten bröt sitt ben.OBS! its och it’s är inte samma sak. It’s står för it is. Den/Det är.YouTube - Linguaspectrums kanal#p/uSjälvständigaMin, mitt, mina mineDin, ditt, dina yoursHans, sin, sitt, sina hisHennes, sin, sitt, sina hersVår, vårt, våra oursEr, ert, era yoursDeras, sin, sitt, sina theirsExempel:This is not your book. It’s mine. – Det där är inte din bok. Den är min.The cat is hers. – Katten är hennes.That house is ours. - Det huset är vårt.
 • 15. GenitivGenitiv använder man för att tala om att man äger något.På engelska bildas genitiven i singular med ändelsen ’s (apostrof + s)Genitiven används mest om personer och djur, men numera oftaäven om saker.Exempel:Linda’s dad. – Lindas pappa.The dog’s tail – Hundens svans.The boy’s house – Pojkens hus.Costa Rica’s rain forests – Costa Ricas regnskogar.Vid plura markeras genitiven bara med en apostrof.Exempel: The girls’ mother is a teacher. – Flickornas mamma är lärare.The cats’ owner is not at home. Katternas ägare är inte hemma.
 • 16. Det blir ett undantag vid oregelbunden plural.Då gör man precis som i singular.The men’s car is red. – Männens bil är röd.The children’s father is tired. – Barnens pappa ärtrött.Om ett namn slutar på –s gör man precis som isingular.Charles’s cat is black. – Charles katt är svart.Apostrophes – How to Show Possession Using an Apostrophe · engVid
 • 17. VerbEtt verb beskriver vad man gör.Oftast lär man sig verben genom olika temaformer.Exempel – walk, walked, walkedWalk – indikativ (grundformen, att gå)Walked – imperfekt (ex. vad jag gjorde igår: jag gick till skolan)Walked – perfekt particip (ex. I have walked to school, vad jaghar gjort)Alla verb är indelade i två grupper:Regelbundna verb (följer ett mönster)Oregelbundna verb (måste man lära sig utantill)YouTube - English Vocabulary - Actions - VerbsEngelska verb - Teacher on Demand
 • 18. Personliga pronomenInnan man börjar böja verben är det bra att kunna personligapronomen. Personliga pronomen är det man använder för attt.ex. ersätta ett namn, en plats, en sak, en plats.Jag I (stavas alltid med stor bokstav)Du youHan heHon sheDen, det itVi weNi youDe theyYouTube - English Vocabulary - Pronouns
 • 19. Verb – Have och BeDe två vanligaste oregelbundna verben, kan niböja dem i presens(nutid)!Have – att haI haveYou haveHe/she/it hasWe haveYou haveThey havehave eller has - Teacher on Demand
 • 20. Be – att varaI amYou areHe/she/it isWe areYou areThey are
 • 21. Regelbunden presens(nutid)Alla verb som är regelbundna böjs precis på samma sätt. Deföljer ett mönster.Presens talar om:Fakta, informationNågot som är permanentVanor – vad man brukar göraI presens får verbet ändelsen –s i tredje person singular,dvs efter he, she eller it.YouTube - Daily activities The Simple Present TenseYouTube - Present Simple Part 1
 • 22. ExempelLike – att tycka omI likeYou likeHe/she/it likesWe likeYou likeThey likeYouTube - The Present Tense - English
 • 23. UndantagVerb som slutar med ljuden -s, –ss, -ch, -sh, -dg, -x fårändelsenes i he, she and it.He kisses a frog.She teaches English.Verb som har konsonant + y får ändelsen –ies.He studies English.She cries a lot.Däremot verb som har vokal + y får vanlig –s ändelse i he, sheand it.He plays the piano.
 • 24. Se upp för dessa verb!Do – doesI doYou doHe/she/it doesWe doYou doThey doDo eller does - Teacher on Demand
 • 25. Go eller goesI goYou goHe/she/it goesWe goYou goThey go
 • 26. DåtidDåtid talar om saker som har hänt. Dåtid är indelat i flera olikaformer. Alla dessa kan man hitta i verbets tema.T.ex. Come, Came, Come• Imperfekt – är den andra temaformen. (Något man gjort, t.ex. igår.) Yesterday I came to England.• Perfekt – Den tredje temaformen + hjälpverbet have. (Talar om vad jag har gjort.) I have come to help you.• Pluskvamperfekt – Den tredje temaformen + had. (Något man hade gjort.) I had come before the train left.
 • 27. ImperfektImperfekt används för att uttrycka dåtid.• Något som är avslutat. T.ex. I visited Berlin last week.• Flera avslutade händelser. T.ex. First I got up, then I had breakfast.• När en annan händelse avbryts i dåtid. They were playing when the phone rang.
 • 28. Exempel på ord som visar att du ska användaimperfekt,Yesterday – igårLast week – förra veckanA month ago – för en månad sedanIn year 2002 – år 2002Imperfekt bildas:Regelbundna verb: infinitivet + ed. t.ex. play + ed = playedSlutar verbet på –e lägg på –d t.ex. live+d =livedVerb som cry, try blir cried, tried.YouTube - The Simple Past: Part 1, Forming the Simple Past
 • 29. Regelbundna verbStavningsförändringTravel – travelledPlan – planned dubbel konsonant – vokal a före.Dubbla konsonanter när vokal kommer före.YouTube - Regular and Irregular verbsOregelbundna verb (andra formen)Be was/were beenDo did doneDrink drank drunkGive gave givenYouTube - Irregular Verbs - Past Tense and Past Participles
 • 30. Frågor!När frågor ställs och du ska svara fungerar det så här:Använd hjälpverbet did om du ska ställa en fråga i dåtid.Did you play football?Did you go to the cinema?Vid jakande svarar man,Yes, I played football. Yes, I went to the cinema.Vid nekande frågor måste alltid did användas som hjälpverb,No, I didn’t play football.
 • 31. PerfektPerfekt används för att uttrycka dåtid. Bildas genomhjälpverbet have + den tredje temaformen.Perfekt uttrycker något som har hänt. T.ex. I have read the book.Perfekt är en obestämd dåtid – alltså det har skett någon gång i detförflutna. T.ex. I det tidigare exemplet så vet man inte när man läste boken.Perfekt kan användas med vissa uttryck som bestämmer en tidpunktsom t.ex. yesterday, already, last week, five years ago.T.ex. I have read the book already.
 • 32. PluskvamperfektPluskvamperfekt används för att uttrycka dåtid.Pluskvamperfekt bildas genom had(imperfekt avHave + tredje temaformen.Något som hade hänt. T.ex. They had met before. I had worked hard.Efter ”after” använder man pluskvamperfekt. T.ex. After she had left, nothing was done.