Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordklasserna

4,629 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ordklasserna

 1. 1. ORDKLASSERNAI SVENSKA SPRÅKETMan delar in orden i ordklasser, för att man lättare skallkunna förstå dem, skilja dem åt och veta hur man skallanvända dem på rätt sätt.Orden är olika verktyg i kommunikationen. De fungerar påolika sätt och är namn på olika saker.Det gäller att du vet hur de olika orden fungerar, så attdu kan använda dem på rätt sätt.
 2. 2. Vilka har vi?• Substantiv• Verb• Adjektiv• Pronomen• Räkneord• Adverb• Prepositioner• Konjunktioner• Interjektioner9 st
 3. 3. SUBSTANTIV 1• ”Namn på saker, människor, djur, växter. Dukan sätta en, ett eller flera framför ordet.”• Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (dukan ta på dem)• Abstrakta substantiv: oro, lycka, kärlek• Egennamn: Röbäck, Hanna, Volvo, Kina,
 4. 4. SUBSTANTIV 2• Numerus• Singular- ett bord, en lampa• Plural- flera stolar, tre bord (ofta ändelser –ar –er –or –n –r)• Bestämd form (ett alldeles bestämt substantiv)-Bilen, Hunden, Barnen, Det (röda) huset• Obestämd form- (vilken som helst) bilar, hundar,barn, Röda hus.
 5. 5. SUBSTANTIV 3• Substantiv har 2 kasus: grundform ochgenitiv• Grundform = form du får när du sätter eneller ett framför• Genitiv (ägande), Pelles fru, hundens päls,Göteborgs stolthet
 6. 6. Substantiv 4Genus• betyder kön eller sort• Svenskan har 2: Utrum – NeutrumUtrum är n-ord, t.e.x bananen, kärlekenNeutrum är t-ord, t.ex. chipset, barnet
 7. 7. ADJEKTIV 1– ”Adjektivet är en bestämning tillsubstantivet och talar om hurnågot/någon är eller ser ut”Böjning: adjektivet kan böjas utifrån”sitt” substantiv- en snäll pojke, ettsnällt barn, snälla människor
 8. 8. ADJEKTIV 2Komparera (jämföra)• Positiv Komparativ Superlativ• Klok klokare klokast• Grön grönare grönast• Liten mindre minst• Energisk mer e… mest e…
 9. 9. VERB 1• ”Verb talar om vad någon gör eller vad det ärsom händer; Jag skriver, Det snöar, Solenskiner.” Man kan ta tema på verb.• Infinitiv Imperfekt Supinum (har/hade)• Läsa läste läst• Stå stod stått (oreg.)• Skratta skrattade skrattat
 10. 10. VERB 2• Verbets tidsform (tempus)• Presens(nu) imperfekt perfekt pluskvamperfekt futurum• läser läste har läst hade läst ska läsa• pratar pratade har pratat hade pratat ska prata• sjunger sjöng har sjungit hade sjungit ska sjunga• simmar sam (simmade) har simmat hade simmat ska simma
 11. 11. RÄKNEORD• Räkneorden svarar på frågorna• A) hur många?(grundtal t.ex. ett – sexton – tjugofem)• B) vilken i ordningen(Ordningstal t.ex. första – tredje – sjuttonde)
 12. 12. PRONOMEN 1• ”Pronomen ersätter namn, substantivoch ibland hel mening.”• Personliga; Kalle = HAN Solen= DEN Olle ochPelle= DE
 13. 13. Genitivform av personligapronomen• Subjektsform Objektsform• jag mig• Du dig• Han (s) honom• Hon (hennes) henne• Den den• Det det• Vi oss• Ni er• De dem• Objektsform= svarar på frågan till vem? Till mig/dig /oss osv.
 14. 14. Possessiva pronomen• Ägande pronomen! (possess på engelska betyder äga)• Min boll mitt bord mina pennor• Din boll ditt bord dina pennor• Sin boll sitt bort sina pennor• Vår vårt våra• Er ert era
 15. 15. ADVERB 1• Adverb är bestämning till• A) ett verb pojken springer fort• B) ett adjektiv hästen är svårt sjuk• C) ett annat adverb bilen körde farligt fort• Fet stil=adverb• Springer= verb• Svårt= adjektiv• Farligt= adverb
 16. 16. Skillnaden adjektiv/adverb• Adjektiv böjs- en hög stol, ett högt bord, flera högabord• Adjektiv är en bestämning till substantiv.• Adverben böjs inte- Jag hoppar högt, Max och Månshoppar högt. Fåglarna flyger högt. Jag springerfort. Clara springer fort.
 17. 17. KONJUNKTIONER/SUBJUNKTIONER• Bindeord, binder ihop satser (meningar)! Fogarsamman satser.• Och, men, eller, för, eftersom, då, när• Simon är vaken men trött!• Frida var hungrig och köpte en macka i kisoken.
 18. 18. INTERJEKTIONER• Utropsord. (kan ej böjas)• Kan bilda egen sats!• Oj! Hoppsan! Akta! Aj! Usch! Fy! Pang! Stopp!• Skål! Heja! Grattis!• Helvete! Jävlar! Förbaskat! (=Svordomar!!)
 19. 19. PREPOSITIONER• Anger läge (position)• Bredvid, över, på, under, till höger,• Riktning- mot, från, åt• Oftast korta ord som står framförsubstantiv/pronomen: utan, vid, genom, om, sedan,enligt, efter, medan, mellan,
 20. 20. Ramsor för att minnas!• Substantiv är namn på ting såsom mygga, bi och sting.• Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är: glada, snälla, rara, såsom vi ska vara.• Räkneord som ett, två, tre. Det är nåt att räkna mé.• Pronomen som den och det använd för det man ändå vet.• Prepositioner före substantiven står. Det blir till jul, vid påsk elleri vår.• Verb är sånt som man kan göra, känna, kramas, se och röra.• Adverben används lätt för rum, tid och sätt.• Konjunktioner som och, men, för och då kan göra meningar så långaså.• Interjektioner säger vad vi känner när det värker, svider ochbränner.
 21. 21. Repetition!• Namn t.ex. Utmärkande drag1. Substantiv eld, Anton, katt, Sörfors En/ett2. Adjektiv röd, vacker, viktig jämföras/kompareras3. Verb se, sjunga, kunna (att…framför i grundform)4. Pronomen mig, din, jag, denna5. Adverb nu, fort, aldrig läggs till verbet/adj.6. Räkneord tredje, ett, 42,7. Preposition på, till, i, vid8. Konjunktioner/Subjunktioner och, som, när binder ihop satser9. Interjektioner usch! Nej! Aj! känsloord

×