• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Inspiration för dans teater musik
 

Inspiration för dans teater musik

on

 • 1,022 views

Inspiration för att jobba med sociala medier för dig som jobbar med dans, teater och musik.

Inspiration för att jobba med sociala medier för dig som jobbar med dans, teater och musik.

Statistics

Views

Total Views
1,022
Views on SlideShare
1,003
Embed Views
19

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 19

http://paper.li 19

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Vaddetär…
 • Ex pångnsomnåttut I bruset. DET OVÄNTADE. KURIOSA.Varförskullenågonviljalyssnapåetthotell I socialamedier?(Underlättaförberedelsernainförettbesök, ordna transporter, bokamötesrum, ge information omlokaltrafik, väderprognoser, tillgängligatjänstero.s.v1.Hotellethar en historiaattberätta.Somettlitetsamhälle; gästerna, maten, kärleken, mötena, minnena, tempot, hushållet,kretsloppet. Med hotelletsomröstvill man berättaomlivetidetlillasamhället – ommedarbetarna, inredningen, utmaningarna, miljöarbetet, erbjudandena, gästerna, miljöarbetet…2.Hilton villatt du prataromdemisocialamedierförattdela med dig avdinaupplevelser – med dinavänner odirekt med Hilton. Feedback om din vistelse.Facebook - boka ett rum. Foursquare: synslista med incheckade ”Members of the Staff”. Gowalla: platspresentation. Delarut en belöning till den mesttrognabesökaren.Sammanflätadekanaler.Personliga. Bilderpåhotellreceptionisterna, påuthyrning-cyklarnaochpåkockenskanelbullarvarvas med inläggomnyrumsinredning, förändratkonferensutbudoch med info omdagens lunch. Vadsaknar Hilton förattbliinternetgeeksensfavorithotell?Datorirummet med förinställdabokmärken: sightseeing, SL-reseplaneraren, restaurangkartam.mSkype headset och Skype Out credits somingåripriset.Ljudsystem med premium SpotifykontoförinstalleratStreamad video ochljudböckerpårummetIntern hotellchattförgäster, typYammer. Vadrekommenderarandraattutforskai Stockholm, ärgymmet bra, villnågondela taxi?Recensionerfrångästerpåhotelletshemsida
 • SthlmsKonserthus
 • About Dancing in the streetDancing :: people | individual | group | spontaneous | performance in / ontheStreet :: not on stage | can be a festival | fiesta | parade | pride | streetart= for free
 • About TransformatorFrom the outside it might seem like a tiny place, but it would be shame to underestimate the potential and ideas gathered under the roof of Aalborg Teater's smallest and highly independent scene, Transformator. This group is dedicated to the display of any show, event or whatever might happen at Transformator. Enjoy!
 • Starbucks påfbInstagram – rssoxå
 • Spotify – Göteborgssymfoniker / Konserthuset
 • Facebook – StadiumFlöde in påblogg – Kista Idea Lab Inceckningar
 • Närvaronavtwittrarepåföreställningenfångaruppsamtaletomskådespelarna, vad de harpå sig, musikensomspelasosv.Ävenredaktionellaartiklar, bilder, blogginlägg, bambusersändningar, flickr-länkar, YT kanfångasupp o publiceraspå Twitter.Twittrarensynssjälv. Win-win.
 • Engageraanv: Foton: Karin Boye-statyn. Filmklipp o fotonärlättattfå folk attgilla. Måsteintevaraegna.Avsluta med en fråga. ÖppenspellistapåSpotify. Bjuda in!
 • Vara ORÄDDA, våga PROVA, tillåtande o förlåtande mot varandra, våga ta plats, INTE TA SIG PÅ SÅ STORT ALLVAR, göringetomdetintebirså bra, inte ha panik – detärsåntflödeom du intefår likes sågördetinget, vissaärså KORREKTA I socmedier - man måstetänkapåattändrasitt TONLÄGE Merpersonlig o fridär, urtråkigtannars… såntattbli ÖVERRASKAD av. Sombiblär man redanetablerad folk harförtroendeföross, mångamskormedverkar: blirstorspridningnär MÅNGA SKRIVER.FÖRUTSÄTTNINGAR:Positiv chefIntresserad personalPersonal med kunskapIntressant materialNågonsomhålleridet
 • Vadvillnige? SYFTETHotel Hilton: berättelserfrånhotellet. Stadsbiblioteket: dialog med göteborgarna, komplement till statiskwebbplats, visa att de ärroliga, intressanta…Chalmers: Marknadsföra e-resurser & öka användningen. Sprida kunskap om biblioteket och bibliotekets olika projekt. Locka till det fysiska biblioteket som mötesplats. Sprida kunskap om vetenskaplig kommunikationKANALVALTänkpåattvissakanalerkannianvbarasomkomplement (YT, Flickr, blogg) – förattläggasnånannanstans.Hur jag resoneratkringvalavkanalVilkentypav material har vi?Vilkaär de storakanalerna?Vadkan man göra med kanalerna, beroendepåkontotyp?Enkeltattanvända?Vem? Behövs en ansvarig.Fångauppeldsjälarna. Låt de plöjavägen.Fördelauppgifter. Återkommandesaker.
 • FARORSB: när man ärsåmångakanskeinteallagörsom man tänkt sig el postarngtopassande. Hur man bemöterkritik I pressen t ex. Börja med EN KANAL I taget, intestartaalltpå en gång o ha uppdateringar, intevaratomt. Ha tålamod. Fallgrop: attinte ha ett MÅL, vad man skagöraisinakanaler. Verktygenförändrasinom fem år, detviktigaäratt man vet vad man gördär, vad man vill. RÄDSLA: attintevaratillåtande mot varandra, perfektionskrav, tillåtetmisslyckas.Värdeord: hur man villuppfattas? Rolig, intressant, (Malmö gjort personas)
 • Uppmärksamhet – I media, föreläsningsuppdrag tack varebloggenoch Twitter. Uppmärksamhetpå Chalmers.Samarbeteinformationsavd.Verkarge en lättaremeravslappnadstämning.Effekternamåstemätas! (dåkan vi ävmätamjukasakersom “roligarepåjobbet”)Min bloggartikel – hur vi mäter, policy, mål…dokument.
 • Detblirettbibl.nätverk. Man blirstoltöverandrabiblockså, gemensamstolthet o nyakontakter.Roligt med all feedback man får. De skriveratt de älskarbiblioteket– görattdetkännsmeningsfullt. Jättebrasättattlära sig nyteknik. Man tar ävfoton... Lär sig kringteknik.Fårutloppför sin kreativitet o leklust.SB:GP- den kult.instsomjobbarbäst m twitter I Gbg.Bloggen: intejättemktkommentarer. Ombyggnadenharengageratsmest.Kollegornatyckerdetärroligt (de somhållerpå). Prioriteringsfrågan. Perfektionskrav dock…spec filmklipp. Stolthet. Kollegorgillarflödet I fb, skapargruppkänsla. Bilder med personal äromtyckt. Identitesskapande- tydligarevilka vi ärförallmänheten. Vi ärmeränbarahusetinförstängningen.
 • Tid till personalen. Chefersstödviktigt.Integeupp. Ihärdighet.Mångainblandade – kanspretaåtolikahåll.Kundevarasvårt I börjanattförståvarför de skulleskriva/jobba med det…
 • SKL undersökningvisarattlandstingmestanv:1. RSS – anvföregenomvärldsbevakning?2. Wiki3. AnpassadestartsidoriGoogle4. BloggarKÖRA KURS?RecyclakurserHa roligtNyttaförverksamhetenGruppträffarAnpassaefterönskemål
 • Senasteidén: Chalmers bibl. tagruppfoto – parafraspåettskivomslag.

Inspiration för dans teater musik Inspiration för dans teater musik Presentation Transcript

 • Inspiration fördans, teater & musikisocialamedier
  Utbudsdagarförscenkonst
  DanscentrumVäst
  Göteborg den 14 september 2011
  Linnéa Sjögren
 • Halva Sverigesbefolkninganvänder Facebook
 • Nåut: ex. Hotel Hilton Stockholm
  “One of Metro's journalists trying out Hilton's own homemade honey. Keep your eyes open for the upcoming article regarding our beloved bees.” (Facebook)
 • Nåut: med hashtags
  #minDrömRoll
  ?
 • Musik, teater, dans – en guldgruva
  Skapainnehålletpåblogg, YouTube, Bambuser, Spotify etc.
  Spriddetpå Twitter och Facebook.
 • Blogg
  Varförblogga?
  • Spridernärvaroochkunskap. Varumärket.
  • Kanalförkommunikationomnågothänder.
  • Ni synsbättreisökmotorerna.
 • Bloggsomsamlingsplats
 • Bloggsommaterialbank
 • Facebook
  - en kanalförmarknadsföringochkontakt
 • Filmklipp
  KungligaFilharmonikerna
  Koppling till Wikipedia
  Dramaten
  Recensioner, foto, film, evangemang
  Metropolitan
 • The Met på Facebook
  Filmklipp
 • StadsbiblioteketpåFejjan
  Göteborg Library Style
  MAGasinet – en mytomspunnen plats
 • Bilder
  Flickr: Dancing in the street
 • Flickr: Transformator
  “This group is dedicated to the display of any show, event or whatever might happen at Transformator, Aalborg Teater's smallest and highly independent scene.”
 • Bilder: Instagram
  Se uppför
  hashtag hijacking 
  En hashtagspridssnabbt
 • Film
  YouTube
  BambuserVimeo Facebook
 • Musik
  Spotify
  Soundcloud
  Dela till andraanvändare, Twitter, MSN, Facebook
 • (snyggt blir det också)
 • Audioboo
  “SomTwitter, fast förljud. Jag använderbara iPhone-appen; dåkan jag görafältinspelningaron the fly ochpublicerademdirekt. Jag harävenkopplat den till min Tumblr, såallt jag publicerarpåAudioboosynsävendär.”
  /magnax23
 • Bakom scenen-känsla:essens:1 på Facebook
  Pågående projekt
  Bilder, filmklipp från rep & improvisationer
  Spelschema
  Ljudfiler
  Helsingborgs konserthus drar nytta av dem!
  Enklare att följa än på webbplats
  Personligt
  Lättsamt
  Du får följa dem fram till föreställning
 • Positionerings-tjänster
  - telefonenberättarvartillfälligauppträdandensker
  Gowalla
  Foursquare
  Facebook Places
  (Google Places)
  Brightkite
 • Platstjänster
  Så gör man!
  Koppla till Facebook
 • (För)följ med mobilen
  Foursquare – ettbibliotekpåvift
  Gowalla - koppla till en blogg
 • Twitter
  - förlängerföreställningen
  Låt folk twittra in sin ansökanattfåbliofficielltwittrare
 • aktivitet
  Dialog, feedback, debattskerpå Twitter förAllsångpåSkansen
 • Attskapaaktivitetochengagemang
  Tillåt folk attladdauppbilder& film
  Foton
  Filmklipp
  Frågor
  Bjud in
  Vilkenpjäs kommertextradenifrån?
 • Attskapaaktivitetochengagemang
  Artiklarsomgärnadiskuterasläggspå Facebook
 • Attskapaaktivitetochengagemang
  Tävla!
  Quiz
 • Framgångsfaktorer
  Rödtråd (syftet)
  Annattonläge
  Varinterädd
  Uppdatera
  Tålamod
  (förutom en uppmuntrande chef)
 • Framgångsfaktorer
  Bjud in
  Tillåtande mot varandra
  Tillåtetleka lite
  Våga ta plats
  LUST
  - några till
 • Start
  Vadvillnigeisocialamedier?
  Vadärer passion?
  Vilkakanaler?
  Tidattlägga?
  Vemskagöradet?
  Hittaeldsjälarsom driver påochärförebilder
 • Tips till myndigheter
 • Se upp!
  mållöshet
  förmångakanaler
  perfektionskrav
  rädsla
 • Effekter
  Image
  Ökadsynligt
  Uppmärksamhet
  “Vi ärmeränhuset”
  Ökadanvändning
  Såhärkan policy, syfte, mätning se ut:
  http://blog.lib.chalmers.se/2011/06/21/mitt-forsta-ar-pa-chalmers-bibliotek/

 • kreativitet
  glädje!
  nyakontakter
  nyteknik
  meningsfullt
  grupp-
  känsla
  stolthet
 • Svårasaker…
  Tidtidtid…
  Attsträvaåtsammahåll
  Iblandbehöver du engagerakollegornaomochomigen
 • Kompetens?
 • INSPIRATION
  - tillåterattinspirerasavheltandrasakerännitänktfrånbörjan!
 • You can find inspiration in everything
  (and if you can't, look again)
  Paul Smith
 • Linnéa Sjögren
  E-kanaler
  Chalmers bibliotek
  linnea.sjogren@chalmers.se
  slideshare.net/linneas
  031-772 37 56
  @linneasj