Datové schránkyToto téma jsem si vybral, protože jsem jej mohl využít i v jiném předmětu. V tématu se věnujidatovým schrán...
modernizaci veřejné správy. Návod zahrnuje několik kroků, které nejsou časově nijak zanedbatelné apro laického uživatele m...
Použité zdroje:STIEGLER, Petr. Datové schránky, klíč k eGovernmentu a přínos pro všechna oddělení vaší firmy.Corporate ICT...
KPI závěrečný úkol
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPI závěrečný úkol

426 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI závěrečný úkol

  1. 1. Datové schránkyToto téma jsem si vybral, protože jsem jej mohl využít i v jiném předmětu. V tématu se věnujidatovým schránkám, jejich specifikům, výhodám i nevýhodám. Text je převzatý ze závěrečné práce dopředmětu PV118 Informační politika a státní informační systém ČR, který je pro můj obor povinný.Text byl sepsán stejný den jako tento úkol, takže se nejedná o starší dílo, záměrně jsem ho sepsal tak,aby mohl být využit v obou pracích, zejména kvůli úspoře času, jehož ve zkouškovém období nenínikdy dost.AnotacePráce se zabývá problematikou komunikace ve veřejné správě, jmenovitě datovými schránkami. Autorje studentem oboru, s veřejnou správou souvisejícím. V textu jsou rozebrány hlavní problémy tétooblasti, u některých je připojen autorův názor na věc. Práce může místy působit méně odbornýmdojmem, to proto, že původní požadavek zadávajícího byl vytvořit „esej“, tedy volnější formurozpravy. Závěrem je shrnut celkový přínos datových schránek a jejich kladné i záporné stránky.Klíčová slovaDatové schránky, datové správy, archivace, elektronický podpis, právní fikce.Text článkuCo jsou to datové schránky? Datové schránky jsou používány jako hlavní a jediný komunikačníprostředek ve veřejné správě od roku 2009. Povinně jsou jimi vybaveny všechny orgány veřejné moci,právnické osoby zřízené zákonem a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Na žádost si jipak mohou nechat zařídit ostatní právnické osoby, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby. Z tohovyplývá, že jeden člověk může disponovat více datovými schránkami (jako fyzická osoba a jakopodnikající FO). Z mého pohledu je to ovšem zbytečné, hlavně z hlediska přehlednosti a ekonomické(ne)dostupnosti. S datovými schránkami se totiž pojí náklady za její pořízení, odesílání zpráv av neposlední řadě za archivaci zpráv, která sice není povinná, ale vzhledem ke krátké době životnostidatových zpráv (90 dnů od doručení) téměř nezbytná.Od běžných elektronických komunikačních prostředků (např. e-mailu) se liší v několika aspektech.Jejich hlavní výhoda spočívá v tzv. právní fikci, díky které si odesílající může „vynutit“ doručenízprávy, což výrazně zefektivňuje komunikaci především v případě řízení s větším počtem účastníků.K doručení zprávy dojde přihlášením uživatele do schránky nebo ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylak vyzvednutí připravena. Doručení se tedy není možné fakticky vyhnout. To se jeví jako hlavnínevýhoda z pohledu adresáta, který, pokud se do schránky po dobu delší 10 dnů nepřihlásí, může býtvelmi nemile překvapen.Další specifickou vlastností datových schránek je nutnost použití elektronického podpisu. Podle §11zákona o elektronickém podpisu se navíc musí jednat o „uznávaný“ elektronický podpis, který jezaložený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.V Česku jsou to První certifikační autorita, Česká pošta a eIdentity. Právě nezbytnost používáníelektronického podpisu při posílání datových zpráv je z mého pohledu jednou z hlavních překážek profyzické osoby, případně pro podnikající fyzické osoby. Soudím tak podle videa, které slouží jakonávod pro instalaci elektronického podpisu a bylo vydáno sdružením Egon Academy, jež se snaží o
  2. 2. modernizaci veřejné správy. Návod zahrnuje několik kroků, které nejsou časově nijak zanedbatelné apro laického uživatele mnohdy nepochopitelné. Cituji jeden z negativních komentářů pod videem:„Bezny Franta Instalater se z tohohle zblazni“. Přihlédneme-li navíc k ekonomické náročnostipořízení a údržby takové schránky a k právní fikci, která se pro adresáta často jeví jako spíšenevýhodná, chybí jakákoliv motivace pro osoby, které datové schránky nemají zřízené zákonem, abysi takovou schránku pořídili a zefektivnili tak komunikaci s úřady.Mnoho z odesílaných dokumentů má v originále listinnou podobu. Pro tento případ se využívá tzv.„Autorizované konverze“, tedy převedení dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženéhov datové správě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovacídoložky. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopiedokumentu, jehož převedením vznikl. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí advokáti akontaktní místa veřejné správy, tedy pošty, úřady a notáři. Konverzi nelze provést u dokumentů, kteréneexistují v jiné než listinné podobě či v podobě datové správy (pouze originál, konverzi jižkonvertovaného dokumentu také nelze provést), jedná-li se o dokumenty, jež nelze konverzí nahradit,zejména pak občanský průkaz, cestovní doklady, řidičský průkaz, směnku nebo jiné cenné papíry.Dále pak dokumenty obsahující vsuvky, škrty či doplňky zeslabující jeho věrohodnost, dokumentyopatřené plastickým textem nebo otiskem plastického razítka a samozřejmě dokumenty postrádajícíuznávaný elektronický podpis.Jak již bylo zmíněno, zprávy ve schránce zůstávají pouze po dobu 90 dnů od jejího doručení. Některédokumenty je však potřeba po delší době, proto lze využít archivace, kterou nabízí Spisová služba,Datový trezor nebo obdobné služby. Datový trezor umožňuje bezpečně archivovat zprávyv elektronické podobě. Zprávy starší 90 dnů jsou automaticky zasílány do trezoru, což zajišťujeuživateli maximální komfort a vzhledem k nízké ceně služby je to asi nejlepší způsob archivace.Spisová služba zajišťuje odbornou správu dokumentů v elektronické i listinné podobě. Dokument jepo celou dobu skartační lhůty uložen ve spisovně a evidován. Po uplynutí této lhůty je dokumentarchivován nebo zničen, záleží na požadavku původce dokumentu.Závěrem zbývá už jen shrnout, zda byly naplněny cíle systému. Pohodlná komunikace? Jednoznačněano, v případě, že úspěšně překonal prvotní složitosti se zařizováním schránky a nezbytnýchsouvislostí (elektronický podpis, archivace…) a za předpokladu, že se dostatečně často do svéschránky přihlašuje. Ve větších organizacích může nastat problém identifikace, protože za jednouschránkou a tím i jedním elektronickým podpisem může být více fyzických osob, záleží pak nasamotné organizaci, kolik lidí skutečně dostane přístup do schránky, v nejlepším případě by se mělojednat o vedoucího organizace a administrátora. Efektivní komunikace? Prokazatelně efektivní jepouze doručování, nikoliv komunikace. Levná komunikace? Komunikace sama o sobě je zdarma, jsoutu ovšem vysoké „vedlejší náklady“, které zahrnují především dotace české poště, konverzidokumentů a archivaci.
  3. 3. Použité zdroje:STIEGLER, Petr. Datové schránky, klíč k eGovernmentu a přínos pro všechna oddělení vaší firmy.Corporate ICT[online]. 2012. Dostupné z: http://www.corporateict.cz/odborne-lanky/datove-schranky-kli-k-egovernmentu-a-pinos-pro-vechna-oddleni-vai-firmy.htmlHodnocení: - článek přímo od člena ministerstva vnitra - zaměřený na konkrétní oblast, specifičtější - podobná struktura jako u mého textu - navzdory specifičnosti dostatečně široký pohled na problematikuREDAKCE MINISTERSTVA VNITRA. Sbírka zákonů 2008. Částka 98. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra,2008, 48 s., ISSN 1211-1244Hodnocení: - nejvhodnější zdroj pro danou tématiku - nejspolehlivější, nezpochybnitelný zdroj informaci - jasná struktura, snadná vyhledatelnost potřebné informace - potřeba jisté právní argumentace v samotné práciWebová stránka: Datová schránka. Wikipedie: Otevřená encyklopedie[online], Stránka bylanaposledy editována 12. 12. 2012 v 19:53. Dostupné zhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Datov%C3%A1_schr%C3%A1nkaHodnocení: - zdroj je dobře známý a dostupný - obsahuje obecné informace, tedy ucelený pohled na věc - volně editovatelný, více zdrojů informací - obsahuje odkazy na jiné zdroje

×