05 kaucky - kucera

1,662 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

05 kaucky - kucera

 1. 1. © Software602 a.s. 1. 6. 2010 Rizika digitálních dokumentů aneb časovaná bomba v e-governmentu a co s ní BUSINESS & INFORMATION FORUM 2010: Čas zlomu Richard Kaucký Aleš Kučera
 2. 2. © Software602 a.s. Agenda • Definice problému • Co to je digitální dokument, vznik, potenciální problémy a řešení • Současná situace a jak na to • Digitální dokumenty/data dopravené prostřednictvím datové schránky • Digitální dokumenty vzniklé konverzí nebo elektronickou cestou • Ukázka • Příjem eFaktury dodavatele do vlastní datové schránky (XML data) • Vícenásobně podepsaný digitální dokument s kvalifikovaným časovým razítkem v procesu schvalování
 3. 3. © Software602 a.s. Jak vzniká digitální dokument • Podle zákona 300/2008 Sb. • Autorizovanou konverzí na žádost z listiny (kontaktní místa veřejné správy Czech POINT, notáři, advokáti) • Autorizovanou konverzí z moci úřední z listiny (OVM) • Podle zákona 499/2004 Sb. • Konverzí původcem (může být kdokoliv) z listiny • Elektronickou cestou původcem (může být kdokoliv) • Dokument pořízený např. v MS Office, xml data apod. • Konverzí formátu např. MS Word -> PDF nebo PDF/A
 4. 4. © Software602 a.s. Co je co v digitálním dokumentu • Kvalifikovaný elektronický podpis a časové razítko • Kvalifikovaný elektronický podpis jednoznačně určuje KÝM byl dokument podepsán a zda nebyl změněn • Kvalifikované časové razítko určuje jednoznačně KDY byl digitální dokument podepsán, je to OCHRANA pro toho, kdo dokument vydává (měl pravomoc v daném čase podepsat)! • Dokumenty odesílané datovou schránkou ostatními subjekty (mimo orgány veřejné moci) nemusí být podepsané s jedinou výjimkou - u subjektů, za které jedná více osob, je nutný podpis všech osob na dokumentu nebo plná moc pro toho, kdo jedná za subjekt – jako vícenásobný podpis digitálního dokumentu nebo autorizovaná konverze listinné plné moci
 5. 5. © Software602 a.s. Definice problému zvaný digitální dokument • Digitální dokument se ocitá v právním „vakuu“ (nelze jednoduše technickými prostředky prokázat jeho autenticitu v čase) v okamžiku: • když expiruje elektronický podpis/značka kterým je digitální dokument podepsán (pokud není zároveň opatřen časovým razítkem) • Je-li navíc opatřen časovým razítkem, tak okamžikem kdy expiruje časové razítko; další možný výklad: razítko platí i po expiraci pokud není kompromitován bezpečnostní algoritmus razítka (RSA, SHA1, SHA2) » Kvalifikovaný elektronický podpis/značka většinou expiruje po roce » Kvalifikované časové razítko expiruje po třech, nejdéle po pěti letech
 6. 6. © Software602 a.s. Řešení problému • Přidáním časového razítka k podepsanému dokumentu získávám čas: • po dobu platnosti časového razítka (zákon) • nebo po dobu kdy není kompromitován algoritmus zabezpečení časového razítka (výklad zákona) • Je nutné „přidat“ další prvek, který garantuje věrohodnost dokumentu v budoucnu po jeho expiraci • Řešení je Arbitr (důvěryhodný správce)
 7. 7. Správce ISVS je MV ČR ISDS generuje •Hash 1 (nese si DZ - zná jej každý) •Hash 2 (ukládá si systém) ISDS ověřuje výpočtem Hash 1 a Hash 2 Portál WS - aplikace proti uloženým Hash 1 a 2 v systému na základě „předložené“ datové zprávy 1.6. 28.3. 2010 2020 Dodání datové zprávy do systému ISDS Kontrola pravosti datové zprávy příjemci příjemcem •Prostřednictvím portálové aplikace •Prostřednictvím portálové aplikace •Prostřednictvím aplikace třetí strany (přes •Prostřednictvím aplikace třetí strany (přes webovou službu ve spisové službě, DMS…) webovou službu ve spisové službě, DMS…) •Odesílatel i příjemce si uloží celou DZ •Je-li „stará“ DZ přílohou nové DZ, (podepsaná obálka a obsah) do svého úložiště zkontroluje ji systém automaticky
 8. 8. © Software602 a.s. Námitky • Jak garantovat, že DD nebude kompromitován: • Zatím není známá matematická metoda kompromitující jeden STRUKTUROVANÝ dokument mající DVA různé hash • Přechod z SHA 1 na SHA 2 je preventivní (SHA 2/512 má „trvanlivost“ minimálně 10 let) - na SHA 3 je soutěž od 2.11. 2007 do 31.12.2012! • Systém druhého hash s evidencí Arbitrem zvyšuje výrazně dobu „trvanlivosti“ DD oproti opatření dokumentu před expirací dalším časovým razítkem (není praktické, stojí peníze…)
 9. 9. © Software602 a.s. Řešení • Ideálně novela 227/2000 Sb. (napáchá se nejméně škod ) se zavedením institutu arbitra centrální evidence digitálních dokumentů – CEDD • CEDD poskytuje WS a portál pro evidenci a ověření digitálního dokumentu kdykoliv v budoucnu (stejné funkce jako ISDS), eviduje pouze metadata kdo (kontrola platnosti podpisu dokumentu) a kdy podal k evidenci do CEDD • Digitální dokumenty s právním účinkem (jedna strana je OVM) se budou ukládat po přechodném období (3 roky) v národním digitálním archivu (aktivní archivní péče)
 10. 10. © Software602 a.s. Bod zlomu – trocha historie… • Správní reforma • Roku 1762 založila Marie Terezie "direktorium in publicit et cameralibus", tedy direktorium pro věci veřejné a správní, které představovalo nejvyšší finanční a státní správu s centralizací pro celou monarchii se sídlem ve Vídni. Pod direktorium potom spadaly gubernia - krajské úřady a správu pak zajišťovali výlučně školení státní úředníci, oddělena byla též justiční správa od státní, bylo sjednoceno soudnictví, vytvořen občanský zákoník "Kodex Theresianus„. • Pro zavedení byly nutné zcela nové dovednosti státních úředníků! Poznámka: Správní reformě předcházelo zřízení Tereziánského katastru - soupis rustikální (poddanské) půdy (1748), později (1757) i soupis půdy dominikální (panské)
 11. 11. © Software602 a.s. Bod zlomu – 300/2008 Sb. • 25. 6. 2008 zákon 300/2008 Sb. schválen PSP ČR • 8.9. 2008 odevzdání návrhů České poště s.p. ve veřejné soutěži o návrh řešení a zabezpečení provozu systému datových schránek • 27. 2. 2009 podpis smlouvy mezi MV ČR (správce) a Českou poštou s.p. (provozovatel) • 26. 6. 2009 platná novela zákona 300/2008 a vyhlášky 193 a 194 • 1.7.2009 zahájen provoz včetně autorizované konverze na Czech POINT • 1.11.2009 aktivovány všechny schránky povinným subjektům • 26.11. 2009 přenesen první milion datových zpráv • 22. 4. 2010 přeneseno 10 milionů datových zpráv
 12. 12. © Software602 a.s. Bod zlomu – nové dovednosti • Jsme připraveni na skok hyperprostorem? • Jestliže země jako Estonsko udělaly s ICT technologiemi tygří skok, pak my se s našimi datovými schránkami chystáme proskočit hyperprostorem do úplně nového světa. Jsme ale připraveni – hlavně co do znalostí a dovedností – na to, co nás v čistě elektronickém světě čeká? (Jiří Peterka, měsíc před aktivací všech datových schránek) • “správu pak zajišťovali výlučně školení státní úředníci“ – nutné zcela nové dovednosti - naši úředníci to mají v sobě od roku 1762 - DÍKY! • Jsme před pelotonem, ale jak v úniku dojet do cíle? • S podporou (osvícené) vlády!
 13. 13. © Software602 a.s. Bod zlomu a služby eGovernmentu • Pro lidi, kteří nemohou • Pro lidi, kteří mohou a chtějí nebo nechtějí komunikovat komunikovat s úřadem přes s úřadem přes počítač počítač, pro podnikající • Hlavní kritérium: dostupnost subjekty (dojezdová vzdálenost – čas) • Hlavní kritérium: rychlost, efektivita 1. Kolik z vás chce s úřadem komunikovat elektronicky? 2. Kolik z vás má svoji osobní datovou schránku? 3. Kolik z vás aktivně používá Internet banking? 4. Kolik z vás využilo služby Czech POINT?
 14. 14. © Software602 a.s. Datová zpráva • Datová zpráva je celek: tvořená obálkou a obsahem • Obálka – nese metadata o obsahu • Obsah – dokument (data, písemnost) v povoleném formátu vyhláškou • Datová zpráva jsou podepsaná XML data • Interpretace přes veřejné rozhraní (WSDL&XSD) aplikací třetí strany (někdy nepřesně pouze spisová služba - obecně libovolná aplikace) • Interpretace na portálu v browseru s nainstalovaným doplňkem 602XML Filler, slouží též k interpretaci originálu datové zprávy po uložení na lokální disk/archivní USB (zprávy se po 90ti dnech mažou)
 15. 15. © Software602 a.s. Data a jejich poskytovatelé • Úřad potřebuje strukturovaná data • Od občanů – „ISDS Ready“ formuláře • Od podnikajících subjektů – „ISDS Ready“ formuláře, data z ERP • Od ostatních úřadů – data nejlépe přímo z agend protistrany • Proč • Aby příjemce data (nejlépe XML data vygenerovaná podle XSD schématu příjemce) zpracoval přímo ve vlastní agendě • Příklady táhnou – ukážeme si na MF ČR! • Jděte si aktivně pro svá data! Nikdo jiný to za vás neudělá…
 16. 16. © Software602 a.s. Digitální dokumenty od OVM • Úřad zasílá dokumenty s právním účinkem • Občanům – podepsané a orazítkované, konverze schopné • Podnikajícím subjektům – dtto. jako občanům • Ostatním úřadům – dtto. jako občanům, ideálně celý spis (ERMS) • Proč • DD jsou konverze schopné – pro případ, že druhý subjekt jej bude potřebovat pro komunikaci s nepovinným subjektem, který nemá datovou schránku - podle vyhlášky formát pro konverzi je PDF&PDF/A - ukážeme se na příkladu jak snadno podepisovat a razítkovat! • „Co sám nechceš, nečiň druhým.“
 17. 17. © Software602 a.s. Příjemci digitálních dokumentů • Datová zpráva jako dokument s právním účinkem • Přijatá datová zpráva může být přílohou (písemností) nově odesílané datové zprávy – NENÍ NUTNÁ KONVERZE do listinné podoby! • Systém ISDS bude ověřovat, že „jakkoliv stará“ datová zpráva je/není autentická (prošla systémem a je nezměněná) • Tato funkčnost bude následně zprovozněna i u autorizované konverze „jakkoliv starých“ datových zpráv do listinné podoby • Ukládejte si originály datových zpráv – do 90ti dnů • Datové zprávy si ukládejte na disk (USB apod.) jako celek tj. obálku a obsah („podepsaná xml data“ – soubor zfo) stejně jako si ukládáte do šanonu listinné dokumenty!
 18. 18. © Software602 a.s. Kdo jsme a co nabízíme • Elektronizaci procesů • Formulář je tváří procesu, „vozí“ strukturovaná data a dokumenty » Sběr xml dat, interní procesy pro schvalování a koloběh elektronických dokumentů navázané na správu identit » Integrace datových zpráv do procesů, sjednocení vstupních kanálů • Elektronizaci dokumentů • Konverze dokumentů s podpisy elektronickým podpisem/značkou opatřené kvalifikovaným časovým razítkem » Zpracování PDF&PDF/A - konverze z aplikací, konverze z listiny » Centrální řešení (el. značka), distribuované s vícenásobným podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem
 19. 19. © Software602 a.s. Proč v elektronickém světě s námi? • Protože neprodáváme technologie, ale zkušenosti našich lidí jak je aplikovat v praxi: • Více jak 300 projektů v soukromoprávním segmentu, • projekty na 9 ministerstvech, 13 krajích, 95 městech, 109 obcích, • více jak 1,5 mil autorizovaných konverzí z moci úřední/na žádost, • více jak 3 mil. výpisů vydaných na Czech POINT více jak 20 000 úředníky na téměř 6 000 kontaktních místech, • více jak 12 mil. datových zpráv dodaných do datových schránek se správou (zatím) téměř 700 000 identit… Naučili jsme lidi na počítači psát, naučíme je na počítači se i podepsat!
 20. 20. © Software602 a.s. Inspiraci najdete na www.bezpapiru.cz Děkujeme za pozornost! Americkou armádu prý ohrožuje PowerPoint… …velitelovi sil USA a NATO v Afghánistánu Stanleymu McChrystalovi loni v Kábulu ukázali prezentaci znázorňující ucelenost americké vojenské strategie. Propracovaný graf ale spíše připomínal mísu špaget, podotkl newyorský deník. "Až tomu porozumíme, zvítězili jsme ve válce," odtušil suše generál. …je nebezpečný, protože dokáže vytvořit iluzi porozumění a iluzi kontroly. Některé problémy na světě ale nelze rozdělit do několika přehledných bodů," podotkl brigádní generál McMaster.“ …proto si raději ukážeme prezentaci naživo 

×