ECM
Enterprise content management
Zpracoval:
Terezia Dvorská
Obsah přednášky
 1. Co je ECM
 2. Pro koho to je
 3. Vlastnosti a funkce
 4 Přínosy implementace ECM
 5. Přehled trhu...
Co je ECM?
 Podle oficiální definice AIIM je ECM
„technologie, které jsou použity pro zachycení, řízení,
ukládání a doruč...
Pro koho to je?
 Pro všechny společnosti, které mají chaos ve svých
dokumentech
 Podle průzkumů se odhaduje, že:
A. 50% ...
Vlastnosti a funkce ECM
 V praxi je ECM souborem řešení, která zaměstnancům umožní
mít své elektronické dokumenty skutečn...
1. Získání dat
 Zahrnuje digitalizaci, kopírování, tvorbu, přípravu,
indexování a třídění analogových či elektronických
d...
2. Uložení
 zabývá se efektivním ukládáním dokumentů v elektronické
podobě
 zabezpečuje spolehlivé využití elektronickýc...
3. Správa
 Komponenty správy se používají pro spravování, nakládání
a používání informací, pro efektivní a bezpečné využí...
4. Uchování
 Tato část se zabývá správou, obsluhou a bezpečnou
archivaci dlouhodobě uložených dat.
 Dlouhodobá paměťová ...
5. Distribuce
 k poskytování informací či výsledků
koncovým uživatelům
 Funkcionalita dodání informací je známá
pod pojm...
Stručný souhrn poznatků
ECM
 Obsahuje množství nejrůznějších aplikací
 Digitalizuje, ukládá, archivuje, spravuje a distr...
Nejdůležitější přínosy
Implementace ECM systému do IT
infrastruktury
•snížení nákladů spojené s manipulací s
dokumenty
•uš...
Náklady vs. Čas
Některé další přínosy
 Klíčovým kritériem pro investici je návratnost. Proto detailně
sledujeme jasně měřitelné přínosy:
...
Některé další přínosy
 Zrychlení obchodního cyklu (příjem objednávky, kalkulace,
příprava, koordinace výroby, reorganizac...
Časové úspory
 pracovník v kanceláři při práci s dokumenty v papírové formě
stráví 40 procent času manipulací s dokumenty...
Zvýšení efektivity
 Centralizací úložiště dokumentů je eliminována možnost
tvorby neaktuálních kopií dokumentů
 Uživatel...
Zintenzivnění spolupráce
 Účastníci jednotlivých procesů jsou jasně definováni stejně
jako jejich role v procesu
 elimin...
Automatizace procesů
 v papírovém systému vedení dokumentů nejsou, vždy je
potřeba zapojit lidskou sílu
 V případě zaved...
Prodejci na trhu ECM
Forrester Wave
Prodejci na trhu ECM
Gartner
Přehled ECM trhu
 EMC, IBM, Oracle, Open Text obsazují většinu trhu ECM
 Nabízejí komplexní řešení, řadu podpůrných nást...
Současní hlavní leadeři a jejich
produkty na trhu ECM
 EMC Documentum ECM
 IBM FileNote kontent Manager
 Open Text Open...
EMC
 Zavedená společnost v oblasti ECM
 Velká základna zákazníků
 Komplexní ECM řešení – cca 30 produktů
 Výhodou ucel...
IBM
Silná pozice na trhu s 22% podílem
FileNet od IBM poskytuje širokou škálu funkcí
 komplexní zobrazení dokumentů
 s...
 Největší podíl na trhu z prodejců zaměřených pouze na ECM
 Open Text ECM Suite
 Nabízí řešení pro všechny oblasti ECM
...
 2007 – akvizice Stellnet
 Nyní nabízí rozsáhlý a robustní ECM balík
 Oracle Universal ECM Suite
 Silná integrace s da...
 V roce 2007 uveden produkt SharePoint Server 2007
 Letos nástupce SharePoint Server 2010
 Primárně určen jako platform...
 Nižší pořizovací náklady
 Jako open source produkt vyniká rozšiřitelností
 Zaměřuje se na správu dokumentů, obrázků a ...
Shrnutí přehledu trhu ECM
 4 hlavní leadři – EMC, IBM, OpenText, Oracle
 Komplexní balíky
 ECM integrováno s dalšími pr...
Ukázka KnowledgeTree system
 Jedná se nástroj vyvýjený jako open-source, ale existuje i
komercni verze.
 Na vývoji se po...
Document Management System
KnowledgeTree
 Sdílení, řízení a bezpečí
 Spolupráce při tvorbě obsahu
 Zaneste strukturu or...
Zdroje:
 SPRÁVA DOKUMENTŮ – Přínosy ECM systémů pro správu dokumentů a obsahu jsou
jednoznačné
 http://webcache.googleus...
ECM-information system
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ECM-information system

1,998 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ECM je zkratkou anglického pojmu Enterprise Content Management. Pod tímto pojmem jsou míněny takové „technologie, které jsou použity pro zachycení, řízení, ukládání a doručení obsahu a dokumentů podnikovým procesům. Nástroje a strategie ECM dovolují (povolují) řízení nestrukturovaných informací v organizaci, bez ohledu na to, kde se tyto informace nachází.1“, podle oficiální definice AIIM. Neboli se jedná o pojem zahrnující různé technologie podporující řízení životního cyklu dokumentů napříč podnikem a to od zachycení, přes zařazení do systému, jejich doručení, archivaci či skartování. Data, která vznikají jak externě či interně, mohou být různého typu, a to nejen jako papírové dokumenty, ale také dokumenty v elektronické podobě či formátu jako např.: textové dokumenty, audio záznamy, video záznamy, obrázky, e-maily, tabulkové soubory.
 • ECM systémy pro správu obsahu jsou vhodné pro všechny společnosti, které mají množství obsahu v takové míře, které omezuje jeho efektivní využívání. Řešení správy obsahu lze implementovat v rozsahu funkcionalit potřebných pro organizaci v konkrétním okamžiku a dále ji v čase rozvíjet a rozšiřovat jak funkčně, tak architektonicky v souvislosti s nárůstem potřeb rostoucí společnosti.
 • ECM systém je tvořen z různých součásti a nástrojů, z nichž každá má na starosti určitou část procesu životního cyklu dokumentu a dohromady zabezpečují správu podnikového obsahu. Mezi nástroje ECM pokrývající jednotlivé fáze životního cyklu dokumentu patří:
 • Zabývá se snímáním a indexováním dokumentů, zpracovává různé typy dokumentů a převádí je do elektronické podoby. Až 80 % znalostního kapitálu společnosti je uloženo v dokumentech či jiných formátech nestrukturovaného obsahu, jako jsou webové stránky, technické výkresy, fólie s prezentacemi, reporty, audio a video soubory a mnoho dalších typů a formátů souborů. Papírové dokumenty se snímají prostřednictvím skenerů. Výsledkem zpracování je obrázek dokumentu. Prostřednictvím technologie OCR (Optical Character Recognition – rozpoznávání textu) můžeme převést zóny znaků skenovaných papírových dokumentů do strukturované podoby, tj. automaticky přečíst určitá pole z dokumentu a zapsat je do databáze. Do systému je možné automaticky zapisovat také dokumenty – tiskové sestavy generované počítačem a celou řadu různých formátů elektronických dokumentů (Word, Excel apod.). Každému z dokumentů je přiřazen jeho jedinečný index spolu s dalšími informacemi, které si může definovat uživatel.
 • Důležité je efektivní uložení dokumentů v elektronické podobě, které umožní velmi rychlý a jednoduchý přístup a následné zpracování různých druhů dokumentů. Uložení, tedy archivace, zabezpečuje spolehlivé následné využití elektronických dokumentů.
  Technologie pro uchování dat
   
  Pro uchování dočasných dat máme širokou škálu technologií, které mohou být použity pro ukládání informací, v závislosti na aplikaci a prostředí systému:
   
  a) Magnetická média
   
  Pevné disky, typicky nakonfigurovány jako RAID systémy, mohou být připojeny lokálně, které jsou součástí storage area network (SAN), nebo montované z jiného serveru ( Network-Attached Storage ). ¨
   
  b) Magnetické pásky
   
  Magnetické pásky pro ukládání dat, v podobě automatizovaných skladovacích jednotek tzv. páskové knihovny. Samostatné páskové jednotky mohou být použity pro zálohování, ale ne on-line přístup.
   
  c) Digitální optická média
   
  Kromě běžných Compact Disc a DVD optických médií, na které je možné buď pouze zapisovat data nebo i média, která jsou přepisovatelná. Pro uložení dat je možné používat i jiné specializované optické formáty jako magneto-optické disky pro ukládání a distribuci dat.
   
  d) Cloud computing
   
  Data mohou být uložena na jiném místě a pomocí „cloud computingu“ je možné zpřístupnit tyto data přes internet.
   
  e) COLD (Computer output to laser disk)
  Archivaci dat, která používá optickou technologii pro ukládání dat na disk.
   

 • 3.1. Content management
   
  Pojmy jako elektronický obsah a správa obsahu se v posledním období staly velmi populárními. Primárně jsou chápány v souvislosti s vytvářením, ukládáním a správou obsahu, který firmy publikují na svých webových stránkách, sekundárně pak se správou digitálního obsahu ve firmě jako takové. Systémy pro správu obsahu zpravidla nabízejí nástroje pro obě tato pole působnosti.
  vkládání, schvalování a zamykání dokumentů
  editace částí dokumentů
  ukládání verzí dokumentů
  možnost návratu ke starším verzím
  záznam změn
  automatické shrnutí
  3.2. Document management
   
  Současně vznikající systémy pro správu obsahu nabízejí funkce, které se již dříve používaly u zřízených systémů správy dokumentů. Ke společným schopnostem patří především řízení přístupu uživatelů prostřednictvím správy práv, hledání dokumentů podle vytvořených metadat nebo ukládání různých verzí dokumentů.
   
  3.3. WCM (Web Content Management)
   
  WCM umožňuje spravovat dokumenty pomocí webu, například z domova. Je však nezbytné, aby data přístupná z internetu, byla data, která jsou již přítomná ve firmě.
  3.4. WorkFlow a BPM (Business Process management)
   
  Slouží pro definování, stanovení a nastavení podnikových procesů a toků informací a dokumentů napříč podnikovým systémem i navenek.
   
  3.5. RM (Record Management)
   
  Nástroj, který se podobně jako DM stará o dokumenty či záznamy, které musí být uchovány po určitou dobu až do jejich skartace.
   
  3.6. Collaboration
   
  Groupwarové neboli kolaborativní nástroje jsou další důležitou součástí ECM systému pro rychlou komunikaci mezi uživateli systému a pro podporu jejich spolupráce na projektech či dokumentech, nehledě na jejich geografickém umístění. U nástrojů na spolupráci jsou vyžadovány funkce, které po řadu let vznikaly v prostředí groupwaru a v současné době jsou známy pod označením nástroje pro spolupráci (collaboration tools). K nim patří tematicky uspořádaná diskusní fóra, společně užívané pracovní prostory, tabule pro grafické znázornění myšlenek a návrhů nebo techniky pro komunikaci v reálném čase.
 • Tato část se zabývá správou, obsluhou a bezpečnou archivaci dlouhodobě uložených dat.
   
  Dlouhodobé paměťová média
   
  WORM optických disků
  Write Once Read Many (WORM) - rotační optické disky
   
  WORM kazety
  Magnetické pásky - používají se ve speciálních jednotkách, které mohou být stejně bezpečné jako optická Write-Once, Read-Many média, pokud jsou použity správně se speciálně zabezpečenými pásky.
   
  WORM pevný disk
  Magnetického disku se speciálním softwarem na ochranu proti přepsání, výmaz a editaci, dodává bezpečnostní podobný optickému Write-Once, Read-Many médií.
   
  Papír
  Papír se stále používá jako dlouhodobé paměťové médium, které lze bez jakýchkoliv technických pomůcek číst.
 • Poslední nedělitelnou součástí ECM je distribuce dat, která slouží k poskytování informací či výsledků koncovým uživatelům z předchozích fází. Funkcionalita dodání informací je známá pod pojmem Output Management.
   
  Možné výstupy či média :
   
  Internet
  extranety
  intranety
  E-business portály
  Zaměstnanecké portály
  E-mail
  Fax
  Přenos dat EDI , XML nebo jiných formátů
  Mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, PDA a další
  Datová média jako jsou CD a DVD
  Digitální TV a další multimediální služby
  Papír
   
  Distribuce se dělí na tři komponenty:
   
  a) Transformační technologie
   
  Transformační technologie by měla umožňovat dostat potřebná data na určitý druh media či převádět do různých formátů. Transformační technologie být vždy kontrolovatelná a řešitelná. Probíhá na pozadí služby, kterou koncový uživatel zpravidla nevidí.
   
  Mezi transformační technologie patří:
   

  Laser Disc (COLD) – computer output to laser disk)
   
  Tato transformace je u distribuce používána pro přípravu dat a jejich přenos do archivu. Na rozdíl od většiny zobrazovacích médií, nejsou “COLD“ záznamy indexovány v tabulce databáze, ale obsahují absolutní pozice v samotném dokumentu (např. strana 1, řádek 82, pozice 12).
   
  Personalizace
   
  Funkce a výstup může být přizpůsoben na konkrétní potřeby uživatele.
   
  XML (Extensible Markup Language)
   
  Počítačový jazyk, který umožňuje popis rozhraní, struktury, metadat a dokumentů ve standardizovaném, multiplatformním způsobem.
   
  PDF (Portable Document Format)
   
  Podporuje multiplatformní tisk a distribuce. Na rozdíl od obrazových formátů jako je TIFF , PDF obsah umožňujeí vyhledávání, přidávání metadat a vkládání elektronických podpisů. Když generovány z dat v elektronické, PDF je rozlišení-nezávislý , což umožňuje ostré reprodukce v libovolném měřítku.
   
  XPS ( XML Paper Specification )
   
  Specifikace XML vyvinutý společností Microsoft, které popisuje formát a pravidla pro distribuci, archivaci, zobrazování a zpracování XPS dokumentů.
   
  Převodníky
   
  Slouží ke generování jednotlivých formátů, či k přeformátování informace, a také k zobrazení výstupní informace v různých formátech.
   
  Komprese
   
  Používá se na snížení skladovacích prostor potřebný pro obrazové informace.
   
  Syndikace
   
  Používá se pro úpravu obsahu v různých formátech.
  Syndikace umožňuje použití stejného obsahu vícekrát v různých formách pro různé účely.
   
  b) Bezpečnostní technologie
   
  Pro všechny komponenty ECM jsou k dispozici bezpečnostní technologie. Například elektronické podpisy se používají nejen při odesílání dokumentů, ale jsou také při zachycování dat pomocí skeneru, aby zachycení dokumentu bylo úplné.
  Infrastruktura veřejných klíčů je základní technologií pro elektronické podpisy. Spravuje klíče, certifikáty a kontroluje pravosti podpisů. Jiné elektronické podpisy potvrzují identitu odesílatele a integritu odeslaných dat, tj., že je úplný a nezměněný obsah.
   
  V Evropě existují tři druhy elektronických podpisů, různé kvality a bezpečnosti:
   
  a) jednoduché
  b) pokročilé
  c) kvalifikované
   
  Ve většině evropských států je kvalifikovaný elektronický podpis právně přípustný u právních dokumentů a smluv.
   
   
  C) Distribuce samotná
   
  Samotná distribuce je proveditelná např. pomocí cd, papíru, internetu, emailu atd.
 • ECM-information system

  1. 1. ECM Enterprise content management Zpracoval: Terezia Dvorská
  2. 2. Obsah přednášky  1. Co je ECM  2. Pro koho to je  3. Vlastnosti a funkce  4 Přínosy implementace ECM  5. Přehled trhu ECM  6. Open source alternativy  7. Praktická ukázka - Knowledge Tree
  3. 3. Co je ECM?  Podle oficiální definice AIIM je ECM „technologie, které jsou použity pro zachycení, řízení, ukládání a doručení obsahu a dokumentů podnikovým procesům. Nástroje a strategie ECM dovolují (povolují) řízení nestrukturovaných informací v organizaci, bez ohledu na to, kde se tyto informace nachází.1“
  4. 4. Pro koho to je?  Pro všechny společnosti, které mají chaos ve svých dokumentech  Podle průzkumů se odhaduje, že: A. 50% dokumentů tvoří duplikáty B. 80% tvoří data nestrukturovaná C. 85% dokumentů nelze nalézt, když jsou potřeba  Lze implementovat na míru společnosti
  5. 5. Vlastnosti a funkce ECM  V praxi je ECM souborem řešení, která zaměstnancům umožní mít své elektronické dokumenty skutečně na dosah ruky.  ECM systém je tvořen z různých části a nástrojů, které slouží pro: 1. Získání 2. Uložení 3. Správu 4. Uchování 5. Distribuci
  6. 6. 1. Získání dat  Zahrnuje digitalizaci, kopírování, tvorbu, přípravu, indexování a třídění analogových či elektronických dokumentů  Pro snadnější správu je každému dokumentu přidělen index  Využití technologií pro digitalizaci dat: A. OCR B. HCR C. ICR
  7. 7. 2. Uložení  zabývá se efektivním ukládáním dokumentů v elektronické podobě  zabezpečuje spolehlivé využití elektronických dokumentů.  Technologie pro uložení dat: 1. Magnetická média 2. Magnetické pásky 3. Digitální optická média 4. Cloud computing 5. COLD
  8. 8. 3. Správa  Komponenty správy se používají pro spravování, nakládání a používání informací, pro efektivní a bezpečné využívání dokumentů  Komponenty pro správu dokumentů: A. CM (Content management) B. DM (Document management) C. WCM (Web Content Management) D. WorkFlow a BPM (Business Process management) E. RM (Record Management) F. Collaboration
  9. 9. 4. Uchování  Tato část se zabývá správou, obsluhou a bezpečnou archivaci dlouhodobě uložených dat.  Dlouhodobá paměťová média: A. WORM optických disků B. WORM kazety C. WORM pevný disk D. Papír
  10. 10. 5. Distribuce  k poskytování informací či výsledků koncovým uživatelům  Funkcionalita dodání informací je známá pod pojmem Output Management.  Distribuce se dělí na tři komponenty: A. Transformační technologie B. Bezpečnostní technologie C. Distribuce samotná
  11. 11. Stručný souhrn poznatků ECM  Obsahuje množství nejrůznějších aplikací  Digitalizuje, ukládá, archivuje, spravuje a distribuuje firemní digitální obsah  Zpřístupňuje informace v digitální podobě, které jsou normálně obsažené v podobě papírové  Řídí a kontroluje veškeré informace, které vstupují a vystupují z podniku  Poskytuje digitální obsahu v reálném čase  Řídí oběh a životní cyklus dokumentů a digitálního obsahu napříč celým podnikem
  12. 12. Nejdůležitější přínosy Implementace ECM systému do IT infrastruktury •snížení nákladů spojené s manipulací s dokumenty •ušetří čas • zprůhlední a zautomatizuje procesy nad dokumenty •zvýší efektivitu práce a zisk
  13. 13. Náklady vs. Čas
  14. 14. Některé další přínosy  Klíčovým kritériem pro investici je návratnost. Proto detailně sledujeme jasně měřitelné přínosy:  Vnitřní finanční přínosy  Snížení jednotkových nákladů v marketingu i v prodeji.  Úspory z měření návratnosti marketingových kampaní.  Úspory z urychlení platebního styku
  15. 15. Některé další přínosy  Zrychlení obchodního cyklu (příjem objednávky, kalkulace, příprava, koordinace výroby, reorganizace linky, operace prodeje, zpracování faktur, inkaso).  Vyšší výkonnost obchodního oddělení.  Zvýšení kvality zboží a služeb.  Zvýšení kvality práce s pracovními zdroji.  Mapování, sledování a kontrola provádění procesů.  Snížení počtu nesplněných termínů úkolů.
  16. 16. Časové úspory  pracovník v kanceláři při práci s dokumenty v papírové formě stráví 40 procent času manipulací s dokumenty, které zrovna nepotřebuje – nehledá  Implementací ECM systému tyto nepříjemnosti a časové ztráty odpadají, neboť hledání v systému probíhá v řádech sekund  Společnost IDC uvádí, že pracovníci při práci s dokumenty stráví přibližně 20 procent času hledáním informací v nich obsažených a 50 procent času neúspěšným hledáním dokumentů vůbec
  17. 17. Zvýšení efektivity  Centralizací úložiště dokumentů je eliminována možnost tvorby neaktuálních kopií dokumentů  Uživatel má přístup pouze ke schválené aktuální verzi dokumentu  zmíněné faktory eliminují možnost záměny nebo špatné interpretace obsahu (nekvalitní kopírování, nekvalitní skenování při zaslání faxu).
  18. 18. Zintenzivnění spolupráce  Účastníci jednotlivých procesů jsou jasně definováni stejně jako jejich role v procesu  eliminaci časových intervalů potřebných pro transfer dokumentů mezi jednotlivými účastníky v porovnání s papírovou formou  Je-lipožadováno více dokumentů, ať už sloužících jako podklady, nebo předmět schvalování, je zřejmé, že účinnost a efektivita elektronických procesů je daleko vyšší, než je tomu u údržby dokumentů v papírové formě.
  19. 19. Automatizace procesů  v papírovém systému vedení dokumentů nejsou, vždy je potřeba zapojit lidskou sílu  V případě zavedení poloautomatizace do papírové správy dokumentů (např. zpracování dopisů – určení PSČ) jsou náklady nesrovnatelně vyšší v porovnání s procesy v elektronickém systému.  ECM= +finanční úspory −náklady na zatížení lidských zdrojů.
  20. 20. Prodejci na trhu ECM Forrester Wave
  21. 21. Prodejci na trhu ECM Gartner
  22. 22. Přehled ECM trhu  EMC, IBM, Oracle, Open Text obsazují většinu trhu ECM  Nabízejí komplexní řešení, řadu podpůrných nástrojů  Microsoft se v poslední době úspěšně prosazuje  Pevné zázemí pro rozvoj, zatím postrádá hloubku čtyř leaderů  Alfresco  Konkurenceschopná open source alternativa s nižšími náklady
  23. 23. Současní hlavní leadeři a jejich produkty na trhu ECM  EMC Documentum ECM  IBM FileNote kontent Manager  Open Text Open Text ECM Suite  Oracle Oracle Universal Kontent Manager  Microsoft Microsoft Office SharePoint Server 2010
  24. 24. EMC  Zavedená společnost v oblasti ECM  Velká základna zákazníků  Komplexní ECM řešení – cca 30 produktů  Výhodou ucelenost  Nevýhodou případná komplikovanost instalace  Nyní zaměřeno na zrychlení a integraci s tprodukty třetích stran
  25. 25. IBM Silná pozice na trhu s 22% podílem FileNet od IBM poskytuje širokou škálu funkcí  komplexní zobrazení dokumentů  správa dokumentů  správa záznamů a podnikových procesů  podpora řízení
  26. 26.  Největší podíl na trhu z prodejců zaměřených pouze na ECM  Open Text ECM Suite  Nabízí řešení pro všechny oblasti ECM  Akvizice Vignette – nyní silná pozice na poli správy webového obsahu  Úzká spolupráce s produkty SAP a Microsoft
  27. 27.  2007 – akvizice Stellnet  Nyní nabízí rozsáhlý a robustní ECM balík  Oracle Universal ECM Suite  Silná integrace s dalšími Oracle aplikacemi  Vhodné pro společnosti, které vlastní i jiné Oracle produkty  V oblasti archivace a eDiscovery se spoléhá na partnery
  28. 28.  V roce 2007 uveden produkt SharePoint Server 2007  Letos nástupce SharePoint Server 2010  Primárně určen jako platforma pro práci s dokumenty a jejich sdílení  Těsná integrace s velmi rozšířenými aplikacemi MS Office  Rychlá expanze  Zatím nepropracované do všech oblastí ECM
  29. 29.  Nižší pořizovací náklady  Jako open source produkt vyniká rozšiřitelností  Zaměřuje se na správu dokumentů, obrázků a WCM  Považováno odborníky jako konkurenceschopná alternativa  V ČR využívá např. Komerční banka  Další prodejci: Nuexo, Knowledge Tree Open source alternativy
  30. 30. Shrnutí přehledu trhu ECM  4 hlavní leadři – EMC, IBM, OpenText, Oracle  Komplexní balíky  ECM integrováno s dalšími produkty  Nový hráč na trhu – Microsoft SharePoint  Jednoduchý, zaměřen na sdílení dokumentů  Existence open source alternativ  Alfresco, Nuexo, Knowledge Tree a další
  31. 31. Ukázka KnowledgeTree system  Jedná se nástroj vyvýjený jako open-source, ale existuje i komercni verze.  Na vývoji se podepsala právě komerční verze. Díky ní je KT přehlednější a lépe ovladatelný oproti konkurenci.
  32. 32. Document Management System KnowledgeTree  Sdílení, řízení a bezpečí  Spolupráce při tvorbě obsahu  Zaneste strukturu organizace do repositáře  Integrace autentizace a autorizace s Vaší organizací  Flexibilní architektura aplikace, snadná rozšířitelnost  A další funkce verzi Professional
  33. 33. Zdroje:  SPRÁVA DOKUMENTŮ – Přínosy ECM systémů pro správu dokumentů a obsahu jsou jednoznačné  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PIo1hNJBu6sJ:atpjournal.sk/ hmh/zobraz_temu.php%3Fid%3D42%26parametre%3D%3Fid%3D42%26skript_pred% 3Datp_obsah.php+financne+prinosy+ECM&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk  http://www.profinit.eu/uploads/souvisejici- obsah/dokumenty/cz/Oracle_ECM_brochure.pdf  http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management  http://www.emc.com/products/category/content-management.htm  http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/2009-gartner-magic-quadrant-ecm.pdf  http://www.emc.com/collateral/software/15-min-guide/h3150-ecm-15min-guide-gd.pdf

  ×