Wywiad I Jego Rodzaje

9,199
-1

Published on

Published in: Travel, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
9,199
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wywiad i jego rodzajeOgólnie „wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o kwestionariusz” Wywiad służy do poznawania faktów, opinii postaw danej zbiorowości. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala na analizę układów i zależności między zjawiskami. Sprawność wywiadu i wartość uzyskanego materiału zależą od wielu czynników. <number>
 • Proste Standaryzowane Niestandaryzowane Indywidualne Metody projekcyjnePogłębioneStndaryzowane NiestandaryzowaneIndywidualne Grupowe Prosty standaryzowany Ma charakter najbardziej standardowy wszyscy ankietowani odpowiadają te same pytania nie ma możliwości zmiany ich kolejności oraz nie ma możliwości ich modyfikacjiW przypadku wielu ankieterów przeprowadzających wywiad istnieje możliwość porównania i analiza całości materiału oraz Prosty niestandaryzowanyZadawane tutaj pytania są dostosowane do odpowiedzi ankietowanych badacz ma założony główny cel który musi zrealizować ale może do niego dojść różnymi drogami, pytania mają charakter zindywidualizowanyPogłębiony standaryzowanyWywiady te można prowadzić z pojedynczymi respondentami lub z grupami respondentów. Od prostych standaryzowanych różnią się budową kwestionariusza ankieter zadaje pytania pośrednie z wyskalowanymi odpowiedziami. Pogłębiony niestandaryzowanyZalicza się do wywiadów swobodnych określanych często jako rozmowa której celem jest zebranie danych dotyczących osoby poddanej pomiarowi. Zadaniem zadających pytania jest zachęcenie respondenta do udzieleniu wypowiedzi na dany temat. Znaczenia nabiera tutaj umiejętność nawiązywania kontaktu zrozumienia oraz zainteresowania respondenta. Istnieje możliwość zadawania pytań dodatkowych <number>
 • Warunkiem poprawnego przeprowadzenia wywiadu są właściwie przygotowane dyspozycje. Określa się je mianem kwestionariusza czyli zestawu pytań, zbudowanego według specjalnych zasad. Głównym celem jest uzyskanie prawdy, jednak na drodze do tego stoi szereg przeszkd:-Pierwsza to respondent – będący głównym źródłem materiału – który, może świadomie zafałszować prawdę. -Druga to narzędzie badawcze, kwestionariusz, którego forma może wpłynąć na treść uzyskanych danych. -Trzecia to sam prowadzący badania, który może różnie odbierać informacje, tendencyjnie ukierunkować tok badań, kłaść różny nacisk na poszczególne problemy.Warunki przeprowadzenia poprawnego wywiadu:- dobre jego przygotowanie,- umiejętność stawiania pytań, - atmosfera wywiadu, - miejsce,- nastrj respondenta itp.<number>
 • . Wywiad w badaniu przypadek polskiej religijności :Wiary nie da się zważyć ani zmierzyć. Jest rzeczywistością transcendentną,. Socjologowie religii starają zgłębiać zjawiska z obszaru religijności. Chodzi przede wszystkim o postawy, poglądy, przekonania, a także zachowania ludzi w sferze praktyk i wierzeń religijnych. Na podstawie uzyskanej wiedzy można wnioskować o miejscu wiary w świadomości człowieka i społeczeństwa. Badania przeprowadzone na reprezentatywnych próbach umożliwiają socjologom ukazanie społecznego wymiaru wiary, który analizowany jest w aspektach demograficznym, ekonomicznym, kulturowym, które są charakterystyczne dla badanej zbiorowości<number>
 • Pielgrzymki w miejsca uważane za święte, pontyfikalne msze, masowe spowiedzi oraz msze święte dla setek robotników pod czas strajków w latach 80tych fotografie uwieczniające te wydarzenia obiegły cały świat. Religia jest zjawiskiem niezwykle istotnym, nieodłącznym dla ludzkiego życia. Jest także zjawiskiem powszechnym w każdej kulturze. Nie istotne, na jakiej szerokości geograficznej znajdziemy się, wszędzie ujawniają się nam jakieś znane mniej lub bardziej elementy kultu religijnego. Nigdy i nigdzie nie istniało społeczeństwo bez religii. Życie religijne ujawnia się szczególnie w sakramentach, nabożeństwach, nauczaniu, organizacjach, trosce o miejsca kultu, a także kontaktach z innymi wyznaniami. W socjologii przez religijność rozumie się funkcjonowanie religii w postępowaniu jednostki lub też w życiu społecznym. <number>
 • Na przedstawione zdjęcia można patrzeć z różnymi uczuciami Można zastanawiać się czyCi robotnicy gorąco praktykujący czy wszyscy w takim sama mym stopniu uczciwie i gorliwie pracują? Czy przestrzegają katolickiej moralności małżeńskiej? Czy przestrzegają miłości bliźniego swego w codziennie zatłoczonych autobusach i sklepach? <number>
 • Na przedstawione zdjęcia można patrzeć z różnymi uczuciami Można zastanawiać się czyCi robotnicy gorąco praktykujący czy wszyscy w takim sama mym stopniu uczciwie i gorliwie pracują? Czy przestrzegają katolickiej moralności małżeńskiej? Czy przestrzegają miłości bliźniego swego w codziennie zatłoczonych autobusach i sklepach? <number>
 • Czy religijność jest zjawiskiem „łatwym” czy „trudnym” dla badaczy oraz badanychMożna stwierdzić że jest z ono łatwe na podstawie analizy najniższego odsetka braków odpowiedzi na zadawane pytania ankietowe o wiarę i praktyki religijne oraz na podstawie faktu iż 95% Polaków deklaruje przynależność do wiary katolickiej. Są to zjawiska szeroko zakorzenione i określone w naszej kulturze oraz rozpoznawalne na poziomie globalnym oraz na poziomie jednostki charakteryzujące sie stabilną niezmiennością niezależnie od czasów (w latach 80tych czy 90tych) więc wydawałoby się ze jest ono łatwe zarówno dla jednych jaki i drugich. Skoro jednak łatwe można by łatwo stwierdzić jak to jest z tą religijnością. Powinno być możliwe postawienie jakiejś diagnozy czy zanalizowanie jej pod względem sposobów argumentowania oraz dyskutowania o niej. Jednak niestety tak nie jest Niestety tak jak wcześniej wspomniałem nie da się jej zważyć ani zmierzyć i dlatego nie ma zgody co do zakresu tego zjawiska a co za tym idzie do oceny religijności społeczeństwa polskiego.<number>
 • Sposób badania religijności i wiaryMimo posiadania wielu wskaźników wiemy o religijności tudzież o wierze społeczeństwa polskiego raczej niewiele. Wiara ta po spektakularnych wydarzeniach takich jak Papież Polak , zryw solidarnościowy oraz wielu nawróceniach występujących na przełomie ostatnich lat pozostaje dla społeczeństwa tajemnicą a dla badaczy wyzwaniem czyli po prostu zjawiskiem trudnym. Jak więc badać czy analizować to zjawisko? Podstawowe jest tutaj zrozumienie oraz artykulacja kluczowego pojęcia religijności – wiary. Dla badaczy religijność nie powinna być opinią emocją zachowaniem czyli postacią postawy – a dla badanych jest sposobem życia.Jest całością nie dającą się rozbić na prostsze elementy. Religijność i wiara są to wszelkie sposoby którymi człowiek wyraża swoją relację z Bogiem. Zachodzi tutaj konieczność wprowadzenia historycznej perspektywy skoro wiara jest sposobem życia musi być zamanifestowana w biografii która jest jedynym właściwym kontekstem badania wiary jako sposobu życia - jej wzrastania słabnięcia oraz trwania. Skoro wiara manifestuje się w biografii musi zatem manifestować się w dziejach.<number>
 • Trudość” zbadania zjawiska religijnościspołeczeństwa polskiegoW materiałach które otrzymałem przeprowadzono badanie religijności pewnej grupy społecznej proszeni o umieszczenie się na standardowej skali wiary i praktyk religijnych nie potrafili tego uczynić.Określali się mianem niezdecydowanych albo wierzących ale nigdy głęboko wierzących jeszcze inni umieszczali się w kategorii w drodze do wiary co można sprowadzić do słów chcę wierzyć ale wciąż wątpię . Była to grupa która wcześniej określała się mianem światła i soli kościoła. Nawet praktyki religijne sprawiały im trudności gdyż uczęszczali na nie nieregularnie. Przeprowadzono również badanie w grupie zwanej Towarzystwem Krzewienia Kultury Świeckiej w poszukiwaniu osób niewierzących. Okazało się iż niektórzy członkowie tej grupy w odpowiedzi na pytanie o swoje przekonania odpowiadali że są wierzącywięc wypadli tak samo jak członkowie grup odnowowych.Przedstawiony fakt świadczy o tym że wyżej wymienione określenia są subiektywne i zarazem bardzo społecznie zróżnicowane więc dla badaczy raczej trudne. <number>
 • Standaryzacja sposobu badania religijnościStanadryzacja badań religijności jest niezbędna Jednak nie rozjaśnia badanego zjawiska. Zadawane pytania autoidentyfikacjne pozwalają zaetykietyzować się badanym czyli podporządkować pewnemu stereotypowi który nie jest jasny ani dla badanych ani dla badaczy. Pytanie o wiarę badanego również jest niejasne przed zadaniem samego pytania jak i po jego zadaniu. Analizując standardowe odpowiedzi na pytania poruszamy się tak naprawdę w świecie rekwizytów społecznych a nie indywidualnej rzeczywistości. Standaryzacja pytań i odpowiedzi prowadzi w rezultacie do niszczenia związku między zebranymi w procesie badawczym danymi a indywidualnymi społecznymi doświadczeniami obrazującymi te dane. Zagraża to każdej dziedzinie badań. I właśnie ten problem występuje przy badaniu wiary społeczeństwa polskiego dlatego że wiara ta ulega zmianom a używane w kwestionariuszach kategorie nie są adekwatne ze względu na pojawianie sankcji społecznych lub instytucjonalnych a rzeczywistość w tym przypadku jako doświadczenie samej wiary jest bardziej głębsze, zniusansowane niż samo jej pojęcie. Kategoryzacja wiary nie sama w sobie jakimś złym zjawiskiem jednak należy kategoryzować ją adekwatnie do danej sytuacji a więc po jej rozeznaniu. Jak już wcześniej wspomniałem wiara ulega zmianom posiada więc swoją dynamiczność. Zakładając że dokonała się oraz dokonuje w dalszym ciągu jej przemiana w społeczeństwie polskim mająca charakter jakościowy oraz ilościowy. Ze zmianą ilościową nie ma problemu ponieważ istnieją jasne dane statystyczne świadczące o wzroście czy spadku powołań, uczestnictwa w praktykach, w przychodzeniu licznych grup osób do kościoła. Zmiany jakościowe są jednak trudniejsze do wykrycia i opisania. <number>
 • Swobodny wywiad pogłębionyJest lepszy od ankiet z zamkniętymi pytaniami dlatego że biorąc pod uwagę subiektywne sposoby pojmowania interesującego nas zakresu nie są znane ale to właśnie one nas interesują. Przed przeprowadzeniem ankiety należy przeprowadzić parę wywiadów aby móc później sformułować pytania zamknięte Lub robiąc ankietę należy przeprowadzić trochę wywiadów aby kontrolować sens odpowiedzi na zamknięte pytania ankiety.W materiałach które otrzymałem przeprowadzono badanie religijności pewnej grupy społecznej podzielonej na kategorie badanych :Wierni uczestniczący grupach zwanych odnowowymiZwykli wierni dobierani na podstawie danych zawartych w księgach parafialnych w dwóch warszawskich parafiachNiewierzącyZachowano przy tym proporcje płci 50 na 50Wieku po to aby uzyskać esencję dwóch mentalności : laickiej oraz duchowejWykształcenia znowu połowa z wyższym wykształceniem połowa bez<number>
 • Charakterystyka swobodnego wywiadu pogłębionego dotyczącego religijności PolakówWywiad dzielił się na części tematyczne :biografię własnąAktualne życie rodzinne, zapamiętane życie rodzinne Zapamiętane wydarzenie polityczne Badacze zdając pytania koncentrowali się na dokonanych przez badanych wyborach, konkretnych wydarzeniach, określonych sytuacjach, pojedynczych decyzjach, a nie na deklarowanych postawach i opiniach, Kolejną częścią była rozmowa na temat wydarzeń powojennej historii Polski ale tylko tych który badany był świadkiem oraz tych w których miał okazję w jakikolwiek sposób uczestniczyć <number>
 • Pytania sugerujące, prowokujące, drażliweW opisanych badaniach używano pytań które mogą być zaczerpnięte z bardziej ustruktualizowanych metod badawczych . Starano się ujawnić drażliwość polityczną i obyczajową i tym samy uzyskać odpowiedź na pytanie : Jak jesteś zły? W wywiadach tych nie kierowany się podejrzliwością. Rozmowy były przeprowadzane można powiedzieć po równo. To znaczy badani mogli kontrolować tok rozmowy w tym samym stopniu co badacze traktowano ich poważnie czyli za takich którzy są odpowiedzialni za swoje życie i za to co o nim mówią niejednokrotnie zadając pytania sugerujące prowokujące wręcz napastliwe aby podważyć przeświadczenia badanych. Wszystko po to aby sprawdzić jak badani poradzą sobie z takim rodzajem pytań właśnie pod adresem kościoła. <number>
 • Podmiotowe rozumienie wiary Podejmowano w badaniach temat podmiotowego rozumienia wiary polegającego na tym że badacze nie mieli żadnych innych dojść do informacji na temat wiary oraz żadnych obiektywnych wskaźników . Skoro wiara ulega zmianom, nie jest taka sama przez całe życie zmienia się rozwija więdnie a wraz z tymi czynnikami zmienia się samoświadomość podmiotu a w tym samoświadomość wiary. I gdyby te badania przeprowadzono by wcześniej lub później otrzymany z nich obraz byłby z goła inny. <number>
 • Odnowa wiary Można zadać sobie pytanie o to czy zdanie się na świadomość badanego nie jest połączone z nadmiernym uzależnianiem się od jego pamięci samoświadomości czy autokreacji która ma niewątpliwie miejsce w takcie takiego właśnie wywiadu?Na pewno wiara każdego rozmówców będzie miała już inny charakter będzie inna niż z przed wywiadu, będzie wyartykułowana , znaczenie będzie miało założenie że badani przekazuje nam całą prawdę i tylko prawdę a badacze temu przekazowi ufają.wystąpi również u badanego proces uświadamiania swojej wiary w sobie właśnie pod wpływem okazanego przez badacza zainteresowania po przez zadawanie pytań i dopytywania. Będzie to równoznaczne z autokreacją badanego który uświadomi sobie wagę różnych wydarzeń wyborów okoliczności momentów w swojej biografii w sytuacji wywiadu na temat własnej wiary. W przedstawionych badaniach istotne było odpowiednie dobranie obu stron czyli ankietera i badanego gdyż rozmowa głęboko wierzącego ankietera z młodym laikiem skazana była na niepowodzenie w przeciwieństwie do sytuacji gdzie ankieter z rozmówcą tworzyli układ interpersonalny który ich rozmowę uskrzydlał : pierwszy chciał mówić, mówił i oczekiwał pytań a drugi te pytania pogłębiał. <number>
 • Wnioski Wiara jako tytuł badań może nas wyprowadzić poza granice socjologii ankietowej. Za tymi granicami mogą się znajdować się pogłębiony wywiad, analiza treści czy obserwacja uczestnicząca wszystkie te aspekty okazały się pomocne w docieraniu do rzeczywistości i przekraczaniu tych że granic . Jednakże nieuchronne pozostają dwa czynniki :Życie i teoria.Życie dlatego że żaden zestereotypizowany sposób postępowania badawczego nas od niego nie oddziela . przekraczając granice socjologii mamy do czynienia z rzeczywistością która atakuje nieoczekiwaną odpowiedzią w rozmowie, nieprzewidzianym działaniem społecznym , intrygującą treścią . W socjologii badacze uchodzą za mądrzejszych natomiast poza jej granicami mądrzejsza jest rzeczywistość,Teoria natomiast pozostawać musi pomocna w tłumaczeniu rzeczywistości , W życiu z którym musimy sobie poradzić jakaś teoria musi mieć miejsce i to nie tylko dla tego żeby w nim uczestniczyć i na swoje własne potrzeby je rozumieć ale również po to abyśmy mogli pytać jakie ono jest i się o to spierać. W socjologii ankietowej chodzi o to aby analizować fakty które nie powstały tak sobie i tylko należy je zebrać bo coś tam nam mówią fakty te zebrane wspólnym wysiłkiem duchowym czy intelektualnym, czy wyobraźnią społeczną w jedną całość są współtworzone w procesie badawczym ale co ważne nastawione są na krytykę. W momencie gdy nic nie jest oczywiste samo wyjaśniające się nie polegające jedynie na kwestii technicznej możliwa jest autentyczna krytyka i dyskujska dotycząca zarówno procesu współtworzenia danych jaki ich interpretacji. Poza granicami socjologii czycha na nas życie i teoria a ponad to intelektualna odpowiedzialność. <number>
 • Wywiad I Jego Rodzaje

  1. 1. Pros te S tandary z owane Nie s tandary z owane Indy widualne Me tody proje kcy jne Pog łę bione  S tandary z owane  Nie s tandary z owane Indy widualne Grupowe
  2. 2. S wobodny w y w iad pog łę biony je s t le ps z y niż ankie ta z py taniami z amknię ty mi
  3. 3.  Prz yg otowanie mie js ca  Re krutacja ucz e s tników  Prz yg otowanie raportu ko ń cowe g o
  4. 4.  Prakty ki re lig ijne  W iara
  5. 5.  Prz e de ws z ys tkim mas ow y udz iał w prakty kach re lig ijnych  Obraz Polaka-katolika i pols kie g o robotnika- katolika
  6. 6.  Przestrzeganie zasad w życiu codz ie nny m
  7. 7. ?
  8. 8.  Re ijno s o o e życ lig ść p s b m ia  His ryc p rs e to zna e p ktywa
  9. 9.  Głę boko w ie rz ą cy  W ie rz ą cy  W drodz e do w iary  Chce w ie rz y ć ale wciąż ma w ą tpliwo ś ci
  10. 10.  Ins ty tucjonalna ko ś cie lna s ankcja  Proce s z miany rz e cz y w is to ś ci
  11. 11. Cz y je s t pomocny w z badaniu „trudne j” pols kie j re lig ijno ś ci?
  12. 12. Dz iały te matycz ne :  Biog rafia w łas na  Zycie rodz inne
  13. 13. Np.: „Cz y nie uwa ż a Pan/Pani ż e s tanow is ko ko ś cioła katolickie g o w s prawie s tos owania ś rodków anty konce pcy jnych je s t po pros tu nie ż yciowe ? ”
  14. 14. W iara jako z mie nny cz y nnik biog raficz no his torycz ny
  15. 15. Roz mowa „odnow ione g o” z „odnow iony m ”
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×