Fil 3 q readings

1,341 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fil 3 q readings

  1. 1. 2. Sa Mga Pilipino Q891) Isang talumpating naglalayong mapabuti ang kalagayan ng pilipin na malava, maunlad at naipagtatanggol at rLetutamasa kanilang karapatan. t t ^ng ( En Ifonor de los Filipinas (AnS Dangal ng pilipinas) I Talumpating nagbibigay puga), at nagbubunyi sa tatlong pilipinong nagkamit I ng gantimpala sa liksposisl.on sa Pads, Ifa,vo 6, lgg9, sina t Juan Luna at Felix n Rcssureccion }lidalgo (mga pintor) ar pardo de favera (iskultor). Jaquin , P Mg^ Kahirapan sa Pilipinas a1 Anuq akdang ito ar- tumutuligsa sa maling pamarnalaLid s, pamahalaan at sa maling sisftrma ng cdukasv()n sa prlipinas. P En rron o r d eI Pre s i d e n te d e I a As s o ce s i on rri sp an o - Filip in o fr Binigyang papuri ni Lopez-Jaena si Ilenerai l.Iorayta sa pantav-panray na pamamalakad sa mga pinamumunu4n. ^y Bi. 6. Ang Lahat ay Pandar^ya na1 Isang lathalain tungkol sa mavamang Filipin n^ nagmamalaking lad sinasabi sa mga tao na siyay magiging kondcsa dahil sa^ raw isa sal konde k^rry"rrg mapapangasawa at buhat sa mahadikang pamilya at lahing ".rg Kastila ng.rrrit ,ng ame pala nrto niyr isang hamak na sapatero at nakarira sa isang l rg ^y ng ng isang distrito ng iladrid "b"rrf ^r b^yl. 7. Fta-v Botod (Disyembre 1Z 1gg6 - Enero 2q fig6) nge pisn Isang maikling nobelang nagralarawan hinggil sa isang buta prayleng.dumating sa Pilipinas. Ito p^r*^t n^ p^y^tngunit nang makalipas bao hng ilang panahon naging mukhang tao. Tinuligsa ni Graciano Lopez-J Mail ng masasamang halirnbawa ng mga prayle na sanay magiging ^"n^ ^igp"gbiuig;, -ru,rti.rg h.r*"rr ng mga mamamayang Pilipino na makatulong tungo sa pagtatamo Laza ng kapuri_iuri at kasiya-sivang kaasalan. Nailarawan dito ang mga ibat ibang bisyoig mg" pr^yr"rg Kastila. Ang pagsingrl ng mahal sa pagpapalibing ., prfprprt"uJ ni -rtrt i ,, Pag- mga utang at iba pang mahahalay na gawain Basahin ang pagpusuring salin sa,vikang Filipino ng Fray Botod ni Magdalena P. Limdico ibig d 188
  2. 2. Sino si Botod? May dalawang taong n€-uusap et ang k^nilrlg pinag-uusapa Ly tungkol kay Pari Botod. Nasa plasa sila at nakita nila ito na may kasamang, bibae. sinasampal ang babae at napaluhod" itoy nagmamaka wariy n"miningi ^w^ng ng kapatawaran. Kasumpa-swnpang qd diyata,t magegewa niya ito sanay kami sa ganung eksena. sabi ng k"*rp siya ang Kura paroko sa aming bayan. -amlt Ang mga payle pala ang may-ad ng paroko dito? Di kapanipaniwala. t"t"grogrelix nadrile sila at nagmamdabis hindi lamang sa ispiritrat ndbegrykundi sa (pulitiko) pamahalaan at sa lrala5ql3sn. Dapat ay lasr:ain eng ganyang,uri ng tao. Damting ang araw a! pagbab^yat^n din nila ang kanilang pagkgkulang. Drg p" pda sa Tsina. Pagldarawan Ang Pari Botod ay di niya pangalan o apelyido.Arg kahulugan nggg.1ggd ay at ito ang tinataguti sa kanya hg tao. Ang ngalan gbnylgan ,ya :*hq lrg Ana ay 1na dahil sa ioi ipinanganak siy3 sa Kapistahan ni sa.nta Ana ina ng mahal nal: na - BiihenNaispaniyangtawagingFtayBotodkaysaPariAna. siya ay taga-Atagog mga magurangioiyr ay di niya- kirala. siya ay ^t ^ng natagprian ng isang mangingisda sa ilog ng Efro *d?pit sa simbah an ng..our lady of Pillat" - nang strmapit sa ika-l4 na taon tumakas at nagpunta sa Viiadolid sa kumbento ng mga Agustino.lasabiIVang siya ay 21, nartg maatasang magtungo sa pfipinas at isa pa rin sa mga ugali nty* ay ang pagiging magaslauz Srya ay ,nag-anlon$, mahiyain ngunit p^gku^[ "9 ng ilang taong pagkein ng saging, p^p^y^, at pagkatapos na rnagr+,g paroko nFtg sa bayan nila ay naglng mapagmalaki na at napakayaman. M/akinglao na siya ngayon, di kapani-paniwala. Pandak, bilugang mukha n px^ngbuvrdnl bilugang pisngi, makapal an glabi, maliliit na mgd mate,,mapulang ilong, na malaki,ang butas na kay d"liog makaamoy. Mamula-mulang buhb Uil"g""Lg tlng ulo tulad nl bao ng oiyog Kunot ang noo at matalas tumingin. Napakalaking tiy""gasng nakausli. Maikli ang leeg-iyan si Padre Botod. ng Ang buong katauhan ay kuha kay Don mga Quiiote atkatave-tawang sisancho Laze. at leng SA Mas matakaw kaysa kay Heliogabalus, usurero, masahol sa hudyong n"gpap"hG;g;"r", T&ilb M bilae katulad ng isang sultan. sa Katapusan, ibrg din niya ng meg*gxengregalo. 189
  3. 3. sa pagbubuo - kung ilalarawan siya ni zola, ay humigit kumulang sa mga sumusunod: Si Padre Botod ay patabain baboy na kumakain, wniinom, natuhrlog, at walang iniisip kundi ang malamang (Apetite) sarap. Ayan, i*mabas na naman nemay kasunod nabatangbabaing umiiyak. Nilalambing siya ni Padre Boto, dinadamayan ang paghikbi ay napipigilan ng takot at sumusunod siya ayon sa ipinag-utos ng prayle. - Maraming kabataang babae nang magpganda at m^y m^g g*^ngpananamit ang nakakasama niya, silar lalabas at kakain sa labas bry"n. sil; ang mga canding - canding she kids, bataah o bata iyan. "g sila ay tinawag nabetarn- saas sa mahihirap na pamilya at pinangakuang prpeg-ateln, tuturuan ng Doctdna cristiana at catesisrno, tnagbasr, ,.r-olrt ,t mg* bagay na makapagpapahintulot sa mga magulang. Maarin[ ito,y sapilitan o lubos na pagbibigay. Wala bang gurong babae dto? Maytoon, ngunit kaisa ni padre Botod. Itinutad ang mga babae se mananayaw na t4ge_Indte. Isa sa kanilang.diyo:" at nqlripagtarik sa isang mortal na naakit sa mgaawitin niya. Nanganak ng isang babae na di ma"iuirr! mabuhay sa langit dahil saama kaya ibrnigay sa mga Brahman na siyang nagpaarar ,. Lny. Ja loob ngpagoda et nagsasayaw sa harap ng aga Diyosa-. sa kanyang pag-ibg ay nagkeroon slya ng 7 anak na babae na mananeyawsa Ternplo at 3 lalalci na naging musikero. Ang mga mananayav ay di nagpakasa! nagrilingkod lamang sfla sa mgaDiyosa. Itinutulad ang mga mananayav/ sa mga Mainagkakegulo ""diog --cading.at nang tirgr* nilaay 5 batang raleki ang ibrg b"mugbog tay rr. rioroi. Mabutingunit kaawa-awa pagkat mapupunt" l^.g ,il" s" bilangguan. $a Magbabayad kayo balang aravz Bumaba ka, duwag, baboy, malaswa. Bumaba ka at magbuntalan tayo. *.oe:s av natakot ,,y" ,i rragkaroonY:li: :l,:-_*Tli: nakatulog haponmagdamag. Madaling M^v --- ng ti}^. nang -olT:::: "q :v*.nagpunta na slya sa -o-i p^ at nagsr:mbong tungkol sa pag_aklas, ngunit ^y dibinanggit ang kato ng mga pangyayad. Sinermunan p^ mga magulang tungkol sa pagpapadala ng anak saMaynila. Paano niva inadiw sadli? Halos araw-araw nagsusugd siya maliban kung rrxw,ng lirggo pagkatnag-sasabong si Kung siyay naglalaro e,t n^y mangungumpisal na tnamamat ey na eyitinataboy niya ang kumakaon at sinasa[inj magdasal ,r, r"mrng ng"sumasampaletayz" at doon na niya ibibigay *g Lry"ng bendisyon. 190
  4. 4. Nang m^m^tay ang taong yaon: Humiling ng 3 ang pari. Tama na isa na lang at angbayad ay p150 segunda klase. Hinanap ^ng ng tao si Pari Marcelino at sa kanya nw p5O-tatlong pa; pa. vala ^y pong p* namatalan. ^ng Magdelihensiya kayo kundi ay di maililibing iydn,Ian Naglasing si Padre Marcelino nang mala-rn iio at nang ibalita sa kanya ito ay ipinasar^ kumbento.nit ^ng Baba ka rl),an Botod kung talag ang matapang ka, nakahihiyanglga baba ka at pipitipitin ko ang leeg mo. wala kang dhihivanl r v pari, ulol, L Nanahimik si pan Botod at pagkatapor ag 3 ataw ay ipinatawagtng siya sa obispo si Pari l{arcelino at ipinakulong sa seminaryo. et Paano nagpipista ng patron sa bayan?lo Ipasasabi niya sa sakristan, sa sabihin sa mga mamamayang ginang na magbigav ng ibat ibang pagkain para sa bisita niya. Ang r."iy"ig irrot o ay gagasta ng marangya sa pista. Paano siya napapakalakal? Isa siyang usufero.lga Pag humihiram ng 300 ay di lamang niya pabab!.sa ay."nng 600 kundi bibilhin ntya ang palay ng murang mrua at ipagbibiri niya nang ng maha hp"g tag-ansv. Gigipirin niva ang magsasaka Sasabihin pa ngang lahatpara sa mahal na birhen. Paano siya nagrging pulitiko? lr,Iasahol pa siya kay Canovas o Lagasta.rga Pag may pupunta pan m^g-ayos rig daanulo ang kusina ng srmbahan niya. - sasabihin niya na gawin muna J c. --,uti Paano siya nagsisinungaling? Mayaman kami sa Espanya _ lumalayo kami sa pinto. Pumupunta kami rito para fnaglng sibirisadoyo. .rg -g" Indio. Ayarv niyang ipaturo ang Kastila. Baka labananiaw ng siya ng mga Indio, t a o Paano siya kumain? ^y Sa umaga, malaking tasang tsokolate _ 4 na hiwang bibingkang kanin. di Sa tanghali alak - 15 duke. Siesta * 1"S siyang may siesta sa tanghali. Kuwatto - Paglalarawan Resutrecion ni Hidalgokat Asawa ni Putifar ftalf nude) Kama yari sa kamagong Greco Romano Tsinang ^y Kama may seldong jusi Larawan nakakaaliw 191

×