Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenegen ea prez_0325

668 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tenegen ea prez_0325

  1. 1. INFORMÁLIS HÁLÓZATOK, INFORMÁLIS TUDÁS Fodorné Tóth Krisztina PTE ftoth.krisztina@feek.pte.hu
  2. 2. Az informális tanulás társadalma  A tanulás három formája  Az informális tanulás és az lll-koncepció  Mediatizált társadalom – a „McLuhan-galaxis” és az oktatás  A hálózati tudás és tanulás mint a csoporthoz tartozás tényezője  „Hálózat”
  3. 3. Az informális tanulás társadalma  A mediatizált hálózati információszerzés passzivitását oldja az internet  Információs társadalom: tudásmegosztás kontra információs verseny – az internet helye?  A hálózat a hallgatók szemében:  Számítógép és internet (internetes szolgáltatások)  Emberi kapcsolathálók  Ember alkotta fizikai hálózatok
  4. 4. Hálózati tanulás  Konnektivista tanulásmodell: a tanulás maga a hálózat (az üzenet maga a média?)  PLE, PLN, social networking és az (informális) tanulás
  5. 5. Hálózati tanulás az interneten Közösségi „tanulóhálók”:  Közoktatás:  Matematika klub  Sorskovács Egyetemi Blog  Tételbázis  Felnőttek:  E-Nívó  Gugliságok  Felnőtt tanulás  Vegyes összetételű csoportok – netokrácia  Lifehacker  Munkahelyi terror
  6. 6. Hálózati tudás és a ma oktatása A hálózati tudásszerzés és tudásmegosztás minden emberi kultúra hagyománya, csak a technológiája változik…
  7. 7. Hálózati tudás és a ma oktatása A hálózati tudásszerzés és tudásmegosztás minden emberi kultúra hagyománya, csak a technológiája változik…

×