ประเมินสมรรถภาพทางกายของ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน <ul><li>ได้เห็นความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เป็นสิ่งจำเป็นและส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของนั...
วัตถุประสงค์ของโครงงาน <ul><li>เพื่อตรวจสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดล - วิทยานุสรณ์ </li></ul><ul>...
ขอบเขตการศึกษา <ul><li>สมรรถภาพของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2550 </li><...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ...
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยา ...
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1. ความอ่อนตัว ( นั่...
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย  <ul><li>เครื่องมือชั่งน้ำหนักแบบลูกตุ้ม </li></ul><ul><li>เบาะรองนั่งทดสอบสำหรับลุก - นั่ง </li>...
นิยามเชิงปฏิบัติการ <ul><li>สมรรถภาพทางกาย :  ความสามารถของร่างกายในการประกอบภารกิจประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง และการฟื...
ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพ <ul><li>ดัชนีมวลกาย (BMI) </li></ul><ul><li>เพื่อประเมินความเหมาะสมน้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย <...
<ul><li>การดันพื้นในระยะเวลา 30  วินาที ( Push - Ups 30 seconds) </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์การทดสอบ </li></ul><ul><...
การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>1. การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>2.  การวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น และ ลุกนั...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงก...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงก...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงก...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงก...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงก...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่...
จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10  เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ลุกนั่ง ( สูงกว...
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นม . 4
ข้อเสนอแนะ <ul><li>ควรจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายมากกว่านี้เพื่อเปรียบเทียบผลของสมรรถภาพทางกายว่ามีแนวโน้มเป็นเช่นไร </li><...
บรรณานุกรม <ul><li>ไพบูลย์ เพชรศักดิ์วงศ์ . 2546 . เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสหวิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประเมินสมรรถภาพทางกายของ

21,267 views
21,000 views

Published on

Published in: Business, Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
21,267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเมินสมรรถภาพทางกายของ

 1. 1. ประเมินสมรรถภาพทางกายของ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 2. 2. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน <ul><li>ได้เห็นความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เป็นสิ่งจำเป็นและส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบ่งชี้ให้ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนว่ามีภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และชี้แนะข้อควรปรับปรุงแก้ไข </li></ul><ul><li>เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป </li></ul>
 3. 3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน <ul><li>เพื่อตรวจสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดล - วิทยานุสรณ์ </li></ul><ul><li>เพื่อได้แนวทางในการปรับปรุง และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้สูงยิ่งขึ้นตามเป้าหมายต่อไป </li></ul>
 4. 4. ขอบเขตการศึกษา <ul><li>สมรรถภาพของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 </li></ul>
 5. 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไข สมรรถภาพของนักเรียนต่อไป </li></ul>
 6. 6. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยา - นุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2550 รวมจำนวนทั้งสิ้น 218 คน </li></ul>
 7. 7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1. ความอ่อนตัว ( นั่งงอตัว ) </li></ul><ul><li>2. ลุก - นั่ง 60 วินาที </li></ul><ul><li>3. วิ่งระยะไกล 1600 เมตร </li></ul><ul><li>4 . ดันพื้น 30 วินาที </li></ul><ul><li>5 . วัดดัชนีมวลกาย ( BMI) </li></ul>
 8. 8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>เครื่องมือชั่งน้ำหนักแบบลูกตุ้ม </li></ul><ul><li>เบาะรองนั่งทดสอบสำหรับลุก - นั่ง </li></ul><ul><li>นาฬิกาจับเวลา </li></ul><ul><li>เครื่องมือวัดส่วนสูงของร่างกาย </li></ul><ul><li>เครื่องมือวัดความอ่อนตัว ( Flexibilimater) </li></ul>
 9. 9. นิยามเชิงปฏิบัติการ <ul><li>สมรรถภาพทางกาย : ความสามารถของร่างกายในการประกอบภารกิจประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง และการฟื้นตัวกลับสู้สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการมีสุขภาพดีและการไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องจากการขาดการออกกำลังกาย </li></ul>
 10. 10. ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพ <ul><li>ดัชนีมวลกาย (BMI) </li></ul><ul><li>เพื่อประเมินความเหมาะสมน้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย </li></ul><ul><li>อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ </li></ul><ul><li>1. เครื่องชั่งน้ำหนัก </li></ul><ul><li>2. เครื่องวัดส่วนสูง </li></ul><ul><li>3. เครื่องคิดเลข </li></ul><ul><li>วิธีการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ให้ทำการวัดน้ำหนักและส่วนสูงของผู้รับการทดสอบ นำน้ำหนักและส่วนสูงที่ได้มาคำนวณโดยนำค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ (kg) หารด้วยส่วนสูงที่วัดได้ยกกำลังสอง (m 2 ) </li></ul><ul><li>เช่น น้ำหนัก 68 kg สูง 1.79 m </li></ul><ul><li>จะได้ BMI= 68/1.79 2 </li></ul>
 11. 11. <ul><li>การดันพื้นในระยะเวลา 30 วินาที ( Push - Ups 30 seconds) </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์การทดสอบ </li></ul><ul><li>เพื่อวัดความแข็งแกร่งของและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย </li></ul><ul><li>ระเบียบการทดสอบ </li></ul><ul><li>1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตลำตัวของผู้เข้ารับการทดสอบให้เหยียดตรง แขนทั้งสองอยู่ในท่าเหยียดตึง ก่อนจะยุบข้อเพื่อทำการดันพื้นต่อไป </li></ul><ul><li>2. ข้อทั้งสองข้างของผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องยกไขว้กันตลอดเวลา </li></ul><ul><li>3. เมื่อยุบข้อและดันพื้นลงไป บริเวณหน้าอกของผู้เข้ารับการทดสอบลดต่ำลงจนเกือบจะแตะบริเวณเบาะของฟองน้ำ </li></ul>
 12. 12. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>1. การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>2. การวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li> - หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของดัชนีมวลกาย ลุก - นั่ง ดันพื้น นั่งงอตัว วิ่งอ้อมหลัก และวิ่งระยะไกล </li></ul><ul><li> - ประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละด้านโดยเทียบกับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน </li></ul>
 13. 13. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 77.78%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)   จากกราฟจะสรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น และ BMI ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.85%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 64.29%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 14. 14. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น และ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 86.67%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 15. 15. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และ BMI ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 90.09%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 16. 16. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ดันพื้น BMI และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 75.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 80.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 17. 17. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 90.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.86%) รองลงมาคือ งอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 78.51%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 18. 18. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 87.50%) รองลงมาคือ BMI ( สูงกว่ามาตรฐาน 75.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว และดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 93.50%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 75.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 19. 19. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 100.00%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 87.50%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 93.33%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 80.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 93.33%)
 20. 20. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 55.56%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.86%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 85.71%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%)
 21. 21. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 77.78%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100.00%) รองลงมาคือ ลุกนั่งและนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 80.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%)
 22. 22. จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 100.00%) รองลงมาคือ BMI และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 77.78%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 88.89%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.86%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 78.51%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%)
 23. 23. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นม . 4
 24. 24. ข้อเสนอแนะ <ul><li>ควรจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายมากกว่านี้เพื่อเปรียบเทียบผลของสมรรถภาพทางกายว่ามีแนวโน้มเป็นเช่นไร </li></ul><ul><li>ควรจะมีรายการทดสอบสมรรถภาพมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถบ่งชี้สมรรถภาพทางกายได้แม่นยำมากกว่านี้ </li></ul><ul><li>ควรจะมีผู้ทดสอบจำนวนมากกว่านี้เพื่อสะดวกกับผู้ที่เข้ารับการทดสอบและความถูกต้องของข้อมูล </li></ul>
 25. 25. บรรณานุกรม <ul><li>ไพบูลย์ เพชรศักดิ์วงศ์ . 2546 . เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสหวิทยาเขตบรมราชชนนี 2 กรุงเทพมหานคร . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . </li></ul><ul><li>สำอางค์ เบ้าช้างเผือก สุรศักดิ์ เกิดจันทึก และคณะ . 2549. สมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล . กรุงเทพมหานคร : กองวิจัยและพัฒนากีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย </li></ul><ul><li>Benz, Robert Charles. 1998. “Effects of a Health – Related Fitness Curriculum on Work Capacity, Physical Self – Perception, and Cognition of Training Principles of High School Student”. Dissertation Abstracts International. 59(December 1998) : 1962 - A. </li></ul>

×