Teorija za op ш testveno sudewe Muzafer Sherif
Avtorot <ul><li>Se rodi vo 1906 , vo  Izmir , Turc ija dodeka umira vo  1988  </li></ul><ul><li>Muzafer Sherif se ...
<ul><li>Spored teorijata za op { testveno milewe, vo momentot na percepcija, lu | eto gi sporeduvaat porakite so nivnite m...
Prvo na ~elo <ul><li>Postojat kategorii na sudewa (mislewa) so koi lu | eto gi ocenuvaat ubedlivite poraki </li></ul><ul><...
Tri zoni na stavovi <ul><li>1. Zona na prifa ]awe  </li></ul><ul><li>Vo ovaa zona nie imame pozitiven stav  </li></ul><...
Vtoro na ~elo <ul><li>Kako se upotrebuvaat ovie kategorii? </li></ul><ul><li>Koga primame edna ubedliva informacija, ja s...
Treto na ~elo <ul><li>Na { eto nivo na ego-involvirawe vlijae vrz { irinata na zonata vo koja spa | ame </li></ul><ul><l...
Visoko nivo na ego-involviranost <ul><li>3 karakteristiki na visoko ego-involvira we : </li></ul><ul><li>1. Zonata na neo...
Prakti ~ni sovieti za ubeduvawe <ul><li>Za maksimalno vlijanie izberi poraki koi spa |aat vo zonata na prifa]awe na publik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teorija Za Op 1096 Testveno Mislewe13(8lekc)

359 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teorija Za Op 1096 Testveno Mislewe13(8lekc)

 1. 1. Teorija za op ш testveno sudewe Muzafer Sherif
 2. 2. Avtorot <ul><li>Se rodi vo 1906 , vo Izmir , Turc ija dodeka umira vo 1988 </li></ul><ul><li>Muzafer Sherif se smeta kako eden od sozdava ~ite na socijalnata psikologija </li></ul><ul><li>Gi studira {e izvorite na predrasudite na op ш testvenite grupi </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Spored teorijata za op { testveno milewe, vo momentot na percepcija, lu | eto gi sporeduvaat porakite so nivnite momentalni mislewa za nekoja odredena tema </li></ul>
 4. 4. Prvo na ~elo <ul><li>Postojat kategorii na sudewa (mislewa) so koi lu | eto gi ocenuvaat ubedlivite poraki </li></ul><ul><li>Na primer: Treba da se namali canata na studiite vo JIEU </li></ul>
 5. 5. Tri zoni na stavovi <ul><li>1. Zona na prifa ]awe </li></ul><ul><li>Vo ovaa zona nie imame pozitiven stav </li></ul><ul><li>2. Zona na odbiva we </li></ul><ul><li>Vo ovaa zona nie imame negativen stav </li></ul><ul><li>3. Zona na neobvrzuva we </li></ul><ul><li>Vo ovaa zona nie nemame nikakov stav </li></ul>
 6. 6. Vtoro na ~elo <ul><li>Kako se upotrebuvaat ovie kategorii? </li></ul><ul><li>Koga primame edna ubedliva informacija, ja stavame vo kategorijata za sude we </li></ul><ul><li>. Na primer: Ako na lu | eto im nudime stavovi koi spa | aat vo nivnata zona za odbivawe, toga { nema da mo`eme da gi ubedime </li></ul><ul><li>Polesno e da se ubedi nekoj so po {iroka zona na prifa]awe, otkolku da se ubedi nekoj so po {iroka zona na odbivawe . </li></ul>
 7. 7. Treto na ~elo <ul><li>Na { eto nivo na ego-involvirawe vlijae vrz { irinata na zonata vo koja spa | ame </li></ul><ul><li>So ego-involvira we se misli kolku e nekoja tema ili pra{awe va`no za na{iot identitet . </li></ul><ul><li>Na primer: Kvalitetot `ivotot na na{ata familija </li></ul><ul><li>{to pove]e sme ego-involvirani za edno pra{awe, zonata na odbivawe se zgolemuva, dodeka taa za prifa]awe ili neobvrzuvawe se namaluva </li></ul>
 8. 8. Visoko nivo na ego-involviranost <ul><li>3 karakteristiki na visoko ego-involvira we : </li></ul><ul><li>1. Zonata na neobvrzuvawe re~isi ne postoi </li></ul><ul><li>2. Zonata na odbiva we e { iroka </li></ul><ul><li>3. Lu | eto so ekstremni stavovi se pove]e privrzani za tie stavovi </li></ul>
 9. 9. Prakti ~ni sovieti za ubeduvawe <ul><li>Za maksimalno vlijanie izberi poraki koi spa |aat vo zonata na prifa]awe na publikata koja ja targetirate . </li></ul><ul><li>Nagovara weto pretstavuva gradualen proces koj se sostoi od mali ~ekori </li></ul><ul><li>Istra `uvawata potvrduvaat : </li></ul><ul><li>1. Porakite na li ~nostite so golem kredibilitet ja zgolemuvaat zonata na prifa ]awe kaj publikata </li></ul><ul><li>2. Dвозначностa na efektiven na ~in gi postavuva porakite vo zonata na prifa]awe </li></ul><ul><li>3. Dogmati ~nite l u |e na hroni£en na~in ja imaat zonata na odbivawe po{iroika . </li></ul>

×