Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Functional Perspective on Group Decision Making  Funkcionlana perspektiva na grupnoto donesuvawe na odlukite
Кој ја создаде оваа теорија? <ul><li>Dennis Gouran & Randy Hirokawa </li></ul>
Што е функционална перспектива? <ul><li>Аналогија меѓу малите групи и биолошките организми </li></ul><ul><li>Процесот на д...
ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Анализа на проблемот </li></ul><ul><li>- Се идентификува и анализира проблемот, неговата природа,...
ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Поставување  цели </li></ul><ul><li>- Се поставуваат принципи и критериуми според кој ќе се оцен...
ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Идентификување на алтернативи </li></ul><ul><li>- Групата предлага алтернативни решенија зависно ...
ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Евалуација на позитивните и негативните карактеристики </li></ul><ul><li>- треба да се согледа да...
Давање приоритет на функциите <ul><li>- Ниту една од функциите не е поважна од другите </li></ul><ul><li>- За да се донесе...
Давање приоритет на функциите <ul><li>Не постои најдобар редослед за извршување на функциите, но постои т.н природен пат <...
Комуникацијата во процесот на донесување одлуки <ul><li>ПРОМОТИВНА- интеракција што ја води групата напред во донесувањето...
Function-Oriented Interaction Coding System (FOICS) <ul><li>Hirokawa развива систем на кодирање за да може да се анализир...
Од лабораторија во реалниот свет <ul><li>Се до 1995 Hirokawa прави само лабораториски истражувања </li></ul><ul><li>Во 1...
ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ <ul><li>Избегнувајте да се оддалечувате од темата </li></ul><ul><li>Не се водете според интуиција </li></...
Сега да критикуваме... <ul><li>И покрај тоа што се логични, функциите не се апсолутни </li></ul><ul><li>Некои одлуки подоб...
Ви благодариме за вниманието!!! <ul><li> прашања </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Functional Perspective On Group Decision16(10lekc)

467 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Functional Perspective On Group Decision16(10lekc)

 1. 1. Functional Perspective on Group Decision Making Funkcionlana perspektiva na grupnoto donesuvawe na odlukite
 2. 2. Кој ја создаде оваа теорија? <ul><li>Dennis Gouran & Randy Hirokawa </li></ul>
 3. 3. Што е функционална перспектива? <ul><li>Аналогија меѓу малите групи и биолошките организми </li></ul><ul><li>Процесот на донесување одлуки треба да одговори на четири функции за да биде успешен </li></ul><ul><li>Нив ги нарекуваме РЕКВИЗИТНИ ФУНКЦИИ и поради тоа перспективата се нарекува ФУНКЦИОНАЛНА </li></ul>
 4. 4. ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Анализа на проблемот </li></ul><ul><li>- Се идентификува и анализира проблемот, неговата природа, големина и причините зошто постои </li></ul><ul><li>- Најголем неуспех при анализирање на проблемот е неуспехот да препознаеме еден проблем кога тој навистина постои </li></ul>
 5. 5. ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Поставување цели </li></ul><ul><li>- Се поставуваат принципи и критериуми според кој ќе се оценат понудените решенија </li></ul><ul><li>- Доколку се воспостави овој критериум тогаш со поголема сигурност ќе се донесе крајното решение </li></ul>
 6. 6. ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Идентификување на алтернативи </li></ul><ul><li>- Групата предлага алтернативни решенија зависно од потребите кои ги имаат </li></ul>
 7. 7. ЧЕТИРИТЕ ФУНКЦИИ <ul><li>Евалуација на позитивните и негативните карактеристики </li></ul><ul><li>- треба да се согледа дали понудените решенија ги задоволуваат критериумите </li></ul><ul><li>- важно е да се земат предвид и позитивните и негативните карактеристики </li></ul>
 8. 8. Давање приоритет на функциите <ul><li>- Ниту една од функциите не е поважна од другите </li></ul><ul><li>- За да се донесе добро решение треба да се исполнат сите функции </li></ul><ul><li>- Зависно од проблемот и одлуката на различни функции им се придава различна важност </li></ul>
 9. 9. Давање приоритет на функциите <ul><li>Не постои најдобар редослед за извршување на функциите, но постои т.н природен пат </li></ul><ul><li>Анализа на проблемот </li></ul><ul><li>Поставување цели </li></ul><ul><li>Индентификација на алтернативи </li></ul><ul><li>Евалуација на поз. и нег. особини </li></ul>
 10. 10. Комуникацијата во процесот на донесување одлуки <ul><li>ПРОМОТИВНА- интеракција што ја води групата напред во донесувањето на одлука </li></ul><ul><li>НАРУШУВАЧКА- интеракција што го одвлекува вниманието на групата </li></ul><ul><li>СО СПРОТИВЕН ЕФЕКТ- интеракција што ја враќа групата кон донесување на одлука </li></ul>
 11. 11. Function-Oriented Interaction Coding System (FOICS) <ul><li>Hirokawa развива систем на кодирање за да може да се анализира комуникацијата во една група </li></ul><ul><li>Овој систем ( FOICS) има недостатоци </li></ul>Има спротивен ефект Нарушува Промовира + и - особини алтернативи цели проблем
 12. 12. Од лабораторија во реалниот свет <ul><li>Се до 1995 Hirokawa прави само лабораториски истражувања </li></ul><ul><li>Во 1995 функционалниот приод за донесување одлуки го користи 4-член лекарски тим во Iowa </li></ul><ul><li>Hirokawa заклучува дека медицинските услуги што се нудат сега се подобри и не се скапи, но исто така има ситуации каде на пациентите им е полошо </li></ul>
 13. 13. ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ <ul><li>Избегнувајте да се оддалечувате од темата </li></ul><ul><li>Не се водете според интуиција </li></ul><ul><li>Следете го процесот на рефлективно мислење на John Dewey . Се состои од 6 чекори: </li></ul><ul><li>1. Препознајте ги симптомите; </li></ul><ul><li>2. Дознајте ја причината; </li></ul><ul><li>3. Поставете критериум; </li></ul><ul><li>4. Размислете за можни решенија; </li></ul><ul><li>5. Тестирајте ги решенијата; </li></ul><ul><li>6. Применете го најдоброто решение </li></ul>
 14. 14. Сега да критикуваме... <ul><li>И покрај тоа што се логични, функциите не се апсолутни </li></ul><ul><li>Некои одлуки подобро е да ги донесеме самите </li></ul><ul><li>FOICS методот не е совршен и сеуште треба да се развива </li></ul><ul><li>Меѓусебните односи, емоционалните фактори и особините на членовите недостасуваат во теоријата </li></ul><ul><li>Можеби и се дава преголема важност на рационалноста </li></ul>
 15. 15. Ви благодариме за вниманието!!! <ul><li> прашања </li></ul>

×