• Like
Ligjerata 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

Ferdi Nuredini

Ferdi Nuredini

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
796
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
32
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Teknologji Informative 1
 • 2. 2
 • 3. Algjebra RelacionaleAlgjebra relacionale paraqet një tërësi të plotë meoperacione ndaj relacioneve që mundësojnë selektimin e tëdhënave nga databaza relacionale.Prodhimi kartezianUnioni , Prerja , ZbritjaProjeksioni θ-joinDivision (Pjestimi)
 • 4. ShembullR r1 r2 r3 S1 s1 s2 1 x 3 3 p 4 x 3 4 q 3 y 4 4 p 2 z 7 S2 s1 s2 4 q 2 m
 • 5. R x S2 r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 4 q 4 x 3 4 q 3 y 4 4 q 2 z 7 4 q 1 x 3 2 m 4 x 3 2 m 3 y 4 2 m 2 z 7 2 m
 • 6. Projection R [ r2 , r3 ] r2 r3 x 3 y 4 z 7θ-join R [ r3 > s1 ] S1 r1 r2 r3 s1 s2 3 y 4 3 p 2 z 7 3 p 2 z 7 4 q 2 z 7 4 p
 • 7. R[r3 =ls1]S1 r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 3 p 4 x 3 3 p 3 y 4 4 q 3 y 4 4 p 2 z 7
 • 8. DEND Divide by ÷ Result DEND/DOR S# P# DOR 1 P# S# p1 s1 s1 p1 s2 s1 p2 P# S# DOR 2 s1 p3 p2 s1 s1 p4 p4 s4 s1 p5 s1 p6 DOR 3 P# S# s2 p1 p1 s1 s2 p2 p2 s3 p2 p3 s4 p2 p4 s4 p4 p5 s4 p5 p6
 • 9. Cape Codd Outdoor Sports Cape Codd Outdoor Sports është një kompani fiktive që bën shitjen e prohimeve të nryshme. Cape Codd Outdoor Sports:  Ka 15 dyqane shitëse.  Ka një magazinë on-line në Internet.  Ka departament për postimin e porosive. Të gjitha shitjet shënohen në Oracle databazë.
 • 10. Struktura e shitjes e Cape Codd Retail
 • 11. Nxjerrja e të dhënave që shiten në CapeCodd Retail Përdoren tre tabela: RETAIL_ORDER, ORDER_ITEM, edhe SKU_DATA (SKU = Stock Keeping Unit). Të dhënat e nxjerra shndërrohen në:  DBMS të ndryshëm MS SQL Server  Në kolona të ndryshme  OrderDate bëhet OrderMonth dhe OrderYear
 • 12. Formati i tëdhënave tënxjerra ngashitja
 • 13. Tabelat për nxjerrjen e të dhënave [nëMS SQL Server]
 • 14. Gjuha SQLKomanda/formulimi SELECT Korniza themelore e formulimeve të SQL është SQL SELECT formulimi:  SELECT {Emri_i_Kolonës(s)}  FROM {Emri_i_Tabelës(s)}  WHERE {Kushtet} Të gjitha SQL formulimet përfundojnë me pikë-presje (;).
 • 15. Disa kolona nga një TabelëSELECT Department, BuyerFROM SKU_DATA;
 • 16. Specifikimi i rënditjes së kolonaveSELECT Buyer, DepartmentFROM SKU_DATA;
 • 17. Komanda DISTINCTSELECT DISTINCT Buyer, DepartmentFROM SKU_DATA;
 • 18. Selektimi i të gjitha kolonave:Komanda yllëz (*)SELECT *FROM SKU_DATA;
 • 19. Disa rreshta nga një TabelëSELECT *FROM SKU_DATAWHERE Department = Water Sports;
 • 20. Kolona dhe rreshta specifike nga njëTabelëSELECT SKU_Description, BuyerFROM SKU_DATAWHERE Department = Climbing;
 • 21. Sortimi i rezultateve: ORDER BYSELECT *FROM ORDER_ITEMORDER BY OrderNumber, Price;
 • 22. Dy lloje sortimesh:Rritës edhe RënësSELECT *FROM ORDER_ITEMORDER BY Price DESC, OrderNumber ASC;Shënim: Nëse nuk specifikohet ndonjëra nga komandat ASC ose DESC, sortimi do të bëhet sipas ASC.
 • 23. Opcionet e komandës WHERE : ANDSELECT *FROM SKU_DATAWHERE Department = Water Sports AND Buyer = Nancy Meyers;
 • 24. Opcionet e komandës WHERE : ORSELECT *FROM SKU_DATAWHERE Department = Camping OR Department = Climbing;
 • 25. Opcionet e komandës WHERE :- INSELECT *FROM SKU_DATAWHERE Buyer IN (Nancy Meyers, Cindy Lo, Jerry Martin);
 • 26. Opcionet e komandës WHERE: NOT INSELECT *FROM SKU_DATAWHERE Buyer NOT IN (Nancy Meyers, Cindy Lo, Jerry Martin);
 • 27. Opcionet e komandës WHERE:Intervale me BETWEENSELECT *FROM ORDER_ITEMWHERE ExtendedPrice BETWEEN 100 AND 200;
 • 28. Opcionet e komandës WHERE:Intervale me simbole matematikore SELECT * FROM ORDER_ITEM WHERE ExtendedPrice >= 100 AND ExtendedPrice <= 200;
 • 29. Opcionet e komandës WHERE:LIKE edhe Wildcards SQL komanda LIKE mund të kombinohet me simbolet wildcard:  SQL 92 Standard (SQL Server, Oracle, etc.):  _ = Saktësisht një karakter  % = Bashkësi me një apo më shumë karaktere  MS Access (bazuar në MS DOS)  ? = Saktësisht një karakter  * = Bashkësi me një apo më shumë karaktere
 • 30. Opcionet e komandës WHERE:LIKE edhe WildcardsSELECT *FROM SKU_DATAWHERE Buyer LIKE Pete%;
 • 31. Opcionet e komandës WHERE:LIKE edhe WildcardsSELECT *FROM SKU_DATAWHERE SKU_Description LIKE %Tent%;
 • 32. Opcionet e komandës WHERE:LIKE edhe WildcardsSELECT *FROM SKU_DATAWHERE SKU LIKE %2__;
 • 33. Funksionet e integruara të SQL Ezistojnë pesë funksione të integruara të SQL:  COUNT  SUM  AVG  MIN  MAX
 • 34. Funksionet e integruara të SQLSELECT SUM (ExtendedPrice) AS Order3000SumFROM ORDER_ITEMWHERE OrderNumber = 3000;
 • 35. Funksionet e integruara të SQLSELECT SUM (ExtendedPrice) AS OrderItemSum, AVG (ExtendedPrice) AS OrderItemAvg, MIN (ExtendedPrice) AS OrderItemMin, MAX (ExtendedPrice) AS OrderItemMaxFROM ORDER_ITEM;
 • 36. Funksionet e integruara të SQLSELECT COUNT(*) AS NumRowsFROM ORDER_ITEM;
 • 37. Funksionet e integruara të SQLSELECT COUNT (DISTINCT Department) AS DeptCountFROM SKU_DATA;
 • 38. Aritmetika në komandën SELECTSELECT Quantity * Price AS EP, ExtendedPriceFROM ORDER_ITEM;
 • 39. Thank You!  PYETJE??? 39